Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#36241 - 02/19/08 01:54 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: abafokazi]
abafokazi Offline
Ngqwele

Registered: 07/15/03
Posts: 117
Loc: Luton, england
Muntuongenakudla inhlonipho iyadingeka, suthethise abantu ababili ulokhe uqalise i argument yakho, please bahloniphe ngoba abakuthukanga. Ther still havent exchanged words with you

Top
#36310 - 02/21/08 06:42 AM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: abafokazi]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
On the 19th Feb I wrote the following:


Quote:
Abelungu bathi: one is not a failure until he starts blaming others for his fate. Mina ke angisi njalo. Kepha nina most boMthwakazi ninjalo. I admit, I failed O?level several times & could not go forward. I studied, burnt the midnight oil but still failed. I admit that I?m dull & stupid ? can?t blame anyone for that. I quit isgela, seku cacile kimina ukuthi isgela akuyona into yami. I knew there & then ukuthi mina ngimandla kwi misebenzi yezandla. Yingakho ngavele nganikela eMzansi, ngaqina ezingadini zabelungu, eceleni ngidayisa insangu. Ngabamba zaqina. Moonlighting as umantshingelane at night. Namhlanje ngiya ziqhenya ? ngoba noma ngiyi sinxadi, umphuphe, into nga fundile, kepha ngingu muntu ocacile emphakathini. I don?t blame anyone for my failures esgela.

Issue is, every sphere of life has checks & balances to preserve standards. To qualify for varsity, one needs to meet certain criteria. You can?t just enter Oxford ungu masaka onama average grades. Ditto Havard. Kunjalo nakwa M-g-o-d-o-y-i. At tertiary institutions KwaM-g-o-d-o-y-i, you need to have certain number of points to get into a certain degree course. That rule is hard & fast. If you wanna do Law, you need 15points at A?level plus at least a B at Maths & a distinction in English kwi O?level. Tshela mina ke, can I start complaining ngoba nakhu mina angi kwazanga ukungena kwi law degree? That?d be insanity coz vese mina kaNkwali, I failed kwi preliminary stages : O?level. Unfortunately, because most Mthwakazians are dishonest, uzozwa umuntu ophethe i-BA General degree ekhala isililo so Nandi ethi ene: ?hhayi mina, hhayi bangi robha amaShona oswayini e-UZ, bangi gaya i-BA ne PolAd ekubeni vese mina bengi funa i-Engineering!?.
Mina Nkwali bese ngimbuza: ?Vese how many points do you have at A?level? Did you pass Maths at O?level?? Uzozwa uMthwakazi ? dwe, akasa kwazi ukuphendula. Inkukhu inqunywe umlomo.

Madoda, into ekhawatha oMthwakazi abaningi ngumona. Umuntu usuka abe nomhobholo, afise impumelelo engeyona eyakhe. Nine nselelo enkulu ke nina Mthwakazi. Phecelezi, you have a huge challenge. Inselelo yenu yikuba ani funde ukweneliswa yilokhu eniyi khona. La nikhona no BA/PolAd, Certificate in Education from UCE/Hillside, nursing certificate from some backstreet nursing school in England, care giver certificate from ukuklina izalukazi zabelungu etc ? yiloko amadlozi akini anabele khona. Anisu kuba nomhobholo, nimonelane nabanye abantu (Shona or whatever stripes) aba better gifted to achieve higher goals.

Injalo lonto.


Still noone has responded to dispute the truth of my statements. Instead, ngiya gxekwa, ngiya hlanjalazwa kuphela. Why? Ngoba iqiniso liyababa.

One is not a failure until he starts blaming others for his fate.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36319 - 02/21/08 09:05 AM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
Madlenya Offline
Ngqwele

Registered: 01/19/05
Posts: 195
Loc: KwelikaMjoji
Quote:
And I forewarn you - if you continue searching for my true identity bese uthumela izikhova zakho zenkosi yakho uM-g-o-t-s, awu libonanga. Ngo nikela eNgwavuma, ngikuloye usangane ucoshe amaphepha esitaladweni


Mameshane nawumhlola, sihlezi nabakhunkuli lapha ekhaya. Asibanukeni bakwethu. Okunye okungimangazayo yikuthi bathakatindini labo ngamagwala okugcina, bayamesaba uMgodoyi kukanti bacula IJONGWE SONG everyday lapha. Ukuthi bamesabani, angazi mahlabezulu. Uma ucula ingoma yenkosi yakho uze ushe iphimbo, kufanele ikunikeze umvuzo, hhayi ukuthi ikubulale.

Top
#36326 - 02/21/08 11:56 AM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Madlenya]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Madlenya

Hlukana noku shuka wee ndodamfino. Jinda dai deng. Ayikho grand.

Where have I, igcokama lakwaNdonga been singing amaculo kaM-g-o-t-s? Akunina na eni belesele nge Mthwakazi this, Mthwakazi that in this forum everyday? Leyo polotiki yenu, nizabalazela uMthwakazi akuwona umzabalazo wokulwela izwe loM-g-o-t-s na?

Wena self uyangi sukela kwenye i-thread & call me by a foreign name, Mthwakazi! Mthwakazi what? My aarss hall! Where is Mthwakazi? Ayikho ezweni likaM-g-o-t-s? Ngihlangana kanjani naloyo doti mina?

Akukona ukukhombisa kwenu uthando lwezwe leNja na lokhu? Ngoba nimthanda kanjena uM-g-o-t-s wenu lona, you somehow believe everyone who comes to this thread is from there & must be honoured nge title of Mthwakazi (a Kalanga woman descendant ka M-g-o-t-s)! That's an insult kimina nezi nyanya zakwaNdonga.

Sies man!

Shamase Nkwali yenkosi

_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36330 - 02/21/08 01:00 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
uyazihlanyela wena muntongenakudla ...isikhathi sokuphuza amaphilisi akho sesidlulile. if uzonda umthwakazi ufunani lapho wena mfana. akusiyekele, usuqala ukusibhowa thina, with self -indulgent rantings... sies man!!!

Top
#36334 - 02/21/08 01:43 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Sgero]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
<quote>
Funda incwadi ethi The Bell Curve eka Richard Herrnsten lo Charles Murray to understand the 'naughtiness' of the thoughts that you are subscribing to. Amadoda la womabili, to put it in its raw form' babethi abantu abamnyama abakhaliphanga njengabelungu ngokuzalwa. That's an equally dangerous thought nxa usithi amaShona are more learned that amaNdebele. And am not implying that amaNdebele are more learned than amaShona.</quote>

Ngivumelana nawe. All theories about other people in this vein are ultimately false! Khumbulani i apartheid!

Just before and after 1980 sithathe nje iPhysics kuphela:

Kwakuno
(1) Phineas Makhurane(Solid State and Geophysics)--- the first African from Rhodesia to get a PhD in Physics,I think. Babemuthi ngu double brain .... the guy was really smart!
(2)Themba Dlodlo(Laser Physics)--Delft,
(3)Frank Khumalo(Solid State)---- He got accolades for his research at Camridge back in 1976-1979,
(4)Nkosana Moyo(Solid State Physics)---Member of the Institute of Physics(UK),
(5)Likwa Sibanda(Nuclear and Elementary Particle Physics),
(6)Mothobi(Plasma Physics)---Soviet Union,
(7)Abednego Sibanda(Solid State)--UK,
(8)Dabudabu(Solid State)

Lena Empumalanga ngalesosikhathi kwaku no
(1)Teddy Zengeni(Geophysics),
(2)the late Paradzai Makhado(Solid State),
(3)and a third guy who I forget(He Joined ZESA).

Phoke uMthwakazi wasesiba dull okwanini?

Abelungu babesithi(abantu abamnyama) sizimfene ngezeke senze iSaiyensi.... bla, bla, bla, amasimba wodwa. Abantu bonke bayafana! It is simply controlling access to opportunities and discriminating against minorities that abelungu or amaShona have built their own version of apartheid myths ... that Ndebeles are inferior human beings to themselves.. and this from people running a country with 5 figure inflation!!

Ngo 1980, iZapu yavula amaKhampani yathenga amaproperties bona OMgots busy singing "Maruza here Mandepfumi" and planning and conspiring mass murder against the rural peasants in Matebeleland! OMgotsi babhidliza imizamo yonke yokuzisiza kwabantu beMatebeleland ngomona nangenhliziyo ezimbi!

BakaMthwakazi ... tholani uzibuse!
Akulamuntu emhlabeni wonke lo ozalinakekela impilo zenu. You are on your own. Ukuzenza amaShona kumbe eminye imihlobo will only worsen your plight. Accept that you are what you are and you owe nobody an apology for who you are!
Do what you know you need to do to achieve self realisation by removing obstatles placed there deliberately by other people who then justify their dastardly deeds by building up myths about "dull Ndebele".
It is only if we do nothing about our own plight that it will be true that we are dull!

omnyama


Edited by omnyama (02/21/08 01:47 PM)

Top
#36335 - 02/21/08 02:04 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: bongani]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
MUNTUONGENAKUNDLA
Ndoda ipost yakho yamhlaka 19 NGOKWAMI ANGIFUNANGA UKUYIPHENDULA ngoba wangihlambaza.Ngabona kungcono ukuthi respect you by leaving you alone. Uthe ngikhuluma ngebehind. Mina bengithe evarsity bebetshengisela ifavouritism in their selection. How do you explain this? Subuye ugiye ngayo iposing yakho le. LET ME HUMBLE MYSELF AGAIN AND RESPOND TO YOUR POSTING.
Everybody knows nge admission criteria. My assertion was, despite that. Ma umuntu elesibongo esingasi sesishona, bavele bathi they are still taking grades above yours, bewahutsha through their teeth, when they are busy dishing out to their own including those with points worse than yours. Ma uthe waba lenhlanhla bengakupha indawo ekugcineni.
Lapha usukhuluma ngama BA, NURSING QUALIFICATIONS, TEACHING etc suyangilahla. What is wrong with each of these or persons who decide to do these courses? Is there anything wrong with cleaning izalukazi? Is it not a noble thing to care for the elderly? Should we behave like animals which dont take care of their own. OGOGO YIZINTO EZINYANYISAYO NGEQINISO? Are men not equal.r those academically graced better than those that r not. I believe education was not just for acheving examinations results but to enlighten us and arm us to be able to live safely and peaceful with one another. I note uthi you failed at school until u decided to go to SA ubuye uthi you are not MTHWAKAZI, WAAL not as your name, you refer to Zim as if you r not from there. Am I getting you?
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#36338 - 02/21/08 02:37 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mthente

I beg that my postings be viewed in terms of their substance, as opposed to their form - the premise that most so called Mthwakazians continue to read them in this forum. Substance over form is the buzz phrase! There's nowhere in any of my postings that I postulated an argument along the lines that amaShona hold monopoly over intelligence while all so called Mthwakazians are dull.

Uyazi ini, wena tell me of one so called Mthwakazi individual who had the required number of A'level points to be admitted to a certain degree (& satified all the other criteria), but still was not admitted - yet umShona of lesser points slipped through. If you do that & show sufficient proof, then we'll engage in a fruitful discourse.

Otherwise, you people will continue deriding me & insulting me unfairly. Hence I lash back ngithi nikhuluma ngezi ngquza zenu!

Iqiniso uya lazi, Mthwakazi people who failed usually tend to hide ngamanga, bethi amaShona aba cindezela, abavalela ngaphandle bona be phasile. Lies & propaganda. Uhubhu kabhejane. Amanga aluhlaza cwe! Iqiniso wukuthi the guys wouldn't have made it. Yingakho ngithi ukuze izwe lakini liphume ebubheni eli kubona, kusafanele oMthwakazi laba bahlukane nomona, namanga!

I never said there's anything wrong ngo BA noku kilina izalukazi. I merely said labo bantu abenza leyo misebenzi must not seek to hoodwink us ngamanga, bethi leyo misebenzi bayenza ngoba amaShona aba ncisha amathuba okwenza better stuff le KwaM-g-o-t-s. They must just acknowledge ukuthi (if beyenza leyo misebenzi unwillingly) they are not good enough to do better stuff that'll be to their hearts' content. Mabathi admit that they are not good enough & give credit to those who're good enough & attained enough points to do those top notch degrees.

One is not a failure until he blames others for his/her fate.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36342 - 02/21/08 10:13 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Muntuongenakudla
Thanks for your user-friendly post. I still dont understand how you feel I deserve to be told that I talk ngebehind even after the things you quote me as having said.
Masiyaqala ukubuzana amaproofs is it practicable? Do you have proofs of all your assertions in all your posts? Most of my postings you will note I talk my experiences and not research as in academic terms. Even you have the context in which you would like people to understand your postings. I also address your person by myself and not by my nation and I think its only fair if you addressed me as an individual. I would not accuse you of what other posting in this forum have said. I have never sworn at you and no matter how you treat me I will never swear at you. Anyway if UZ would allow us to open their books or if individuals affected would cooperate I would prove to you that what I have asserted true.By the way MTHENTE is somebody else and not me.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#36343 - 02/21/08 10:20 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: abafokazi]
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
_________________________
Woz?ungthathe mama ngiyatsha

Top
Page 3 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert