Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 5 < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
Rate This Topic
#39067 - 07/11/08 01:02 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: malesi]
Jazelindizayo Offline
Nduna
*

Registered: 04/11/03
Posts: 388
Loc: At large
Originally Posted By: malesi
"you are talking out of your behind. It would appear that you hell bent on engaging on a war of words - kunini ungilandelela from thread to thread with your mealy mouthed and downright stupid ideas? Hell you even posted a thread in which you demanded to know my whereabouts! And when that didn't work you dredged up an old thread or two in your puny and futile attempts to get my attention."

Eyi! Jazi ukumaperiods neh!!! Uyavuzisa uyavova njengaso lezo zitabane zakini ezingovovo noskhotha. Njalonje niphuma endleleni there is something weird ngani, Angazi noma nithengwe yiyo lezanu 2 try demonise us thinking u will shift our focus on achieving inkululeko yethu as uMthwakazi. Hayi nisazojabhegedini, ngoba thina sizwe sikaMthwakazi sozifezekisa izingqumo zethu,ningascindezela,nisibulale, nintshontshe nokhetho,nangepropaganda yenu nizenza abafundile kodwa thina lendlela esesiyikhethile ukukho okuzosisusa esporeni.


Malesi
Layo leyo period ungayibon' ungabayazi?
Who or more appropriately what is a Malesi? I have never responded to any of your posts, and in so far as I know I have never read any of your responses to my posts. What then is the cause and purpose of this vituperative and vitriolic outburst?


Quote:
nizenza abafundile


Why oh why do you thick morons keep dredging up the same old story about ukufunda kwabantu? This is getting tired and would you please change the record - isisikretshekile.
Wubani othe ufundile lapha eNkundleni. In so far as I know one's educational qualificatins are not pre-requisite to becoming a member of the forum. Kuko bhuzeni lana i mixed masalla. To that end what I write lana has absolutely nothing to do with my level of education or lack thereof.

No one here has mandate from the people of Mthwakazi.uPenti kalayo imandate. UDuze uComrade my-computer-has-no-caps-lock has no mandate from the people of Mthwakazi. We are here as individuals expressing our opinions though it must be said that that some of your opinions are banal to say the least. Having a difference of opinion with a moron or two or twenty does not constitute an attack on Mthwakazi. Because the diatribes and fictions posted here by individuals with little or no real understanding of the issues at hand are challenged and held up to the world at large as myths and downright lies does not constitute an attack on Mthwakazi!! You, Malesi and your other comrades in arms do not have a monopoly on the issues that affect Mthwakazi and how to solve them.
There is a saying - "if you lie with dos then you will come up with fleas" I have no wish, will , desire or inclination to be infested with fleas. To that end this is my first and last post in response to the diarrhoea above. I refuse to engage with you at any level or any other members of the brawn-phila-mina ngisaphila brigade!
_________________________
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open

Top
#39069 - 07/11/08 03:36 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Jazelindizayo]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
JAZI
Kuhle ukukubona la enkundleni. Kozekubenini usilwa impi engaqondananga lawe.kuyadanisa lokhu. yini wena uphika amaproblems abantu. ma abantu bethi balamaproblems athize , you dont come anywhere near proving or disproving what they claim. Akusikwakho lokho. that is why ugcina uhlambaza ngoba kakho ongakumela ukuthi uze la utshikiza isitho esiswabileyo and expect people to clap hands for you. court, thina asikuzondi The ball is in your court , thina asikuzondi, ngakho ungaze uhlambaze kakusethusi, sejayele ukutshaywa ngomgoqo embanjeni and lawu futhi asiwesabi yikho silapha nje siorganisa impi.pUT YOUR HOUSE IN ORDER ANDyou will live.Bona idebate obuyitshaya mfana singena la, lamhla nguwe osudebata ngaMAcaPs lock, what a shame! Umtshele ubhudi wakho uMuntuongenakudla simomele.Until lize lisebenzise lokhu okuphezu kwamahlombe enu aliyibonanga.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39070 - 07/11/08 03:51 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Skhotha]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Originally Posted By: Skhotha
Sanibonani bafowethu, ninjani? Siyaphila thina ngapha kwelikaMadlebe ngaphesheya koThukela. smile
Ngithi angisize abafowethu abagajwe inzondo kaMugabe, laba abahlanganisa uMbeki nezinto ezenziwa nguMugabe. Ngivumelana nani ukuthi uMugabe uyinja kodwa angiboni ukuthi uMbeki unaliphi icala! Nina (Duze, Mthwentwe etc)nikubeka sengathi uMbeki uvuna uMugabe futhi uyameseka.
Ngifisa ukwazi ukuthi njengomlamuli uMbeki nithi makenzeni. Mina angingabazi ukuthi uMbeki uyamtshena uMugabe ukuthi intando yeningi ayisebenzi ngalendlela. Wena ophikisa lokho ngicela usitshene ukuthi uzweni, nini, ishiwo ngubani?
Angiphiki ukuthi kusengavela nomayini ehlanganisa uMbeki neZim kodwa akenizibuze nani ngaphambi kokukhulumisa okwabafazi besemfuleni. Angakanani lawo mapulazi ekuthiwa akaMbeki eZim? Amufakela imali engakanani? Angakwenza yini wena, ungumongameli yaseMzansi, enezindlela eziningi eMzansi zokukhanda umnotho, ukuthi uwafele?
uMbeki wakhethelwa ukuthi akahlanganise uMugabe noTshangilayi. Yena wenza lokho. It would not be proper for him to speak ill of either of the parties he is mediating. Recently uTshangilayi showed complete disdain for uMbeki by not attending a meeting that he had confirmed attendance for. Did uMbeki attack him? No, he confirmed that uTshangilayi had confirmed attendance but hadn't showed, he also "diplomatically" stated that there could be a valid reason and that he'd have to wait for uTshangilayi to tell him what happened.
We all know that uMugabe should be blamed for all the atrocities but we also all know that he has not been tried for them. If uMbeki treats him like the criminal that he is, what is there to back him up? Which court has convicted uMugabe?
uMbeki uyidlalile eyakhe indima futhi uyidlalise okwendoda yangempela. It is one of the roles that he has excelled in, if you see dfferent, please enlighten me/us.


SKHOTHA
Kuyabongeka ukuzwa ukuthi uphila kahle. Mina noma nje ngingathi ngisaphila iqiniso nje yikuthi ukuphefumula ngisaphefumula kodwa okwempilakahle angeze sisakhuluma ngayo kwelakithi. Ngiyafisa lami ukuthi ngizibize ngabo'MADLEBE' bakithi. Manje kuseselobani nje kwelemaNdebeleni? Bizobani elaziwayo? Kulenzinsuku esigidla bafunda ngechimurenga. Ngiyakuzwa lisakhile sibili wethu even you talk about rivers like they were living things.Ngingazi kumbe sengilibala , uthe uThukela ngumfula? Kwethu akuselazakuthi phesheya kukatshangane ngoba konke kuyafana nje, ngamagceke lamagodigodi and serious effects of erosion. There is not much difference between the city of Bulawayo and the rural district of Lupane, no one cares. PHELA LAWO UMHLABATHI UYANAKEKELWA. Manje akunanzwa noma impilo yomuntu kwelakithi.
Ngimangazwa nguwe oqakathekisa noma uThukela, awulaso noma isineke for abanye abantu noma bengasi bakini.
As for Umbeki, ngokwami I have not really said much. HOWEVER, AT YOUR INVITATION I FIND MY MOUTH WATERING. I BASICALLY THINK HE IS WORSE THAN MGABE. As much as you have your thoughts, so have I. Since you are asking specific questions I must respect that and leave my thoughts aside and address you questions.
As a mediator,he remains in charge of his role. The role is not greater than the person. THE PERSON DOES NOT GET THEIR IDENTITY, ABILITY,MORALITY, PRINCIPLES, PERSONHOOD, INTERGRITY from the role BUT THE ROLE and its course is defined by the person. It would be forgery to restrict his perfomances by the role.Wehluleke okunyanyisayo. Mbeki existed before the role. Therefore it would not be complete to sum up Mbeki by what he has done during this period of 'official mediator' REALLY the issue is what has been throughout the time he has been in office. IN LIGHT OF PROBLEMS IN SA and the immediate surroundings. Mass exodus from zim to sa for example? Election rigging to election rigging for all these years by the man next door. Mass murders. Not that all these fell direct on Mbeki s shoulders but did he know about these I am saying. And the best course is to be diplomatic about all this?. Even to the point he is mediating did he not say there was no crisis in zim. Are u telling me if he were to mediate between Mandela and apatheird he would have remained neutral. I dont think mediation has anything to do with the upholding of wrong doing. It is all about correcting the wrongs. it is not about uniting wrongs but about eliminating wrong doing on which ever side the wrong maybe.It is about finding preferably an acceptable settlement between the feuding parties but sometimes it may well not be acceptable to both parties. More or less what a judge would do in court of law. In this case if it was possible the mediator would have led these two to a settlement acceptable not to them but to those that assigned Mbeki.
Why did Mbeki not use this diplomacy during SA liberation struggle? Its not that Mbeki is diferent from the rest of our neighbouring presidents but because of the past and on going relationship between sa and zim and also because of being formally asigned by SADC.Therefore Mbeki was expected to scream loud at the appearance of wrong doing from either party.
Uthi ngikutshele ukuthi ngizweni nini ishiwo ngubani, utshoni.Wena ungitsheleni, oyizwe nini ishiwo ngubani? Wena ukuthathaphi ukuthi sithe uMbeki acale umgabe, all Ihave heard people say is that he must tell the truth. IN OTHER WORDS HE IS A LIAR UMBEKI.
Uthi abafazi batheni besiyakukha amanzi emfuleni? Ngingazi khonangapho eThukela, kwaMthwakazi bebengakaqali lokho, silabo bazothile basondlela abantwana ebunzimeni obukhulu but they are doing a sterling job of it.

_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39071 - 07/11/08 09:23 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Jazelindizayo]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
jazi, phila mina ngisaphila. wena jazi, heyi jazi, heyi heeyi. ungangibizi ngecomrade wena jazi. eshi wazewangidina wena. ngiyizonda kabi lento. igama lami nginguDuze. uyithathaphi into yokungibiza nge comrade wena jazi? angifuni mina ukubizwa ngento engingayazi nokuthi ithini iqhamukaphi iyaphi. kwa wena une magination yokuthi litshoni legama lakho le khomurede. wudoti lowo mfo.

as for your freedom of speech uyazelaphi lento. ungazobheda jazi ukhulume izinto ongazazi one magination ngazo. ungamangala usuhluleka ukuyicasisa legama la freedom of speech. jazi akuthule kukhulume izinsizwa.

awuzwa utshelwa ukuthi noma ningazama kanjani angeke nisivalele uMthwakazi wethu. nakanjani siyofika. noma kungafika oyedwa siyobe sanelisekile la silele khona.asinifuni singanifuni mfo. okumele nikwazi yikuthi singuMthwakazi nje we have nothing to lose. infact we are so fed up that some of us asisafuni nokuphila. kunokufa singena hope ithemba our only hope is uMthwakazi. siphume ngaphansi kwejokwe lobugqila sibhekile. isizwe sethu esihle kangaka sahlakazeka singenze lutho. nasibulalela ukuthi asifuni lesisithixo senu esingumuge. iyisithixo kini kithina yibhare nje itshansa. wangena kulesisikhungla ngesikhathi sempi. akakhethwanga nge voti. asazi izanu kaSithole yamkhetha kanjani wangana kanjalo nje. yisiohukuhphuku esabulala elihle izwe wiyh all the markings of a success story. waletha izondwano le oyibonayo namhlanje. isiphukuphuku esihlalisa abantu emagangeni betsshaywa beculiswa ichimulenga be indocrinathwa. umuntu wonke sokufanele azi ipolitiki manje.amachansa osathane bengempela. kungani engesuki? wesabani ?azazi enzeni? uhleli ngoba kungelatshona lakubo elihlakaniphe njengaye? yisimanga lesi.

failurers. bosathane nifuna ukuya down nathi.nisifunani singanifuni nje? ah suka sathane, sukemva kwethu niyokwehluleka nodwa leeeeeeeee.

Top
#39080 - 07/12/08 12:56 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Sawubona Mthwentwe, ninjani mfowethu. Njengenjwayelo thina sisaphila ngapha koThukela. smile
Kuyangimangaza lokhu okushiwo nguwe. uMbeki was involved in the struggle against apartheid. Whether it was studying or fighting in the war it is all the same. Wanikezwa isiyalelo sokuthi mangenze njani, esinikezwa nguKhongolose (ANC). Abanye bantu bakubukela phansi ukuthi wayengalwi ngezibhamu namabhomu. In light of this I don't see how you could honestly hope equate his mediaton effort in the Zim issue with how he would have mediated the apartheid issue. He is not directly involved, to my knowledge, in Zim's politics etc. He has not taken a stand for or against any party.
I asked specific questions because to me only by getting answers to those specific questions i can change my view on issues. It is not possible for me to change and grow just becuase uMfana ka Dube heard that uMbeki is Grace Mugabe's cousin! (Just an example Dube)People will always talk but not all they say is valid. You can share your thoughts mhlasimbe something you say will prompt a change in someones outlook on things.
Lapha bengithi sikhuluma ngoMbeki in his role of mediator kodwa ngiyabona sengathi kuzanywa ukuhlaziya ubuyena ngqo. Kodwa still ngisathi he has done more good than evil emhlabeni.
Just because he has his principles that seem to differ to yours doesn't make him evil.
I haven't seen a petition by Zim's children addressed to uMbeki begging for assistance nor have I seen his reply to them. Just because I hear umakhelwane eshaya umfazi akusho ukuthi kungumsebenzi wami ukuyokhuza. Ngingakwenza kodwa akukho mthetho obhaliwe ukuthi mangiyofaka impilo yami engozini ngenxa yalokho.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39081 - 07/12/08 02:54 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Skhotha]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Skhotha mnewethu
Ngikubona sengathi iqiniso uyalithanda. Khangela lapha ke mfoka baba. Umgabe ubulala abantu ngoba beyi different tribe to his, beyi different political party to his, to the tune of about 20000 on the lower end, uhulumeni wakhe ucorrupt okuzwayo, osokubulele izwe lonke kuzekuthi all this mass exodus from zim to SA, the rule of law is bent at will to suit the mgabe regime, police force corrupt, army corrupt. Now u Mbeki is next door does he not know anything about all this? We wonder. Anywhere his hands are tied to his back he cant meddle ngeyomdeni, right. From there we move on to this 'bloody election' , preceeding violence, violence after, murders, abuse of power, army, police, secret service, ex-combatants ,militia, banning of humanitarian aid in the face of international community. Now a window of opportunity to the people of zim, guess what Mbeki s hands are untied and he can now officially sort out this mess or at least report back to the SADC the statement of affairs with all truthfulness about the issue. He goes "there is no crisis" In the first instance Mr MBEKI should we be seeking for unified government when we know mgabe is got state agents corrupted to stand only for his own good? Mr Mbeki do you remember what happened to Zapu and J, Nkomo. Was Mr Mbeki not chosen to mediate because of his advantage over everybody else, millions of zim are in his country, rigging of elections, murders happening under his nose etc, do you not think he has a better idea than anybody else of what has ,is happening in zim?
In mediating he must of course demonstrate impartiality, but equally he must remain objective. Decide what is workable or not, if they refuse, yes he still would have done his assignment. If either of the feuding parties remains unreasonable he only has to report back to the SADC. HE IS SUPPOSED TO CONVINCE OR INFLUENCE THEM TO A DESIRED END, not desired by this one or that one but by the principles of life. PRINCIPLES OF PEACE ,EQUAL RIGHTS, TRUTH AND JUSTICE. It is a shame that a role whatever it is for, should tie one s hands and seal one s mouth that one wont even say the truth. Wrong doing is wrong doing whether one is a mediator or not. Can you imagine during your liberation struggle if we had said to you your soldiers they could not pass through zim because we did not want to take sides. Mediating means facilitating these two guys to engage in dialogue , ironing out issues and when they get stuck , to suggest to them some alternatives and the way forward. If all this fail so be it. NOT THIS CONDONING OF VIOLENCE WE SAW FROM MBEKI AND MANIPULATING OF AN ELECTION WITH THE MEDIATOR WATCHING AND SAYING NOTHING ABOUT IT. He should have rebuked violence forthright without mincing of his words, "there is no crisis" WHAT A SHAME!!.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39083 - 07/12/08 05:30 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: mbaleki]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele>>>>> : if you find yourself with some free time i suggest you read "THE DREAM DEFERRED".its an intimmidatingly big book,its a biography ka Thabo Mbeki,theres a whole chapter in which the author tries to understand i thinking ka Mbekiand the reasons why he acts theway he does when it comes to the Zim issue,the chapter is called,'KITH AND KIN',in it Mbeki explains to Gevisser(the author) ukuthi the shona view him(Mbeki)as kith to the ndebele,therefore his hands are somewhat tied in the sense that MDC is hugely viewed as a pro ndebele party(dont ask me why),so if he deals heavy handedly in the issue he might trigger a civil war,because apparently the shona consider us(the ndebele) the original invaders,the say when mzilikazi came to zim,he conquered them,and to them that is worse than the brittish invasion.so maybe in his own twisted way Mbeki is trying to solve the issue diplomatically,though i personally dont agree to the way he is doing it. <<<<< Ngime ukuncindezela.

MBALEKI, I have tried ku internet to get this book. Can you lead me on how to get it?

1. My point on Mbeki is simple. Mbeki is not the choice of the troubled people to solve the problems in that region.
2. Mbeki has a lot on his hands in SA. Amabhunu ayabheda and there is a likelyhood of land invassion. Uhlezi evalweni so he is only looking for a quick fix to the region. The lancaster House looked for a quick fix, 27 years on there is no solution in that region.
3. On a Historical correction: The Mthwakazi Nation is purely made up of the indeginous people of that region of Matebeleland and parts of the Midlands. WE DID NOT COME TO ZIMBABWE. THERE WAS NO ZIMBABWE AT THE ESTABLISHMENT OF MTHWAKAZI. ZIMBABWE ONLY EXISTED AFTER 1980. SO ZIMBABWE CAME TO US. It is such minor technicalities that need to be emphasized so that we approach this matter with openness.

Therefore, Mbeki's Historical reference is misplaced and a Colonial legacy. WE IN MTHWAKAZI are not afraid of any CIVIL WAR threat to cow us into believing we came from SA. OUR KING and SOME OF THE FOUNDERS OF MTHWAKAZI came from ZULULAND, and not SA. But THE LARGE NUMBER OF THE FOUNDERS OF MTHWAKAZI WERE ALWAYS IN MTHWAKAZI TERRITORY.

Singesabi labo abafisa to deviate us from our course and CAUSE by making us feel guilty for being right. Mthwakazi is a NATION and not a Tribe.

NONE BUT OURSELVES and not THABO MBEKI will find a solution for our Region.

Li Zwangendaba.

Top
#39085 - 07/12/08 07:05 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Zwangendaba]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Zwangendaba mfowethu kunjani? kungathi ungaphila mfo mina ngisaphila. lendaba isobala kakhulu mfo ukuthi ingahlala ingalungisiwe. izizathu eziningi ziyakukhomba ngokusobala ukuthi vele asikaze sibe noma sibizwe ngabantu banye namatshona. yonke lento tadalwa yikusikwa kwezwekazi iAfrika ngabakhwabanisi bomhlaba. ababuzanga muntu ngoba babebeba.bazabela bona bebangisana ngomhlaba.sahlanganiswa kanjalo. bayazi kamhlophe ukuthi kwakunesizwe sika Mambo no Mzilikazi. izizwe ezinemihlaba yazo namakhosi awo. salwake singabantu abansundu ukususa labelungu. kwabakhona abanye abathi akwahlukaniswe ngokwesiko lwabantu nangokwazi kwabo. ngalesosikhathi seziphithiphithi akwananzwa lokhu ngoba kuthiwa kuyobe sokuyinhlukwano eyayifunwa ngabelungu.which was a point. but, but, because these were two different nations poeple took it for granted ukuthi kuzohlaliswana. kwakekwabakhona ukuhlalisana? ungahlala kanjani nabantu ababulala kabuhlungu ngesihluku esibi kangaka? kanjani ngempela? akulungiswe. akulungiswe.

Top
#39092 - 07/14/08 02:10 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: duze]
Mbezothuli Offline
Mafikizolo

Registered: 06/12/08
Posts: 40
Loc: Esantini
Bobaba. Ngiyazehlisa phambi kwenu njengowesintwana. Njengoba amadoda akomthwakazi asavumela abetshabi bachithachitha ilizwe likaMzilikazi, mhlawumbe omama yibo abangasiza. Amadoda akuselamadoda!

UThabo Mbeki ufuna ukuba yinduna nkulu yezwekazi laseAfrica. I Zimbabwe ibimethusa kakhulu ngokulima lokuba labosikhwicamfundo abanengi. Ujabula kabi uma esebona udaka olunje loba kungayisuye owaluqalayo saziqalela kithi. Usetheswe lesikhundla sokuba ngumlamulankuzi. Uzibona ukuqakatheka okukhulu. U Mshini laye sepolitika luthuli. Yini lingamendiseli umfazi koMthwakazi, kungalunga izinto ezinengi. Singasabethi ngezikhwicamfundo zeZim ezigcwele eSouth Africa.Ku Soccer laku Rugby. Ezicatshileyo lezisegcekeni. Lama Artisan lama engineer akithi asebenzela u2010 wabo lowo. Amageneral worker asebenza ezindlini, lemigwaqweni behola umlotha.Otisha bakithi abasebenza ezindlini eGoli. Ama CA ekhaya wonke asebenza eGoli. Batshaye bebambile omakhelwane. Bavuna lapho abangahlanyelanga khona.


Top
#39096 - 07/14/08 09:31 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Mbezothuli]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Thuli kunjani ntombi? phila mina ngisaphila. we Thuli, we Thuli uthini ma uthi kwaMthwakazi akusenamadoda? uqondeni ntombi? sikhona. vele ungasho ukuthi akusenamadoda ngempela ngoba aphi ngempela makunje? awalungisi ngani naku phela konakala isizwe siyaphela? Thuli ngane yakwethu, sisesekhona. ukuhlakazeka khona sihlakazekile angeke sikuphike lokho.kodwa ukubakhona sikhona.

kube uyazi ntombi kunolaka olunganani emadodeni kube awuthi vu. sizonde kabi.umanje singathola umholi ozothi nje SIKHATHELE akufiwe kusale abasalayo. akubeke bhadla ukuthi asinalo ithemba manje sesifuna ukufa. kanjalo nje. la uzobona ukuthi cha kwaMthakazi zisekhona izinsizwa ngempela. lizoza lelolanga.

iningi lethu ngendlela esizonde ngakhona ma kungathiwa mayihlome ungabona umhlola.asisalweli kuwina. sesifuna ukufa nje qha kwaphela. sifenabo. futhi manje impi islula kabi. abanye bethu bazimisele ukuthandandela amabhandi sivalelise siyolayitha phakathi kwabo. okuseduze nje kwazi ukuthi kuhambe nami kwagoqa. nisale niqhilazwa ngamatshona sengizihambele mina. uma singakwenza lokho kuyobaleka konke basale oMthwakazi bahleli kahle mhlawumbe ingane zami nazo zingathola impilo enhle ezweni labo.

kodwa Thuli ma uthi lodaka sizenzele thina cha ntombi. thina asinazwi kuleyandawo. yini nje esingayisho kumamelwe? bazenzela imithetho yabo exakileyo uze uzibuze ukuthi ngempela kuhlosweni. baqhashana bodwa. everywere. thina noma sithi ayibo anikahleni ngokusebenzisa inepotism ngoba akusebenzeki. bayamamela? usulidizidendi.ayibo anikahleni ngokuthi wonke umuntu afunzwe ipolitiki. usulidizidendi. ayibo umuziwendoda uyahlonishwa. umuntu omdala ushaywa ngempama phambi kwezingane nonkasikazi. asibafuni lababantu amatshona. siyathandaza ntombi ukuthi azihlanganiswe izinsizwa sivunyelwe ukufa nabo. we have nothing to lose. vele siyaphela uwubheke benzeni ngomhlaba. udaka. 28 years ubusa and all you can show is this? success nee. tshona success.he still wants to rule at 85 years old. shame

Top
Page 4 of 5 < 1 2 3 4 5 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert