Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 37 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 12 < 1 2 3 4 ... 11 12 >
Topic Options
Rate This Topic
#881 - 09/18/04 03:00 AM Re: sizwe kubosisi
Masola wa Dabudabu Offline
Ngqwele

Registered: 10/03/02
Posts: 138
Inengi nje odade bakhombela itshukela okwatsho ukhulu.

Top
#882 - 09/18/04 07:10 AM Re: sizwe kubosisi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Uqinisile mfo! Bathi abadala "Ufela amafufu njenge gundwane". Odade babulala isizwe ngenxa yawo amafufu. Bathi njalo abadala "Zithiywa ngezikudlayo", yikho lokho abakufunayo okuse mjibileni - igeje. Baphinde bathi "Idla ngamabala ayo", abetshabi bazenza imiyacasana, baveze into engekho ukuze baba thathe odadewethu.

Baphinde bathi njalo, "Siphundu awuboni", "Ilifa lezithutha lidliwa ngaba hlakaniphileyo".
<img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" />

Uxolo, ngoku gombolozela odadewethu bonke, ngiyazi ukuthi bakhona abayi ngcosana abakhaliphileyo, abangeze bangezelele amagundwane.

Top
#883 - 09/18/04 09:54 AM Re: sizwe kubosisi
Dabukamhlaba Offline
Nduna
*****

Registered: 04/30/04
Posts: 372
Loc: RSA
lapho mbulawa uyitshaye ekhanda.....kodwa odade nxa sibatshela ukuthi batshiyane lawo bathi silomhawu.

Top
#884 - 09/18/04 05:29 PM Re: sizwe kubosisi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bafowabo!

Ukuze siqondise indaba le bafowabongicela lami i introspection from you, honestly. Can we pretend for a moment ukuthi udubo lilalo.Can we pretend for a minute ukuthi osisi kukhona abakusolayo, kodwa bayalifuna lani liyabafuna stereki. Libona angani iqondiswa njani lindaba? Let's just pretend for one minute ukuthi lingaba lama short comings lani as companions, husbands, friends etc? Angabangawani?

Kambe odade abanengi kangaka zinhlanya eziphong'ukulibalekela kungela sizatho. Forget ukuthi kula mashona, and concentrate on yourselves for just one minute. Lingatshintshani kini ukuthi silithande, sibone lina lodwa and no other mhlobo.Market yourselves, lizifake i brand name ngizwe hk hk.

Kufana lama local musician athi kasithengi music yabo lanxa nje behlabela njengamaxoxo kodwa ipakhejing yabo yonke nje ingekho attractive.Ngumzekeliso nje kuphela lo
engiwuphayo. Ngiyadingisisa lami indlela zokuthi sili pakheje nicely kuhle libe more attractive than any to us. Liyangizwisisa..........ye

Ngicela lami ukuzwa from you guys ngoba this issue seriously needs all our attention. Isizwe siyaphela. Lingalahleki liqonde emacansini ngoba akuqalwa lapho. Phela ngiyalazi lina...hk hk <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> .

Top
#885 - 09/20/04 04:17 PM Re: sizwe kubosisi
Mbulawa Offline
Ngqwele

Registered: 03/27/04
Posts: 167
Loc: Joburg, SA
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong>
Kufana lama local musician athi kasithengi music yabo lanxa nje behlabela njengamaxoxo kodwa ... </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hk hk hk hk yebo..? thina yithi esesifana labahlabeleli abahlabela njangamaxoxo? <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> Selisitshelile!

Sengiserious. It's not like we're saying that u should marry anyone as long as engumuntu-muntu. We know ukuthi we have our own short-comings that u know very well, and u choose to settle with pple with amashort-comings that u dont know. Fine. But I feel that thina njengabantu-bantu, we're also working very hard ukuthi sibe as powerfull as any tribe economic wise. Sesikwazi ukulihambisa endaweni ezimodern. Asisalitshayi, sesifundile, sibahle, asikho aggressive, the list is endless. I'll be very glad if u can help us identify qualities that amankazana value, or those they consider essential ku-life partner. These must be very valid if they're making our sisters sacrifice the liberty yokwendela ebantwini besiko usiya ebathakathini.

Top
#886 - 09/20/04 05:18 PM Re: sizwe kubosisi
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Dade,

Nanso ke mntakamama. Oh, usizi olunganani ngokusilela kwabesimame kule inkundla abebezakuncedisa ukuyiphendula le ebuzwa nguMbulawa.
Inzima ingenzima kodwa. Akuyibhikitshe sibone, mama.

Top
#887 - 09/20/04 05:52 PM Re: sizwe kubosisi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bengingathandi ukuthi umlandu ube ngowami kumbe odade.Umlandu ngowenu bafowabo. Yini elibalekelwa ngama customer ngoba alikazifaki esimeni sokuthi libe yi FIRST engqondweni ye customer abayibo abesintwana besiNdebeleni.Ubeyiqale kuhke nje uMbulawa. Dobhani lapho atshiye khona lincedisane. Utshilo ukuthi liyabetha impama lezi aliphuzi hk hk hk!

Top
#888 - 09/21/04 11:01 AM Re: sizwe kubosisi
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Mabila

Yebo mama. uyabona ke lapha usulethe indaba ngendlela eyiyo. nxa thina njengabazithengisayo sibona kungathi sizi phakheje kuhle. Siye saya kumakethi kwatholakala sishota. Instead ukuthi sizigoqele nge plastic cover, sizigoqele ngephepha leNgwebu.

Now sesiye ke saya kini ama customer sesibuza lina ke ukuthi belingathanda siziphakheje njani. Angithi yiyo i market research leyo. Ngakho ke mama, umbuzo ka Mbulawa ubuya njalo kuwe: Nga lina lisifuna sinjani? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />

Top
#889 - 09/21/04 12:04 PM Re: sizwe kubosisi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Sgero

Kade ecaca bantu ama customer. Buka kukhasi "Asakheni Imizi", yana laku "lithini ngama players ethandweni", hawu bantu, baze bathini futhi oSisi. Umlandu usungowenu. Akelitshaya tshaye lani iCopmetitor Analyisis. I customer liyayazi le. Abalazo ngekhaya ncedani abanye.

Top
#890 - 09/21/04 11:41 PM Re: sizwe kubosisi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Sgero Mbulawa Siphepheli lo Lobengula

I downfall yenu yakuqala bafowabo kukhonaphana nje ekuzibikezi kumbe ngithi ku approach. Lisebenzisa la amagama kumbe ngithi imitsho:

"Sisi ngiyakufuna"; Lebizo lami awukalazi kodwa uyangifuna hk hk hk. Ngingathi mina angikufuni sekuthiwa "hamba lema, umisa inyawo ezigobileyo" nk nk nk nk.

"Ibizo lakho ngubani" Ungubani vele wena ungibuza ibizo lami.Yikho litshelwa amanga.


"Sisi akungikhombe": Ungamkhomba khonapho khonapho sekuhle kuthiwa "manje ngizakubona nini?" <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> Kanti pho ubungikhombiselani.

Ngicela ube ngunaka Bantwabami; what a jump to conclusion.


"Sisi ngikubona uthanyela iguma lika Mama eNkayi"; habeeeeeee


Abanye ngabathi jwamu ibele loleyana elisanda kuphuhla. Ubuhlungu obulapho, alibazi!

Abanye ngabakubamba izandla zombili bathathe u kiss by force; on your lips.


Abanengi, of course, lawe uyabe usumzwele umtanabantu esekuthayimele engotsheni everyday ngo 5pm wazwela. Eventually you agree on some first date. Uhle uyevalelwa in some loja room kumbe ngecelwe kubani, usehle ekhumula ibhurugwe yena sezimisele kudala, selitshudulana manje sekumele athathe akufunayo ngenkani. Wena nkazana you survive that encounter ngomusa weNkosi. Kuyini khonokho bantu. Nxa lina elilapha lingakwenzi don't deny it bacause this is how it happens. This is what a lot of sisters have to go thru.

Ozabe ngcono ngothi "namuhla wehle ibhasi sekumnyama. Wothi ngikuphelekezele ungakhathazwa ngabantu kodwa ekwazi akufunayo. You become friends because ekuqaleni, he has shown concern for your welfare" Kumbe ocela ukukuthwalela impahla or something.

Kulodubo bafowabo. Asilungiseni amangena njani.

Top
Page 2 of 12 < 1 2 3 4 ... 11 12 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert