Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#16640 - 09/15/04 02:16 PM Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Kwandile kakhulu ukuthi abazali bethu batsho amagama esisuka siswele ukuthi athathwa ngaphi, njalo atshoni. Injongo yami ngokuqala lindaba ngeyokuthi sijulise ulwazi lwethu ngolimi lwakithi. Njengokutsho kuka Mabila, kube lekukhula, lokuqhubeka kolimi, losiko lwethu.

Ngizaqala ngama gama ambalwa engezwa umama ewakhuluma kakhulu. Lo ofisa ukungezelela ekuchasiseni akhululeke.

Isiyingayinga - Ngumuntu oyisithutha okhohlwa masinyane, ongafundisekiyo. Ibala leli umama ulijwayele kakhulu, ngezinye izikhathi uyasebenzisa elithi "Isiyadayada". Banengi abasenbenzisa la magama njengabo malumami.

Ngicela abalolwazi ngala magama bachasise.

- Inja
- Umhobho
- Inswelaboya
- Umkhitho
- Isidensi

Top
#16641 - 09/15/04 05:34 PM Re: Isichazamagama
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
isidensi ngibona angani yisiyezi

inja yinjombi umuntu ongalalutho ngitsho le wallet ngoba inja ivele iyinja ayila ngitsho leplan

Top
#16642 - 04/26/05 07:09 PM Re: Isichazamagama
samdala Offline
Ngqwele

Registered: 08/21/02
Posts: 178
Loc: lexington
Dokotela,

You might want to use the Ndebele corpus (an electronic language bank for Ndebele) for contextual meanings:

http://folk.uio.no/danielr/africanlang.html

Top
#16643 - 04/26/05 07:26 PM Re: Isichazamagama
bunandi kill me Offline
Ndunankulu

Registered: 09/20/04
Posts: 805
Loc: ezintembeni
inja yinyamazana or umuntu ongelakhanda hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#16644 - 04/26/05 07:29 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Kuyabongeka Dokotela wothi thina oGodlwayo sizame ukukuchasisela amanye amagama owaphanyeke enkundleni. Mina ngizathi ngizame amagama amabili nje.

Isidensi, isidensi mfowethu kutshiwo isenzo sokwenza umsebenzi ungajahanga. Igama leli livhame ukusetshenziswa kutshiwo umuntu othatha izinto kancane kancane. Umuntu oyenza izinto zakhe ngeziqubu esincane hatshi njenge ngoma zesishoneni.

Inswelaboya. Inswelaboya ngangivhame ukulizwa likhulunywa ngabantu abake bafika eGoli. Bathi inswelaboya ngokungabantu okugangileyo, ngingazi ukuthi ukuganga lokhu yikuphi kwakhona kumbe ngokobugebengu kumbe yikuganga konke nje. Kodwa bengibona kusengathi yikuganga kobugebenga. Ngangijwayele njalo ukulithola engwalweni zesiZulu ikakhulu.

Inja kanti kayisikho lokhu okuyinyamazana esizingela ngakho? Bengicabanga ukuthi inja yikho okuthiwa ngu*******. Asazi ukuthi yintoni manje le.

Hatshi abalwaziyo ulumi bengangiqondisa ngizamile lami kancane.

Ngiyadumisa

Top
#16645 - 04/26/05 07:45 PM Re: Isichazamagama
bunandi kill me Offline
Ndunankulu

Registered: 09/20/04
Posts: 805
Loc: ezintembeni
utsho u******* YINI NSUMPA

Top
#16646 - 04/26/05 07:45 PM Re: Isichazamagama
bunandi kill me Offline
Ndunankulu

Registered: 09/20/04
Posts: 805
Loc: ezintembeni
I MEAN U M G O D O Y I

Top
#16647 - 04/26/05 11:06 PM Re: Isichazamagama
samdala Offline
Ngqwele

Registered: 08/21/02
Posts: 178
Loc: lexington
Msupatsila,

Kanti isiNdebele wasifunda ngaphi ngoba usipelitsha sengathi yisiShona. Sengika ngabona kwezinye indawo ubhala 'bhadhala', kulokuthi uthi bhadala. Khathesi upelitsha usithi 'livhame' kulokuthi uthi 'livame'? Yini kanti?

Top
#16648 - 04/26/05 11:42 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Uxolo mfowethu uxolo kakhulu mnumzane. Yikuthi esikolweni kangiphiwanga kakhulu. Ngizazama ukulungisisa. Ngacina isindebele ngiku ZJC kangisazange ngisasenza ezifundweni ze 'O' level.

Ngiyathaba ukungikhombisa amaphutha engiwenzileyo. Ngizalungisisa mfondini kuyabongeka ngoba yikho ukufa kolimi esizama ukukulungisisa enkundleni lapha.

Top
#16649 - 04/27/05 03:06 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Ngisafunda ekhaya, ngensuku ngisagqoka ama tendafuthi hk hk liyawazi? Ngangisizwa ugogo ekhuluma ngama klogo, ngiyazi ukuthi amaklogo yini kodwa angazi ukuthi ibala leli lithathelwa ngaphi, ongabe elolwazi engangichasisela ukuthi vele lona bala leli lakhiwe njani ngohlelo lwesiZulu/Ndebele.

Ngiyazi mhlawumbe kwaba lokulumbana, lokulwangisa kwezinye indawo kodwa kunzima kimi ukuthi ngichaze ukuthi kuhamba njani.

Top
Page 1 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert