New Internet Radio station.

Posted by: Skuvethe

New Internet Radio station. - 10/01/04 09:48 AM

Bakwethu, fikani la nilalele. Umsakazo lo omutsha kukhanya uphethwe ngaba kwa Mthwakazi.

Fikani la;

http://www.zimnews.co.uk/
Posted by: mongameli kazulu

Re: New Internet Radio station. - 11/25/04 12:34 PM

LEYO NDAWO YAKHO MNGANI IZINUKELA UBUTSHABI KUPHELA. ngilezinto ezingcono zokwenza kulokulalela izinja zikhonkotha...
Posted by: Busobenyoka

Re: New Internet Radio station. - 11/25/04 01:31 PM

Skuvethe,

Mina ilink yakho ingingenisa ke 'afrosoundsfm'.

Ngumbhedo lo wethu.

Buso
Posted by: Skuvethe

Re: New Internet Radio station. - 11/25/04 02:14 PM

Hayi bandla, ngayiphanyeka le link sisanda kuvela lesi steshi. Ngangibone kuthiwa sibunjwe ngabakithi ngathi kangitshele uZulu.

Kwavela obala ngensuku ezalandela lapho ukuthi simunyu lesi steshi. Angikaze ngiphinde ngiye lalela.

Sitshay' inkundla!!