Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo

Posted by: Mahlab'ayithwale

Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 11/18/06 01:18 PM

Mthwakazi njengoba kuthiwa ulwazi kalupheli ngibone kuqakathekile ukuthi kube khona lapho ezazisana khona ngemzoculo,abahlabeli lomculo wabo,ngiyake ngizwe nxa kulijwana emsakazweni ukuthi abanengi bethu silalela nje umculo kodwa kasazi ukuthi ngobani abacula umculo wakhona.

Mina njengomunye wabantu abathanda njalo abalandela umculo ngizabe ngilethulela indatshana ngizomculo wakhaya lemzanzi,njalo bonke abalolwazi ngezomculo bangeza bazethulela uMthwakazi ukuze sazi abahlabeli bethu njalo sibasekele.

Labana abangabe belemibuzo ngezomculo weKwaito kube oweHouse bangibuze ngibaphendule,njalo abafuna ukwazi amabizo oqobo abahlabeli bangibuze,nanzi indatshana zakuqala

Labana ababethanda uBrenda njalo abezwa ubuhlungu obukhulu ngokulahlekelwa nguye here is something that might be a little bit comforting,uBongani umtaka Brenda Fassie has lauched his own record lebel called Fassie records njalo usekhiphe idlalade elitsha ele Jazz elithiwa lona Makana Square,lujahla nguye owake wacula wakhipha idlalade elalithiwa AMELO leqembu i Nu Age.

The apple doesnt fall far from the tree. In Bongani Fassies' case, its testimonial that he would follow in his mothers footsteps when it comes to being an incredibly talented
musician.He released his debut album at age of 10, simply titled AFRICAN BOY.
ola
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/08/07 08:14 PM

Njengokuthembisa kwami,ngizalilethela imifanekiso yabahlabeleli lagama abo.Ngizaqala ngo Oscar (Oskido)Mdlongwa lo Bruce(Dope)Sebitlo

Yibo abafana abazibiza ngokuthi Brothers Of Peace(B.O.P),njalo uOscar is the co-owner of Kalawa Jazmee together with Don Laka and Christos Katsaitis.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/08/07 08:25 PM

Laba liqembu leGoli abacula umculo we(jazz fussion) bazibiza ngokuthi FreshlyGround
Baqala bengela luntombazana onsundu okuthiwa ngu Zolani Mahola lokuthengisa kwabo umculo kwakunzinyana,kwathi sebelontombazana lo,senguye ocula phabili bathengisa sibili baze bathola leAward kunyaka ophelileyo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/09/07 08:00 PM
Laba ngu Cleopas(DJ Cleo)Manyepao,Arthur Mafokate,Lamaphahla uJoseph lomfowabo abeqembu le house iRevolution.
Posted by: soweto

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/10/07 01:18 PM

kanti abahlabeleli bako Bulawayo bona ke awubazi yini baba, kukhanya indawo yakho le ngeyabahlabeleli be Mzansi Afilika(ngaphandle kuka Oskido) noma nje laye esegqoke ijazi lemzansi.
Sazise phela ngensizwa kanue lamakhosikazi ako Ntuthu ziyaraha.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/11/07 07:13 PM
Lo ngu Albert Nyathi imbongi yethu yako Mthwakazi,yena owazalelwa eMat South eKezi,abanengi bamazi ngeculo lakhe elithi senzeni na.
Posted by: mshoza

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/13/07 12:22 AM

Ngiyajabula ukuthi ukhona oyaziyo iFreshly Ground. Thats one of the greatest bands ever, dare I say they are my favourite. Ngike ngaya to one of their shows last year wonderful live performers they are. One of their band members is actually from Zim. From Mthwakazi we have the likes of Lovemore Majayivana, Sandra Ndebele, Ndolwane Super Sounds, Moki, the late Solomon Skhuza and many others.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/13/07 02:40 PM

Thanx Mshoza freshlyground RocksLa ngamadoda akoBulawayo azibiza ngokuthi The Cool Crooners of Bulawayo abacula umculo weTownship jazz,abanye bayazi iculo labo elithi Blue Sky.

Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/13/07 03:00 PM
Ngubani osakhumbula lumama,lo nguYvonne Chaka Chaka,yena owaduma nengoma zakhe ezifanalo Motherland laboMqombothi,this is how she looks these days,guga sthebe hk
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 01/13/07 10:48 PM
Lo Hugh Masekela,abanengi bethu liyabazi,umculi wejazz
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/02/07 02:03 PM

kanti ndoda ithophikhi yakho seyaphelela kuphi!!! akusitshele ngo L'vovo Derango ngoba siyawuthakazelela umculo wakhe. ngiyabonga
Posted by: Zela

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/03/07 02:18 AM

mina ngifisa ukwazi ngo Busi Ncube,usaphila na?What about ludade abathi ngu Sandra Ndebele-yini ngaye kanti?Mathonto ke?labomapanstsula bethu bako ntunthu-abatsha labadala.
Posted by: soweto

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/03/07 10:05 AM

uBusi Ncube uyaphila kakhulu njalo uledlalade elitsha elithi MALAYITSHA. Esikhathini esinengi ubesebenza le project ebizwa ngokuthi "the collaboration" and my reliable source zingitshela ukuthi she will be touring Sweden and Norway sometime in winter lonyaka. uSandra Ndebele uko Bulawayo njalo kukhanya ishine isiphela kancane kancane.. Ngombono wami I think she is a good dancer kodwa ukucula kumele atshiyele abanye abenelisayo..
Posted by: malimaza

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/04/07 12:14 AM

Mina bengikucela ukubana ungitshele nge group le okuthiwa yi sister bertina.
Posted by: Zela

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/04/07 01:19 AM

Malimaza hehe bhururu!Mina ngiyazi ingoma elegama lelo hatshi iGroup hk hk ngingazi njalo kumbe njalo libizo labahlabeleli labo. eita
Posted by: Sikhukhukazi

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/04/07 03:13 PM

Malimaza

Njengoba elobile uZela, ingoma yiyo ethiwa Sister Bertina umhlabeleli wayo igama lakhe nguMgarimbe.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/04/07 06:36 PM

Kunjani baba ?,uyazi leculo lakho olibuyo vele kayisilo culo,zihlamba nje ezahlanganiswa leziginci kuphela,zimbanje kuphela ezihlupha umfana lowana uMgarimbe.
Posted by: Zela

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/14/07 01:23 AM

tell me,uKelvin Gudu from Mathonto ungumhlobo bani???
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/21/07 04:28 PM

ulishort-cut
Posted by: Mayihlome

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/21/07 04:50 PM


I don't think so!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/24/07 05:30 PM

Originally Posted By: bongani
ulishort-cutI think uqinisile...
Posted by: Mayihlome

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/24/07 06:10 PM

Originally Posted By: Mahlab'ayithwale
Originally Posted By: bongani
ulishort-cutI think uqinisile...


And what makes you think so?
Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/25/07 06:31 AM

Anyone who knows the artist called BHUDAZA, the one who did the songs, "Tjontjobina" & "BoMaphefane" ?
Posted by: vunguza

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/25/07 05:35 PM

Mayihlome

mhlawumbe uyanelisa na ukutsho ukuthi u-Gutu yisihlobo bani, singakayi phambili?
Posted by: Mayihlome

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/25/07 06:29 PM


Ukuthi gutu lokuthi Gudu kwehlukene.
Posted by: vunguza

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/25/07 08:14 PM

Mayihlome

Ndoda, ucatsha ngomunwe
Posted by: Sdudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/26/07 03:06 PM


Ngiyangimuzwe kwenye imini yeSonto ku Shaya FM ecula ethi"Glory Hallelujah"

Originally Posted By: Muntongenakudla
Anyone who knows the artist called BHUDAZA, the one who did the songs, "Tjontjobina" & "BoMaphefane" ?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/26/07 06:48 PM

I know the artist Bhudaza but i dont hav his music but one of the ShayaFm d.js got it..
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/26/07 06:58 PM

Originally Posted By: bongani
kanti ndoda ithophikhi yakho seyaphelela kuphi!!! akusitshele ngo L'vovo Derango ngoba siyawuthakazelela umculo wakhe. ngiyabonga


UL'vovo Dirango ngumculi wekwaito ophuma eDurban oke wahlupha ngengoma ethi Resista Lethi Bayangisukela,nanku umfaneliso wakhe

Posted by: Mabila

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/27/07 02:52 AM

Angazi kumbe sengi adivethayiza okungekho emthehweni we folamu. Just wanted to share Hugh Masekela tours in North America for 2007 & 2008


http://www.ritmoartists.com/Tours/tour_hm.htm
Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/27/07 06:19 AM

Sdudla noMahlabayithwale!

Yeyi, uBhudaza u-strong blind! Mina ngiqale ukumuzwa some few months ago from impintshi yami, uPayipi! Cha impela uvuth' uphondo loya mjita. Ngivele ngathenga both albums zakhe - BoMaphefane & Mohokare!

He's originally from Lesotho, plays saxophone & has jammed with Sankomota before going solo. In fact, his first album, BoMaphefane was produced by Frank Moki Leepa (late Sankomota leader). He's got a jazz degree from UCT (University of Cape Town) - hence eshaya into ecokeme kanje!

Just listen to Tjontjobina, uzovuma.

This Saturday he'll be jamming at Carnival City, Brakpan - alongside Freshly Ground. That's the place to be.

Another Question:
Anyone that knows a maskandi artist called, Mzikayifani Buthelezi ?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/27/07 05:09 PM

Originally Posted By: Muntongenakudla
Sdudla noMahlabayithwale!


Another Question:
Anyone that knows a maskandi artist called, Mzikayifani Buthelezi ?Ngiyamazi mina uBethelezi,nanku umfeniko wedlalade lakhe elithi Fashion Maswedi,ulakho ukulithenga ku www.epinions.com.

Cofa Lapha


Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/28/07 11:54 AM

Mahlabayithwale

Icwecwe leli elithi Fashion Maswidi ngela kudala kabi. The latest album kamfoka Shenge, u-new fashion maswidi kubantwana, demonayithi konina, umahlombe awalingani naka dadewab' uSenzeni, kube ayalingana, ngab' izinsizwa zinkulu kwaShenge madoda is: IVALENTHANI. That's the 2007 album.

However, I'll urge you to buy the 2005 album yakhe ethi: KUYOBA KUHLE! Loyo ke yingephungephu yomlilo. Umlilo wequbula, lona osukhihlike amalahle straight. Umlil' oshis' izikhotha! Forget oShwi noMtekhala - ngabafana, izingane lezo. UMzikayifani is in the class yoThwalofu, oPhuzushukela (mud' umlungu, mud' umlungu, ngezibukwan' uyedelela!), umfoka Molo kunye noMgqashiyo Ndlovu - izihlabani zakudala, ezidica ingoma forever!

More Musicians!
Anyone knows of ABAFANA BOMKHALAMBAZO? What about ezikaMtshengiseni Gcwensa - sengisho AMAGEZA MAHLE?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/29/07 09:00 AM

Originally Posted By: Muntongenakudla
Mahlabayithwale

Icwecwe leli elithi Fashion Maswidi ngela kudala kabi. The latest album kamfoka Shenge, u-new fashion maswidi kubantwana, demonayithi konina, umahlombe awalingani naka dadewab' uSenzeni, kube ayalingana, ngab' izinsizwa zinkulu kwaShenge madoda is: IVALENTHANI. That's the 2007 album.

However, I'll urge you to buy the 2005 album yakhe ethi: KUYOBA KUHLE! Loyo ke yingephungephu yomlilo. Umlilo wequbula, lona osukhihlike amalahle straight. Umlil' oshis' izikhotha! Forget oShwi noMtekhala - ngabafana, izingane lezo. UMzikayifani is in the class yoThwalofu, oPhuzushukela (mud' umlungu, mud' umlungu, ngezibukwan' uyedelela!), umfoka Molo kunye noMgqashiyo Ndlovu - izihlabani zakudala, ezidica ingoma forever!

I know the album Fashion Maswedi is old but i was showing u you that i know the artist like u asked if anyone knew him ubungabuzanga ngelatest album yakhe,but thanks anyway.
Posted by: mninimuzi

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/29/07 12:50 PM

Bakwethu,,
ukhona na ongangisiza angikhumbuze isihloko lomhlabeleli we ngoma eyadlubhedu ngama late 80s early 90s eyayisho amagama anje;
'we tata ndenzeni kangaka yo
kulezinto endingazizwisisiyo,khonalapha ekhaya
ma ngithi ngikhuluma indaba,kuthiwa ndikhalela makha x2

i am leaving home
sendiya hamba'


Ngicela abathandi bomculo bangisize njalo lingazise ukubana ngingayifumana kanjani lengoma. Angazi noma yayiyiseven single noma idlalade
ngiyabonga
Posted by: Zela

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/30/07 12:36 AM

Muntongenakudla

Kukhanya sengathi ulolwazi olikhulu ngezomculo lawe,kungaba njani ma ungancedisana loMahlaba nje ngokubhala ngabahlabeleli bekhaya kulokubeka kungumbuzo,wena uvele ulemfometshini egcwele ngabahlabeleli labo.

jus my thought nje smile.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/30/07 06:09 PM
Bangaki abamaziyo uLucky Moyo,umhlabeleli wakithi koMthwakazi,owayecula njalo eyilead singer weqembu elidumileyo iBlack Mfolosi

Cofa Lapha-www.luckymoyo.com

Okuhle kuhle njalo intwenhle iyabukwa!!!!
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/05/08 03:44 PM

Bengisebheshini ka DJ Sbu a few weeks back and lomfana uyayazi into yakhe, untswembu umfoka Leope. Bengicela ukuthi ake asiphinde ngoMzekezeke for the second time, tshale!!!
Posted by: Msupatsila

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/07/08 11:07 AM

Uboshiwe uDavid oka Masondo owama Soul Brothers eboshelwa ukugadla umkakhe

http://www.mg.co.za/articlepage.aspx?are...rticleid=331678
Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/07/08 01:46 PM

Mkhombandlela

Awu mfowethu, ngiba sathe, ngiba sathe hhayi cha angi boni ndawo lapho kuthiwa uNyambose (Masondo) ugadle unkosikazi wakhe? Umgadlile? Hhayi bo, wena ukubona phi lokho? Mina ngibona nje kuthiwa yi-assault, and not ukugadla!

Yeyi bese ngithukile ngithi nansi imihlola! Phela ukugadla lokhu akuyona into encane - yinto ebucayi kabi. Ayikho indoda ephelele enga gadla unkosikazi wayo.


P/S: Ukugadla yikuphosa umuntu ngobuthi. Ukuthakatha!

Shamase Nkwali yenkosi
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/07/08 03:18 PM

Basekhona vele abantu abamamela i Soul Brothers kulamalanga? Eish, nina makhehla niyabhora, akelisilethele indaba zekwaito hayi ama dinasaur angamaSoul Brothers. laba bantu belong in history and please keep them there... Thina sifuna ukwazi ngabo Sgonondo etc. Lizwile ukuthi u Zombo (umfana obecula neqembu le Abba Shante) usedlithizwe yingculazi, usephelile umfana wenkosi, ngiyamzwela kanjani!!!
Posted by: Msupatsila

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 06:22 AM

gpn gpn gpn gpn

Originally Posted By: Muntongenakudla
Mkhombandlela

Awu mfowethu, ngiba sathe, ngiba sathe hhayi cha angi boni ndawo lapho kuthiwa uNyambose (Masondo) ugadle unkosikazi wakhe? Umgadlile? Hhayi bo, wena ukubona phi lokho? Mina ngibona nje kuthiwa yi-assault, and not ukugadla!

Yeyi bese ngithukile ngithi nansi imihlola! Phela ukugadla lokhu akuyona into encane - yinto ebucayi kabi. Ayikho indoda ephelele enga gadla unkosikazi wayo.


P/S: Ukugadla yikuphosa umuntu ngobuthi. Ukuthakatha!

Shamase Nkwali yenkosieita ola eita ola

Uyazi kumele wengezelele itswayi ukuze abantu begijimele ukufunda udaaba olubekiweyi. Xola mnumzane ma kukwethusile. Kulokuliphetshanyana kwekhaya okuthiwa nguMthunywa lakho kuwakhipha njalo amanga.

clap bye
Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 11:44 AM

AmaSwazi Emvelo

Anyone remembers this group? That was a great group, produced by the legendary West Nkosi. Now Gallo has remastered the tapes, digitalised them & put them on CDs. One can now buy all the stuff samaSwazi Emvelo. A great group indeed.

What about Abafana BaseQhudeni? Lezo ke ezakudala. Ezivusa usinga. Zingi khumbuza ubaba wami, awu inkwali yenkosi madoda.

Shamase Nkwali yenkosi
Posted by: Msupatsila

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 12:58 PM

Kesisondele eZimbabwe kancane, ola ola ola ola

Nduna Malaba Ncube aka Ndux Malax wase Kezi. Kwabanengi, uNdux ufundele umsebenzi eyisifundiswa somculo engaphansi kukaSkuza njalo wayeseqenjini elakhipha imbabazane yedlalade elithi Zihlangene Volume one and two elalisaziwa ngegama Kudzanai.

uNdux wasungula iqembu elalithiwa Stone Sounds ngama 1980s akuhambanga kuhle lapha wase siyatshaya leTahangana

Ezadlubhedu zika Ndux
Namhla Nje Ukhomb
Umuzi Wakho Muhle Mama
Umuthi wezintombi
Zinatha

Angazi ngingatholaphi ama CDs alendoda
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 02:09 PM

u Lovemore Majaivana yena ke? ubeyinqwele lamfana. ngikhumbula ingoma yakhe le ebesithi 'umoya wami awusekho la, usukhatshana kontuthuzithunqa'
Posted by: iBoyz yezkweyeni

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 02:19 PM

Ngiyalizwa ma gents. Kodwa ukhona olengoma ka Majee ethi 'jika Majola'(tribute to Bosso legend Titus Majola)? Ngilabo dade abayi two, 10 and 17 iminyaka and ngingakunika bona if unganginika le ngoma ka Majee hk hk hk hk.
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 02:43 PM

mina nginempintshi yami eyi music producer and i am sure ukuthi unawo le track coz vele ubene compilation (best of majee), ngizokubuzela kuyena and ngiku update. but ukhumbule ukuthi uthembise ngamantombazane. i hope ukuthi bahle ... hahaha...
Posted by: Sibambamahawu

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/08/08 04:47 PM

Originally Posted By: iBoyz yezkweyeni
Ngiyalizwa ma gents. Kodwa ukhona olengoma ka Majee ethi 'jika Majola'(tribute to Bosso legend Titus Majola)? Ngilabo dade abayi two, 10 and 17 iminyaka and ngingakunika bona if unganginika le ngoma ka Majee hk hk hk hk.

Okweminyaka eyisikhombisa ezayo ngizothatha udadewenu oneminyaka eyishumi nesikhombisa kuthi thereafter bese ngithatha lona oneshum leminyaka. Ngoba noma kanjani ngizokudingela leliculo likaMajee.
Posted by: Msupatsila

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/11/08 06:56 AM

Kuleculo elithi Inzwisa, sengilibele ukuthi abaculu ngobani ncedani, laliculwa kanje.

Madumane ishabhini yakho kayilanzwisa ngizotshela amapholisa ayivale.

Thina sijwayele koMamkhize lapho esithola khona inkomitsho yenzwisa etc etc
Posted by: lungani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/16/08 01:03 AM

uLovemore Majee was and is the man. Khala ntandane yame, Balidlala njani and my all time favorite Ingulukudela. Lisazi khumbula lezi? Wawu ngakanani mlaleli......
Posted by: Skuvethe

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/21/08 04:33 PM

Liyazini, kulo mculi wakithi othiwa ngu Jays Marabini esengimuzwe ecula kamnandi mani. Ngathi ngimuzwa for the first time, ngathi ngowe goli ngamangala ngisizwa kuthiwa ngowakithi ngempela.

Production skills zabaculi sezi phakeme ngempela, this guy can give the Mzansi musicians a run for their money indeed.

Kunjalo-nje, ibambeni, lingay'yeki. Zabalaza!
Posted by: msakazi

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/21/08 04:41 PM


Recommended:

Jays Marabini CD launch DVD

http://youtube.com/watch?v=nBQN57o0hHI

Originally Posted By: Skuvethe
Liyazini, kulo mculi wakithi othiwa ngu Jays Marabini esengimuzwe ecula kamnandi mani. Ngathi ngimuzwa for the first time, ngathi ngowe goli ngamangala ngisizwa kuthiwa ngowakithi ngempela.

Production skills zabaculi sezi phakeme ngempela, this guy can give the Mzansi musicians a run for their money indeed.

Kunjalo-nje, ibambeni, lingay'yeki. Zabalaza!
Posted by: Msupatsila

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 02/22/08 07:12 AM

Jays Marabini

Lelijaha liphuma koGodlwayo, lethiwa igama elithi Majahawodwa ngabazali balo. Emhulini yangakwabo bavele bangabaculi abakhulu, ngizwa kuthiwa umdala walo lelijaha uyena owalitshayela iziginci okuthiwa yi penny whistle. Ingevu iyakushaya okuyinto wena.

Jays for life
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/11/08 05:20 PM

uStitchman usehlaselwe yingculazi...kubi madoda, kungathi uzolandela uZombo. Angazi ukuthi kwenzakalani kwelika Arthur Mafokate (999), batsheba ngengculazi labafana. Asazi!!!
Posted by: lvovo

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/12/08 09:49 AM

Udume ngani lu Stichman osethethwe ngumdzabara???
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/12/08 02:09 PM

kutsho ukuthi ubedume ngokulala namantombazane yikho phela manje esephethwe yingculazi...hahaha...on a serious note the guy ubecula iRagga for Arthur (mr so called king of kwaito)'s 999. he is a has-been but i think he sang with Aba Shante, i am not sure, it was before my time.
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/12/08 02:22 PM

kanti wena lvovo uzoslima nini wena sdudla mafehlefehle, haha
kodwa umculo wakho umnandi kakhulu, akutsho ukuthi uzosiphinda nini ngeyinye i'album' or 'cd' efana no Resista, uyinja wena mfana waseThekwini....
Posted by: Hlongamvula

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/13/08 11:35 AM

Kuhle ekhaya. Abantu baye bathi abnagnatha amahewu basukume bayosebenza. Enye indoda ike yathi kube iGoli iseZambia kube kudlulwa ngezibongo abantu besitshabini sebeyivalile. Thina ngandlela thize singena siphelele eMzansi. Into edanisayo nasi. Isizwe yisizwe ngolimi lamasiko aso. Asiwagcineni ngomculo langengcwadi/books. bancane abantu asebesenzise i-advantage yokubase-Goli bacula labaculi abaphezulu. Nampa labesitshabini sebengeni.
Asivukeni bo.
Posted by: lvovo

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/13/08 12:06 PM

Originally Posted By: bongani
kanti wena lvovo uzoslima nini wena sdudla mafehlefehle


Uyambona loBongani uyangisukela, ngiblome naye ngihamba naye uyangisukela.

Melela umdanso wena kuphela okunengi ungabi nendaba nakho. Iyeza indlikizane yengoma soonest.
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/13/08 02:17 PM

uxolo mfokaDerrango, ngizohlala ngilindile mpintshi yami!!!
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/13/08 02:40 PM

Lvovo kanti wena awuli'phuli' iqolo ....
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/13/08 02:53 PM

Artist Stitch ?dying? of Aids

07 March 2008
Zenoyise Madikwa


BLAMES HIMSELF: Stitch
Related Content
Kwaito?s Zombo is dead
TRIBUTE: See our pictorial tribute to Tebogo ?Zombo? Ndlovu


Regrets promiscuous lifestyle

Ragga artist Stitch, who mourned his Stable 999 mate and friend Zombo two weeks ago, has revealed he is also dying.

?I have Aids. I am dying,? Stitch, whose real name is Lucas Tshepo Setwaba, told Sowetan yesterday.

But unlike Zombo he blames no one but himself for his predicament.

The 31-year-old, who was once in Arthur Mafokate?s Stable 999, discovered his status last December when he started losing weight after being diagnosed with TB.

?I was not surprised when I found out because I was very promiscuous. I had too many girlfriends and did not use condoms half the time,? he said.

A jobless Stitch, who was a natty dresser in his Stable 999 heyday, said he lives in Kagiso, West Rand, with his jobless mother who survives on a government pension.

Stitch has also featured in Mafokate?s kwaito group All Star Madrid and rocked nightclubs with his solo albums King of Digong and Matha Wena.

?My mother pays my medical bills. My friends from the music industry often visit me and bring me goodies,? Stitch said.

?Neighbours and old friends are supportive and understanding. Though I do not have girlfriends anymore, I am not lonely. There is nothing like support when you are sick.?

Asked how he felt when he heard about Zombo?s death, Stitch said he was ?saddened by the news because we used to talk a lot about our status and we comforted each other?.


Amaha spokesman Doc Shebeleza said there were many other artists who had Aids, but who are afraid to reveal their status.

?It is important for people who are HIV positive to talk about it so that they can get help and support. People like Arthur Mafokate must encourage his other artists to test early and disclose.?

Stitch said there was nothing Mafokate could do.

? I?m in this situation because of my own doing. Arthur has nothing to do with it. He owes me nothing.?

Asked for comment, Mafokate said he would call back, but didn?t. When Sowetan called him, he did not answer.
Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 07:22 AM

Ma-willies of kwaito no more

19 March 2008
Kamogelo Seekoei


NO MORE: Kwaito musician Ma-Willies


Kwaito icon William Bongani Makhubela, also known as Ma-Willies, has died.

Makhubela, 38, drew his last breath at his Soweto home last night.

His manager Evo Dos Ramos said Ma-Willies had not been well recently and they had made plans for him to go into hospital today.

He said when he spoke to the rough-throated singer yesterday they agreed that he would go into hospital.
?We do not know what the cause is but we suspected TB because he had the symptons,? he said.
?Base 2 Base would like to pass its condolences to his wife and children,? said Dos Ramos.

Makhubela had just finished recording his latest album, titled Shark is Moving with Base 2 Base Records when he fell sick.
Ma-Willies featured on the albums of Mahoota ? Phula, Mandla Spikire, Jacarumba and Brown Dash.

In 1997 he was approached by Mdu Masilela, a popular producer who invited him to join his record label. That?s where his first album Intwenjani, and the name Ma-Willies was adopted.

Ma-Willies was famous for songs like Intwenjani, Gagu, Bomba o Wele Bicycle and Thula Mabota.

He released eight albums including Intwenjan, Liya Khuzikhehla, Hoezet, Ke Tswere Lotto and Kwaito Graduation.
Makhubela is survived by his wife and children.

Dos Ramos said his company would arrange a memorial service for him soon.
Posted by: iBoyz yezkweyeni

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 09:50 AM

Monday March 10, 2008 09:37 - (SA)


THEO NYHABA

Gospel heavyweight Vuyo Mokoena is fighting for his life after being admitted to Linksfield hospital in Jozi on Monday.

And his wife, Tebogo Mokoena, is asking for people to pray for him.

A close source says Vuyo is suffering from leukemia.

Tebogo says Vuyo started complaining of stomach pains and became weak.

She says he collapsed at their home on Monday.

Vuyo was rushed to hospital, where he is in a serious but stable condition.

?We were sitting at home when he suddenly complained about stomach pains and I rushed him to Linksfield hospital,? says Tebogo.

She says she doesn?t know what her famous husband is suffering from but the doctors suspect it could be cancer.

?The doctors are busy with tests trying to establish the cause of the sickness.

But a source close to the Mokoenas tells Sunday World that Vuyo is suffering from leukemia.

?He?s suffering from leukemia (cancer of the blood or bone marrow) and all his close friends are worried,? says our source.

Tebogo asked the public to pray for her husband?s speedy recovery and for the media to respect their privacy.

?We do not want people to speculate and we ask the media to respect the family?s privacy so that he can recover quickly.

?As Vuyo?s family, we are going through a difficult time. Please respect that,? says Tebogo.

Vuyo?s manager and producer Percy Ingle says: ?How would you feel if your friend was sick?

?I?m not fine and please don?t ask me too many questions. I?m not a doctor. This call is over.?

nyhabat@sundayworld.co.za
Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 10:10 AM

Wena lopholo - leli yipapa layizolo oze nalo la! This is old, stale news.

Musa ukugiya ngethambo lenyama ongayidlile.

Update is: Vuyo came out of hospital the very following day after this story. He's on the mend, twazn't cancer. He's getting by & stronger everyday. Kumanje he's itching to get back to the studio & record the songs that will celebrate his triumph over this temporary inconvenience. Uyasho futhi, enxusa, egqugquzela ukuthi everyone must take any itch seriously & get it checked quickly - lest kobe ufukamele isifo esimbi!

Shamase Nkwali yenkosi
Umicondo yegusha
U-jacket lika 3 years!
Posted by: iBoyz yezkweyeni

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 10:28 AM

Baba Mkhwananzi, sivele sithembe wena ngapho as 'point-man' ye forum lezi, ukuthi usazise usipha latest news ngabaculi and nge tsunami le esiqeda abaculi 'bakini'lapho.

Posted by: Muntongenakudla

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 11:32 AM

Welele, klibhi klolo - uboyi buza uma ungayi boni.

Awazi mfana wase mzini ukuthi isiZulu sithi: ukuhlupheka yijazi lika noma wubani! Namhla yimi, kusasa nguwe.

Leyo tsunami ohlekisa ngayo ebandla - I hope you'll still find the comic side of it ngomhla yagasela ngakini, yamshaya oyilungu lomndeni wakho, ya mdicilela phansi. Okanye ivele ishaqe wena luqobo. Then you'll face the truth.

Udlala ngegeja kuziliwe wena ndodamfino. Kudel' unyoko okuzalayo. Nibusisiwe ngakini ngoba nophila kude kube wu naphakade: itsunami lena ninga yazi. Niyizwa ngendaba njengo Hulumeni.

Shamase Nkwali yenkosi
Umicondo yegusha
U-jacket lika 3 years!
Posted by: iBoyz yezkweyeni

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 11:44 AM

Oh, bengisazokuphendula kahle kodwa ngakhumbula lengoma yentombi yakithi. Impendulo kuwe ikhona kungoma ka Dorothy Masuka ethiwa "lendaba" njalo etholakala ku album lakhe elithiwa "lendaba".

Dj Bongza, akumdlalele yona lengoma uMkhwananzi pliz.
Posted by: lvovo

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 03/19/08 12:12 PM

Tukuyo Super Sounds

Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 04/27/08 09:47 AM

Kukhona yini ongayasifunela uMajii please,jus this one time azokhuluma loDj kuShaya,heroes like Majii should not be forgotten,Khonangapho eMelika,kelizame!!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 04/27/08 09:57 AM

There is a rumour goin on that mzekezeke is comin back and this time it wont be DJ Sbu as many people now know,both of them will be touring together,now people will be even more confused,asazi inzima lendaba,kodwa the guy is a genius,he managed to be 2 people for near 3 years and people ddnt figure it out until the end.

Tshisa Mzeksman!!
Posted by: Mthakathi27

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 04/28/08 07:15 AM

Birth name Lovemore Tshuma
Also known as Lovemore Majaivana
Born December 14, 1954 (1954-12-14) (age 53)
in Gweru.
Genre(s) Pop
Occupation(s) Singer-songwriter
Dancer
Instrument(s) Vocals
Guitar
Multi-instruments
Years active 1974?2001
Label(s) ZMC
Associated acts The Zulu Band
Jobs Combination

Infor Source: Wikipedia
Posted by: makhokhoba

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 04/28/08 02:13 PM

Kanti tell me ngubani osakhumbula uNdatshi Mkhize
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 05/05/08 09:07 PM

uNdatshi Mkhize lo igama lakhe ngani ngiyalizwa,ngizakufunela yena baba,nxa ulembalanyana ngaye ukusitshele,kuzaba lula ukumdinga.
Posted by: Mnewethu

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 05/05/08 11:50 PM

Bafowethu ukhona yini ololwazi ngeqembu labahlabeleli eliz`biza ngokuthi Ubuhle Beniniva ngidinga isdlalade esilengoma ethiwa "uyabuyu `jesu manje".

Ngiphinde ngibuze njalo ngomhlabeleli wakithi okuthiwa nguKhuxman nxa ngingaphambanisi oledlalade lakhe lapho acula khona njengeSplash okulendlikizane yengoma yeHighlander, engabakhona yini ololwazi ngaye lundoda?.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 05/13/08 08:48 PM

Ngiyamqava uKluxman,ingoma zakhe ziyashaya kanzima kungani yiSplash,ya ingoma yehighlander ngilayo mina,kodwa kangila lwazi olunengi ngaye lujaha. clap
Posted by: mbaleki

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 05/14/08 09:19 AM

Ngifuna i album ka Calvin Gudu okuthiwa ngu Gugu Lami,there is a wicked Ndebele Slow jam okuthwa ngu -kambe ngabe ngiyini?,i think it was released in the UK,ngoba ekhaya lase Goli angiyi tholi,so ngicela ongangitholela yona asize.
Posted by: Bhudaza

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 05/23/08 08:56 AM


I understand Vuyo Mokoena has died this morning. May his soul rest in peace. It was back 2001 that a lady friend of my aterted me to the fact that he had benn diagnosed as positive and that ubengaziphathanga kahle, ungumahotsha, yo use her words.

Nevertheless his contribution to gospel music will be greatly missed.

===============================================================

SOUTH African gospel music icon Vuyo Mokoena died early Friday, a week after his second collapse at home where he was recovering from severe leukaemia, a family friend said.

An official announcement of the star?s death was due before lunchtime.

The Njalo star was first admitted to Johannesburg?s Linksfield Hospital in March after suddenly blacking out at his home. He was diagnosed with leukaemia - a type of cancer that affects the white blood cells.

Mokoena was discharged to recover at home.

But on Thursday last week, he was back in hospital, this time after going down with a severe headache. Doctors found he had a brain tumour.

A family spokesman, speaking at the time of his admission last week, said the award winning star was ?awake and conscious of his surroundings, though he is very weak?.

?He is able to talk but his voice is deep and a bit hoarse, like somebody who has just woken up. His left eye is also a bit lazy but all of that is improving daily,? fellow gospel singer, Sipho Makhabane said, asking fans to pray for the star.

When he was first admitted in hospital, celebrity friends including Rebecca Malope rushed to his side.

His wife, Tebogo, remembered: ?We were sitting at home when he suddenly complained about stomach pains and I rushed him to hospital.?

Originally Posted By: iBoyz yezkweyeni
Monday March 10, 2008 09:37 - (SA)


THEO NYHABA

Gospel heavyweight Vuyo Mokoena is fighting for his life after being admitted to Linksfield hospital in Jozi on Monday.

And his wife, Tebogo Mokoena, is asking for people to pray for him.

A close source says Vuyo is suffering from leukemia.

Tebogo says Vuyo started complaining of stomach pains and became weak.

She says he collapsed at their home on Monday.

Vuyo was rushed to hospital, where he is in a serious but stable condition.

?We were sitting at home when he suddenly complained about stomach pains and I rushed him to Linksfield hospital,? says Tebogo.

She says she doesn?t know what her famous husband is suffering from but the doctors suspect it could be cancer.

?The doctors are busy with tests trying to establish the cause of the sickness.

But a source close to the Mokoenas tells Sunday World that Vuyo is suffering from leukemia.

?He?s suffering from leukemia (cancer of the blood or bone marrow) and all his close friends are worried,? says our source.

Tebogo asked the public to pray for her husband?s speedy recovery and for the media to respect their privacy.

?We do not want people to speculate and we ask the media to respect the family?s privacy so that he can recover quickly.

?As Vuyo?s family, we are going through a difficult time. Please respect that,? says Tebogo.

Vuyo?s manager and producer Percy Ingle says: ?How would you feel if your friend was sick?

?I?m not fine and please don?t ask me too many questions. I?m not a doctor. This call is over.?

nyhabat@sundayworld.co.za


Originally Posted By: Muntongenakudla
Wena lopholo - leli yipapa layizolo oze nalo la! This is old, stale news.

Musa ukugiya ngethambo lenyama ongayidlile.

Update is: Vuyo came out of hospital the very following day after this story. He's on the mend, twazn't cancer. He's getting by & stronger everyday. Kumanje he's itching to get back to the studio & record the songs that will celebrate his triumph over this temporary inconvenience. Uyasho futhi, enxusa, egqugquzela ukuthi everyone must take any itch seriously & get it checked quickly - lest kobe ufukamele isifo esimbi!

Shamase Nkwali yenkosi
Umicondo yegusha
U-jacket lika 3 years!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 05/26/08 06:28 PM

Lokhu kuyadanisa kahulu Bhudaza mfo,uVuyo sehambile sibili,umhlabeleli omkhulu obethakazelelwa ngabantu abanengi,kalale ngokuthula.

Walisebenzisa ithalenta lakho ngokugcweleyo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 06/24/08 11:37 PM

Originally Posted By: mbaleki
Ngifuna i album ka Calvin Gudu okuthiwa ngu Gugu Lami,there is a wicked Ndebele Slow jam okuthwa ngu -kambe ngabe ngiyini?,i think it was released in the UK,ngoba ekhaya lase Goli angiyi tholi,so ngicela ongangitholela yona asize.


Mbaleki nxa ungakatholi idlalade lika Calvin cofa phansi lapha uyelifuna khona.

http://www.calvingudu.co.uk/

http://www.praiseworth.co.uk/
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 07/21/08 01:35 PMBakwethu kudanisa kanjani ukuthi silazise njalo ngokulahlekelwa kumhlabeleli olodumo njalo obesesemutsha,uJabu Ndaba of the afro-pop trio or better known to Malaika funs as Javas seen on far left on the above picture has finally died,lokhu yikulahlekelwa okukhulu ngemva kokuhamba kuka Vuyo. cry cry

Funda ukunengi ngaloludaba phansi lapha

music industry online
Posted by: bongani

Re: Kalwande Ulwazi Ngabahlabeleli Lomculo - 07/22/08 03:31 PM

Langalezo ... ulale ngoxolo mfanakithi, ubucula kamnandi! manje sekuzakwenzakalani ngeMalaika. Ngiyalithanda eliqembu. Kodwa ma gents lomfana oshonileyo yena ubeyi back up kuleqembu , ngithemba bazokwazi ukuthola i replacement yakhe!