Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Topic Options
Rate This Topic
#38230 - 05/27/08 06:24 AM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Mahlab'ayithwale]
lvovo Offline
Ngqwele

Registered: 02/21/08
Posts: 163
Loc: KZN
Originally Posted By: Mahlab'ayithwale
AmaZulu wona vele they are brainless people who think they can solve everything ngeviolence,is'khathi semikhonto lamahawu sadlula,ngeke siphinde siphenduke,yikho mina i have always vehemently denied to be labelled as a Zulu,people with such senseless and outdated mentality,though we cannot blame all Zulus collectively,Ke lingtshele ukuthi le world cup yakhona isenziwa njani?. They should fight Aids and Poverty not other poor people. Heartbreaking this is.


Godlwayo, I think you are missing the point here, kanti amaZulu lawo owagconanayo yiwo na athi libaleke koMgabe na?? These South Africans have their problems to deal with and then comes another problem of amakwerekwere belifuna benzeni Godlwayo because the influx of foreigners is a problem. I do not condone the killing of people NO but ngendlela obeke ngayo amagama akho ngibona kusengathi akulunganga "ngumbono wami lami mnumzane". The issue of i world cup 2010 akumelanga ingene kule ndaba ngoba it comes and go BUT the RDP house ethethwe likwerekwere kumele iye kumZulu will remain in that kwerekwere's hands. Lets not mix issue. You might even realise that a few locals will afford to go and watch that world cup in those stadiums so kunceda ngani ngoba they will watch that world cup ku TV njengamanye amazwe. Whether kule World Cup or no world cup, its about bread and butter issue okumele zilungisiswe.

Mina nginguGodlwayo nginje, kungafika umuntu ongasiwakithi koGodlwayo ethathe umhlabathi angingeke ngikuvumele lokhu kusenzakala. Umuntu wako Mrambinda ezethatha umhlabathi kithi kwelika Mafu ngimyeka akukhonto enjalo engenzeka, inkomo ingazalumuntu koGodlwayo. Uzwe kuthi uShamuyarira uthethe umhlabathi eAvoca akwenzakali...... thats why ngingela ndaba lokuthi local South Africans need their RDP houses back.......

Ngitshilo ngitshilo
_________________________
Novus Ordo Seclorum

Top
#38232 - 05/27/08 07:49 AM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Skhotha]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Skhotha,
Siyabonga, uyindoda! Ubuntu ngobasemzini wakwenu. That is why long ago, your parents would not let you uyogana intombi from just any family! It takes certain kinds of upbringing to live by criminal means, ukuchitha igazi lomuntu willy nilly! So, amaZulu cannot be blamed for izigilamkhuba zase Mzansi wonke!

omnyama

Top
#38235 - 05/27/08 09:40 AM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: omnyama]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
ukufelwa kubuhlungu emntwini wonke ofelweyo,then the problem lies on who is responsibly for inkemenkeme.ngiyanizwa bafowethu we have started the dreadly diseases of putting blame on each other, as someone said "its easy to hate".uZulu waziwa ngodlame maybe coming from long way back emandulo kusabusa uShaka up to udlame lwamaTaxi manje, but if we put that as a yardstick singalahleka, cos especially in Gauteng everyone speak the language(isizulu),so kungabangubani nobani okwenzile lokhu. thina siyizizukulwane zawo lawomaZulu, does it say with us, a few will say yes.people of SA are frustrated that they have to compete for scarce services with a foreigner who even does not respect him or her. abantu bangaphandle banenkinga yokucabanga ukuthi being a foreign in SA, they are clever and intelligent, kanti ukuthula kwabo whilst we come and occupy their house is tolerance than otherwise, please lets not push that far. SA is undersiege bafowethu, especially from illegally and legal immigrants.these foreigners come with their cultures and norms and enforcing them to umzansi, they will revolt. once there is mass revolt, there will be casualties, serious ones.angivumelani lodlame njalo lokubulawa kabantu. for example you will find umntaka minister waseZimbabwe seeking refuge in SA just for funny or because its nice place to be.buka iHilbrow ukuthi igcole kanjani, is it the SA's who made it to be like that,drugs-is it the SA's who are selling or bringing them here.almost everyone wants to be here for self enrichment reasons and for better opportunities, bona ke abawafuni yini lawo maopportunities na?.
we all cry we helped them during apartheid, but not those poor scattercampers or Mshongoville were in your country, why cant you go the Madunas,Mbekis,Luthulis, Sisulus,lekotlas and occupy behind their yards. i am sorry bafowethu i beg to differ and i know ngizoba ngumuntu omubi ongena mbeko,sizi, but if this was happening in backyards besizovuma na kugcwala amakwerekwere indawo yonke eblazi noma eMajahundeni, i doubt.
abanye bethu sesize sifisa ukuba ngabe i2010 iyakhanselwa, ngumona ke lowo,especially zim failed to afcon ngo 2000 ngoba there were no stadiums or any promise to build them.
zinukeni amakhwapha and respect other people in their places especially laba abangayanga esikolweni abahlala emikhukhwini, bayashesha ukukwata, bamoshe bazisole sebeyenzile.
umbuzo wami uthi Why was this not happening earlier like ngabo 90s.if we have the answer probably we will understand why there is violence. i listened to some comments by those who were leaving the country heading home, ya ne! grapes are sour
sorry for abafowethu abehlelwe yingozi ka xeno, after we will learn something and approach the neighbourhood on a different note.
ngilusizi ngoba abanye its a really problems.
we will have a conspiracy theories and suggestions that are third forces, i agree to disagree, to me thats shifting the blame, still we are not solving the problems, the problem is izizalemithwalo seziningi lana emakhaya abantwana abasasuthi, senzenjani njengabazali.lets not hide behind the africanism nathi sinje asiwafuni amashona ecadropark, emashemhlophe ngisho lasemaakokoba, ngokunjalo lasemZansi.
Manje senzenjani, i believe its the survival of the fitest, thats how the world is about these days,not only africa, even Europe baba kunjalo abantu bayakhathala ngezivakashi ezingafuni ukubuyela kubo

Top
#38238 - 05/27/08 12:18 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: nejana]
lvovo Offline
Ngqwele

Registered: 02/21/08
Posts: 163
Loc: KZN
Originally Posted By: nejana
we all cry we helped them during apartheid, but not those poor scattercampers or Mshongoville were in your country, why cant you go the Madunas,Mbekis,Luthulis, Sisulus,lekotlas and occupy behind their yards. i am sorry bafowethu i beg to differ and i know ngizoba ngumuntu omubi ongena mbeko,sizi, but if this was happening in backyards besizovuma na kugcwala amakwerekwere indawo yonke eblazi noma eMajahundeni, i doubt.Sisonke mzala, limqotho leli olibeke lana. An average South African was being butchered during those days. The people who are causing mayhem namhla lokhu eGoli most of them were never emazweni atshiwoyo ukuthi anceda so banceda bani? hantsho banceda oMbeki kuphela.
_________________________
Novus Ordo Seclorum

Top
#38240 - 05/27/08 01:19 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: lvovo]
Kirth_Dube Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/21/08
Posts: 77
Loc: UK
He he kleklke petu ngaze ngahleka! Amazulu angena kunkundla ngifisa ukuwabona.Singazeyisi lapha as long unguMthwakazi kukhona okukuxhumanisa lama victims oncindezelo lwamazulu labantu base South Africa.Ungubani wena osubiza abantu bakini 'MAKWEREKWERE'? Why? tshela mina. Kungenxayani umela abantu abahlasela abakini. Wena awulkwazi ukuthi ngonyaka ka1994 uMandela wapha abantu bangaphandle izithupha zaseSouth Afrika wathi bavote njalo babelamalungelo onke. Mingaki iminyaka eseyadlula since 1995 ngoba phela icitizenship yakhonale itholakala umuntu engahlala khona iminyaka emihlanu esemthethweni. Why then laMazulu ayiziduphunga ngoba bengazi ukuthi zonke lezizizwe sezingama full South Africans njengabo.Liyazi ukungazi kufana lesidumbu sona sizesibengcono ngoba sizifele okuseleyo yikuba sidliwe ngumuhlwa nje. Labo bona abaphilayo bephila ngamagazi abantu umthwalo ukibo labakwabo, isintu sikubeka sobala njengencwadi engcwele ukuba nxa ungumntwana ozelwe ngumfazi ungazenzi unogwaja ngokufuna ukutshayelwa ukhwelo ngoba udelela njalo weyisa kumbe uhleka abasemzini olahlekelweyo. Usubiza abantu bakini 'AMAKWEREKWERE' ungasitsheli mhla umkhosi ungakini we ndoda. Mina la engizalwa khona ngafundiswa ukuba 'ikhotha eyikhothayo' kodwa lapha kulabanye 'abakhothayo bona bekhafulelwa' eSouth Africa.
Kwerekwere or Ndebele okusalayo yikuthi ngiziqhenya ngobuntu bakithi obuhlonipha izizwe zonke.


Edited by Kuzolunga (05/27/08 01:38 PM)
_________________________
Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)Top
#38241 - 05/27/08 02:01 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Kirth_Dube]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
kuzolunga, kuzolunga ,mntakabawo, dont read btwn the lines and starting hopping mad. funda indaba uyizwisise.i did call my fellow brs and c* ngalelo igama as persay.uma ulindebele lakithi langempela uzokhumbula ukuthi kulamagama abizwa abantu bangaphandle njengokuthi, amadede,amaswina,abeshabi,etc. kuyini ke kuwena lokho akufani yini lokubiza nge K word na?. prejudice bafowethu kuhle uma lina libiza abanye abantu ngagama , kodwa alithandi ukubizwa nina. kuwonke umhlaba kunjalo mfethu ngisho langakini mfanomdala ungacatshi ngomunwe.
i would like to differ with you vehemently on the issue of Mandela giving foreigners izithupha ukuba bamvotele, you understand politics my dear brother. he never said, kwathiwa labo angela zithupha kanye lalabo abaphethe amadomupasi kanye lalabo from homelands eg bophuthatswana, ciskei,trankei who had their own IDs must go and have the green id book so that they could be able to vote, kwathi ke abafana njengawe saw the gap and went to claim sa citizentry ngoba the situation was messed up,they got them but ngumgunyathi mfethu loyana its not legitimate.another was late 90s kwathiwa those been in the country for certain period can come and apply for permanent residence, they should also provide proof of there for the claimed time.angifani lesidumbu ke mina, i am well informed.asiyekeni ukuvika omunye wazala kalabani sibhekane namaqiniso sidlala lula labantu esakhelene nawo,njalo sazi umehluko phakathi kwezinto. udlame angizwani nabo njaol i dont support it, kodwa okunye nje lawe mfethu uyabona ukuthi abantu bangaphandle bagcwele njani, especially the loud shona speaking kungathi basemusikeni eMbare, abala mbeko, nami nginje angibafuni khona lasejaradini lami.abantu linjalo ma lihluphekile you want everyone to understand your problems,kodwa hayi bonke bazimisele inhlekelele yonke leyi.
ukubulawa kwabantu kubi kodwa wazini ukuthi egoli ingcwaba liseduze,its risky, kanti abalitshelanga labo abafika kudala, lifika lizenze ocleva, kuyafiwa lana.
wonke umuntu omuntu olana ngokungesumthetho liKwerekwere, get used to it.
mina ngekhaya bangishela ukuthi ingcwaba lendoda lisendleleni
ngiyaxolisa kulabo abafelwe, akwehlile elingahlanga, kabalale ngoxolo
Godlwayo special

Top
#38246 - 05/27/08 04:57 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: lvovo]
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Quote:
Godlwayo, I think you are missing the point here, kanti amaZulu lawo owagconanayo yiwo na athi libaleke koMgabe na?? These South Africans have their problems to deal with and then comes another problem of amakwerekwere belifuna benzeni Godlwayo because the influx of foreigners is a problem. I do not condone the killing of people NO but ngendlela obeke ngayo amagama akho ngibona kusengathi akulunganga "ngumbono wami lami mnumzane". The issue of i world cup 2010 akumelanga ingene kule ndaba ngoba it comes and go BUT the RDP house ethethwe likwerekwere kumele iye kumZulu will remain in that kwerekwere's hands. Lets not mix issue. You might even realise that a few locals will afford to go and watch that world cup in those stadiums so kunceda ngani ngoba they will watch that world cup ku TV njengamanye amazwe. Whether kule World Cup or no world cup, its about bread and butter issue okumele zilungisiswe.

Mina nginguGodlwayo nginje, kungafika umuntu ongasiwakithi koGodlwayo ethathe umhlabathi angingeke ngikuvumele lokhu kusenzakala. Umuntu wako Mrambinda ezethatha umhlabathi kithi kwelika Mafu ngimyeka akukhonto enjalo engenzeka, inkomo ingazalumuntu koGodlwayo. Uzwe kuthi uShamuyarira uthethe umhlabathi eAvoca akwenzakali...... thats why ngingela ndaba lokuthi local South Africans need their RDP houses back


Hawu sakubona Godlwayo omuhle,akungitshele ke matakaba,if you had a brother living in south africa would you call him ikwerekwere,njalo if your own brother living in south africa was tourched to death would say the kind of things you are saying,mina angizange ngithi ngamaZulu wodwa enza lobu bunyekefu obenyanyisayo,of coz mina i feel for families that have lost their beloved ones,wena mfowethu kumbe ukuliphi ilizwe if you wre subjected to the kind of terror that people are goin in south africa jus because uyisphepheli would you still say the things you saying,madoda kasingabi lehliziyo ezomileyo njalo lets not let pride harden our hearts to such levels,njengoba usitsho ukuthi nxa engeza umuntu kwethu eAvoca azophiwa umuzi kumbe azophephela,ngeke vele simbulale,babevele bebuya abantu bevelela eMberengwa bezokwakha,bahlale sibili ngokuthula.

Mina my heart bleeds for these barbarians that are killing innocent people,angilandaba ukuthi umuntu obulawayo uvela ngaphi,abantu abansundu kumele sihloniphe uBUNTU lempilo,ngethembea uyangizwa Godlwayo omuhle.

Kaluphele udlame!!!
_________________________
Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!

Top
#38253 - 05/28/08 03:47 AM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Mahlab'ayithwale]
Mnewethu Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/18/07
Posts: 66
Loc: uk
South Africans should know ukuthi this is Africa and izinto ziguquka nje ngesikhathi esifitshane ekuz`buseni kwethu thina abantu abamnyama. Thina eZimbabwe not very long ago iZambia ibiyinhlekisa kithi sisahlezi kahle sisidla sisutha s`khomba ngophakathi and we used to joke ngekwacha sisithi `ungathola amakwacha egcwele ibhasikiti uyawachitha untshontshe ibhasikiti` khangela ke khathesi ukudubeka sokubuzwa kithi abanye sesisiyaphanda khona.We`re on our way down at the moment and we`ll treat them the same on our way up.

Top
#38265 - 05/28/08 05:40 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Mnewethu]
Kirth_Dube Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/21/08
Posts: 77
Loc: UK
In the late 1980's while working in South Africa the guy who owned the company was a white South African Boer who seemed dedicated to what he was doing. We built up a professional relationship later developed into a family friendship. This was during the apartheid era and what surprised me was that this guy offered to accommodate me in his own house where his wife and three kids which included a 15 year old daughter lived. He did not discriminate me at all, very genuine guy, he even paid for my further studies and hosted my parents when they visited. He used to protect me since I had just arrived in South Africa still a Youngman but with a bit of education. He alerted me of the dangers I faced from the black South Africans if I ever I decided to wonder into the town or townships on my own. As iboyz yetoni phela kwesinye isikhathi ngangikhanuka ukuya emavinki ngiyezidlalela iflipper labansundu ngingazi ukuthi zinyamazana.
His garden boy was a Pedi man and a Zulu house maid who both seemed to be jealous why I lived in the main house. When this white friend of mine would tell me to beware of what he called ?Kaffirs? from the township, at times that made me sad as I felt these were my people he was referring to and I would wonder why he called them ?Kaffirs? when they were as black as me. He would say to me ?You are a Matebele from Zim, you are different from these savages, they will kill you for your leather jacket or just for where you come from. But you guys from Zim you are intelligent and very trustworthy you wouldn?t hurt a fly. He used to recall his encounters with the Zipra Army while working as a pilot for an aid organization which he spoke of with due respect. He would say if only Nkomo had won that country Zim would have been far better off than South Africa.

Wake wangitshela ukuthi nxa uhouse girl londoda osebenza engadini nxa bengibuza ukuthi ngibuyaphi ngingazivezi mhlawumbe bangenza umona. Kwakukudala lapho njalo imicabango isemincane. Lamuhla ngiyayivula ingqondo yami ngiyabona ukuba amabhunu ayengela choice yokubandlulula abantu abalenhliziyo elikhuni njengamaSouth Africans. I now feel they deserved it. No one in his right senses would want to be a neighbour to a murderer who will burn his victims alive, even me, I would condemn such a psychopath to lifetime form of apartheid.
I then discovered later when told by his wife that my white friend?s parents were murdered by robbers when he was 12 years old and he had witnessed the murder. All robbers were black South Africans and they only got away with a video recorder and a few kitchen utensils.
Thina oMthwakazi kasiwoMazulu njalo kasifani labo ngezenzo laba abantu base South Africa.
Ngethemba unkulunkulu ababusise ngemisebenzi yabo yokubulala abanye abantu, may he repay them a hundred fold.


Edited by Kuzolunga (05/28/08 05:54 PM)
_________________________
Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)Top
#38267 - 05/28/08 08:14 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Kirth_Dube]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Kuzolunga mfo kunjani. phila Mthwakazi omuhle mina ngisaphilile khonalokho okungasholutho. empeleni mfo lento yamabhunu ukuthanda amaNdebele yinto yakudala. enye icomanda ye apartheid yathi yona uma ingathola amabutho esiNdebele iwahlanganise nebutho lamangisi ingabusa umhlaba wonkana. even amangisi ayawazisa amaNdebele. yikho nje mfo amaswina esizonda singenzelutho.

izizwe eziningi ziyayithanda indlela amaNdebele aphila ngayo. isiko lethu lihle. sinenhlonipho, inhlamba siyayenyanya, singamaqhawe sinjalonje. asithengi buso bomuntu, intosiyisho injalo.awubheke nje kwenzakalani esouth africa. ihlazo. kubulawa abantu abahlupheke ngaphezulu. esiNdebeleni umuntuwenkosi akathintwa. uyazi nawe.

isiNdebelesihle kakhulu. omatshona siyawazonda ngempela futhi asizenzisi. kodwa lamatshona ahlupheke kakhulu, ngisho labo abama asitaladweni becula nengane eceleni becelimali siyabazwela. benjalo bengamatshona. esiNdebeleni sithi ngabantu benkosi. ababulawa lizilo lelo. manje abantu basesouth africa bona banjani abashisumuntu ephila? umuntu ohlupheke ngaphezukokwenza.abantu bayabulawa ngapha bathi babalekela esouth bayashiswa bephila.

thina singuMthwakazi yikho sifuna ukuzibusa emhlabeni wethu ukuze senze isintu sakithi. sikhombise umhlaba ukuthi uma sithi isiNdebele sihlukile kwezinye izizwe sishoni. siyohlala sibalisa njalo siyoze siphumelele.

Top
Page 2 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert