Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 11 of 28 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 ... 27 28 >
Topic Options
Rate This Topic
#34915 - 09/26/07 02:06 AM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

O Nkosi kumbe MaNkosi nxa engumame sidabuka ngaphi leso sibongo?

Li Zwangendaba.

Top
#34917 - 09/26/07 06:13 AM Re: Origins yezibongo [Re: Zwangendaba]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Zwangendaba

AbakwaNkosi

AbakwaNkosi bayi mikhakha emibili engahlobene neze. Kuno Nkosi (Ndlangamandla) no Nkosi (Dlamini). Abahlobene neze ? izithakazelo zabo ziyaku veza lokhu. Azifani nhlobo.

Nkosi (Ndlangamandla)
Laba badabuka Kwelika Mthaniya (KwaZulu). Bangumxhantela wendlu kaMbulazi. Kuzo khumbuleka ukuthi uMbulazi lona uzala uMntungwa, owuyena ozala amadodana, uKhumalo noMabaso (abasunguli balezo zibongo zombili ? ie Khumalo no Mabaso).

AbakwaNkosi beza kamuva koKhumalo noMabaso. UNkosi lona uzalwa wuSiwela, oyisi zukulwane sendlu kaKhumalo. Yingakho nje abantu bakwaMabaso, Khumalo kunye noNkosi(Ndlangamandla) benezi thakazelo ezifanayo, zodumo ezithi:
Mntungwa kaMbulazi!

NgoMntungwa kaMbulazi ngoba bobathathu (uKhumalo, uMabaso noNkosi) bewu zalo luka Mbulazi nendodana yakhe uMntungwa.


Nkosi (Dlamini)
Lolu wuzalo lwakwaNgwane, abesidwab? esiluthuli, abesicoco sangenhlana, abaKusa nelanga, oDlamini.

Lezi yizihlobo zoMavuso noKunene ? amaSwazi emvelo. Uma ubuka, kwazona izithakazelo zabo, zigxile kakhulu olimini lwesiSwati. Isibonelo:
Weta nomlakati
Bemlakati beta KwaNgwane!


Yikona okuncane engikucobela kona.

Phansi phezulu, iyaphuz? inkukhu.

Engethemba wenelisekile.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34940 - 09/28/07 12:28 AM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
DUMAKUDE Offline
Mafikizolo

Registered: 09/13/04
Posts: 31
Loc: EZULWINI
Yebo fethu ukhumbule ukuthi naso isizwe sakwa zulu sakhiwe yimi hlobo iminingi njengaso isizwe samandebele yikho akubalulekanga ukuthi abantu bakwandlovu abona asimanguni kanti amanguni ngoba? ngibuye kundaba yabo Mabhena, nabo khumalo kanye nabo Mahlangu njalo njalo nabo njengabo Ndlovu ngama nguni ngaphadle uma ungitshela ukuthi inguni ngobani ngikhuluma nje amaxhosa ngama Nguni ngokwazi kwami nomlandu utsho njalo angazi ukuthi wena wazi uphi? OMahlangu labo obabalayo zisalele zamandebele asuka nawo kwazulu bonke laba bantu babe khuluma isnguni kanye nathi namhla esesikhuluma isindebele seseyisi nguni lesosindebele ngingazi wena wazi siphi isnguni? nabo Zulu labaya obatholakala namhla kweleZambia ngamanguni ngephela nomnje ulimi selwalhleka nje!


Edited by DUMAKUDE (09/28/07 12:32 AM)
_________________________
UMKHOSI WEHLIZIYO AWUPHALALELWA

Top
#34957 - 09/28/07 03:23 PM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Madlenya Offline
Ngqwele

Registered: 01/19/05
Posts: 195
Loc: KwelikaMjoji
Uxole mfowethu ngokuthatha isikhathi eside kangaka ukucela inombolo zika Eric Mkhwanazi. Ngicela ungifunele zona, ungithumele zona ngasese. Ngiyabonga ndoda yamadoda.

Top
#35658 - 01/08/08 02:54 PM Re: Origins yezibongo [Re: Madlenya]
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
This was an informative topic lets continue adding value good people.

_________________________
Pope John Msupa

Isiquzi esingadli ntanga zamuntu

Top
#35801 - 01/21/08 10:39 PM Re: Origins yezibongo [Re: butholezwe]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Sanibonani,

Izibongo nezithakazelo are our pedigree. Kuhle futhi kufanele siziqenye ngazo, futhi sizazi!I have a major concern in terms of who the final authority on them is.eKhaya, I grew up knowing singabakwaNdlela, but not uNdlela kaSompisi but uNdlela onguZikode.(hawu?!?) Where would I get the most likely to be correct information?

Skhotha somlalane kwaNkomokayixoshwa
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#35816 - 01/23/08 07:50 AM Re: Origins yezibongo [Re: Skhotha]
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Muntongenakudla ngikwethulela isigqoko mntaka baba. Uyiphethe inkundla njalo ulwazi lwakho siyaluswela mpela. Kuyajabulisa ukuzwa amadoda/ lamadodakazi ebeka sobala lasiphuma khona. Mnewethu ngabeka isicelo kuMthwakazi lapha enkundleni, mina ngifisa ukuzwa ezakoGodlwayo njalo lokuthi luGodlwayo yena uyinto mhlobo muni, ngangizwe ngoGodlwayo oseNatal, uhambelana kanjani loGodlwayo wakithi koMahlabayithwale?

Ungangibekela zona izitemo zakoGodlwayo ngingajabula mnewethu.

Mana ngihle ngibonge masinyazane nje.

Ngiyabonga, uyasikhulisa isizwe ngolwazi olalo
_________________________
Pope John Msupa

Isiquzi esingadli ntanga zamuntu

Top
#36178 - 02/18/08 12:18 PM Re: Origins yezibongo [Re: butholezwe]
Thami Offline
Mafikizolo

Registered: 01/24/08
Posts: 2
Loc: Gauteng
ukhona yini umuntu owazi i-Origin yesi bongo esithi Langa, nezithakazelo zakhona

Top
#36182 - 02/18/08 02:37 PM Re: Origins yezibongo [Re: Thami]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Thami

Abakwa Langa wuzalo lwendlu yaKwaNgane. Uma ngisho kanjena, ngibhekise ekuthini, ngokwe ndabuko yabo, banga maSwati. They're of Swazi origins.

Ezinye ze zithakazelo zabo zithi bona: ngoSothole, oSogodi, oNgwane kaMthiyane. Bawu zalo lunye nendlu yakwa Khanyile. Uma ubona uKhanyile, ubone uLanga. Ngoku njalo, uma nje uthi klabe uLanga - wuKhanyile loyo!

Shamase Nkwali yenkosi

_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36185 - 02/18/08 03:02 PM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
ESHWA KWAZE KWABAMNANDI LA EKHAYA
Sapho lweNkosi, ukhona ongazi Abakwa Ndlovu eTshakapela, bangobani njalo bangumhlobo bani?
Siyabonga
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
Page 11 of 28 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 ... 27 28 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert