Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 16 of 18 < 1 2 ... 14 15 16 17 18 >
Topic Options
Rate This Topic
#38692 - 06/20/08 08:10 AM Re: Brainless Xenophobic attackers ***** [Re: Mthakathi27]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
uyabona angithandi indlela we continue engaging on each other, ayina buntu njalo ayilangqubekela phambili, i nearly fell into your trap of insulting and provoking each other, thats not the way to go, khumbula kahle ukuba ngikuxolisile and i asked ukuthi masikhulume njengamadoda. awungazi kodwa ke uyaqhubeka ungibiza ngomfana,attention seeker,assylum seeker.mfowethu masiyeke lokhu sibheke indaba emqoka lana. ngiyazi uyangeyisa, but be careful ngoba, it will always hinder you from making sound judgement. mfokabawo qhubeka wenzenjalo, kodwa ke ake uzibuze ukuthi kusisaphi lokhu.calling each names wont get us anywhere, njalo kwenza sivaleke amehlo singaboni iqiniso. ngizophinda njalo ngithi lets stop developing a culture of embracing izinto ezimbi.
Skhotha mfowethu i am not in crusade of vilifying uZulu, cha not close.
well if want to continue ungeyisa, suit yoself.
but ngicela nje ube constructive in critising be negative or positive, ukuze siqhubeke siqondisana,njalo your posting shows ukuthi you miss important points and jump to calling me names and critising me, mina mfowethu i wont fall into your trap again ngoba i dont want lose focus of important things said in the forum ngibe ngilokhu ngithukana nawe, akungiphi ngqondo lakancane.
asibheke undaba olukhulunywayo hayi lokhu ukubizana ngamagama

Top
#38693 - 06/20/08 08:57 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: nejana]
Mthakathi27 Offline
Nduna

Registered: 12/30/07
Posts: 323
Loc: Canada
Nejana
Yekela ukukhala okosana oluncela ibeleni likanina. Kuhle ukuthi ngokuzayo ungaqali udaba ongeke ulumele. Uma uyindoda uzosho ukuthi phakathi kwami nawe wubani oqale ukuthuka omunye. Ungisukele ngizithulele zwi, wangenza inhlekisa emphakathini, kodwa ngaqhuba ngikubekezelela. Kumele wazi ukuthi ukubekezela komuntu kuyaphela, yikho lami ngithe uma ngibona ungisukela unomphela ngathi angizivikele, kanti sengitshaya ngicobodisa, uyabona ngitsho khona kanye ukutshaya impukane ngewisa. Angikudeleli Nejana, njalo angikwazi, ngiyakuhlonipha, bengifuna nje ukuthi ngikubonise ukuthi inhlonipho iqakathekile, uma ungihlonipha awungeke uyiswele evela ngakimi, ngiyohlala ngikuhlonipha. Kodwa into engingeke ngayenza Nejana yikugoqa ezmi izandla indoda ikhwele izenzele ekufunayo lapha kimi, ngifa layo indoda mina. NginguGodlwayo Omnyama Mina, ngelusa, ngachatha, ngadla amagonsi, ngabhaqa insema, akudlalelwa lana kimi. Kuthi kunjalo ngiyaloya, ngiyakuloya utshaywe ngumbane libalele elikaMvelingqangi.
_________________________
Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.

Top
#38694 - 06/20/08 10:22 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: nejana]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Nejana, ninjani mfowethu? Ngiyathemba iphika selehlile manje.
Angizi ukuthi yikuphi lokhu obona sengathi kuyindelelo kwinkulumo yethu. Mina iphuzu ebengifisa ukuliveza bekuwukuthi wena uvumele inhliziyo yakho nomlomo wakho( izandla zakho in this case) ukuthi zilawule ingqondo yakho. I mean that you allowed your emotions to dictate your thought without logically considering the facts.
AmaZulu angaphezulu kwequlwana labantu. I don't think that you can ever truly convict a nation the way you are attempting to. If all but one were to march on Bulawayo that doesn't represent the nation! If you had phrased your statement differently perhaps we wouldn't be having this conversation, who knows.
Uma ungakwazi ukuphendula umbuzo othi umbonangani umZulu yeka ukusibophela amanqin' enyathi!
Zulu=criminal ilento eshiwo nguwena. Ake uyibukisise mnewethu bese uyaqubeka uzame ukuzenza sengathi yimina osukela wena! Phela wena usunguthuke wangiqeda ngalenkulumo yakho!
Ngithe khuzeka, bhuti, musa ukufuna uzwelo lwethu uma sezibuya ngolunye uhlobo.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#38695 - 06/20/08 11:15 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Skhotha]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
you guys are so quick to celebrate, yet this wasnt about me and you, it was about ukwehlakala kwezigemegeme. lidume ledlula
ukuthathaphi ukuthi i am using my emotion to xpress my opinion, isono sami kanti yini, yikuthi ngicaze ukuba who were realy the pepetrators of this xeno, lokho akujiki mfethu noma nini nanini, i wont reframe or mhlawumbe ngithi bengidlala, cha-cha bo!!, angeke. you can use the dirty tactics wena no Mthakathi, ukuthi ngiyawumana, angazi ngikhuluma ngani, history will prove wrong. the last posting, i was advising indebele lakithi uMthakathi njengoba nje ethi ubuya koGodlwayo, ukuthi ungajahi ukulwa nami ngoba kusasa kuzabekunguye, zingakuye bembiza ngesilwanyana.kanti wena mfokaSkhotha yini ndaba defiant kangaka, uyabandakanya yini kulezinkemenkeme yini,or you are just playing the devil's advocate, washiseka kangaka kwenzakalani, yini owaziyo ngesizwe sikaMthwakazi, noma yiyo lento owayifunda lana kuforum.i am not trying to ukuqhathanisa, but i want really undersand, uyifihle emthubeni, akuyiveze mfowethu ngazi ukuthi kahle kahle zikhuphani
Mthakathi mfoka baba indaba yami ngiyayimela, into nje angifuni ukuthi silahleka ondabeni esiphuzukwalo, thats why nje ngihlehla from that type of language, hayi ukuthi ungehlule,cha, ngoba ngiyezwa seniyagiya noSkhotha.
Skhotha mfowethu okumele bakhuzwe, lezi izixiwi ezibulala abantu,hayi mina or wena, but this barbaric acts ukuthi umuntu akubulawa nje nje ngenkomo, kuyazila lokho mfethu, kithi esindebeleni igazi lomuntu, you cant just spill it nje.something south Africa as nation will learn sooner or later, not only amazulu.Skhotha mfethu angiwazondiamazulu, nginyanya izenzo.
Angazi ngithini kuwe uma uthi "umbona ngani umZulu", the answer can fill up the space,i dont know wherther you are looking for characteristics,facial appearance, traits, behaviour, -they are lot fitures. i never said Zulu=crinimal, ungafunzi amazwi emlonyeni wami.

Top
#38697 - 06/20/08 02:09 PM Re: We are losing sight of the real Issues!!! [Re: nejana]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
Madoda , into esiyenzakalayo angiyithandi ngoba phela thina njengoMthwakazi sesibhizi sixabana sodwa. Yikho phela lokhu abelungu abathi yi strategy se divide and rule. Mthwakazi bengicela ukuthi sikhumbule ukuthi isitha sethu ngamaswina njalo ngicela sixolelani thina abakwaMthwakazi and concentrate on fighting izinja lezi ezingamaswina! yikho phela lezizinja zabetshabe ziqhubeka zisasibuswa ngenxa yalendaba yethu yokuthanda ukulwa sodwa!

Top
#38698 - 06/20/08 02:25 PM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: nejana]
Afrikado Offline
Mafikizolo

Registered: 06/12/08
Posts: 11
Loc: South Africa
Nokho madoda kuhle ukuzwa amadoda engcwekisana ngamazwi!

We must always bear it in mind that generalising about a specific group of people is dangerous. I will not rehash my basis for this statement, I have covered them in previous postings.

South Africans have engaged in acts of xenophobia, that is an undeniable fact. However, to impute such conduct primarily/exclusively to amaZulu is bereft of fairness and truth to amaZulu.

But if you want amaZulu to carry, and be crucified to the cross of xenophobia for all South Africans that is your wish and opinion. We are all entitled to our idiosyncrasies.

If I must be elementary in order for you to understand I will be. People that are prone to xenophobic conduct are those that readily adopt stereotypes for truth.

One example: "foreign nationals are taking jobs from South Africans". A cursory look at the facts about foreign nationals will tell you that:
1. A foreign national requires a permit to be employed in South Africa; so far Dept of Home Affairs grants Temporary Residence Permits (TRPs)to asylum seekers. South African formal employers seldom employ such foregn nationals.

2. Xenophobic attacks ravaged informal settlements, where the large part of population is not employed in a formal sector. So you wonder what employment is being 'stolen' by foreign nationals. That is if you are rational and not an enemy of the truth.

On the other hand if you are up to mischief you would readily adopt the rhetoric "foreign nationals are taking jobs from South Africans", and act on it.

Therefore I reiterate my suggestion that before you licence yourself to villify amaZulu, you do an introspection and see what you seek to achieve by your conduct.

Otherwise you may just as well be caught up in this xenophobic euphoria which embraced the South Africans that perpetrated xenophobic attacks.

Sometimes when you are angry you must look at a mirror and see the monster that looks back at you. Lest you go out and be seen by people at large for a monster that you are. Your continued vitriolic splutturing about amaZulu are just one of many classic examples of xenophobic mentality.

Think

Edited by Afrikado (06/20/08 02:31 PM)

Top
#38699 - 06/20/08 06:21 PM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Afrikado]
Madlenya Offline
Ngqwele

Registered: 01/19/05
Posts: 195
Loc: KwelikaMjoji
Afrikado noSikhotha

Mayuyu bafowethu ayidle izishiyele, usakhula umfana. Nokho noma kunjalo ngidinga ukuthi sike sixoxisane bafowethu ngaloludaba lwenzondo yezifikanamthwalo kewlaseNingizimu Afrika. Bengingathanda ukuthi sixoxe ngawo wonkana amaAfrica kodwa cha, okwamanje ngifuna sixoxe ngoMthwakazi vs Isizwe samaZulu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe nsizwa zakithi niyazi ukuthi imvelaphi yesizwe sikaMthwakazi imi kanjani, noma kunjalo ngivumeleni ngithe ngamafushane nje ngokwazi kwami. Isizwe sikaMthwakazi sibunjwe yinkosi uMzilikazi Khumalo, obe eyindunankulu yeLembe eleqa amanye amaLembe ngokukhalipha. UMzilikazi noShaka bahlanganiswa yisifisosinye sokuphindisela kuZwide Ndwandwe, sizokhumbula ukuthi uShaka uye wayokhulela ngaphansi kwenkosi uDingiswayo,uDingiswayo wabulawa nguZwide. Kunjalo uyise kaMzilikazi uMashobane wabulawa nguZwide ngokufana. UMzilikazi uthe ngesikhathi efuduka wahamba ebuthe izizwe eziningi ezifana nezabeSotho namaTswana. Uke wakha okwesikhatshana endaweni yasePitoli. AmaBhunu azama ukushabalalisa isizwe sakhe, yikho inkosi uMzilikazi wakubona kufanele ukuthi awelele ngalena kukaLimpompo. Kulapho afika wakha isizwe esaduma ngegama lokuthi Ndebele, kodwa yena luqobo lwakhe uMzilikazi ubesibiza ngokuthi MTHWAKAZI.

Let me digress a bit, i will come back where i left, many English speaking white nations such as USA, Canada, NZ and Australia have links with the UK as their country of origin. From time to time many come back to reconnect with their past, to them the UK has a some kind of spiritual significance. Culturally, politically and economically, these said nations have special relations.

uMthwakazi feels the same way, kwaZulu Natal is our spiritual home, it is our past, it is our present and future. Yikho ke zinsizwa zakithi, ngobubili benu akenisho ke ukuthi amaZulu abebandakanye kuloludlame ayibheka kanjani indaba kaMthwakazi. Do you regard us as like any foreigner?? Before you misrepresent me, i am not saying that the Zulus were the ringleaders i am mere saying that Zulus were part and parcel of the xenophobic attacks on us. If the English in England were kill people because they were foreigners, do you think they would kill their kith and kin. Whats wrong with us black people who do not value our kith and kin, people who speak the language we could understand? I am aware that Mthwakazi nation consists of Sothos, Tswanas and Xhosas, but out of all these nations we have more closer links with the Zulus, this why i seek to understand what Zulus think and percieve us? Here i am not only directing this to the perpetrators of xenophobic attacks, but i am referring to the Zulus in general. Today siyinhlekisa ezizweni, amaShona ayasihleka athi wona sishaywe ngabakithi, njalo lokhu kuchaza ukuthi amaZulu vele ayasizonda. Ishoni ke zinsizwa zakithi, kambe uma namhlanje amaShona engasisukela asibulale okwesibili njenngayizolo ningasiza na?

Top
#38700 - 06/20/08 07:55 PM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Madlenya]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Madlenya, ninjani mfowethu? Siyaphila thina enhlokodolobha yakwaZulu. Ngibuka izingane engibusiswe ngazo, ngiyazibuza ukuthi yini engenziwa ilesisiaram esiyimina ukuze ngizikhandele umhlaba oncono!
Mfowethu iqiniso lithi bengingacwadile ngesizwe esinguMthwakazi. Ulwazi lwami belungaphelele ngemplela ngoba bengazi ukuthi nihlezi khahle lapho emakhaya koBulawayo. Ikhona nje ukuthi umkhulu ubenibulalela umnotho wenu.
Ngingaze ngijikele emva kwendlu angikuphendula. Mina, Skhotha, ngiyazwelana nomzabalazo woMthwakazi. Impi ayikhulunyelwa ekudeni kodwa....
Cha, bafowethu, ningaphazemiseki angimfiseli lutho olubi uNejana. Ungumfowethu yena ngoba siyizidalwa zikaMvelinqange sonke. Nize ningalinge nimthathele phezulu uNejana ngoba ubukhali njengeminora.

Ngisakhula umfowethu omdala kwathi ngelinye ilanga wangisukela wangihlalisa phansi wanginika lesis'yalo. Wathi kimi "Bafo, uma uxabana nomngani wakho noma umuntu enazanayo naye, kukhona abanazi nobabili, ubogadla kuqala! Bazonilamula abangani benu kodwa uyoba usumshayile!"

Iyona ke lento eyenziwa nguNejana manje. Useqala ukubona indelelo nokucwaseka esikhaleni. Ubalekela ukuvuma iphutha lakhe lokukhuluma kabi ngabantu abangenacala.

Anginayo nencane inkinga nabafowethu, nginenkinga nesenzo sabo sokuthi amaZulu this amaZulu that benganabo ubufakazi bokuthi lokho kuyinhloso yamaZulu njengesizwe.

1) uMugabe uyisakhamuzi saseZimbabwe
2) uMadlenya uyisakhamuzi saseZimbabwe
3) uMadlenya unguMthwakazi
4) uMugabe ubulala abantu
5) uMthwakazi isizwe sababulali!

Kunezinto ongeke uzithwese isizwe ekubeni senziwe ngumuntu oyedwa. Icala elesigebengu ngqo, hhayi ukusithunga ngosinga lwenkohliso uzufike lapho ofuna ukulichoma khona!
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#38701 - 06/20/08 09:32 PM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Skhotha]
Babugagashi Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/11/07
Posts: 48
Loc: White House
Skhotha, Afrikado, lama cheerleaders enu.

Kuliqiniso ukuthi akusiwo wonke amaZulu ayizikliwi, ababulali, into ezingenangqondo, ezibizwa zisabele ekuchitheni umphefumulo, amavila afuna ukusetshenzelwa. Kuliqiniso ukuthi amaZulu amanengi angabe efana lani, amadoda alengqondo. Kuliqiniso ukuthi kuzozonke izizwe bakhona abantu kuzwa, lezidlova, even lalesi sizwe sika Mthwakazi esizithi sona singcwele silazo izipayipayi.
Sizibonile inews, siwazwile amanye ama victims e xenophobia ekhuluma ekhamisile ukuthi bahlaselwe ngamaZulu. Sizibonile izigelekeqe zamaZulu zijanquka, zihlabela,ziphethe izikhali zokubulala, zizincoma ngomsebenzi wazo omubi. Yes, inyamazana lezi do not represent the entire Zulu nation, kodwa abatshayiwe bathi bekungamaZulu qho. It's okay ukulwela isizwe senu bafowethu, kubuhlungu ukuthi isizwe sonke sigconwe ngezenzo zamaZulu ayi 1000 or so. Zonelwa mvu nye bafowethu.
Khona manje lidla amalahle lithi lifuna i evidence yokuthi abahlaseli bekungamaZulu, lina ingaphi eyenu i evidence elilayo eyokuthi bekungasimaZulu. Hatshi, sukani bo.
Anyway, osokwenzakele sokwenzakele, angeke sikuguqule. Ngaphandle kokufuna leyo evidence yenu, kusobala ukuthi sonke siyayisola kakhulukazi into eyenziwe ngabafowenu. That's a positive.

Yimina iNdebele qho.
Mathambisabahlanyayo Gatsheni

Top
#38702 - 06/20/08 09:48 PM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Kirth_Dube]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Kuzolunga senzeni, sidleni kabani? Mfowethu, asazani impela kodwa ungaze usenze kanje?!
Ngiqeda ukubuka le-video ye-xenophobic attack. Ngicela nabanye abayibukile bengibonise. Angiphiki ngingumZulu kodwa ngiziqenya ngokwazi ukuthi ngizidele ngaphambi kweqiniso. Ngizitshelile ngingakayiboni le-video ukuthi I will be impartial. I was prepared to say "Yes these people are Zulu but they don't act on behalf of the Zulu nation" or "There is no possible way to see if these are Zulu people or not" based on my observation.
Kuzolunga, mfowethu, you have spent time in mzansi? I think I recall you saying that you have spent time here. Do you know any Zulu word that is "wathlanya" (plz don't judge me spelling) That is either Tswana, Pedi,Sotho or something.
This attack, in particular, is more against your theory than for it. Even the singing of the struggle song shows a majority of non nguni speakers. Awuleth' umshini wam, listen again and tell us if thats what you hear?
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
Page 16 of 18 < 1 2 ... 14 15 16 17 18 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert