Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 4 < 1 2 3 4 >
Topic Options
Rate This Topic
#41496 - 01/01/09 06:57 PM TYPICAL NARROW VIEWS. [Re: Emz]
abedabuko Offline
Mafikizolo

Registered: 12/16/08
Posts: 28
Loc: esigodlweni
WHO CARES YOU ARE NDEBELE OR YORUBA-IBO, SWAHILI, THE POINT YOU ARE BOTH BLACK AFRICANS, AFRICA IS THE THE ISSUE HERE- - PLEASE, BLACK IDENTITY IS SEEN AS EVIL-DIRTY, CURSED????
LETS FIGHT AS ONE BIG FAMILY TOWARDS/AGAINST WHITE SUPREMACY, NOT SPEAKING BUT RAISING BLACK FAMILIES THAT CONSCIOUSLY RESEMBLE OUR COMMON HERITAGE. WORDS ARE CHEAP AT TIMES [PLATITUDE]ACTION!!! STUDY ABOUT BLACK CONSCIUOS MOVEMENT.
TRIBALISM IS TOO NARROW MOVE BEYOND, MATURE AS A PERSON SEE BLACK PEOPLE IN ONE BIG FRAME, JAMAICANS, NIGERIANS, SOUTH AFRICANS ALL CAME FROM ONE SOURCE OF EVIL[SLAVERY][COLONIAL ERA] [1884 Berlin conference rubbish]and so on can't you see my people.


Edited by abedabuko (01/01/09 07:01 PM)

Top
#41505 - 01/02/09 02:33 AM Re: TYPICAL NARROW VIEWS. [Re: abedabuko]
lungani Offline
Sakhamuzi
*****

Registered: 08/13/07
Posts: 61
Loc: Broomall PA USA
Abedabuko, calm down muntu wakithi. There is nothing wrong with us meeting here kuInkundla as uMthwakazi or AmaNdebele. The Tshonas are out to eliminate us, our langauge and culture. They sent iGukhulayamaswina to kill Ndebeles. To this day they have not been any reparations no prosecution for the crimes against humanity. And no one knows how many Ndebeles were taken away in the middle of the night, never to to heard from again, or killed by these devils. Konke lukhu kusenziwa yikuthi bayasizonda. Why don't you go to their sites and preach this tolerance stuff, and try to communicate in Ndebele and find out why they hate us so much. Then come back kuInkundla and let us know what they say.
_________________________
Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.

Top
#41508 - 01/02/09 09:54 AM Re: What is so Tribalistic about this Site? [Re: Sibalukhulu]
Nobubele Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/08
Posts: 9
Loc: South Africa
Laba abathi this site is tribalistic bangazosdina,its so simple,ozwa le site ingamngeni kahle makaphume aphele,ongafuniyo kayekele and we are not sorry for that.S'khathele ngokungamashona,hawu bantu!!!!!!!Sebefuna ukusitshaya iGukurawundi futhi naku site yethu!

Top
#41510 - 01/02/09 06:51 PM Mihle imibono yenu nivumelekile ukuphawula ekundle [Re: lungani]
abedabuko Offline
Mafikizolo

Registered: 12/16/08
Posts: 28
Loc: esigodlweni
Mthwakazi ka ndaba ngiyezwa imibono yenu nonke njalo ngiyazi hlonipha, lapha enkundleni kunandi kuyaxoxwa ngezinto eziphathisana nomphakathi.Iqiniso niyali khuluma yebo ma Afrika
aqembuzene, jenga maTshona nabe sitwini, kuvele yasunkakundala
indaba yokungahloniphani.Mina ngi dabuka esigondlweni ngingu muntu wesitwini ayi umuntu wezizwe phela. Lapha enkudleni ngiya thokoza ngiya jabula ngi hlangene naba fethu, nabo dadewethu.
Kumnandi si bonisana nge simo esizweni sakithi. Ngithe ngise Engilandi ngeminye iminyanka nga bona yonke imikhuba eniyitshoyo nga matshona, nami ngiyazi kubuhlundlu ngendlela abaphatha ngayo abantu besitwini.Bafethu ngifuna nazi ukuthi mina indabuko yami ayithengiswa ngimela indabuko nama sinko ethu.Into engi bengi yitsho enkundleni kandaba bengithi umoya woxolo, nezwano, nehlonipho yandabuko yethu amaNguni PSEUDO[Ndebele].Kahle kahle nami ngiqejuliziwe ngama tshona lapha kwesami engi qubekhona embotsheni yami okwesikhatshana ngisafunafuna engingenakho.
Ngize nga mbala ugwalo ngimbalela umnuzana ohlunitshiwe ngama tshona Engiladi London, umnuzana manje akaze angi ephudule, senga thitana naye ngecingo, namanje uyala ukubonisana nami njenge sizwa phela.Kodwa lo mnuzana uhleli ehlangana nabamhlophe
exoxisana nabo lapho kwesami.Ngamafitshane amazwi bafethu kini nonke ngini thanda kakhulu ihloso yami ngetshayelo nange kolo yesi Lasta[Roots and culture] esisuka nayo phansi KwaBulawayo, sifundiswe ngo xolo, nango thando, thanda izitha zakho, bonisa amazanka ubuntu bakho, wakhe amatshona nobuzanka bawo, ungafani nawo ube yisi wula unga fuda usiya phambili.Masi bambaneni thina ama Afrika, masi yelule igalo zethu zifikelele lapho ematshoneni.
Kepha i [divisions based on ethnicity will not recover mama land]
we are humanity , we are one people that is Africans!!! Ngini thanda nonke lapho enikhona ngedawo nge dawo.Ngeminye imini sizo hlangana sazane kahle, mhlawumbe sihleli sixoxisana abanye siyazana, hlawumbe sihlobene, hlawumbe sakhelene.Ngicela ukuni buza nonke mthwakazi thina imulizethu eziganwe esitshoneni, sinaba tshana bethu esitshoneni, sizo xazulula kanjani indaba yezondo???????


Edited by abedabuko (01/02/09 06:58 PM)

Top
#41511 - 01/02/09 07:13 PM Yehlisani umoya zihlobo!! [Re: Nobubele]
abedabuko Offline
Mafikizolo

Registered: 12/16/08
Posts: 28
Loc: esigodlweni
Indaba ye gukula wudi, eyomona nezondo, yibutshapha obeziwa ngama
zanka angena hlonipho ngomphefumulo. Wesisi, webudi wami qina ngothando.Unga vumeli izitha zakho ziku dukise indlela yakho.
Inkundla yesintu ingithokozisa umoya wami, ngoba ivuselela indabuko yethu.Masi si bonisane njenge muli kamthwakazi kuhle phela, imibono ngenke yafana eya bantu.Angenke ngiye ematshoneni ama website abo ane qembuluzo kakhulu ngiyazi kahle.Ngizamile ukuhlangana nawo alukhuni saka amakhanda abo , inkakhulu labo aba vela ehalale nase ma tshonaland balukhuni kakhulu emakhanda.
Ngize nga thola inkundla sengi khathele ngifunafuna ukwazi ukuthi
baphi abantu abesintwini phela.Ngiyayi thokozelela kakhulu i website leyi bafethu[expand our horizones further] Marcus Garvey
taught us[WHERE THEY IS NO VISION PEOPLE WILL PERISH] Sinayo yini thina umbono wesizwe sakusasa yini.Ngiya bonga nisale kahle ngoxolo nango thando nonke ngedawo ngedawo.

Top
#41523 - 01/02/09 09:15 PM Re: Yehlisani umoya zihlobo!! [Re: abedabuko]
mg_d Offline
Ngqwele

Registered: 07/30/08
Posts: 155
Loc: south africa
ndoda akuphumele egcekeni ukuthi ungubani wakwabani ukewayibonaphi lento yakho oyikhulumayo amaNdebele will never be one people lamatshona sinenzondo for bona akumdoko ogayelwe wena lowo you can just take your pan africanisim to hell with you because its where it belongs.
_________________________
KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.

Top
#41538 - 01/03/09 08:41 PM Re:ABEDABUKO YINKUNZI YESWINA [Re: ]
abedabuko Offline
Mafikizolo

Registered: 12/16/08
Posts: 28
Loc: esigodlweni
Uyazi unesi khathi soku dlala mfethu, yini ngawe, awu boni umhlaba uyaphi lamhlanje yini lento amatshona, amandebele, ama what what is narrow views.Africans are Africans that is it simple , uyathanda awu thandi uzofunda ukuthi abantu abanyama bayi muli inye, sikhathele ngezimpi nange zondo.

Top
#41541 - 01/03/09 10:30 PM Re:ABEDABUKO YINKUNZI YESWINA [Re: abedabuko]
makhokhoba Offline
Sakhamuzi

Registered: 04/14/08
Posts: 63
Loc: Old location
Phuma swina. Moderator thola ukuthi uyayixosho lenja

Top
#41543 - 01/04/09 02:36 AM Re:ABEDABUKO YINKUNZI YESWINA [Re: abedabuko]
lungani Offline
Sakhamuzi
*****

Registered: 08/13/07
Posts: 61
Loc: Broomall PA USA
Abedabuko, uma udinga abantu bokufundisa ngeAfricanism yakho leyo. AmaTshona agcwele kwaMgodoyi yibo abasizondayo. UmfokaMqabuko tried this unity thing over and over again with same results every time. He started the first black political party in Zimbagwe and invited the Tshonas to join, all in the spirit of unity. They joined in masses and where taught politics by our people and yet turned round and abandoned him calling him a foreigner. Again after the Tshona people's independence in 1980, Nkomo tried to unite the Ndebeles and Tshonas. This led up to the so called unity accord in the 80s. If you look through all these events it is Nkomo and the Ndebele people who extended a hand of friendship to the Tshonas. They always looked at it as a sign of weakness and stupidity. There is only one way to deal with these people 'impi.' Look at how they thanked us for driving the white man out of power, iGukhulayamaswina to beat-up our grandmothers and kill as many Ndebeles as they could....
_________________________
Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.

Top
#41553 - 01/05/09 05:22 AM Re:ABEDABUKO YINKUNZI YESWINA [Re: abedabuko]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
nami ngibona angathi lomuntu litshabi, indlela athanda ngayo amaswina iyanyanyisa. ndoda kumbe ungumfazi sicela ubuyele ezwkapressa

Top
Page 3 of 4 < 1 2 3 4 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert