Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#7402 - 07/15/04 09:51 AM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
MTHIMBALI Offline
Ngqwele
*****

Registered: 03/26/04
Posts: 119
Loc: ENGLAND
MTHWAKAZI
ZANU CAN ONLY HELP BY KILLING ALL OF US.THERE HAVE TRIED IT AND THERE WILL COME BACK.ELAMI LITHI LINGA EXPECT UKUPHILA KUZANU.

Top
#7403 - 07/15/04 06:41 PM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
I have been an observer on this site for a while and have been following discussions here with interest.

Is it not interesting now that the two gentlemen, Lobengula and Mnto-ngenakudla bebesibelesela ngoJonathan Moyo from ZANU PF not so long ago ngokuba abenguMongameli weliZWe? Is this guy not a ZANU PF puppet okhothana lezibunu zaboMgabe? Were these guys not trigger happy to tout his name on this forum as a saviour of Mthwakazi if he were to be a future president of Zimbabwe? That Mthwakazi should rally behind this uncouth politician hailing from TjoloTjolo just by the mere co-incidence that these guys come from that area?

Is it not surprising and ironic that these guys change like chameleons when it suits them?

The credibility of their political judgement is found wanting in the case of Jona Moyo.

Top
#7404 - 07/15/04 07:36 PM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
Mtshede Offline
Ndunankulu

Registered: 08/02/02
Posts: 632
Loc: London
The thing I like about this site is that there all sorts of surprises here which help me to consider polics in a new way especially when the insights of our "heavy hitters" are concerned.

I yield to nobody in my disrespect for Muzvanifundo Moyondizvo but if the likes of Lobs and Mtongs entertain any respect for him then I yield to nobody in my respect for their flexibility and determination to see the best in their fellow man, against all evidence to the contrary. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Top
#7405 - 07/16/04 12:13 AM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

As a War-Vet, I want to say here categorically what I post on this sight, is not in anyway on behalf of the War Vets, but my personal opinion although I will inevitably MAKE REFERENCE to incidents that involve the war vets and ZAPU.

I DO NOT in anyway say or suppose that ONLY those who were in the bush should lead the struggle. My point is that the gains of the struggle can not be left to people who want to descredit us without US putting forward the truth of the matter. And who can talk for us as war-vets BUT OURSELVES.

ESIKUCELAYO ESIZWENI SENKOSI YIKUTHI WHAT EVER YOU DECIDE TO DO KO MTHWAKAZI, DO NOT LEAVE US BEHIND.

Ezinye izizwe sizibona ziwaqakhethikisa amaqhawe azo. Thina yini sifuna ukwenza udonga phakathi kwethu lalabo asebasitshiyayo.

NGESINTU YIKUPHOSISA.

Li Zwangendaba.

Top
#7406 - 07/16/04 12:39 AM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
ekuhle politiki

njengesichaka salinkundla ithi ngiphose izwana, isikhalanga sithi tjolila nti-i-nti nlidzo ndontukununu. lami ngimncane angilamandla i-voti lami linye zwi alikaze litholwe konja lowo ozalithola kumele abeyindoda ngovota kanye ngivotela uWelshman Ncube ngiyakhala ngaleliya voti.

mina ngiyitribalist kuphela angilavoti eliya kuzanu loNkomo ngangeke ngamvotela after 87 esejoyine izanu.

engakutshoyo akulapolitikal weight i'm sorry, i'm only a tribalist.

abafana bami bayazi ukuthi itanganda lenyanga tea lechimombe akungeni endlini yami ungafaka litshefu ezitsheni zami uyazithenga. istererayizi sikhona lesinkwa bayasazi iLahanis Tjinkwa Tjinozipa kwazo kwazo.

nxa kungelanduna bayazi ukuthi bazalerice kumbe ibulateke or ukhozi ichibataura uyasidlela phandle. oroyco usavi mix akungeni kwami ibistro labo knorr/aromat yikudla lokho.

mina ukuvotela itshabi kumbe umngane walo njengo jona ngeke levoti lami. izapu epheleleyo ngiyavota ngingedwa no matata. <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />

Top
#7407 - 07/16/04 05:57 AM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
Ndebele phaqa Offline
Mafikizolo

Registered: 11/07/03
Posts: 44
Loc: South Africa
Getsapo,
Mfowethu , ucace bha and i respect you for that. You are declaring what is rightfully yours and in you, which i think lacks in all our postings. Phambili nge belief yakho i'm sure you are the second person i have "met" who are practising this cleansing protest. I might be joining soon.

Ngisemncane bafowethu, so i follow all these post and learn a lot kodwa mina bafowethu ngibona engathi akulanto esingayibumba masizabe sisolanga ngamagama lenkolelo zethu kumapolitical parties.

Mina bengifisa ukuthi kusukela lamhlanje kulenkundla yethu ebalulekileyo sike senze amfinal touches/declarations ukuze sazi ukuthi sibuyaphi siyaphi.Lets conclude this topic, kulezinsuku siyalahleka into esingayo sigcine singasayazi.Olwami uvo yikuthi omunye lomunye wethu atsho ukuthi yena uthi ukholelwani ekutheni kungasinika ikusasa eliqakazile emva kwalokho sibone ukuthi inengi limi kuphi sigxile kulokho sibonisani sihlomisaneni size sivumelane sime ngento eyadwa kubekhona okuphathekayo njalo esikuzuzayo lapha enkundleni.

Mina lemuli yami ngeke sivotele in Zanu noma kulindebele laba bantu babulala abafowethu batshisela ogogo endlini and anaxolisi ngeke so ioption engilayo yi MDc kodwa kumele ize izocampaigner kimi la ngoba angiyazi mina ngazi oNcube laboSibanda kuphela

Ngiyabonga

LiGondonga leli elimsundulo munye

Top
#7408 - 07/16/04 11:25 AM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Sinathamahewu

The following contribution by one member of this very forum way back in February will put a lie to your statement where you say I and Muntongenakudla started a campaign for one Jonathan Moyo. This has long been a view expressed by many members of this very forum. We have said many times that singabi ngontamolukhuni kumbe onsimbikayigobi (unpragmatic), let's us consider what can work for us and discard what is obsolete. Kindly read what Sgwagwa said below way back in February:


S'gwagwagwa
mafikizolo
Member # 542

Rate Member posted 02-02-2004 23:31
--------------------------------------------------------------------------------
Bakwethu!

Mina ngilombuzo. Kanti uJonathan Moyo liNdebele kumbe lishost? Right now he is one of the most influencial people in the current Kleptocracy ye Zim. If he could be influenced angatshiya enze something ezwayo - for instance i now defunct Radio Mthwakazi angayivusa kalula kumbe i exposure ye culture yethu ku ZBC ingaba more prominent etc. Akukhulunywe laye umuntu lowu!

Top
#7409 - 07/16/04 03:28 PM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
MPHUZIWESICUKWANE (Or Sinathamahewu ngolwakini)

Ndoda mbumbulu! Qham' thushu ehlathini! Uqhamukephi nama-postings awu-36 ngoba ngiyakweshama nje kulesisigungu? Ziphi izimvo zakho eziwu-35 ezingabonwangamuntu? Kwenzekani kodwa? Yimilingo lena na?

Lalela la:
Okokuqala, mina gcokama lika Ndonga angiphumi neze eTsholotsho. Ngifuna kucace kahle kuwena lokhu. Ungalinge uqagele into ongayazi!

Okwesibili, mina noMthiyane asikaze sithi makwesekwe uJonathan. Sithe thina: xukuzisani ugebhezi njengesigungu ngalamathuba avelayo noma angase avele ma kuwukuthi uProf Jonathan ekwazile ukuqokwa njengoMongameli. Sikusho lokhu ngenjongo yokuqukuza ubuchopho balabo abakhaliphile esigungwini ukuze sazi ukuthi bacabanga kanjani, ekuzweni kwabo ukuthi thina sicabange kanjani!

Ngokunjalo futhi besinxenxa izigayigayi zomzabalazo kaMthwakazi ukuthi mazisabalalise umqondo, zivulele inhlanhla engase ingqongqoze emnyango ma owosapho lwazo eqokwe njengoNgqongqoshe woMngqongqoshe kwelikaMgodoyi!

Besingaqondise lenselelo kunoma ubani. Yingakho besingalindele ukuphendulana nabafana njengawe abeza ngamankomane, uvo lwethu bengaluhluzanga.

Mphuziwesicukwane, ukubheca abantu ngobende inyama bengayidlile kubi. Ungalokothi uqhubeka ngaloko ngoba kuzokubizela umkhokha omubi!

Kwasona isicukwane akuyona into yokudliwa umlibe. Hlukana nesicukwane ndoda! Sikuphalazisana kabi, siphuphisana amaphupho athusayo qede sikukhiphise umoya oneququ elibhedayo ngasendle!

Xukuzisa ugebhezi lopholondini!

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#7410 - 07/16/04 07:05 PM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
D Ndlovu Offline
Mafikizolo

Registered: 06/30/04
Posts: 2
Loc: Bulawayo
Madoda this forum is maturing. I see some people who were attacking others on personal grounds no longer appear or contribute to this forum. I urge them to keep away for good if they have nothing to offer other than politics of personalities.

On the same thread i quote one MTSHEDE saying:
"In the parliamentary election one ZAPU
(SIWELA) man threatened to decapitate the
mdc election agent Patric Nabanyama"

This is not true and you should apologise to this forum and people should stop peddling lies about others. Nabanyama was a Zapu election agent for one Xray Khoza in ward 24 in 1999. He was never in anyway responsible for Siwela,s campaign in Mpopoma in 2000 parliamentary elections. He was a member of the Zapu constituency in BYO South and did work under the Zapu candidate Mr Godern Moyo before he joined MDC. This man was closer to some of us and don,t try to soil Paul Siwela, name.

Is it right to hate someone who refuses to leap in darkness with you. Siwela so the light long back and we accused him for taking the position that we are considering to be appropriate today. We must be grate in that we have visionaries as well.

Down with politics of personalities.

Azitshe skuvethe

Top
#7411 - 07/16/04 08:04 PM Re: New Appointments: Zanu Byo Exec
Mtshede Offline
Ndunankulu

Registered: 08/02/02
Posts: 632
Loc: London
It is well known that Siwela's ZAPU factionalists made the threats to which I have refered in the parliamentary election.

It is stupid and a lie and a stupid lie to pretend otherwise.

Please don't be stupid enough to accuse me of lying when you are lying.

Please don't then complain after accusing me of peddling lies about those on this forum who employ the politics of personal vilification because that means you are not only stupid but a hypocrite and a stupid hypocrite as well as a liar and a stupid liar.

Nabanyama was a real threat to Mgaxa and paid with his life.

Cain Nkala saw the light but before he could make good on his threats to elucidate the full truth of Nabanyama's death he died because he was a real threat to Mgaxa.

Fletcher Dulini Ncube and others have been falsely implicated in a lenghty trial in which they were tortured and detained groundlessly because they are a real threat to Mgaxa.

Your Siwela has by comparison been treated with kid gloves in a babyish show trial because he is not a real threat to Mgaxa.

Earlier I indicated that Siwela was entitled to the benefit of the doubt in respect of the widespread perception that he is conveniently doing many things to assist Mgaxa to maintain his stranglehold on power.

I am not calling Siwela an agent provocateur because the benefit of the doubt must be accorded to him.

I am not a visionary but I hope that Siwela is not going to lead some people into a cul de sac before too long.

It may be that Siwela will transpire to be a somebody who will lead people somewhere.

If not, I wish the best of luck to those who are ready to follow a nobody to nowhere.

Mthwakazi your history of leadership is second to none.

Please find it in yourself at this critical time to search within your soul and find a leader who will emulate the great souls who made the soil of Southern Africa shake with every step they took.

I may be mistaken but if that leader is Siwela then I am mistaken.

Top
Page 6 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert