Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 31 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 5 of 5 < 1 2 3 4 5
Topic Options
Rate This Topic
#39099 - 07/15/08 06:02 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Sanibonani Mthwentwe, ninjani mfowethu? Thina sisaphila ngapha koThukela.
Cha mfowethu ngathi sikhuluma ngezinto ezingafani. Mina ngikhuluma ngoThabo Mbeki umongameli woMzansi, the ex-president of the ANC. Angikhulumi ngosizi nezinselelo ezibhekene nesizwe sakaMthwakazi.
Usizi leZimbabwe laziwa umhlaba wonke naye uMbeki uyakwazi lokho. into engiyibonayo wukuthi ufisa uMbeki abenguwe kanti ngeke! Wena unguMthwentwe yena unguMbeki. Mhlasimpe nawe uma watha izinqumo ezifana nalezi azithatha esakhula uMbeki ngabe nawe usukulolozinga lapho ungathatha izinqumo eziba nomthelelo ezizweni zomhlaba wonke.
Every person in the world has a certain personality and personal traits just like Mr Mbeki. He has always been like this to the extent that he is always described as aloof but guess what he was still elected president of the ANC and president of SA so he must be doing something right.
Mr Mbeki has always preferred to work on a different level often having to explain his view on issues. I think that however different his behaviour is, it must be appreciated as his perogative.
As I said earlier, I believe that in his discussions with Mr Mugabe he does advice Mr Mugabe of the errors in his ways. He might not tell him point blank or shout his sins on the podium of world media but I believe he does attempt to get to him.
All you say about the Zim "crisis" is true but I'm afraid it is not evidence to convict Mr Mbeki as a sadistic, bloodthirsty idiot.
uMbeki unjena, isiphiwo sakhe naye. Naye uzama ukusiza ngendlela yakhe. Ukholelwa kakhulu ko-dialogue etc. Ezikhathini eziningi akakholelwa ekutheni akhombise uvalo nokukhuluma kabi ngabanye abantu. Mina angimukhathalele kakhulu uMbeki kodwa ngiyavuma ukuthi ungumholi wangempela onamaphutha njengabanye abantu. Kuningi esingakufunda kuyena.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39102 - 07/15/08 09:40 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Skhotha]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
A! Skhota ndoda, lokhu sokuzayangisa. Sikhuluma kangaka singazi esikhuluma ngakho. Ngempela azifani izinto esikhuluma ngazo uqinisile.
Quote:
Mina ngikhuluma ngoThabo Mbeki umongameli woMzansi, the ex-president of the ANC.

Kanti akusuye lo owathi 'there is no crisis' yonale wena obhala ngayo uyibiza 'crisis' Kunjalo nje asikhulumi ngaye just because his name is Mbeki. Sikhuluma ngaye ngokuba uyi expresident yeANC, yona eyathola uncedo during its hour of needbut yena sebona kunzima ukuthu athathe yiphi iside. Kanti iside yeqiniso kungabanjani ukuthi athathe yona? Isihloko sithi'lithini ngoThabo Mbeki' Is it not in relation with usizi and the lot esikulo ezim? A! mfo uthi mina ngifisa uMbeki abe yimi? Wena nguwe osuhola inhliziyweni yami? Yebo ngiyimi injengoba nje lawe unguwe, sonke asisuMbeki. LOKHU TSHOMI KUYAHLEKISA I cant continue with this ungixolele mnewethu.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39111 - 07/15/08 04:25 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Sanibonani Mthwentwe, ninjani bhuti? Thina sisaphila ngapha ngasolwandle eMzingazi eRichards Bay.( Kazi ubani loRichard?!)
Cha bhuti usungifakela amahloni uma usungiduba kanje. Akuyona inhloso yami ukukuphula umoya angifani noShamase.
Iphuzu ebengilibeka ngokuthi ufisa ukuba nguMbeki lilula kanje: uMbeki akuve kuwukuthi uvuke ekuseni esengumholi, it is a role that has come after some experiences. Uma ezifikele yena lana akhona manje singobani ukuthi simtshele manje ukuthi makenzeni nobani etc. "ngoba usengumengameli makashiye umqondo wakhe phansi athathe izinqondo zethu"
uMbeki is uMbeki to him and us a "crisis" could mean very different scenarios. I won't be suprised if he thinks along the lines that say Zim has been like this for along time and a "crisis" is something new and unexpected.
If sibheka ezinye izinto ezishiwo ngabafowethu ngaye kulethread azinambitheki zingenazo nezisekelo nje.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39114 - 07/16/08 08:29 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Zwangendaba]
mbaleki Offline
Sakhamuzi

Registered: 08/17/07
Posts: 86
Loc: Mawaba
Zwangendaba
Try to search for it on amazon.co.uk ,if its not there try kalahari.net or fascinationbooks.co.za

Gentlemen,methinks the gist of the matter,the root of the argument was Mbekis incompitence in his efforts to "mediate" in a "non existent crisis".singaphikisana kuze kufike ku extent yokuthi abanye sebetshelana amagama amabi,abanye bathi abanye bazenza abafundileyo,abanye bathi abanye ababoni,but we are wavering from the debate,we need to mantain a level of objectivity,is Mbeki failing?,does he stand to lose more than he is letting on,if Mgabe is dethroned?.The way i see it,i-mediation yakhe is not yielding any formidable results,we all know he is a capable mediator,he has done it before,so yes he is failing,dismally at that.Does he stand to lose more than he is making the whole world believe?,thats mere speculation,and we can argue about that till the cows come home ngoba no one knows for sure ukuthi ulawo amaplazi lama mine okuthwa wawaphiwa ngu Mgabe.im not saying i know better than everyone else kodwa my argument within the argument is ukuthi abantu sebekhohlwa ukuthi uMfana kaDube wathi eqala ithread wbuza wathini.
_________________________
The person who risks nothing,does nothing,has nothing,is nothing....

Top
#39152 - 07/19/08 09:29 PM ukuthengwa kwezikhali ngamazwe aseAfrica. [Re: mfana_ka_DUBE]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Bafowethu nonke ninjani la nikhona.ngiyakhonza kini nonke abakwaMthwakazi. ngithi ningaphelamandla bafowethu. asiyiculeni ingoma iyoze ivuthwe. kwaMthwakazi siyofika yinoma kamnyama noma kumhlophe.alikho elinye ithemba esingathembela kulo uma sifuna ukuphuma kulobubugqila bejokwe esiletheswe ngamatshona.la ukhona unguMthwakazi khuluma ngakho ukuphuma kulodaka lwamatshona .bazenzele bona emhlabeni wabo.

bafowethu angazi noma yimina engidukayo. kungani amazwe aseAfrica ethenga izikhali ezingaka? indlala inzima kodwa kuthengwa izikhali. ngezani ngempela.ezingaka. abanye bathi ngezokuvikela izwe. livikelwa kubani? kukhona izwe elingahlasela iSwaziland? akusizikhali ezithengwa yiSwaziland. ngezani. amabhajethi amazwe aseAfrica imali eningi kuthengwa izikhali. why? is it me who finds this tendency strange or i am missing a point here. ncedani bafowethu. kube kwakhiwa izibhedlela kukhohle ngezibhamu. kube kwakhiwa izikole kuhlukwane nezibhamu. yizo futhi ezenza kubenamadiktetha.

Top
Page 5 of 5 < 1 2 3 4 5

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert