Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#16670 - 06/13/05 01:20 PM Re: Isichazamagama
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Idela ngumuntu olengayo, otembhayo, olivila osukumela emuva angani usindwa ngumzimba wakhe..
Liyasetshenziswa lakungane encane esiphuze ukucathula ilokhe ikhetha ukukhasa!

Top
#16671 - 06/13/05 02:48 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Mabila ngivumelana lawe uma uchasisa idela.

Umkhala ye ekhaya sasifaka ucingo. UMkhala lucingo olufakwa emakhaleni enkomo kumbe ngithi ithokazi kumbe ijongosi ma lifuna ukulithambisa lona lijanqula. Lokhu kwenzelwa ukuthi uma ungalidonsa ngocingo lolu, kalijanquli kangako ngoba lisizwa ubuhlungu. Angazi mhlawumbe ngichasise kubi.

Dokotela, ngezinye indlela lokhuyana okokutshayisa inyoni, thina esintwini sasikubiza ntoni? Mhlawumbe yiso isavutha uthi nhisakwazi mana ngimelel impendulo

Top
#16672 - 06/16/05 02:54 PM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ntsumpa, kukhanya angathi iyi ndlamanzi jaha. Ulolwazi na ukuthi umuntu obizwa ndlamanzi ngonjani?

Abantu baqala ukukuthi yi rekeni, ngoba khona kungela gama lesintwini. Isavutha sihlukene le rekeni, ngibona yikho lapho okumele si tshontshe khona kwaminye imihlobo. Abakwazi isizulu sitsheleni ukuthi irekeni ibizwani, ukuze sitshontshe lelo gama.

Top
#16673 - 06/16/05 03:07 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Indlamanzi

Lo ngumuntu okhelela utshwala okudlulisa amalawulo. Umuntu ma kuthiwa yindlamanzi siyabe sizama ukugqcizelela ukuthi akanathi nje uyakhelela.

Ngumuntu onatha utshwala okudlulisa amalawulo, onatha aze azikhohlwe. Indlamanzi ezinengi zithi sezibukhwelele sobufika ekhanda zisuke zizitshiye esikhathini esinengi (no offence).

Kodwa ngibona engathi ingcazelo yami iphosa ibeseduze, onganceda bakwethu nanka amagama.

Isigqala
Intombi
Ijaha
Inqama
Isikweya
Isivande
Incukuthu


Leli elingaphansi kangazi ukuthi livela ngaphi. Ngikhumbula uhlelo, chasisa ukuthi liyini ngohlelo lwesiZulu njalo lakhiwe njani.
Isithombe

Top
#16674 - 06/16/05 04:40 PM Re: Isichazamagama
Mfoka mqwayi Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/08/05
Posts: 55
Loc: Emaqaqeni
Mfowethu lami angiselaqiniso kodwa nxa ngilokuphosisa ungixolele


Isigqala >> yinkomo engehlisiyo othi nxa uyisenga uthole uchago olunganganani lulingane lenso yenyoni.
Intombi >> ngowesifazane osebangeni lokuthomba osekhangelelwe ukuthola ijaha.
Ijaha >>ngowesilisa osebangeni lokuqala ukuzwa imizwa yokuba lentombi.
Inqama >> yimnvu enduna enkulu engathenwanga.
Isikweya >> ngumuntu olivila otshona ebhoda lemiduli elandelana lomthunzi nsukuzonke.
Isivande >> yinsimu encane etholakala ngekhaya lapho okulinya khona okufana lemibhida,otamati ...

Top
#16675 - 06/17/05 07:26 AM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Mfoka mqwayi, uphuma kithi mfo ahh. Kunjani eMawabeni, esikhoveni, eMzinyathini?

Uyabona ke mfanakithi, wena uyafana lami. Uyalazi ulimi lwakithi, kumele sike sihlangane ngikuthengele i tototo le gwayi lamakhala, sinathe amanzi ku mzingwane, ubusu ngipha udadewenu. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Top
#16676 - 06/17/05 11:55 AM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
hk hk hk hk hk amadoda entsiri uyawezwa. Phela eMawabeni kwaziwa ngokuntshontshwa kwabobabhemi.

Madoda alizange libone idonki yami elomlomo omnyama, uphawulwayo, yisisila sentengo hk hk hk hk

Top
#16677 - 06/17/05 11:57 AM Re: Isichazamagama
Mfoka mqwayi Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/08/05
Posts: 55
Loc: Emaqaqeni
<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> Dokotela siwaya omkhulu ngizwile ke nduna yakithi.uzathi ukuza lazo lezonfanelo sithi ukuxoxa sisehlisa ukoma kuMzethi.phela bathi ikhotha eyikhothayo njalo isandla asizigezi siza lawe siza ozakusi(udade phela mfana uzekahle)

Top
#16678 - 06/17/05 12:01 PM Re: Isichazamagama
Mfoka mqwayi Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/08/05
Posts: 55
Loc: Emaqaqeni
Msupa umlayeli wendlela ngumhambi wayo.Kanti musa lawe ongomunye wabo baphela obabhemi madoda.

Top
#16679 - 06/17/05 12:05 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
hk hk hk hk

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Top
Page 4 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert