Inkundla3
Who's Online
1 registered (Muthwa Ncube), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 2 < 1 2
Topic Options
Rate This Topic
#41149 - 12/06/08 05:15 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: sidindangandlela]
mg_d Offline
Ngqwele

Registered: 07/30/08
Posts: 155
Loc: south africa
sakubona mfowethu kunye lamadoda onke enkundleni lisaphila bafowethu mina ngisaqinile sibona wona khisimusi lowo osusondele.Mfowethu indaba yakho ungayithatha kancane kodwa yona ithanda ukuba nzinyana into nje mina engingayitsho yikuthi nxa kuwukuthi bekusenziwa vele ukukhuluma labaphansi its easy for to do it kodwa nxa bekungenziwa ngesikhathi ukhula wena nxa uqala wena kumanje uzoqala kuphi, like usho ukuthi umama akasekho emhlabeni lokugangelana lingumndeni you must know ukuthi kukhona lokho mfowethu kodwa wena kufanelev uqine njenge ndoda.
_________________________
KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.

Top
#41155 - 12/07/08 02:54 AM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: zekius]
zekius Offline
Mafikizolo

Registered: 06/11/07
Posts: 5
Loc: ireland
Ngikuzwa kahle mfowethu,ngicela ubhekisise impendulo yami yakuqala,ubusujulisa ukucabanga kwakho ngamadlozi.Akusiwo wonke amadlozi alungileyo,ngakhoke akubalulekanga ukthi wena ufuna idlozi elithile.Eqinisweni amadlozi ngabantu ababephila kodwa sebatshona, abanye abatshona bezihluphekela.abanye babengababulali,insumbelume, inyumba, amasela njalo njalo.ungabiza idlozi elahamba lisekuhluphekeni lawe uzafuza lokho elaliyikhokhona beselawe kumbe ingane zakho zibe lalowomkhuhlane obangelwa lidlozi lelo ngoba lingelakho okuhle elingakubonisa khona.Umzali wakho ma watshona esezinhlungwini,ekhala,akukho angakwenzela khona okuhle ngaphandle kwenhlupheko nje kuphela,kwesinye iskhathi umzali akafuni ukuza ebantwaneni ngoba esazi ukuthi uthwele inhlupho angafuni ukuthi ezelazo ebantwaneni bakhe,amathamsanqa akho atholakala indlini yakwenu jikelele,wona ebuya kuNkulunkulu hatshi emadlozini, amadlozi akini amahle abuswa nguNkulunkulu ukuze uthole inotho yendlu yakwenu landela umthetho wesiko lakho,Abantu abanengi balahlwa yikweyisa isintu kumbe ulwazi oluncane ngokuqakatheka kwesiko.
Example;Ma umuntu ongalotsholwanga akavikelekanga emimoyeni yonke le engalunganga exotshwayo, engelandawo,ngoba usuka engaziwa endlini yakibo kayise ngakho usegangeni imimoya yonke engelazindlu idlalela kuye.Umama wakho ma weyelotsholwe koMoyo UsengowakoMoyo ubalelwa indlini yakomoyo.Ma engalotsholwanga ,abakoMoyo balomlandu koNkomo.Izinto ngeke zihambe kahle.Ma lawe ungalobolanga utwana lo ohleli laye amadlozi akubo angeke amvulele amathamsanqa akwabo.amadlozi akomoyo layo afuna ukubikelwa ma sekulomuntu omutsha Umalokazana uyacolwa abikwe ekhaya emukelwe ngamadlozi Lisiko lakho elivela kuMdali.Amadlozi awalidli ipapa eliphekwe ngumuntu wemzini.njalo ilungelo lakho lifiphele enothweni yendlini yakwenu .kwesinye isikhathi ukuswelakala kwemali kubangelwa yimikhokha enjalo.
Ma ungalotsholwanga,khulumisana labomalume bakulobole,ma njalo benganelisi ngokuswela,banikeze wena imali bayekulobola bona,hatshi ukuthi kuhambe wena uphethe ilobolo uthi ozozilobola.Ngizama lapho mfowethu abanye labo,khulula umcabango wakho ekuthini imali yakho iyanyamalala,kancakancane uqodise amaphutha ma ekhona kulokhu engikubonise khona uzathi ungananzelelanga obone usuphakeme lawe

Top
Page 2 of 2 < 1 2

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert