Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 37 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#36390 - 02/25/08 01:02 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Sibambamahawu]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Sibambimidlelo

Hello dummy, aba nomhobholo ngoMthwakazi bakini.

Mina ngilwa nalolo khondolo lomhobholo ongene olopholo bakini laba. I'm like one forcing a horse to the river. Njenga manje seku sele kancane nje. I've single-handedly dragged the horse to the river - kicking & screaming ngali donsa ngamandla ihhashi loM-g-o-ts. And being ungqesta engi wuyena, now I'll force the horse to drink. If it refuses, I'll take a bowl, ngikhe amanzi, ngilivule umlomo ihhasi loM-g-o-d-o-yi, ngiwa khaphazele right inside its mouth..

From that point onwards, oMthwakazi bakini will stand for nothing but the truth. They will learn to accept responsibility for their shortcomings. There won't be no more blame-the-Shona philosophy amongst you alleged Mthwakazians.

Kobe iphelile i-mission yami kulesi sigungu.


Brian Ngwenya aka Sinathamahewu

Wee Brian Ngwenya, mfana ongcolile - nukundini! Kushukuthi namhlanje uphumile ngempela kuma shift obu hlengikazi bakho lapho eNgilandi. Ubhejane uphumile esiqiwini - and aka shintshana - kuse ngu mphuphe wakudala. Ngombuzo wakho lona osangene, you still manifest your idiocy yendalo.

Reminds me of one old lady le KwaDlangezwa. She had a son who was hopeless, kungekho nje into angayenza iphumelele. He quit school waya eGoli. I-ou lady (old lady ngoba awazi isiBhunu lopholondini) lathi likuzwa lokho lathi: Awu owami umfana ninga zihluphi ngaye. Angaze aye kuphi, kuphi - angeke aze afa aphumelela ndawo!! . Kunjalo naku wena. Yisono ngawe.

Issue is, you won't see inyuvesi zakwaM-g-o-t-s kuma world rankings coz the country's conditions are fcuked up & deteriorated - affecting ama rankings wayo. But that doesn't exempt your dullness. It doesn't exonerate you from the fact that njenga manje, wena you can never enter any university in the world. Reason: you're a dunderhead that failed kuma preliminary stages KwaM-g-o-ts. Failed when the conditions were still proper & the quality of isgela was high. Failed & those flop grades onazo cannot save you from your miserable male nurse career. Where you are career wise fits your paucity of intelligence.

It's an indictment on my character to engage kwi discourse with a dullard like you. Kufana nje ne Brazil, in the World Cup finals - they can't face a team abayi hlula kuma prelimainary stages. Ngoku njalo, engaging you in a pingpong of ideas is an exercise in futility.

Question is: have you ever heard of a male nurse practising politics? Ngoku tshena ke mina ngithi: akukaze kwenzeke lokhu. Yingakho ngithi mina: lopholondini, Brian Ngwenya, go mind your patients ezibhedlela zamaNgisi, uhlukane ne polotiki mbumbulu yakho lena ebhedayo!

Shamase Nkwali yenkosi

_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36391 - 02/25/08 01:32 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Quote:
Mina ngilwa nalolo khondolo lomhobholo ongene olopholo bakini laba. I'm like one forcing a horse to the river. Njenga manje seku sele kancane nje. I've single-handedly dragged the horse to the river - kicking & screaming ngali donsa ngamandla ihhashi loM-g-o-ts. And being ungqesta engi wuyena, now I'll force the horse to drink. If it refuses, I'll take a bowl, ngikhe amanzi, ngilivule umlomo ihhasi loM-g-o-d-o-yi, ngiwa khaphazele right inside its mouth..

From that point onwards, oMthwakazi bakini will stand for nothing but the truth. They will learn to accept responsibility for their shortcomings. There won't be no more blame-the-Shona philosophy amongst you alleged Mthwakazians.

Kobe iphelile i-mission yami kulesi sigungu.


Lapho engingavumelani nawe khona yikuthi uthi force-feed uMthwakazi ngepoison. Ukube wena you were constructive and respecting divergent views ukube siyakulalela, kodwa we have reached a point whereby sonke sivumelana ukuthi wena you want to force-feed us ngobuthi obuyingozi kabi.
Awukaze ungizwe ngikubizwa ngokuthi uyiShona, awukaze ungizwe ngikubiza ngokuthi uyimpehlane noma imbovane, kodwa inkinga enginayo ngawe wukweyisa imibono yabanye abantu nokuzenza wena ofunde kakhulu. Uphethe ziphi iziqu zobudokotela? Awufunda njengami mfowethu, yikho akuphele ukubhekela abanye abantu phansi.

Ukube wena ungumuntu oneqiniso ukube ngiyajabula uma uthi ufuna ukusifunza lona qiniso lelo, kodwa vele iqiniso kuwena ngamanzi nomhlane wedada. uwuhubhu lukabhejane.
Sometimes i think you are capable of being a reasonable being but at times you quickly extinguish that glimmer of hope. Uyantanta, uyantengantenga, sengathi uyihlambi nje kwenzenjani?
Uma injongo yakho kuyikuthi uMthwakazi angaphumeleli, lapho awungeke uphumelele, kodwa uma injongo yakho isekutheni ufisela uMthwakazi impumelelo, yikho ufisa ukuthi uMthwakazi akwazi ukucabanga ngokunzulu njalo abheke inhlangothi zonke zempilo kuyobe kulungile lokho.
Uma wenza njalo angingeke nmgivume uma abantu bekubiza ngele collaborator, sellout, conspirator, appeaser, etc.
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#36392 - 02/25/08 02:15 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Sibambamahawu]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Sibambimidlelo

Hello dummy - you have a severe problem of simple comprehension. Ikhanda lakho ligcwele uvolo nje kuphela. Where in my postings have I claimed to be more educated than everyone, let alone you specifically? Where have I claimed to be an educated person in the first place? Ngike ngaqhudelana nawe kuphi ngeziqu we sakaliyasha? Wuku gula kwakhe nje lokho.

I said it kudala ukuthi mina vese kuya ziwa laph' esigungwini ukuthi ngingu mphuphe, isinxadi, into engafundile - like all Msawawa. Back ngabo 2004, ,,,,,,,,,said it point blank ukuthi mina ngiyi type eyadla phansi esgela - injiva engafundile. I accept that and ngeke uze ungizwe ngenzela phansi labo abafunda baphasa KwaM-g-o-t-s. I acknowledge ukuthi I failed coz I was dull - not becuse some Shona guy with nefarious motives blocked indlela yami yase sgela. I won't lie kubantu to hide ubulima bami.

My crusade is ukupheza lolo khondolo lomhobholo, owenza nina Mthwakazi ninga vumi iqiniso. You wanna pass the buck. You wanna hide ubu dull benu & failure to qualify emanyuvesi aKwaM-g-o-t-s & instead blame amaShona for all ills that befall you. This is utterly dishonest.

Uma ku bhebhethekiswa amanga ebandla, that's where I come in: ngomdlandla to drag ihhashi, lifuna linga funi, straight to the river - ebese ngivula umlomo walo, ngi khaphazele amanzi straight down its throat. Then the horse will acknowledge the truth.

But for as long as iqiniso linga khulunywa laph' ekhaya - I'll continue ngi khaphazela amanzi down the throat of the stubborn horse evele sengiyi hudulele emfuleni.

Kobe wuku phela kwe assignment yami kulesi sigungu.

Shamase Nkwali yenkosi


Edited by Muthwa Ncube (02/25/08 03:14 PM)
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36395 - 02/25/08 02:53 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Quote:
I said it kudala ukuthi mina vese kuya ziwa laph' esigungwini ukuthi ngingu mphuphe, isinxadi, into engafundile - like all Msawawa. Back ngabo 2004, .... said it point blank ukuthi mina ngiyi type eyadla phansi esgela - injiva engafundile. I accept that and ngeke uze ungizwe ngenzela phansi labo abafunda baphasa KwaM-g-o-t-s. I acknowledge ukuthi I failed coz I was dull - not becuse some Shona guy with nefarious motives blocked indlela yami yase sgela. I won't lie kubantu to hide ubulima bami.


Manje uthi ngithini ngoBrian Ngwenya labo, nginani nabo mina. uyalibamba igqubu mnumzane kuhle komthakathi. Muntu some tend to be so trivial, kungani, mina mnumzane uyalazi elami igama leli elikaBrian Ngwenya angilazi, njalo angihlangene noBrian Ngwenya loyo. Kungani usesaba abantu abakudiaspora kangaka, kungani ubazonda kangaka? Asikazi sikudlele umona noma izintombi zakho.


Edited by Muthwa Ncube (02/25/08 03:16 PM)
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#36398 - 02/25/08 06:49 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Sibambamahawu]
Jazelindizayo Offline
Nduna
*

Registered: 04/11/03
Posts: 388
Loc: At large
Originally Posted By: Sibambamahawu
Nja Endizayo

You are a hopeless goon. Angikhathali noma ufundile noma awufundile, into engiyaziyo yikuthi ufiphile engqondweni, awuboni lutho. Uma kuno muntu okuthiwa udull emhlabeni kukhulunywa ngempumputhe ezifana nawe.
It is a waste of time debating reasonably and sensibly with mad people like you.
The mahority of Mthwakazi like what we are doing, slowly but surely pushing the frontiers of oppression back to Harare.
We will continue working even harder, regardless of your futile efforts to stop this train. Do you really think you can stop it now?
If what we are doing is a dream, please let us dream, if it is hullucination let us hullucinate even more.
We know what we are doing, we will persue the struggle in our own way.
No enemy will tell us to stop doing what we are doing, in the first place you did not command us to start doing what we are doing.
I have no reason to debate in civil manner with someone who denies the marginalisation of Mthwakazi, i have no valid reason to debate with a foolish pig which derides our efforts.
Very soon you will hear this very goon starting to ask for statistics, some people will never learn.
At least Muntongenakudla is better, because during his time as Tsotsi (Umgulukudu wakudala) he used to write sensible things.


Just the other day Robert Pol Pot Mugabe was calling a fellow contender for the presidency a "Prostitute". He has a history of calling people who hold divergent views to his own all sorts of names. Here we are supposedly on the freedom train on our way to emancipation, and elevation to a higher state yet the very traits that are supposedly abound kwaM-g-o-t-s are the very traits that are being displayed here. I am off course talking about the trait of intolerance. Unlike you I will not debase myself by calling you names like you have. I will not lower myself to the toilet levels that you abjectly display in your vitriolic outburst.Nevertheless by the grace of favour of the owners of this site I will continue to prick your bubble of complacency. It is indeed your prerogative to engage in acts of mental masturbation; it is unfortunate that you have chosen to do it a public forum - to that end every so often you will get a reality check.

I put it to you that you are pushing nothing
I put it to you that there is no train
I put it it to you that there is nothing to stop
I put it to you that you have no evidence to support your assertion that the people of Mthwakazi are behind your hallucinations
I put it to you that you have no mandate- no one in Matebeleland has heard the hog-wash that you peddling.
I put it to you that you have no evidence of the marginalisation of Matebeleland. Marginalisation from what? It is often said that the truth is stubborn and unpalatable hence your vitriolic outburst because you have no facts to back your assertions. Finallly, Sibambamahawu, it if often said that stupid is forever and ignorance may be fixed - which of these two best describes your condition or is it that you are both stupid and ignorant at the same time?
_________________________
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open

Top
#36399 - 02/25/08 07:13 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Potshoza]
Jazelindizayo Offline
Nduna
*

Registered: 04/11/03
Posts: 388
Loc: At large
Cde Potshoza
On the evidence of yours and your fellow apostles reasoning it is self evident that that the only thing that you are capable of is self delusion and engaging in flights of fancy.In the interests of fairness there are some very capable and able individuals who post on this forum - unfortunately you Cde Potshoza are not one of them.
The rest of your diatribe about crumbs of grants and degrees would be highly amusing were it not tragic. Those "crumbs" have allowed me to leave Zimbabwe long before it became fashionable, those crumbs allowed me to live in other parts of the world long before you could point Leamington Spa on a map, long before you could hunt and peck on the keyboard. Those crumbs that you are so contemptous about allow me to confound you at every turn. They may be crumbs but they are crumbs that I sweated for inspite of your odious insinuations.
Where is the evidence of this marginalisation? How does this marginalisation manifest itself? How can people be marginalised when there are no jobs? People cannot be marginalised in a vacuum- to that end the state of the economy and inflation are very relevant to the debate. That you should attempt to conduct your cries of marginalisaton and oppression without reference to the state of the economy is staggering to say the least and speaks volumes about you capabilities or lack thereof. The truth of the matter is that you wish to conduct a debate fuelled by emotion and lacking in hard facts.
_________________________
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open

Top
#36400 - 02/25/08 07:52 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Jazelindizayo]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Jahelindizayo
Mfowethu yini usenzela umoya omubi kangaka. Sikoneleni mfowethu. Madoda liza lapha lithole abantu bezenzela izinto zabo, lithi ukubaphazamisa. Why. OK sithi uMthwakazi ngabantu abalamanga , aba dull, njengoba abanye besitsho, but wena kungakukuhlupha ngani lokhu. Yini lingatshiyani laye uMthwakazi, kumbe kukhona okufunayo wena ngokwakho na. KANTI AWULA ABAKINI ONGAXOXISANA LABO. To be honest with you ma ungatshongo lutho wena,lomunye ujaha okhuluma njengawe, kulokuthula lapha enkundleni. Manje senzeni , lifuna Inkundla ivalwe kumbe lina litshiyane labantu laba bezakhele into yabo. Yikuphi okungcono. Thina sihlanganisa amakhanda ngodubo esilalo, lina libona angani siyaziphuphela nje, fine, but what do you want around here. Do you want to help us with anything but we are not interested. Surely you cant force us to accept a gift we dont want, can you?
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#36401 - 02/25/08 08:26 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
Shamase,

Yes indeed I am Brian Ngwenya and I am dull but at the same time I am a Master of Science graduate obtained from the university of King's College, London ranked 6th kwi-UK university rankings and 24th kwi-ma-World Rankings lana where your Shona backstreet university does not even show up!

Phecelezi uBrian lona othi ungcolile ujola le menya yakwakho. Ngijola naye wena ulokhe uthi umdinga ngamehlo abomvu. Uyibhare mfana we-University yelizwe lobubha!

The fact of the matter is that on the world rankings that Shona university kayingeni lakancane kwi-top 400 world universities and as you rightly put it, it has always been fcuked when your Mugabe wansondo came into power. Nothing to boast about Ndebenkulu wansondo except your Toast Master debate forays in M-gaxa's country, elizweni lobubha! clap
Edited by SINATHAMAHEWU (02/25/08 09:23 PM)
_________________________
The average man is a conformist, accepting miseries and disasters with the stoicism of a cow standing in the rain. ~Colin Wilson

Top
#36402 - 02/25/08 11:36 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Jazelindizayo Offline
Nduna
*

Registered: 04/11/03
Posts: 388
Loc: At large
Originally Posted By: MTHWENTWEHLABA1
Jahelindizayo
Mfowethu yini usenzela umoya omubi kangaka. Sikoneleni mfowethu. Madoda liza lapha lithole abantu bezenzela izinto zabo, lithi ukubaphazamisa. Why. OK sithi uMthwakazi ngabantu abalamanga , aba dull, njengoba abanye besitsho, but wena kungakukuhlupha ngani lokhu. Yini lingatshiyani laye uMthwakazi, kumbe kukhona okufunayo wena ngokwakho na. KANTI AWULA ABAKINI ONGAXOXISANA LABO. To be honest with you ma ungatshongo lutho wena,lomunye ujaha okhuluma njengawe, kulokuthula lapha enkundleni. Manje senzeni , lifuna Inkundla ivalwe kumbe lina litshiyane labantu laba bezakhele into yabo. Yikuphi okungcono. Thina sihlanganisa amakhanda ngodubo esilalo, lina libona angani siyaziphuphela nje, fine, but what do you want around here. Do you want to help us with anything but we are not interested. Surely you cant force us to accept a gift we dont want, can you?


From your profile it would appear that you have only just joined the forum - nothing wrong with that that is how the forum grows. However you would do well to disabuse yourself of the need to act like a prefect or a head-boy ( or is it the boy with the head) in this arena.
I stand corrected but to my limited understanding this is a public forum to which any member of the species can join and provided they comply with the rules and regulations of engagement they are free to contribute and comment on any thread going. This is a place where people add their two-cents worth to issues being discussed. It is not as far as I am aware a movement or whatever your warped imagination tenously grasps it to be.
In less than a month since you have joined your out put has been nothing short of prodigious in its volume but sadly lacking in substance as your efforts have been concentrated on acting like a policeman. You would do better by responding to legitimate concerns and questions raised by free thinking spirits. Is it that you lack the wherewithal to engage and respond to points raised rather than focussing on attempting to stifle legitimate debate and discourse!!
_________________________
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open

Top
#36408 - 02/26/08 06:41 AM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: SINATHAMAHEWU]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Brian Ngwenya aka Sinathamahewu

Hello dummy - you're the fool & therefore can't fool anyone on this forum.

Issue is, the only degree you'll ever get in your entire dull & idiotic life is elo mgunyathi. Elo kuthengwa.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
Page 6 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert