Izikhalazo Zabantu(With Log In Problems)

Posted by: Mahlab'ayithwale

Izikhalazo Zabantu(With Log In Problems) - 12/03/06 12:08 PM

Sibalukhulu ngethula izikhalazo zabantu abalohlupho lokwehluleka ukungena kuforum lakuchatroom,people have been trying for months now but they still cannot login,besicela ukuthi ubachasisele ukuthi kuhamba njani ngoba kukhanya inengi lakhona beseduze lokukhalala sibili,siyazi mkhulu njalo kakulula ukwenza lumsebenzi,sicela nje ubatshele ukuthi bangenza njani ukuze benelise njalo ukuhlangana labanye sijabule sindawonye.

Ngiyabonga
Posted by: Gumede

Re: Izikhalazo Zabantu(With Log In Problems) - 12/04/06 09:49 PM

Siyabonga Mahlab'ayithwale nami nginaneyo nkinga yokungena kuchat room. Thank you
Posted by: Sibalukhulu

Re: Izikhalazo Zabantu(With Log In Problems) - 12/09/06 11:49 PM


We have made changes to the way you log on to the chat room. You no longer need to use your FORUM login credentials.

To log in to the Chat Room you will need to make a fresh registration solely for the chat room.

Click here to register for CHAT ROOM