Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 23 of 45 < 1 2 ... 21 22 23 24 25 ... 44 45 >
Topic Options
Rate This Topic
#26612 - 01/29/06 07:28 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2 *****
Ndodemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 27
Loc: Leeds UK
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by joskeyi:
<strong> One day a little boy woke up and sat down at the table expecting breakfast. However, his mother says, "You don't get any breakfast until you do your chores."

---

A little pissed off, the boy goes out to do his chores. When he goes to milk the cow, he kicks it. When he goes to get eggs he kicks a chicken, and when he goes to feed the pigs, he kicks a pig.

When the little boy sits down his mother gives him a bowl of dry cereal. "Where is the bacon, eggs and milk?" asks the little boy. His mother replies, "I saw you kick the cow, so you don't get any milk; I saw you kick a chicken so you don't get eggs; and I saw you kick a pig so you don't get any bacon!"

Just as she finishes saying this, the boy's father comes down the stairs and kicks the cat. The little boy looks up at his mother and asks, "Do you want to tell him, or should I?" </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kulendoda obedlelaw umfazi ngumasawa umakhelwane esazi kodwa ingamjabulisi into yakhona.
Umakhelwane wayelokwesaba ukutshela le ndoda ngoba yayimthanda unkosikazi wakhe, kwathi nglinye ilanga waqunga isibindi wayitshela le ndoda, yethuka kodwa yangathembi. bathembisana lomakhelwane ukuthi indoda izaphuma ngelanga elilandela umasawa engafika umakhelwane uzayibiza le ndoda la ezobe icatshe khona. Wafika umasawa njengenjayelo phela wangena endlini. Umakhelwane wayibiza le ndoda la ecatshe khona yangena endlini izonde igane unwabu. Ma ifika yabathola besendlini yokulala umasawa ihovarosi iyehlile isezinyaweni unkosikazi esembhedeni.
Wethuka umasawa wezwakala ethi ma unganginiki imali yami ngiyakakela khona la. Ngoba indoda ivele imthanda unkosikazi wakhe yabuza ukuthi kwenzakalani endlini. Waphendula unkosikazi ezisiza laye phela wathi" ngakweleda amalacto amakhulu amathathu manje imali kangilayo useti uzakakela khona la ngoba lawe nje umzwile"
Ngothando phela indoda yabhadala imali yamalacto amathathu waxolisa kumasawa ukuthi imali isiphume ngoba esefuna ukukakela endlini yena ubengazi ukuthi kulesikwelede.
Waphuma umasawa ezondile ngoba kasadlanga.

Top
#26613 - 01/29/06 07:32 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
Ndodemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 27
Loc: Leeds UK
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by joskeyi:
<strong> One day a little boy woke up and sat down at the table expecting breakfast. However, his mother says, "You don't get any breakfast until you do your chores."

---

A little pissed off, the boy goes out to do his chores. When he goes to milk the cow, he kicks it. When he goes to get eggs he kicks a chicken, and when he goes to feed the pigs, he kicks a pig.

When the little boy sits down his mother gives him a bowl of dry cereal. "Where is the bacon, eggs and milk?" asks the little boy. His mother replies, "I saw you kick the cow, so you don't get any milk; I saw you kick a chicken so you don't get eggs; and I saw you kick a pig so you don't get any bacon!"

Just as she finishes saying this, the boy's father comes down the stairs and kicks the cat. The little boy looks up at his mother and asks, "Do you want to tell him, or should I?" </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kulendoda ebe idlelawa umfazi ngumasawa, umakhelwane esazi kodwa ingamjabulisi into yakhona.
Umakhelwane wayelokwesaba ukutshela le ndoda ngoba yayimthanda unkosikazi wakhe, kwathi nglinye ilanga waqunga isibindi wayitshela le ndoda, yethuka kodwa yangathembi.
bathembisana lomakhelwane ukuthi indoda izaphuma ngelanga elilandela umasawa engafika umakhelwane
uzayibiza le ndoda la ezobe icatshe khona.

Wafika umasawa njengenjayelo phela wangena endlini. Umakhelwane wayibiza le ndoda la ecatshe khona yangena endlini izonde igane unwabu. Ma ifika yabathola besendlini yokulala umasawa ihovarosi iyehlile isezinyaweni unkosikazi esembhedeni.

Wethuka umasawa wezwakala ethi ma unganginiki imali yami ngiyakakela khona la. Ngoba indoda ivele imthanda unkosikazi wakhe yabuza ukuthi kwenzakalani endlini.
Waphendula unkosikazi ezisiza laye phela wathi" ngakweleda amalacto amakhulu amathathu manje imali kangilayo useti uzakakela khona la ngoba lawe nje umzwile"
Ngothando phela indoda yabhadala imali yamalacto amathathu waxolisa kumasawa ukuthi imali isiphume ngoba esefuna ukukakela endlini yena ubengazi ukuthi kulesikwelede.
Waphuma umasawa ezondile ngoba kasadlanga.

Top
#26614 - 01/29/06 07:33 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
Ndodemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 27
Loc: Leeds UK
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by joskeyi:
<strong> One day a little boy woke up and sat down at the table expecting breakfast. However, his mother says, "You don't get any breakfast until you do your chores."

---

A little pissed off, the boy goes out to do his chores. When he goes to milk the cow, he kicks it. When he goes to get eggs he kicks a chicken, and when he goes to feed the pigs, he kicks a pig.

When the little boy sits down his mother gives him a bowl of dry cereal. "Where is the bacon, eggs and milk?" asks the little boy. His mother replies, "I saw you kick the cow, so you don't get any milk; I saw you kick a chicken so you don't get eggs; and I saw you kick a pig so you don't get any bacon!"

Just as she finishes saying this, the boy's father comes down the stairs and kicks the cat. The little boy looks up at his mother and asks, "Do you want to tell him, or should I?" </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kulendoda ebe idlelawa umfazi ngumasawa, umakhelwane esazi kodwa ingamjabulisi into yakhona.
Umakhelwane wayelokwesaba ukutshela le ndoda ngoba yayimthanda unkosikazi wayo, kwathi ngelinye ilanga waqunga isibindi wayitshela le ndoda, yethuka kodwa yangathembi.
bathembisana lomakhelwane ukuthi indoda izaphuma ngelanga elilandela umasawa engafika umakhelwane
uzayibiza le ndoda la ezobe icatshe khona.

Wafika umasawa njengenjayelo phela wangena endlini. Umakhelwane wayibiza le ndoda la ecatshe khona yangena endlini izonde igane unwabu. Ma ifika yabathola besendlini yokulala umasawa ihovarosi iyehlile isezinyaweni unkosikazi esembhedeni.

Wethuka umasawa wezwakala ethi ma unganginiki imali yami ngiyakakela khona la. Ngoba indoda ivele imthanda unkosikazi wakhe yabuza ukuthi kwenzakalani endlini.
Waphendula unkosikazi ezisiza laye phela wathi" ngakweleda amalacto amakhulu amathathu manje imali kangilayo useti uzakakela khona la ngoba lawe nje umzwile"
Ngothando phela indoda yabhadala imali yamalacto amathathu waxolisa kumasawa ukuthi imali isiphume ngoba esefuna ukukakela endlini yena ubengazi ukuthi kulesikwelede.
Waphuma umasawa ezondile ngoba kasadlanga.

Top
#26615 - 01/29/06 07:36 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
Ndodemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 27
Loc: Leeds UK
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by joskeyi:
<strong> One day a little boy woke up and sat down at the table expecting breakfast. However, his mother says, "You don't get any breakfast until you do your chores."

---

A little pissed off, the boy goes out to do his chores. When he goes to milk the cow, he kicks it. When he goes to get eggs he kicks a chicken, and when he goes to feed the pigs, he kicks a pig.

When the little boy sits down his mother gives him a bowl of dry cereal. "Where is the bacon, eggs and milk?" asks the little boy. His mother replies, "I saw you kick the cow, so you don't get any milk; I saw you kick a chicken so you don't get eggs; and I saw you kick a pig so you don't get any bacon!"

Just as she finishes saying this, the boy's father comes down the stairs and kicks the cat. The little boy looks up at his mother and asks, "Do you want to tell him, or should I?" </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kulendoda ebe idlelawa umfazi ngumasawa, umakhelwane esazi kodwa ingamjabulisi into yakhona.
Umakhelwane wayelokwesaba ukutshela le ndoda ngoba yayimthanda unkosikazi wayo, kwathi ngelinye ilanga waqunga isibindi wayitshela le ndoda, yethuka kodwa yangathembi.
bathembisana lomakhelwane ukuthi indoda izaphuma ngelanga elilandela umasawa engafika umakhelwane
uzayibiza le ndoda la ezobe icatshe khona.

Wafika umasawa njengenjayelo phela wangena endlini. Umakhelwane wayibiza le ndoda la ecatshe khona, yangena endlini izonde igane unwabu. Ma ifika yabathola besendlini yokulala umasawa ihovarosi iyehlile isezinyaweni unkosikazi esembhedeni.

Wethuka umasawa wezwakala ethi ma unganginiki imali yami ngiyakakela khona la. Ngoba indoda ivele imthanda unkosikazi wakhe yabuza ukuthi kwenzakalani endlini.
Waphendula unkosikazi ezisiza laye phela wathi" ngakweleda amalacto amakhulu amathathu manje imali kangilayo useti uzakakela khona la ngoba lawe nje umzwile"
Ngothando phela indoda yabhadala imali yamalacto amathathu waxolisa kumasawa ukuthi imali isiphume ngoba esefuna ukukakela endlini yena ubengazi ukuthi kulesikwelede.
Waphuma umasawa ezondile ngoba kasadlanga.

Top
#26616 - 01/29/06 10:03 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
Ndodemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 27
Loc: Leeds UK
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Ndodemnyama:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by joskeyi:
<strong> One day a little boy woke up and sat down at the table expecting breakfast. However, his mother says, "You don't get any breakfast until you do your chores."

---

A little pissed off, the boy goes out to do his chores. When he goes to milk the cow, he kicks it. When he goes to get eggs he kicks a chicken, and when he goes to feed the pigs, he kicks a pig.

When the little boy sits down his mother gives him a bowl of dry cereal. "Where is the bacon, eggs and milk?" asks the little boy. His mother replies, "I saw you kick the cow, so you don't get any milk; I saw you kick a chicken so you don't get eggs; and I saw you kick a pig so you don't get any bacon!"

Just as she finishes saying this, the boy's father comes down the stairs and kicks the cat. The little boy looks up at his mother and asks, "Do you want to tell him, or should I?" </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kulendoda ebe idlelawa umfazi ngumasawa, umakhelwane esazi kodwa ingamjabulisi into yakhona.
Umakhelwane wayelokwesaba ukutshela le ndoda ngoba yayimthanda unkosikazi wayo, kwathi ngelinye ilanga waqunga isibindi wayitshela le ndoda, yethuka kodwa yangathembi.
bathembisana lomakhelwane ukuthi indoda izaphuma ngelanga elilandela umasawa engafika umakhelwane
uzayibiza le ndoda la ezobe icatshe khona.

Wafika umasawa njengenjayelo phela wangena endlini. Umakhelwane wayibiza le ndoda la ecatshe khona, yangena endlini izonde igane unwabu. Ma ifika yabathola besendlini yokulala umasawa ihovarosi iyehlile isezinyaweni unkosikazi esembhedeni.

Wethuka umasawa wezwakala ethi ma unganginiki imali yami ngiyakakela khona la. Ngoba indoda ivele imthanda unkosikazi wakhe yabuza ukuthi kwenzakalani endlini.
Waphendula unkosikazi ezisiza laye phela wathi" ngakweleda amalacto amakhulu amathathu manje imali kangilayo useti uzakakela khona la ngoba lawe nje umzwile"
Ngothando phela indoda yabhadala imali yamalacto amathathu waxolisa kumasawa ukuthi imali isiphume ngoba esefuna ukukakela endlini yena ubengazi ukuthi kulesikwelede.
Waphuma umasawa ezondile ngoba kasadlanga. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Umantshingelane waysebenza ishift yebusuku intombi yakhe isebenza ekuseni. Ubethi ma efika ekuseni acele phela "igoliyathi" intombi ithi cha ndoda sengigezile ngiya emsebenzini.

Kwenzeka iviki lonke waze wathola ilanga lokuphumula ngenhlanhla lentombi yayingasebenzi. Itswayi lalihlasele kumantshingelane, wathi ma efika endlini wayicela, intombi yathi lutho ikhathele yona. Undoda wasola waphumisela wathi ukutsho ukuthi uyathola ebusuku ma mina ngisemsebenzini ngoba awufuni kunginika igoliyathi "ngcono ngiyelithenga:

Wathi ma eqeda kuphuma wahlangana lomngane wentombi yakhe wambuza ukuthi uyaphi egalali,wamtshela ukuthi idlela ilubhekisephi. Ngomusa umngane wathi woza ngapha ngiyakwehlisela R20 ngale kuyadula R50. Yajabula indoda yathi okulihlandla yaphindela endlini

Wathi ma efika intombi yakhe yabuza awutolanga yini waphenduka masinya kangaka, yaphendula yamtshela la alithole khona ngemali encane. Yaphendula intombi yathi"Uyahlanya igani mina indoda yakhe angiyibhadalisi lutho sengisiya thatha imali yami" etsho ephuma engubeni esiya kumngane wakhe.
Yaphelelwa ngamagama indoda yabona ukuthi intombi iyathola ma yena entshingel ebusuku ma yona ilambile intombi isuke isuthi <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> .

Top
#26617 - 01/31/06 07:14 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
Sikhukhukazi Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 12
Loc: Mars
Ndodemnyama

Yeyi waze wangichaza, kunzima shuwa.

Top
#26618 - 01/31/06 11:05 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
makhalenkukhwini Offline
Mafikizolo

Registered: 01/15/05
Posts: 6
Loc: U.K
How do you know Santa's a man? Cos he turns up late, eats your food , drinks your booze, empties his sak, only comes once, then fucks off before you wake up!

Top
#26619 - 01/31/06 11:11 PM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
makhalenkukhwini Offline
Mafikizolo

Registered: 01/15/05
Posts: 6
Loc: U.K
A man donates blood for his wife, later they have a fight and he demands his blood back. She throws a used pad at him saying i will be paying you in monthly instalments!!

Top
#26620 - 02/01/06 12:23 AM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
Sikhukhukazi Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 12
Loc: Mars
Eitha Makhalenkukhwini, wena nya. Yeyi ungasephul'mbambo so. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#26621 - 02/01/06 12:49 AM Re: IMBAMBO ZIYEPHUKA PART 2
MaGae Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/01/05
Posts: 291
Loc: ngungumbane
lina bantu liyangi GEGEDEKISA NGOHLEKO liyazi ha ha imbambo zeyiphuka feya la ha ha ha

Top
Page 23 of 45 < 1 2 ... 21 22 23 24 25 ... 44 45 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert