YEBO MFOWETHU
Kanti njani abanye bathi umuntu uvele azalwe eyisoni?
Sibuyele kugreatness, asazi loba amavesi la engangena. 1Cor3 v 5-8 or even the whole chapter.
Siyabonga
_________________________
HLABA-1-AT A TIME