Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 37 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#36421 - 02/26/08 11:03 AM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
Originally Posted By: Muntongenakudla
Brian Ngwenya aka Sinathamahewu

Hello dummy - you're the fool & therefore can't fool anyone on this forum.

Issue is, the only degree you'll ever get in your entire dull & idiotic life is elo mgunyathi. Elo kuthengwa.

Shamase Nkwali yenkosi


Just becoz sizithulele you think kasifundanga wethu. Ukhe phansi.
The good thing as Sgero said there are plenty of opportunities coming our way lana and we are exploiting them wena ulokhe ukhonya ngokuthi ufundile njalo uqakathekile lana.

Now let me summarise your big problem and give it a well deserved diagnosis. I realise you have two dangerous and dark forces at play in yourself, fighting in opposite directions. There is a force that is in love with a country you call izwe 'lobubha' which you despise and repeatedly deride everyday in this forum. This dark force of love with that country you call izwe lobubha is located at that mashonaland backstreet university owangena kiyo ngo-1991. Now you have stated ukuthi that backstreet university kayikho kwi-ma-World rankings because things have deteriorated as if it was there kwi-ma-World rankings when you were in attendance in 1991. I have checked the archive rankings of that university during your time there and lo and behold it never showed up in the top 400 world universities. That is a real blow for your pride, self importance and your brag lana.

The second dangerous dark force that is riddling your being is indeed your hatred of izwe 'lobubha', izwe likaMgots which you have substituted for South Africa as your country and yet you love its university. How ironic and foolish it is for you to display among us these two opposing and frictional forces at play kuwena? You hate Mgots country and yet you are in love with his Mashonaland backstreet university and are happy to stand on some fake pedestal and shout down at people uthi wena ufundile kulabo and wena uwena unguCleva. That is indeed some big joke and yekela sokhe insini becoz you are proving ukuthi ulibhoxongwana lomuntu!

When we indicate to you ukuthi hatshi sinazo lezo zinto ozigwabisa ngazo usuke uthi sathenga amaphepha. Umona lomhawu nje kuphela which you perenially accuse others of. Kwi-University of King's College there is no way degrees can be bought and that assertion of yours is just but some wicked fantasy if not some massive 'fart' on your part. That is a class act university buza thina who have been there and who are preparing for another educational onslaught in the same university. On the countrary it is common knowledge that degrees are bought in that Mashona backstreet university you went to. There is no class in that university. Amasimba kaMgots and his goons abalaphana. And our experience lana is that abalamaphepha from that country find it difficult to use them here unless they are prepared for an upgrade kwi-ma-University alapha.

At one point Gordon Chavunduka, a well known Shona Inyanga was running that university. Is it any wonder uthi uzoloya oSkuvethe? One will not be surprised that Gordon Chavunduka passed on his skills well kuwena! hk hk hk hk. I am trembling ukuthi lami uzongiloya, more sengakuthathela imenya yakho! laugh laugh


Edited by SINATHAMAHEWU (02/26/08 11:55 AM)
_________________________
The average man is a conformist, accepting miseries and disasters with the stoicism of a cow standing in the rain. ~Colin Wilson

Top
#36423 - 02/26/08 01:44 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: SINATHAMAHEWU]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Brian Ngwenya aka Sinathamahewu

Angisa khethi nqindi nesi bhakela ke manje.

You're one hell of a confused simpleton. Ngo 2004 wena no baas wakho uT-h-e-m-b-a-n-i D-u-b-e nathi kufanele ngiye esikoleni ngiyo funda, ngoba angifundile. Ngaku vuma lokho ngoba vese nanamhlanje ngisasho ukuthi I flopped kuma preliminary stages. Your insinuation that I brag ngoku geleza kwami therefore falls flat on its face.

Namhlanje gwiqiqi nakho ke uthi mina wansondo ngafunda eNyuvesi kaM-g-o-t-s. Come on dummy - as I said before: you're the fool & therefore can't fool anyone on this forum. Ubhema nhloboni yogwayi wee sakaliyasha?

Mfana wase Bhekeni, uya claimer too much. You'll never have a sniff of a genuine varsity degree in the world coz your grades from ngale KwaM-g-o are too insignificant to qualify you for anything other than nursing.

I repeat: the only degree you will ever have empilweni yakho yobu nxadi bakho is a fake degree. Phecelezi, isiqu somgunyathi - i-degree yoku thengwa kuma dilapidated backyard hovels wenu lapho. You will always remain the male nurse you are coz vese ungu mphuphe woku gcina! Wohlala nje uziduduza with that fake MSc hanging on that wall of your hovel - ukhohlisana ne fellow ma-claimer gwivi lakho lelo othi lali yintombi yami. Mind you, I said it kudala ukuthi I don't do M-g-o-t-s women - kimina ngama gwivi - pure & simple. Igcokama (mina) ne gwivi aku hlangani!

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36424 - 02/26/08 02:20 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
Originally Posted By: Muntongenakudla
Brian Ngwenya aka Sinathamahewu

Angisa khethi nqindi nesi bhakela ke manje.

You're one hell of a confused simpleton. Ngo 2004 wena no baas wakho uT-h-e-m-b-a-n-i D-u-b-e nathi kufanele ngiye esikoleni ngiyo funda, ngoba angifundile. Ngaku vuma lokho ngoba vese nanamhlanje ngisasho ukuthi I flopped kuma preliminary stages. Your insinuation that I brag ngoku geleza kwami therefore falls flat on its face.

Namhlanje gwiqiqi nakho ke uthi mina wansondo ngafunda eNyuvesi kaM-g-o-t-s. Come on dummy - as I said before: you're the fool & therefore can't fool anyone on this forum. Ubhema nhloboni yogwayi wee sakaliyasha?

Mfana wase Bhekeni, uya claimer too much. You'll never have a sniff of a genuine varsity degree in the world coz your grades from ngale KwaM-g-o are too insignificant to qualify you for anything other than nursing.

I repeat: the only degree you will ever have empilweni yakho yobu nxadi bakho is a fake degree. Phecelezi, isiqu somgunyathi - i-degree yoku thengwa kuma dilapidated backyard hovels wenu lapho. You will always remain the male nurse you are coz vese ungu mphuphe woku gcina! Wohlala nje uziduduza with that fake MSc hanging on that wall of your hovel - ukhohlisana ne fellow ma-claimer gwivi lakho lelo othi lali yintombi yami. Mind you, I said it kudala ukuthi I don't do M-g-o-t-s women - kimina ngama gwivi - pure & simple. Igcokama (mina) ne gwivi aku hlangani!

Shamase Nkwali yenkosi


N-k-o-s-i-n-a-t-h-i M-k-h-w-a-n-a-z-i wafunda eDLM(Ntabazinduna, eBhekeni okhuluma ngayo) kwaMgots and then proceeded to M-gaxa's backstreet university in 1991. That is a fact and not a lie. Adding salt to that ego injury of yours, that mashonaland university is no top notch and will remain so for the future. It will never make it to the World Rankings!

The other simple fact that you will always find hard to accept due to your inflated ego yikuthi King's College is one of the top notch universities in the world and it is a fact that I have been baptised with MSc studies in that varsity. Even the South African university owangena khona later usutshaye iDubulap yakho leyo kayithi compare with King's College. That is a fact!

So where do we stand? That you will always be a bitter chap who is happy to always declare his self-importance kwi-ma-Website while we are busy exploiting the opportunities that are availed to us here making some further educational inroads in some of the best universities esilawo lapha.

And then at a personal level ngakuthathela intombi yakho obuyidinga ngamehlo abomvu uyibuza kimina and what a way to score goals against my declared sworn enemy! I am Pele of Brazil!Edited by SINATHAMAHEWU (02/26/08 02:52 PM)
_________________________
The average man is a conformist, accepting miseries and disasters with the stoicism of a cow standing in the rain. ~Colin Wilson

Top
#36425 - 02/26/08 03:28 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: SINATHAMAHEWU]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Brian Ngwenya

As I said, angisa khethi nqindi nesi bhakela!

You get even more confused by the day. Use yiwona ngempela umphuphe wakudala. Into nje usuya zitshena too much ngokuyi madlana kwamaNgisi okuthola as a male nurse lapho eNgilandi.

In 2004 wathi angi fundanga ngoba ngise Mzansi, ngiyi njiva. Ngaku vuma lokho. Then wabuye wathi ngafunda i-secondary kuleso sikole sakho osi biza DLM from 1986 to 1989. Ngasho ngathi ngama mpunge lawo. Namhlanje uthi ngafunda eNyuvesi kaM-g-o-d-o-y-i from 1991. Now, anyone that follows your warped reasoning would see ukuthi uyabheda nje. Is it possible that umuntu owafunda i- O'level ngo 1989 can have entered university a year after completing O'level? How many years is A'level? Tell me ke mphuphendini - which university would accept you ungazi nix kanje Brian? Do you even know what an MSc degree is okanye uzwa bethi? Which university would admit you u-dull kanje? What scholarly opportunities can you take up eNgilandi ubhabhabele unjena?

For how long are you prepared uku hlala laph' esigungwini, uzi hlaza ngokungazi kwakho kunye namanga akho?

Ugcwele ubugcwelegcwele. Ugcwele inkohlakalo too much. Sometimes you gotta be true to yourself. For how long are you prepared to fantacise everyday kwi hovel yakho, imagining what could have been whilst admiring your MSc stifiketi somgunyathi owasi khandelwa yizi mpintshi zakho ezi khohlakele?

To prove ubushimane bakho, nakhu usuya claimer. You claim ukuthi uzwana ne cherry yami yakudala. How sick are you uku juluka izinqe, ugabisa ngamanga uthi udla i-left over yomunye umuntu? Buphi ubunsizwa bakho sishimanendini uma uzo landelela amathe amanye amadoda emaphusheni akho? Iqiniso wukuthi wena awu qonywa, uphila nje ngendlwabe - and thrive on fantacising on ukuzwana nama ex cherry abanye abantu. You're just a sad low life. As such you'll never ever lay your stinking carcas on any cherry ephilayo - your selection will always remain limited solely to lawo magwivi anuka amakhwapha emaphusheni akho.

Now, as I said before: you're the fool & therefore can't can't fool anyone on this forum. You failed kudala le KwaM-g-o-t-s. Namanje still you can't do it. You'll always remain a can't!!

Clever people can see ukuthi uzama nje uku dukuza (phumputha) ngomuntu ongamazi. Uyahlanya awungazi wena!

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#36426 - 02/26/08 03:44 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
Originally Posted By: Muntongenakudla
Brian Ngwenya

As I said, angisa khethi nqindi nesi bhakela!

You get even more confused by the day. Use yiwona ngempela umphuphe wakudala. Into nje usuya zitshena too much ngokuyi madlana kwamaNgisi okuthola as a male nurse lapho eNgilandi.

In 2004 wathi angi fundanga ngoba ngise Mzansi, ngiyi njiva. Ngaku vuma lokho. Then wabuye wathi ngafunda i-secondary kuleso sikole sakho osi biza DLM from 1986 to 1989. Ngasho ngathi ngama mpunge lawo. Namhlanje uthi ngafunda eNyuvesi kaM-g-o-d-o-y-i from 1991. Now, anyone that follows your warped reasoning would see ukuthi uyabheda nje. Is it possible that umuntu owafunda i- O'level ngo 1989 can have entered university a year after completing O'level? How many years is A'level? Tell me ke mphuphendini - which university would accept you ungazi nix kanje Brian? Do you even know what an MSc degree is okanye uzwa bethi? Which university would admit you u-dull kanje? What scholarly opportunities can you take up eNgilandi ubhabhabele unjena?

For how long are you prepared uku hlala laph' esigungwini, uzi hlaza ngokungazi kwakho kunye namanga akho?

Ugcwele ubugcwelegcwele. Ugcwele inkohlakalo too much. Sometimes you gotta be true to yourself. For how long are you prepared to fantacise everyday kwi hovel yakho, imagining what could have been whilst admiring your MSc stifiketi somgunyathi owasi khandelwa yizi mpintshi zakho ezi khohlakele?

To prove ubushimane bakho, nakhu usuya claimer. You claim ukuthi uzwana ne cherry yami yakudala. How sick are you uku juluka izinqe, ugabisa ngamanga uthi udla i-left over yomunye umuntu? Buphi ubunsizwa bakho sishimanendini uma uzo landelela amathe amanye amadoda emaphusheni akho? Iqiniso wukuthi wena awu qonywa, uphila nje ngendlwabe - and thrive on fantacising on ukuzwana nama ex cherry abanye abantu. You're just a sad low life. As such you'll never ever lay your stinking carcas on any cherry ephilayo - your selection will always remain limited solely to lawo magwivi anuka amakhwapha emaphusheni akho.

Now, as I said before: you're the fool & therefore can't can't fool anyone on this forum. You failed kudala le KwaM-g-o-t-s. Namanje still you can't do it. You'll always remain a can't!!

Clever people can see ukuthi uzama nje uku dukuza (phumputha) ngomuntu ongamazi. Uyahlanya awungazi wena!

Shamase Nkwali yenkosi


Kancane kancane I am exposing ukuthi you thrive on lies. Tell us ukuthi wafunda ngaphi eSouth Africa lapho i O'Level le A' Levels zakho? I might have made an error kwi-1991 lona but I was not far off because the right year is 1992!

Wena watshaya iDubulap to RSA from kwaMgots, born and bred kwaMgots and hailing from Tsholotsho where iGukurahundi massacred some of your close relatives and yet you pride yourself nge-University kaMgots, the murderer of your close relatives! But again this explains your love-hate relationship lezwe 'lobubha' elakwaMgots ohlala ulitsho. Awu suka!

Now having made that revelation, is it any wonder why you display those two dangerous opposing and frictional forces in your person as I mentioned earlier?

Anything else is just but sour grapes baba. I am indeed a holder of an MSc degree from the very King's College university hatshi kwaMgots wansondo! The sad and painful thing yikuthi when you graduated kwi-mashonaland university yakho lena, you were crowned by none other than Mugabe, the chief murderer of your close, very close blood relatives abakuletha kulo umhlaba. Ngiyakuzwela mfana!

And imayi yakho ngijola nayo. uBrian uzibambile wena ulokhe uthi uyidinga ngamehlo abomvu. Iyangitshela intombi yakho ukuthi ubuyihlupha kakhulu trying to get in touch but yona yathi nisi ngeke isaqhubeka lensizwa e-full of himself!


Edited by SINATHAMAHEWU (02/26/08 04:13 PM)
_________________________
The average man is a conformist, accepting miseries and disasters with the stoicism of a cow standing in the rain. ~Colin Wilson

Top
#36429 - 02/26/08 04:33 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: SINATHAMAHEWU]
iBoyz yezkweyeni Offline
Ngqwele

Registered: 11/07/01
Posts: 147
Ngilesicelo kulabo abamaziyo undoda lo othi kazake alugxobe kwele Zwimbagwe. If bekhona abafunde laye, bekhule laye njalo bele namba-foni kumbe ikheli yencwadi zika getsi(email zakhe bake bamcele ayeke ukuzehlisa kanje, sekubuhlungu mani.

Ndoda, pliz yekela ukuzenzela phansi kanje mani. Ngiyazi banengi abakithi ababone okukhulu nge zinja zika mgaxs ezazibulala abantu bakithi ngama 1980s, espetshali khona eTsholotsho. Kungenzeka uMuntu waba traumatised kakhulu and indlela yakhe yokuqeda leyo trauma yikuthi avele acitshe yonke i memory yokuphila e Zimbagwe, azitshele ukuthi vele kazake alugxobe khonale. Ufuna uncedo l'undoda madoda, ulaka lwakhe, amanga wakhe, ukuzenza kwakhe konke lokhu kukhombisa a troubled soul shuwa.

Ngangithi uyadlala nje esaqalisa lapha kodwa sekusobala kimi ukuthi kazenzisi l'ubaba, ukhathazekile ngempela. Uyazama kuyicima i memory yezwe leliya kodwa aphinde adonseleke ku ndaba zakithi ngoba phela ngeke wabugeza abucime ubuNdebele bakhe, noma esefisa kanjani. Engazenza umzulu, um' sotho and sometimes uba yi Afrikaaner futhi kodwa akasoze wabukhipha ubu Tsholotsho bakhe.

Msakazi ngizacela udlale ingoma by Dalom Kids ethi "Ncedani", yona uyi dedikhethe ku ndoda lo okhathazekile.

Ngiyabonga.

Top
#36430 - 02/26/08 04:41 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: Muntongenakudla]
Manyathela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/07
Posts: 37
Loc: Zim-Parliament
Originally Posted By: Muntongenakudla
Sibambimidlelo

Hello dummy - you have a severe problem of simple comprehension. Ikhanda lakho ligcwele uvolo nje kuphela. Where in my postings have I claimed to be more educated than everyone, let alone you specifically? Where have I claimed to be an educated person in the first place? Ngike ngaqhudelana nawe kuphi ngeziqu we sakaliyasha? Wuku gula kwakhe nje lokho.

I said it kudala ukuthi mina vese kuya ziwa laph' esigungwini ukuthi ngingu mphuphe, isinxadi, into engafundile - like all Msawawa. Back ngabo 2004, ,,,,,,,,,said it point blank ukuthi mina ngiyi type eyadla phansi esgela - injiva engafundile. I accept that and ngeke uze ungizwe ngenzela phansi labo abafunda baphasa KwaM-g-o-t-s. I acknowledge ukuthi I failed coz I was dull - not becuse some Shona guy with nefarious motives blocked indlela yami yase sgela. I won't lie kubantu to hide ubulima bami.

My crusade is ukupheza lolo khondolo lomhobholo, owenza nina Mthwakazi ninga vumi iqiniso. You wanna pass the buck. You wanna hide ubu dull benu & failure to qualify emanyuvesi aKwaM-g-o-t-s & instead blame amaShona for all ills that befall you. This is utterly dishonest.

Uma ku bhebhethekiswa amanga ebandla, that's where I come in: ngomdlandla to drag ihhashi, lifuna linga funi, straight to the river - ebese ngivula umlomo walo, ngi khaphazele amanzi straight down its throat. Then the horse will acknowledge the truth.

But for as long as iqiniso linga khulunywa laph' ekhaya - I'll continue ngi khaphazela amanzi down the throat of the stubborn horse evele sengiyi hudulele emfuleni.

Kobe wuku phela kwe assignment yami kulesi sigungu.

Shamase Nkwali yenkosi


uxolo bakithi-kengitsho intho eyodwa-nje zwi. mina ngike ngafunda kwenye i nyuvesi kwelakhithi. ngaqala ngancitshwa indawo, ngaya khuluma labo bathi bona ngibekwe ku waiting list,isizatho engaspiwayo yikuthi basebethethe i
Code:
 
yabanthu ababebafuna and mina due to comp. angenelisanga ukungena. later, they offered me the place. isimanga sabayikuthi abantu besiShoneni engafunda labo kule iNyuvesi esasiyenze same combination ku upper six but had lower points were offered the places ahead of me. now, how do you explain that? angazi bafowethu kodwa if you are objective uzavuma iqinisa lokuthi, while our pple have their shortcomings, amaShona alobandululo (inketh'abetshabi!!)

Top
#36431 - 02/26/08 04:48 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: iBoyz yezkweyeni]
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
Now iqiniso yikuthi I am exposing the very source of his troubled life. Umfana ofundiswe ngamaBrothers akhe engasela bani and that on its on is not a bad thing.

Now always listen to that anger and you can now relate it to this issue. Kodwa-ke kuthi kunjalo waya eYunivethi kaMgots and got crowned by the murderer and the fool and usezobuya lapha ezenza ongcono! He needs some psychological therapy kakhulu!

I wonder how I would have felt being crowned by the chief murderer of my close, very close relatives. I will have opted out rather than uMgots afake ingwane yakhe ekhanda lami. That is how them graduates kwi-lena Yunivesithi graduate. They have this big monkey enguM-gaxa ihleli esitulweni sayo ibhizi ibabamba njalo ibambambatha amakhanda lenkanda zabo! Shame oh Shame bantu beNkosi! laugh laugh laugh


Edited by SINATHAMAHEWU (02/26/08 04:55 PM)
_________________________
The average man is a conformist, accepting miseries and disasters with the stoicism of a cow standing in the rain. ~Colin Wilson

Top
#36433 - 02/26/08 07:08 PM Re: for sure politcs is a dirty game [Re: SINATHAMAHEWU]
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Quote:
...born and bred kwaMgots and hailing from Tsholotsho where iGukurahundi massacred some of your close relatives and yet you pride yourself nge-University kaMgots, the murderer of your close relatives


Madoda this is a serious issue, no wonder why my brother behaves this way. He is full of anger, but after all is there anyone of us who is not angry? is there anyone of us who did not lose a close relative in the hands of this murderer called Mukabi?
My heart bleeds for this troubled young soul, i forgive him for all his madness, i have realised the craddle of his problems.
My only plea straight to him is for him to get real ad join the struggle for an Independent state of Mthwakazi, that's where he belongs.
If in anyway i added some pain ontop of those piled on you by Robert Mugabe i would like to say i am sorry.
I did not know of your predicament, please accept my apologies. I do ask my brothers to sieze this war, we are not enemies, we will never be enemies.
It is now enough guys, we do not serve any purpose with these unnecessary ping pongs. Please let us rivert back to our clean and fruitful ping pong.
Asibekele phansi izikhali Mthwakazi kaNdaba.


Edited by Sibambamahawu (02/26/08 07:11 PM)
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#36435 - 02/26/08 08:51 PM Masikhulume [Re: abafokazi]
hloniphani02 Offline
Mafikizolo

Registered: 12/28/07
Posts: 20
Loc: RSA
Nanso indaba engenabaphenduli , nakanjani ilanga lokuvota nanti emnyango nina bakamalandela nithi senze njani . Izapu ayisekho odabengwa nomMsika sebaba ngamambhuka senzenjani nina bezinyane lesilo .ngiyazi kukhona ukuthi singumthwakazi sinje sifane ne nentandane baphi abaholi abemele thini sizovotela bani

Top
Page 7 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert