bigcry
_________________________
Indlamuva yinkosi. Qala ube yisigqili ukuze wazi ukuzibusa.