Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 5 < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
Rate This Topic
#595 - 07/19/04 10:39 PM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
magandiwa Offline
Mafikizolo

Registered: 05/30/04
Posts: 40
Loc: usa
I know kwabanye abantu nxa sikhuluma kanje libona kuyinto encane. Indoda le ibile club ebidlala ingoma zesintu, iqhatshe abantu, iphethe abantu agamaadvice on how to survive in the us, of course not ubusela lobu abenzileyo. Idont think ukuthi even his close friends knew about it because he is surrrounded by a community of SDA members who were also not pleased by some of his doings especially on parting because men were getting some from girls that patrolled his Mthwakazi bar. My main worry is that he might have been doing this with some prominant Skies guyz abese States.He was a member of the Zimexpore and her sister has an employment agency that helped many zimboz. to see him check on this web site www.sadza.com and click on icon for zim expo its green in color. and go to the 2003 soccer gala you will see a man with a big belly wearing ibosso kit thats how he is, he speaks bosso,and drinks bosso, thats why sikhala.Amajitha be sibukele ithimu kaMethembe i Indiana Invaders ngesaturday. uhlezi umfana

Top
#596 - 07/20/04 06:47 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Sthutha

I start by using Jazi's quotation: 'a mind is useful only if it is open'.

True indeed from the forward looking gentleman's great mind.

In this vein, I say baba, it is ridiculous to say that mina Shamase, uVeyane, inkwali yenkosi,uMpangazitha kaSomkhele ngincenga amaShona. Yini engingayithola kumuntu wasesiShoneni? Mina kaNdonga ngihlala KwelikaMthaniya, hhayi KwaMgodoyi! I last saw a Shona person about 6 yrs back!

I'm being realistic. This vibe of villifying Shona people that most people espouse is archaic politics zikaMgodoyi. I say people have to be assessed on their content of character and not their ethnicity. After all, I reiterate that Shona people are the same historical indigenes of Mgodoyiland with the Tonga, Venda and Kalanga. Let's not use the divide and rule policies zikaMgo to justify our underachievements. Let's cease from using the Shona as scapegoats for all our ills. The Shona people will always be part and parcel of your lives KwaMgo. So learn to live in harmony with them. You have no magic wand to say: 'abracadabra', and all Shonas disappear!

There's a saying that goes: 'Inside every decent man is a criminal waiting to come out.' Thus all of us are susceptible to criminal traits. We need no Shona man/woman to lead us to crime. After all, all of us are level headed beings who can see right from wrong.

I repeat: do not hate the Shona people merely for who they are. Instead, harness your hatred into strength to fight the philosophy of Shona supremacism which is common in ZANU Grand Plan only.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

KwelikaMthaniya.

Top
#597 - 07/20/04 07:54 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mntongenakudla

But Mhabahaba the reality on the ground is that the Shonas themselves hate you. Just on another thread we (right here) read one Shona journalist dismissing the possibility of a Ndebele becoming a president as equivalent to a stinking stench of "a burst sewage pipe".
There you have it!!!. Stinking stench of a heap of sewage that has gone beserk.

Top
#598 - 07/20/04 08:08 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mthiyane!

Boya benyathi!
Buyasongwa buyasombuluka!
Gatsheni!
Mpongo kaZingelwayo!And yet I thought each individual's expressed opinion represents solely his own perspectives, and NOT those of his tribe/ethnic grouping, let alone his family (wife, kids & pets)!

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#599 - 07/20/04 08:27 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mntongenakudla

Mhabahaba,is this not a religious and political ironies rolled into one that while Prof. Moyo is being rejected as a presidential hopeful by the Shonas, another Mthwakazian Archbishop Ndlovu (uGatsheni)is being rejected by the same tribe albeit from a religious front. Surely reason dictates that this is not an individual act, it is a mass action.

Top
#600 - 07/20/04 10:19 PM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
sthutha Offline
Nduna

Registered: 05/08/03
Posts: 304
Njengoba usitsho nje Lobengula,uqedile.

Mntongenakudla,your attempts to absolve the Shona people on their hatred of Mthwakazians is rather childish.On that issue you are fully treading on your brother Jazi's biase.Ngike ngatsho kwenye yama-postings ami ukuthi -wena ukini manje labakwenu so angiyiboni i-reason ye-interest yakho kundaba zika Mthwakazi.

You are such an articulate writer and yet your confusion sometimes is astounding.You can continue wallowing in your wonder world where your Shona are part of the Kalanga,Venda Tonga,Nyubi and others.Akugeza lingesici-Nguwe loyo.

Top
#601 - 07/21/04 06:24 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Sthutha

Articulate & yet confused at the same time!! Ngiyayeshwama lendaba!

Mina ngiyigcokama likaNdonga - impohlo engenankinga - umcondo yegusha!

Kusenjalo, ngiyagcizelela kunina ngithi: bantu musani ukuzonda amaShona kungenasizathu. AmaShona la, kusewumxhantela munye namaKalanga, Venda namaTonga. Bakhuluma lwimi lunye, bayezwana, babeyimbumbe phambilini kokufika koMntungwa! Ngakho ma nibacwasa kanjena, anakhi, niyabhidliza. Umdala wenu uNkomo bekungeyona inhloso yakhe ukuthi abantu mabacwasane ngokobuhlanga. Isasasa likaNkomo bekuwukuthi abantu bathelelane amanzi, baxoxisane, babuyisane bonke babeyimbumbe kusukela kuNgulukudela kuze kuyofika emfuleni uBhalule (Zambezi). UNkomo ubeyindoda emadodeni, ehlonishwa ngisho nasemaShoneni imbala. UNkomo uze wayongena edlinzeni lakhe eshumayela ukubambana kwazo zonke izinhlanga. Yingakho nje ehlonishwa umhlaba wonke. Nkomo was a nation builder - he never sought to divide and rule confused people.Lokhu nani kwesekeni, nikugqugquzele la nikhona ukuze ma wena Sthutha uhlangana nomfo wasesiShoneni, ubone umfowenu, hhayi isitha. Akasona isitha sakho bandla, cha, ngiyacela egameni lenkosi yami uMntongenakudla waKwaDlangezwa.

Mina madoda ngenzela nina. Lenzondo yenu kumaShona niyidlulisela ezinganeni zenu. Nibulala ikusasa lalezo zingane. Ngiyanxusa, ngiyancenga ngithi: konke ukucwasana lokhu okukhona manje, kuze noMgodoyi. Uyena otshale inklese nenxoviyo exove ukuzwana noxolo emphakathini. Ningaweli kuloyomgodi nani. Bambanani!

Manehlukene phakathi njengamanje nje, izitha zenu zonisabalalisa. Anizukwazi ukwakha isizwe esiziqhenyayo.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#602 - 07/21/04 07:44 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mntongenakudla:

Mina ngiyigcokama likaNdonga - impohlo engenankinga - umcondo yegusha! </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Uduba ngokuzitshayela ikatali/ingungu yakho uphinde uzijayivele.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Kusenjalo, ngiyagcizelela kunina ngithi: bantu musani ukuzonda amaShona kungenasizathu.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngibona angathi wena uvele wabaleka nje wayakwelakini kwaMthaniya nje ngenxa yezenzo zalo lelo Shona othi wena lihle. Kungesikho lokho ngiyazi ukuba ubungeze wadela ilizwe 'lobisi lenyosi'ebelikhaya lethu sonke. Zinengi njalo zitshiyene per individual izizathu ezibangela le inzondo yakho konke okuyiShona. Awubheke manje sebeyayiletha endlini kaNkulunkulu lengxabangxoza yabo.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Umdala wenu uNkomo bekungeyona inhloso yakhe ukuthi abantu mabacwasane ngokobuhlanga. Isasasa likaNkomo bekuwukuthi abantu bathelelane amanzi, baxoxisane, babuyisane bonke babeyimbumbe kusukela kuNgulukudela kuze kuyofika emfuleni uBhalule (Zambezi).</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ye bekuyisiloyiso sakhe leso and it remained an ideal. The situation on the ground though proved to be completely different and because of our failure to separate the ideals from realities we now find ourselves in this quagmire. It is therefore irresponsible for you to try to steer Mthwakazians back to that doomed course all over again. Siyihambile layondlela yasithela eshitini. Phinde futhi. Ukubona kanye ukubona kabili.

Yazi njalo ukuthi uma iShona lingathi liyakuthemba kumbe liyakuhlonipha all it means is that you are the means to an end for him. When he achieves his end okwakhe kuyabesekuphelile nje usulungele ukucitshwa njemabala e'chalk' eku'black board'

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Mina madoda ngenzela nina. Lenzondo yenu kumaShona niyidlulisela ezinganeni zenu. Nibulala ikusasa lalezo zingane. Ngiyanxusa, ngiyancenga ngithi: konke ukucwasana lokhu okukhona manje, kuze noMgodoyi. Uyena otshale inklese nenxoviyo exove ukuzwana noxolo emphakathini. Ningaweli kuloyomgodi nani. Bambanani! </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kuyabongeka ukuthi wenzela thina. Okukhathazyo yikuthi awusilaleli thina esisebhodweni masikutshela ngokutshisa esikuzwayo. Ngezinye indlela ufana loMvundla nxa ethi 'Tshana nyamazana yami ' kuNteletsha.

Izingane zethu zivele zizalwa sezi 'corrupted ' okokuthi there is very little that we do to make it as bad as you put it. Bheka ngasesikolweni.

Top
#603 - 07/21/04 08:04 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Bandla eliphakathi

Ngiyaphinda: musani ukuzonda amaShona singekho isizathu. Akunambuyiselo lokhu! AmaShona la kusewumxhantela munye namaKalanga, Venda namaTonga. Please, akhani isizwe senu kungekho ukucwasana ngokobuhlanga. Lenzondo yenu ngeke inise ndawo. Ayikho imilingo eningayenza ukuze abantu besiShoneni baphume baphele ezimpilweni zenu. Bohlala bekhona, beshada odadewenu, nani imbala nithandana nezintombi zabeShona. Khulani madoda - emhlabeni kuphilwa ngokuthelelana amanzi. Umdala wenu waze wangena edlinzeni lakhe enesasasa lokubuyisana naye wonke umuntu. Nani ibani njenganaye! Please, please ngiyacela egameni lenkosi yami uMntongenakudla waKwaDlangezwa ngithi hlukanani nokuzondana namaShona!

'Human diversty makes tolerance, not only a virtue, but a necessity for survival.'
-Anonymous

Ngiyanxusa: musani ukuzonda amaShona kungenasizathu. Ngenzela nina kunye nezinsapho zenu! Mina ngisekudeni nalesosibhicongo senu. Kodwa kubuhlungu ukuzwa abantu beqhuma inzondo, izinhliziyo zivova umantshu ngolaka olungenasizathu!

Ma uhlangana nomuntu wesiShoneni, umfowenu loyo - akasona isitha, bandla. Cha.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Igcokama likaNdonga.
Impohlo engenankinga.
Umcondo yegusa.
Isishwapha sikaSomkhele.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#604 - 07/21/04 08:31 AM Re: Mthwakazi pair held over theft of 30 000 pills in US
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Please, akhani isizwe senu kungekho ukucwasana ngokobuhlanga. Lenzondo yenu ngeke inise ndawo. Ayikho imilingo eningayenza ukuze abantu besiShoneni baphume baphele ezimpilweni zenu. Bohlala bekhona, beshada odade wenu , nani imbala nithandana nezintombi zabeShona. Khulani madoda - emhlabeni kuphilwa ngokuthelelana amanzi. Umdala wenu waze wangena edlinzeni lakhe enesasasa lokubuyisana naye wonke umuntu.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


I have never met or seen a Ndebele who defends Shonas like you do. It could be very easy for simple minds like mine to misintereprete this determination to defend Shonas at all cost. I am still waiting to see you defending the Mthwakazi nation with the same vigour, this i have not witnessed so far. It possible that maybe you ignore this because most of us do that in this forum and therefore you want people to consider and respect the other side. This might be a good thing, it also teaches us tolerance of divergent views and not to be furious recklessly and unnecessary.

But i beg you to consider the present and the near past, you will realise that people's hatred is justified, it is not that they just hate Shonas for no reason. i don't support hate of any sort, but i support anger, wellmanaged and controlled anger, but i do understand why people hate Shonas and i do sympathise with them, although i believe that we now have to move to a better and higher level than that. At this point in time we would be reckless and irresponsible to ask our people not to hate Shonas, the right time will come to do that, that would be when Mthwakazi is free. How can you fight against your friend, how can you fight against somebody you love?, therefore asking our people to love Shonas is like asking them to accept the status quo, that is not my wish, that is not Mthwakazi's wish. For now let us forget about love for the Shona people until that time when we are free. That's when reconciliation programs would be started.

Lastly but not least, why do you exclude yourself, we consider you as a Mthwakazian, but the way you write now, it seems to me that you have decided not to be a part and parcel of Mthwakazi. Maybe i did not get you well, if i didn't or misinterpreting you i am sorry, but i am troubled with the use of words like, wenu, yenu, zenu etc

Top
Page 3 of 5 < 1 2 3 4 5 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert