Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 2 1 2 >
Topic Options
Rate This Topic
#41281 - 12/17/08 12:56 PM NGICELUSIZO
Nobubele Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/08
Posts: 9
Loc: South Africa
Ngiyabingelela Mthwakazi.Mina nginombuzo ongihluphayo kakhulu ,mhlawumbe kukhona ongangisiza njengoba umthwakazi ebanzi kangaka.Kathi kwenziwa yini ukuthi abantwana bemulini abangamantombazana uthole bonke sebeze bebakhulu bengendanga,kungela ngitsho noyedwa onomtwana njelokho kodwa ma ubabheka ngabantu abanama 30somthing years.Futhi ma ubabuza ukuthi why bengendanga bakutshela ukuthi ukufisa bayafisa but abatholi,ma bethola amadoda kuphelela emoyeni,and lokhu kwenzakala kummndeni wonke from abantwana bakobabomdala kusiya kwababobabomncane.Yini inkinga njalo ukhona yini mthwakazi onolwazi ukuthi leyo problem yelatshwa kanjani?Noma yiso leso isdina?Angisakwazi?

Top
#41282 - 12/17/08 01:22 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
makhokhoba Offline
Sakhamuzi

Registered: 04/14/08
Posts: 63
Loc: Old location
The thing is bafuna ukuqala bagijimise lokhu engingakubiza ngokuthi yiprofession. By the time sebefuna ukusekla down bayabe bengasekho abantu bokubashada.

Top
#41285 - 12/17/08 01:40 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
Nobubele Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/08
Posts: 9
Loc: South Africa
Ngiyabonga Makhokhoba and ngiyakuzwa okutshoyo but amanzi asechithekile kudala,iprofession igijinyisiwe mpela but ma sekunje kwenziwani,ngoba phela umendo uyafunakala lapha ekhaya.Akenisize.

Top
#41286 - 12/17/08 05:34 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
Nxaaaaaa Offline
Mafikizolo

Registered: 12/16/08
Posts: 4
Loc: United kingdom
Ngivumelana lawe Makhokhoba thats true.

Top
#41289 - 12/17/08 11:06 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
dumas64 Offline
Mafikizolo

Registered: 09/26/07
Posts: 32
Loc: Land of milk and honey!
kungezeka baya thakatha abangakini njalo esikhathini esiningi sisuke sengazi ukuthi kuyathakathwa ngakwethu kunkanti abangaphadle abayibo abafanele batshade abangakini osisi badidwa yikho lokho kodwa njengoba omunye etshilo nje amaproffession nayo ayeza abantu bazibone bengathi bengconokunomuntu wonke kanye naloyo obezotshada ngubani umakubuya emtshadweni ikalakatha luthando olungela mehlo, pho odawenu uma belothando olulamehlo ngeke bafa batshada fethu.


Edited by dumas64 (12/17/08 11:11 PM)

Top
#41297 - 12/18/08 10:01 AM Re: NGICELUSIZO [Re: dumas64]
Hlongamvula Offline
Mafikizolo

Registered: 03/06/08
Posts: 17
Loc: GP, Mzansi
Mina ngizohlawumbisa phezukwalokhu okuchazileyo. Ngizophawula ngezinto ezimbili: Kungenzeka kulokuganga okwenzakalayo ekhaya kumbe ubuthakathi. Uphilampilo bani lomdeni okhuluma ngawo njalo wakhele kuphi? Sincede sikuncede.

Ngiyabonga
_________________________
It is not falling into the water, but lying in it, that drowns.

Top
#41298 - 12/18/08 12:29 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
Manyathela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/07
Posts: 37
Loc: Zim-Parliament
nxa kunjengendlela ochaza ngayo, nxalingamakrestu, bikani eNkhosini, yikho kanye lapho uNkulunkulu akhanya khona ukuba ngunkhulunkulu kwakhe---nxa sibhekane nezinto esingeke sathola amaSolutions for then ngolwazi lwethu langa mandla ethu. nxalingayisibo amakrestu, hambani kuleyo nkolo elilayo, kumele ilincede.nxa likholwa emadlozini hambani liyothola uncedo, nxa njalo lingama atheist, i belief system yenu kumeli ilincede ukusoluva i problem. ungabona i belief system yakho ingakuncedi to solve your problems, then its either kawuyizwisisi leyo belief system or kayisebenzi--you might have to change it.
ngamafitshane ngithi elikholwa kukho kumele kulincede! asazi kumbe this help in any way.

Top
#41301 - 12/18/08 01:34 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
Manyathela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/07
Posts: 37
Loc: Zim-Parliament
Nobuhle, iPost yami ephezulu ngiyilobe ngingakabali i response yakho to QhaweLaseMosega's post ethi "Ngidinga Intombi YokuShada" sengiyabona ukuthi udubo lwenu aludingi a complicated solution, kahle kahle vele udubo yindlela elicabanga ngayo---le eyokubeka phambili imali. sure sure ucabanga ukuthi even yena u Qhawe engagijimisana lodadewenu serously ngemuva kokumbuza ngesikwama sakhe right in your first response? imali iqakathekile, wonkumuntu uyakwazi lokho but yindlela okubeka ngayo wena, vele kuveza ukuthi uthando awulwazi kahle kahle, ngoba phela lona ngokwalo alulani le mali. ungaqubeka ucabanga ngale indlela njalo ugwaba imali ngale indlela, cha, ngeke umthole ongakutshada, ungamthola uyabe ezithelile umthanenkhosi!
phela kukhanya ku criteria yakho yokudinga indoda, top on the list yimali. rethink l'into, kuzenza ukuthi lithole i solution to ukungatshadi kwenu.


Top
#41422 - 12/24/08 12:45 PM Re: NGICELUSIZO [Re: Manyathela]
Serwanz Offline
Mafikizolo

Registered: 05/21/02
Posts: 47
Loc: Kontuthu
Nobubele tsheri esidliwe yiminyaka, mana ngikutshele mina. Into oyitshoyo isijwayelekile phandle la and odade bakithi abanjengawe sebekhetha ukujola labantu bezinye izizwe ngoba that way, abaziwa ngumuntu wakulezo zizwe zamajita lawo.

Kunzima ngoba esikhathini uzathola amajita wakithi azele kumbe asephenduka emtshadweni unless ufuna i 'toy-boy' nje. Amadoda phela sifuna ukwandisa indlu zethu so if ule 37 iminyaka and uzangitshela nge kheriya lakho pho uthi sizabazala nini labo bantwana?

Engingakutsho yikuthi thola amajita wakithi, ungalahl' ithemba and if ikheriya yakho ingasoze idilike ngoba kawusebenzanga nge krismas, zwakala eDartford labangane bakho bonke eliku 'same boat' lizohlangana lo Serwanz lamanye ama jita.

Linganyanyi imbuthano yakini is rule number 1.
_________________________
Loxion Jive. Khwela!!

Top
#41550 - 01/04/09 04:38 AM Re: NGICELUSIZO [Re: Nobubele]
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
Originally Posted By: Nobubele
Ngiyabingelela Mthwakazi.Mina nginombuzo ongihluphayo kakhulu ,mhlawumbe kukhona ongangisiza njengoba umthwakazi ebanzi kangaka.Kathi kwenziwa yini ukuthi abantwana bemulini abangamantombazana uthole bonke sebeze bebakhulu bengendanga,kungela ngitsho noyedwa onomtwana njelokho kodwa ma ubabheka ngabantu abanama 30somthing years.Futhi ma ubabuza ukuthi why bengendanga bakutshela ukuthi ukufisa bayafisa but abatholi,ma bethola amadoda kuphelela emoyeni,and lokhu kwenzakala kummndeni wonke from abantwana bakobabomdala kusiya kwababobabomncane.Yini inkinga njalo ukhona yini mthwakazi onolwazi ukuthi leyo problem yelatshwa kanjani?Noma yiso leso isdina?Angisakwazi?Lizame lokuya kuma sperm bank, phela these days uyakhona ukuzala ungela ndoda bayalifeeder amasperms kuphela libe lezisu nxa ezamadoda zisala
_________________________
Zonda Mthakathi

Top
Page 1 of 2 1 2 >

Shout Box

Advert