Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 10 of 12 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 >
Topic Options
Rate This Topic
#961 - 10/09/04 05:27 PM Re: sizwe kubosisi
mathimula Offline
Ngqwele

Registered: 04/28/03
Posts: 132
Loc: canada
Uqinisile Dabuka mfowethu. Umuthi wezintombi yikwenza khonalokho nje ezikufunayo. Nxa intombi yakho enguDokotela ithanda amaluba. Thenga amaluba nsizwa. Hambisa umama esaloon alungise inwele. Hawu uzathandwa zintombi.

Top
#962 - 10/09/04 06:08 PM Re: sizwe kubosisi
ntombenhle Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/28/04
Posts: 63
Loc: uk
Siphepheli thank u again mnewethu, ngiyezwa sibili okutshoyo futhi kuliqiniso, kodwa futhi kuliqiniso ukuthi obaba bethu had respect for omama bethu. Abafowethu these days, not all but most have no respect for themselves let alone their women, if u show me respect and r not patronising towards me lami l'll do the same. Omama basilaya kuhle ngokuthi we should not confront obaba in front of their friends or family or anyone for that matter causing them embarassment or as u put it challenging their manhood, any well brought up Ndedele woman abides by this rule. thina siyalihlonipha sibili, kodwa lina on the other hand tend to show us up by the things u do and say about us or to us in public. The point here is respect in a relationship works both ways.
Thina lodade uMabila we r trying to lead u in the right direction in terms of what we want as women, unfortunately we cannot do that without sounding critical, but i suppose its what they call i constructive criticism, sifuna ukwakha, not destroy, Umnwethu Dabukamhlaba ubuya kahle sibili <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> , he has summarised what we have been trying to put across very well, and i hope labo abanewethu abangafuni ukusilalela , will take in what Siphepheli and Dabukamhlaba r saying.....akelizame khona bafowethu u will be pleasantly surprised i guarantee it!

Top
#963 - 10/09/04 08:17 PM Re: sizwe kubosisi
MPHUNYUKA Offline
Mafikizolo

Registered: 08/12/04
Posts: 13
Loc: JOZI
ya bode dade sizalospoila lize likhale khathesi. mina uhlupho yikuthi sengiswele ukuthi ngimthole ngaphi lapha engikhona abakho abakithi ,lingezwa odingayo limlayele enkundleni hk hk hk.kodwa bosisi into ekhona yikuthi sizalenzela konke elikufunayo ,kodwa lisihloniphe phela hatshi ukuthi lithembe ukubalekela ematshabini.

Top
#964 - 10/10/04 04:15 AM Re: sizwe kubosisi
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mina ngitshaya ngenduku ! ! ! ! !

Ngiyazisomela KHAZI. Ngadliswa mina ngingangena endlini kubamnyama. Imnandi lindaba ngoba ibuza bona kanye odade okuyikho okubahamba kuhle. Labobaba abayilandayo bayakha uqobo.

Ngizakwengezelela ngithi, loba usumlobole umntwan' omuntu, qhubeka ulokhu umjabulisa ngendlela azithandayo. Luyakhula njalo uthando, lesizwe siqine.

Ngiphinde ngithi, labo odade kumele babuze okuthandwa yithi, liyabuza na?

Li Zwangendaba.

Top
#965 - 10/10/04 04:25 AM Re: sizwe kubosisi
Masola wa Dabudabu Offline
Ngqwele

Registered: 10/03/02
Posts: 138
Kwaze kwabanzima laphe-khaya!

Top
#966 - 10/10/04 02:39 PM Re: sizwe kubosisi
Masola wa Dabudabu Offline
Ngqwele

Registered: 10/03/02
Posts: 138
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Sengiyalibona manje Bafowabo! Yini elikhalalayo. Lifuna ama fly by night kumbe or one night stand abavuma masinyane. Bangala mbijana odade seliphelelwa ngamazwi lamaso hk hk </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sona isikhathi sokukhekheleza asisekho kulezinsuku. Abantu abakhulileyo bengezwana akala cala. Into nje yikuzwana lokwazi ukuthi omunye lomunye ufunani kulokho kuhlangana!

Top
#967 - 10/11/04 07:11 AM Re: sizwe kubosisi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Indaba le inzima, njalo ifuna ukuhluzwa ngendlela eqoqekileyo. Ngokulandela ingxoxo le nginanzelela uku solwana ngempatho, lenhlonipho ukucina kusenza ukuthi odade bakubone kungcono ukwendela egundwaneni, behlukane lathi.


Ngivumelana lawe Siphepheli kukho konke okutshoyo, ngiza ngezelela ekuthini, ukukhombana ngeminwe akusizi lutho, kudwa yiku khwezela izikhuni, kwenza ilangabi elesabekayo.

Ungaba lamawala uzezwa 'ulamawala njenge shona!', manje senzeni? I believe ukuthi we should not compromise our good and composed character as Mthwakazi as a result of the tshabi infiltration. Amasiko etshabi akusi kuphucuka!.

Singaba, le tenderness, lokuba 'more open', kodwa angivumi ukuthi kumele ngihambe ngibanga umsindo, ukuthi ngibonakale, ukwenzela ukuthi khona ngiza khonjwa.

Kunzima kithi ukuthi, uhle uthi 'i love you', kumafenda, unless usumthandile sibili, we are not hypocrites who will tell you they love you just to get over you. I think that is serious than flowers and chips.

Ngibona majaha kumele sisebenze kundaba ye 'tenderness' le 'respect' kubo dade.

Top
#968 - 10/11/04 04:07 PM Re: sizwe kubosisi
ntombenhle Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/28/04
Posts: 63
Loc: uk
Mina indaba le yokuthi lihlala lizi compeya labetshabi iyangihlupha sibili. Thina, well, most Ndebele women, sithanda lina bliyindi not abetshabi, khohlwani ngabo vele lingazifaki ku same level labo, nxa sisithi lokhu yikho esikufunayo kini, siyabe singatsho ukuthi abetshabi bakwenza gcono becos frankly speaking we don't give a f**k(literally) to wat they do.
Stop comparing yourselves to them, they r not worthy of that honour <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> as far as im concerned there's no comparison whatsoever.

Top
#969 - 10/11/04 07:43 PM Re: sizwe kubosisi
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Ntombenhle,

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Awuzwa-ke mama omhle kuhle ukuzwa lokhu. Ngithemba these sentiments are or will be echoed by all our womenfolk.

Kubobaba bonke,

Lizizwele ke bafowethu, osisi bafela kini, sokukini ukuthi ibhola alifeli kini-ke.

Top
#970 - 10/11/04 10:08 PM Re: sizwe kubosisi
MPHUNYUKA Offline
Mafikizolo

Registered: 08/12/04
Posts: 13
Loc: JOZI
Awuzwake ntombenhle , wena igama lakho lavela lakuhlolozela izenzo zakho. sima ngelakho ilizwi. njalo ngiyathaba lasithola ukuthi kulabosisi abanjengawe emandebeleni ake uzame ukuxhwayisa abalahlekileyo. umuntu wakho wena kumele uzakhele njalo utsho okuhle lokubi ehlale ekwazi. akumelanga intombi yesintwini ifele ngaphakathi njengentambo yekhandlela.

Top
Page 10 of 12 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert