u 2009 usefikile bafowethu impilo iyaphambili ngethemba kunjalo lakumadoda aphethe iMPC nga kukhona yini njengenkokheli ze MPC elisithembisa khona thina singuMthwakazi?Mthembo la ukhona ndoda yamadoda ungake uthi fahlafahla la enkundleni ngoba silalo ilungelo lokuthi sibekwazi elisiphathele khona njengesizwe elisimeleyo ukuthi kuyiwa phi njengoba iminyaka layo ihamba ingamanga.
okunye mfowethu kanti iyethulwa nini ku Mthwakazi iMPC ngoba kade sicela njalo sifuna ukwazi ukuthi ngubani ophethe yona iMPC, i think everybody in this site will be very much happy to know their leaders in details lange nqubekela phambili ye MPC kulonyaka.it will be nice music to my ears to hear all the request that i made to you and other questions from Mthwakazians on the site.
_________________________
KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.