Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#40677 - 10/20/08 10:00 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: duze]
JJMATSHETSHE Offline
Ngqwele

Registered: 10/06/08
Posts: 127
Loc: LONDON
Ah Duze , phela le eyesiNdebele i siras. Kasuye yedwa loyamqondisi wohlelo obephelelwa yisiNdetshu .Khumbula udade obebika nge Church ye Brethren ese London. Ngizwe ngiyangeka ngoba mina nginguBrathan ngokwenvelo njalo layizolo be iyisonto yesiNdetshu. Abelungu bakhona babekhuluma iSiNdebele esijulileyo bebizwa ngabo Nyathi lamanye amagama esiNdebele. Ukhona umfundisi, okwakuthiwa ngu baba u Shank,ma exoxa wawungakhohlwa ukuthi ngumlungu kubenje sengathi likhehla lasemakhaya lixoxa labazukulu balo.Abanye they contributed kuliteratue kaMthwakazi including a Ndebele /English dictionary if I am not mistaken. Manje the tables have turned.

All the reasons for u 'VUSELELA UBUNTU'. Ma kuqala thina ukuhlafuna ulimi , ingane zethu ke?
_________________________
There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Top
#40679 - 10/20/08 11:40 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: JJMATSHETSHE]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Ma kulesitshulu next time lami ngiyeza ngoba ngisithanda kabi. Majida I dont think we should wait for next year to meet again, angeke savukelela phela laso isintu ma kukhatshana lakhatshana kangaka. Somelela the next langa likaMzilikazi for 2009 next year ngoba its a calender issue but ukuvuselela ubuntu madoda, siyacela phela bantwana benkosi sondezani nganeneo, khonapho kuboChristmas. Alizake libone ukuthi ikhisimusi yalapha iqanda njani? Ungaphi Ugagu? Thina esingaphumelelanga this time singaphambana, oDuze sebesenga lezimithiyo so.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#40682 - 10/21/08 01:56 AM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: MTHWENTWEHLABA1]
mg_d Offline
Ngqwele

Registered: 07/30/08
Posts: 155
Loc: south africa
awu madoda linjani lonke mina ngisaphila, mina ngithi ngizozwa selihlanganisa eyasekhaya phela njengoba nangu lodecember efikile kesiyo gida komgodoyi kuhlabeke itshona,ubunandi bunigi kabi uma sihlangene siyisizwe sikamthwakazi abanathayo bezinathela sisekhaya akuzanywe bafowethu.
_________________________
KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.

Top
#40684 - 10/21/08 05:32 AM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: mg_d]
Mthakathi27 Offline
Nduna

Registered: 12/30/07
Posts: 323
Loc: Canada
Quote:
Ah Duze , phela le eyesiNdebele i siras. Kasuye yedwa loyamqondisi wohlelo obephelelwa yisiNdetshu .


JJMatshetshe, umqondisi wohlelo (MC) ulimi alukhulumayo yisiSotho, he is a great man, so proud of his culture. If you want to more about the Sotho people bakwaMthwakazi khuluma lawe. He is a down to earth man.
_________________________
Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.

Top
#40685 - 10/21/08 09:40 AM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: Mthakathi27]
iBoyz yezkweyeni Offline
Ngqwele

Registered: 11/07/01
Posts: 147
Quote:
ababengekho ngaloluyasuku bathi sibatshele okwasichazayo. ikhona leyansizwa eyayiphethe amaphepha iyiyo eyayisho ukuthi manje kwenziwani kulandelani. angazi noma kwakunguMC na. abantu bahleka baqamelana ngesikhathi umfundisi uNcube ethi uzokhuluma ngesil;ingu ngoba kunabelungu bese lensizwa itolike ngesiNdebele. yavela yatsho lento etshiwe nguNcube ngesilungu. uNcube wakhulumela endlebeni yayo lendoda ukuthi hayibo phela uphinde inkulumo nawe ngesilungu.


Hk hk hk wangi qamula imbambo Duze. Njengoba etshilo uMthakathi, leyo nsizwa yinzalo yesi Sotho eGwanda eManama laphayana. Kodwa ukuthi yaphinda ekizekili okwatshiwo ngu mfundisi njalo ngaso futhi isilungu, hk hk hayi arghh.

Kanti nguban' ongangitshela ngo mlungu lowana obefunda inkondlo ngesintu?

Top
#40692 - 10/21/08 04:36 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: MTHWENTWEHLABA1]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Mthwentwe lutho mfokababa thina kwethu ezimithiyo asizithinti sifuye kakhulu mfo. loyamfo wavela waphinda ngqo ngesilungu.kwaze kwasho yena ngempela umfundisi endlebeni yaleyandoda ukuthi cha phela uphinde ngesilungu. abantu bengasahleki beqamelene. nayo ayizange iphikise yahleka yacela uncedo. kwasukuma umphetha wesiNdebele mfo.

uyabona lento yokuvuselelana ngivumelana nawe mfo. liqiniso lelo. sesithembe yena ugagu ukuthi asinikeze i account sifake imali abeseqhasha iwolo asibize futhi sizohlala nje singenzilutho. futhi ixmas ilusuku oluhle kakhulu ngoba ixmas yala umuntu ubayedwa kungathi nguwena owabulala uJesu. ake uyikhulise ngempela mfo uzobulawa zimbambo omunye esethe he he he kantulilema. ah kulilema lokhuyana kanti ungaphika ngakho.


Top
#40693 - 10/21/08 04:39 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: Mthakathi27]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Mthakathi kunjani wethu. kanti. wanceda mfo .kanti leyansizwa ngeyesiSuthwini. ngempela yona yayinobuntu ngempela. futhi kwakungathi iyawazi ngempela lomsebenzi wobuMC. kodwa cha yangihlekisa.

Top
#40695 - 10/21/08 06:39 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: duze]
Mthakathi27 Offline
Nduna

Registered: 12/30/07
Posts: 323
Loc: Canada
Duze lami ngahleka kakhulu esehluleka ukutrolika, kodwa ngazibuza ukuthi mina bengingakwazi na ukutolika. Mina bengizovele ngithi uma "I feel for you" lapho ethi "Ngiyakuzwela" sinzima isintu ukutolikwa. Duze ake uzichaze kancane ukuthi uyinsizwa enjani mhlawumbe ngingakukhumbula wethu. Maybe wauhlezi phambi kwami.
_________________________
Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.

Top
#40697 - 10/21/08 10:56 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: Mthakathi27]
JJMATSHETSHE Offline
Ngqwele

Registered: 10/06/08
Posts: 127
Loc: LONDON


Quote:
JJMatshetshe, umqondisi wohlelo (MC) ulimi alukhulumayo yisiSotho, he is a great man, so proud of his culture. If you want to more about the Sotho people bakwaMthwakazi khuluma lawe. He is a down to earth man


Yebo, ngivumelana lawe Mkhunkuli ukuthi loyababa inkaba yakhe yalahlwa ngesiSuthu ngoba ngike ngaxoxa laye ngimbonga laphana esigcawini seChurch, umsebenzi esewuqedile; ngu Morena wakithi impela. Mina lami nga bangidonsele estejin bathi tolika bengizokwehluleka. Ukutolika an official presentation ye speach ongasifundanga ,worse still esezenkolo bekungumsebezi onzima kubani lobani. Kodwa leyansizwa emhluthulele intambo zokutolika uzwile ukuthi usitshaya njani iSintu.Ngumpetha ke lowayana. Ngaphezu kwakho konke, u Morena uqhube kahle kakhulu ngeSintu eqala waze waphetha.Ngikholiwe ukuthi akhona amadoda esizathi siwanika i mandate lakusasa bakwazi uku yiprezenta.

Into esizama ukuyichaza mina lo Duze yingqakatheko ka 'VUSELELA UBUNTU'. In this context, sihleka (actually laughing at ourselves); i language is central to it, for the sake of i heritage yethu, eyabantwa bethu njalo masifika koMthwakazi lezinhlelo kubelula ukuzigxumeka zigxile.Khumbula umama wenkondlo zakhe, utheni? angithi uthe amatitsha aseqalisile ukufundisa isiNdebele la e Ngilandi.That is a breakthrough! Ama Ndiya sewa internationaliza indimi zabo, wangena eposini, kunews agency, ekhansilini banceda abantu bakubo ngesi Udu lesiHindi. Lathi asisapoteni imizamo kamama wezinkondlo sihambise abantwabethu ezikolweni ezilesiNdebele. Asidibaneni emaChurch njengoba lowaya dade ubebika. Kasibeni banengi uhlelo luqhutshwe ngeSintu njalo we import the hymnbooks from home beseku a khomodethwa the few ngokutolika ngesi Lungu. Uzabona sesitshadisana, sitshadelana njalo amalobolo aphume sibili,singcwabana impilo iqhubeke njengayizolo sisakhile.
_________________________
There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Top
#40698 - 10/21/08 11:28 PM Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... [Re: MTHWENTWEHLABA1]
JJMATSHETSHE Offline
Ngqwele

Registered: 10/06/08
Posts: 127
Loc: LONDON
Quote:
Ma kulesitshulu next time lami ngiyeza ngoba ngisithanda kabi.


Dear Bongie

Wakanye wangenza ngesitshulu saseKhezi. Sekulodwendwe uDuze laye use duze uMthwe laye nama, kwazi bani ukuthi zingaki insizwa ezifolileyo. Ngabe linganani ibhodo lesitshulu elizokwenelisa amadoda eNkundla yonke.

Sisuke sayikhulumela emasekweni mtakwethu ungathi seyingiphunyukile. Baqinisile ma bethi oyitshayileyo kakayosi......
_________________________
There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Top
Page 7 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert