Abangane kanye Lesafunda labo

Posted by: zwide

Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 01:16 AM

Hatshi ke bangane njengoba sesa sabalala indawo sagcwala amzwe onke nje... kuhle nje ukuba nxa bekhona abanye bethu esakhula labo sazane...

Ngidinga majida lamntombi akhulela eMpopoma KoMahomva kanye labakhulela eLobhengula...ENyamande Primary .....lamajida afunda Embakwe..kuTishi....(Plumtree) <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 05:17 AM

Zwide

Esami isandla sengisiphakamisile kulabo abafunda eNyamande. Ngiyi pioneer ngoba lami ngangiku first batch eyavula leso sikolo ngo 1973, ngezikhathi zabo Nyethula, Dungeni, Khuphe, Nkomo, Ms Maripe, Mrs Nleya, Ms Moyo (eventually owathathwa ngu Josiah Nxumalo). Tshela mina ngitshela abadala mfanakithi.
Posted by: kaMjaji

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 09:18 AM

Zwide
Mina ngakhulela ePatapata tshomi
OMbhizo uyabazi na? Ngafunda eLukhanyiso topi
Posted by: Saduva

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 09:51 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by sukuz:
<strong> Zwide
Mina ngakhulela ePatapata tshomi
OMbhizo uyabazi na? Ngafunda eLukhanyiso topi </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UMbizo ngiyamazi, ulalokhu abathi 'ngama limi' nxa ekhuluma. mina ngiphuma khona eMpoyez bakwethu, khona kanye ePata-pata.

Kahle ngikubizele amajita, usabakhumbula laba;
Freeman, Para, Inno(the late Rwodzi), Vikitha, Forbes, Ndafara, Clive, Benson, Billiard, Mpumelelo, Joe(Mbarura),
ngizabuya lamanye amagama futhi
Posted by: Ndumshy

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 10:11 AM

1973? Hayi, Sgero baba, naqala ukudala kufunda izihlahla zisa khuluma hk hk.

Mina ngafunda esikolo sika Mnu Garfield Todd, Dadaya Missionary School eShabani (zigangi, missionary as in religious) from 1989 - 1992. Angazi, kodwa it would be highly unlikey ukuthi bangaba khona abanye khona lapha eNkundleni bcoz there was only 1 Ndebele class per stream.
Posted by: kaMjaji

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 10:12 AM

Hawu Saduva mfanekhaya
Mana lami ngithi
OPolite oVusa Zenzo, Gary Life(late?)mandla Shame Japhet Mdara Gera
Posted by: Saduva

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 11:06 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by sukuz:
<strong> Hawu Saduva mfanekhaya
Mana lami ngithi
OPolite oVusa Zenzo, Gary Life(late?)mandla Shame Japhet Mdara Gera </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Haa Sukuz, wena siyaqavana phela. yi boyz zam zonke lezo ozitshoyo. o Percy, Goodman, Target, Bernard, Chenjerayi, Kingston, Hassan, Vumayi, o Witness ngale e Total labo 'Rollo', o Da,

usamkhumbula u Mandla 'farabhundu'?

eishhh mfethu, asithethe ngasese ngoba ngibona ngiyakwazi wena.
Posted by: kaMjaji

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 11:50 PM

UPara uyamkumbula yini? oRollo labo Anorld abe duze lepost office serwanzi. Kufuze sike sithethe kuhle wethu. Iwonder ukuthi who is holding fort ePP
Posted by: Gazilikababa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 12:25 PM

Zwide

KuloZwide obedumile kakhulu ngendaba zejubane from Embakwe ngama 1990. kungaba kunguwe? Mina ngifunde eMzingwane.
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 11:33 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sgero:
<strong> Zwide

Esami isandla sengisiphakamisile kulabo abafunda eNyamande. Ngiyi pioneer ngoba lami ngangiku first batch eyavula leso sikolo ngo 1973, ngezikhathi zabo Nyethula, Dungeni, Khuphe, Nkomo, Ms Maripe, Mrs Nleya, Ms Moyo (eventually owathathwa ngu Josiah Nxumalo). Tshela mina ngitshela abadala mfanakithi. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Suka bo Sgero....hatshi kodwa mina ngafika iskhathi sakho sesidlule.... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> kodwa ke UMaripe ngiyamkhumbula laye wayetshaya......UKhuphe wangifundisa....UNkomo umdala omnyama ngenkani...wayetshaya ke lowababa...kodwa hatshi kangifundisanga...

Enxenye uyakhumbula oAmbrose isela leLobengula...LaboErnest UJangajanga(cause he was tall) <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Ubaba uThwala the Caretaker.....ke uymazi???
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/03/05 11:54 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Gazilikababa:
<strong> Zwide

KuloZwide obedumile kakhulu ngendaba zejubane from Embakwe ngama 1990. kungaba kunguwe? Mina ngifunde eMzingwane. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngiyamzi ke lowamfana hatshi kangisuye kodwa ke ngajigima laye kahulu...(Relay Team)....ngafika eMzingane kanengi nje ngendaba zokugijima labo dade be Mpandeni <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />

Kulamadoda engiwaziyo ayeseMzingwane.....early 90s....
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/04/05 01:01 AM

Zwide

hk hk hk baba uJangajanga ngimazi kuhle mhlophe hk hk labakwabo. Manje uMs Maripe ngake ngazama ukungena ku choir yakhe but, mmmmm kwehlula (kwakuthiwa mina ngixoxa ingoma abanye behlabela). <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/04/05 10:42 PM

Bafowethu,

Sgero wena maybe wageleza leBhudasi yami, mina eNyamande ngageleza uGrade one kuphela njalo lesikhathi elikhulumangaso besesedlule kodwa kungasenani mina ngafundiswa ngu Miss Mabhayisa owayemuhle blind even ngangingu grade one ngambona ukuthi wayeliKhoci.

Ngafunda leBoyz okuthiwa nguNkulumane ngakengahlangana laye eJozi ngabo 2001.

AbeMazwi leMag North zwankani lana siyisase abaqava oJoe,Shaibu,Greefis,Khoks(late)Kuda,Bee,Hakuna,Abero,Bonari,Sheila wema 5,Mampi,Isa,Denzo,Bhedi,oNecky,Mbitani,Chigu,Nqobile,Mjinja, uBrian uMshonga,oKhansila umfana kaKhansila uDube,Ngure, Nixon,Oswald, Tsepi labanye.
AbeNorthlea High labo bengasabi lingangeja, oZanda,Kennedy,Hillary,Bheki Ndebele,Zodwa Mguni,oEzra labanye bakhe abagejiswa igodi nguMpofu,Mbekezeli lonke nje lawe Patricia Mdlogwa.

-------------------------------------------------
Angisiye uGwai wokumbelwa,nginguGwai wokuzimilela.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/04/05 11:15 PM

MINA EMAZWI NGACINA KU GRADE 4 NGIFUNDISWA NGU MISS MPOFU OWAYEHLALA ECELENI KWESABATHA(WAYEHAMBA NGAMA CRUTCHES).O NGURE BAFUNDE LE MEBRAS,KANJE KO ABERO YIKHO OKWAKU LESPAZA ESINCANE (EKHONENI DUZE LAKO ROMEO).

ABAGELEZA E ST PATRICK'S PRIMARY ZIKHIPHANI LAPHO,TSHAYANI PHELA LANI IZWAKA LAPHA ENKUNDLENI SIXOXE.MINA NGIQEDA U HEADBOY KWAKUNGU VUSUMUZI MATSHAZI,KWAKULABO RICH(CHORUMA),PAMELA,TINOS,SIKHUMBUZO,WINILE,MEHLULI,REJOICE,DUDU,NTANDO,NTSWEBE,MASIKIBHORORO,YOLANDA,FADZAI,MANDLABAPHANSI,SIFELANI,LAMA TWINS U PAUL LO PETER.
Posted by: Masola wa Dabudabu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/05/05 03:44 AM

Any Empandeni guys (1976)?
Posted by: Mbiko

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/05/05 06:19 AM

Mina nga geleza e J.Z.Moyo esinikison , ngisakhumbula umphathi wabaphathi u P. Machaka bakwethu leyo yibhoza wala ipromotion ngama 80s ku ministry of education yokuba yi EO evikela thina nje ngoba sasingeke siqede izifundo zethu ngaphansi komunye umphathi .wazimisela waketha ukuhlala lathi emapulazi , ngihleli ngimkhumbula lo ubaba ,
Ngikhumbule iqhembu lembube elalizibiza nge GHETTO BROTHERS ,Okwangichazayo yikuthi bona babezibize nge( Ngetu brothers ) ngamanye amagama babezithi NSANGU BROTHERS ngoba zazisitsha kulamadoda baze babumba iqembuleli. Kwathi siphumile siku tour labo nngesikolo kuhlatshelwa umbalisi omunye kwesinye isikolo owayengumlungu wangibuza amaqembu esihamba lawo efuna ukuhlela i program mina ngatsho oqotho ngathi sile Ngetu brothers wangangizwa wazama ukuphinda wathi yena GHETTO BROTHERS mina ngavela nga qekuza ikhanda kwabayikho ukuguquka kwegama labo , kwakulabo Zuka amadoda ayelemphandla efika esiphundu kanye labo Amose , oDlozi AAAAAh suka madoda kwakusemnandi sikhomba ngophakathi .
Posted by: Sibambamahawu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/05/05 11:32 PM

ngetu brothers hk hk hk. nice.
Wena ndoda yeJZ uqinisile lathi iJZ besiyesaba kuthiwa batshaya obhudi bakhona, into ebe isuka isenze sibesabe kakhulu bekuthiwa babengengekho, babengamalwecatsha, abatshayi balomuntu phansi. Mina ngifunde esikolo okuthiwa yiSabhabha, i JZ besidlala layo ibhola kuClub, ngikhumbula umlungu lona obenguMjelimane owadestroya iqembu lethu, basitshaya 4 nya, kusukela kulolosuku iqembu lethu lafunda ukulwa lokuphikisana lodwa lokungasapractizi. kodwa zazizinhle insuku ngisafunda eSabhabha madoda, ngaphansi komphathi obekuthiwa nguBaloyi(late). Ngikhumbula izinsizwa ezifana labo Johnson Masotsha, Thando Moyo, Tshaka Mdluli, Esau Sibanda, Amos Sibanda indoda ebidlala ibhola kakhulu, ucine esefunda eSiwaze, ngikhumbula enye insizwa ebe ibizwa uSalvine Bhebhe obelamaphimbo amanengi okuhlabela ngaphandle kwediscoti, yagcina isifunda eKusileni lendoda ngangicabanga ukuthi uzocina esehlabela loJoseph Shabalala. Yeyi madoda sekubukeka sengathi izintombi angisazikhumbuli, cha akunjalo, lithini ngoRose Mnkandla obethi nxa edlala ibhola lamantombazane aze aguqe ngamadolo, Ngisabakhumbula naba abalandelayo Nobuhle Meja Moyo, Lindiwe Mnkandla, Siboniso Msipha intombazane ebingakwazi ukuthi uma ibhala ilahle yinoma kube kunye. Hhayi angime lapho okwamanje ngoba lingaze liyeshona elenkosi ngilokhe ngibaqambile njalo nje.
Posted by: soweto

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/05/05 01:39 PM

sgero lo saduva majida lami ngike ngahlakula epatapata, iboyz ezinengi eliwita ngazo ngiyaziqava ezinye zakhona bengilazo nje recently, umthandazo iboyz ka freeman.uInola(rwodzi) the late ubelitshomi lami blind.Uhlumz olegogasi yakhe ekapisa phandle kwebizo laphana liyamqava, uchemist siziba ngubani okwaziyo lapha akhona.
Posted by: mavusani

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/05/05 01:44 PM

ngubani owafunda emahlabezulu primary school etshabalala from 1981 to 87.
ukhona yini owafundela uGrade one ku room 18 ngo 1981 sifundiswa ngu Mrs Nkomo phakamisani izandla bakithi and make my day.umphathiskolo kungu DD Mlilo, amatitshala kulabo Mr kamwi, Mr and Mrs Madimabi,Mr Moyo usgodophenduka,Mrs Mabhodoko, Miss J Ndebele(wayemuhle lowaya misi majida)
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/05/05 02:44 PM

Tsunami

hk hk hk wena ungibulele izolo. Yazi uMiss Mabhayisa wayelikhoca vele, hk hk. Wena ilihlo lakho labona liseseyithwathi!!!

Soweto

U Chemzo usendaminya, ngamcina ehlala eBerea.
Posted by: soweto

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/06/05 08:04 AM

Sgero

uChemzo lokhe enusta kumbe sowawa, ngacina bemnanabulile ngabanye ospade ko******* ngomunye umnyaka
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/06/05 02:56 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sgero:
<strong> Zwide

hk hk hk baba uJangajanga ngimazi kuhle mhlophe hk hk labakwabo. Manje uMs Maripe ngake ngazama ukungena ku choir yakhe but, mmmmm kwehlula (kwakuthiwa mina ngixoxa ingoma abanye behlabela). <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sgero suka lapha ngoba mina ngangihlala duze lo Jangas...usisi wakhe uMaPhiri...uyamazi na???
Wawuhlala ngaphi ....eLobhengula....???

UmaBhayisa ngiyamazi... uSibanda was still the Head when i left.....
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/06/05 05:21 PM

Ngicinga abageleza eSobukazi from '86 to '89
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/06/05 11:51 PM

Zwide wena kumele ungithinte s'true engxenye ngakengakudla ku ski laku bhokheyi (ezikopeleni). Kuyamela ngikunike isayini yakho. Ngangihlala duze le church eyi yellow ele red roof tiles, actually next door laleyana eyabantu beMalawi.

uMdala uThwala was a good man, ngangimzwisisa blayindi utopi lowa
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/07/05 09:22 AM

Sgero,

Awukahleki topi ngisazokuphula imbambo second half, atleast uyavuma ukuthi umabhayisa wayeyisqabhobho.
Wena phela whlala ema eriyeni akoNkulumane antsho utsho duze kwe Free Presbaterian church of Scotland ngiyakuqava.
Usakhumbula eNyamande amabhunu ebuya ezothatha abafana ababengama Giant for i CALL-UP.

ibhudasi yami yafunda labo Gladmore owayengubhudi ka' Gili" Gillmore ikharadi mina bengisangu kijane.

-----------------------------------------------
Angisiye uGwai wokumbelwa, nginguGwai wokuzimilela.
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/07/05 06:47 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabhidliza Tsunami Gagasi:
<strong> Sgero,

Awukahleki topi ngisazokuphula imbambo second half, atleast uyavuma ukuthi umabhayisa wayeyisqabhobho.
Wena phela whlala ema eriyeni akoNkulumane antsho utsho duze kwe Free Presbaterian church of Scotland ngiyakuqava.
Usakhumbula eNyamande amabhunu ebuya ezothatha abafana ababengama Giant for i CALL-UP.

ibhudasi yami yafunda labo Gladmore owayengubhudi ka' Gili" Gillmore ikharadi mina bengisangu kijane.

-----------------------------------------------
Angisiye uGwai wokumbelwa, nginguGwai wokuzimilela. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mabhidliza...wahlala eLobhengula na...ngoba ngiyamkhumbula U Gili...umkharadi...

I Free Presbtarian was that Yellow Church....ekhoneni lapho ababethengisa amatamatisi...
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/07/05 06:50 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sgero:
<strong> Zwide wena kumele ungithinte s'true engxenye ngakengakudla ku ski laku bhokheyi (ezikopeleni). Kuyamela ngikunike isayini yakho. Ngangihlala duze le church eyi yellow ele red roof tiles, actually next door laleyana eyabantu beMalawi.

uMdala uThwala was a good man, ngangimzwisisa blayindi utopi lowa </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Yaaa mgangivele ngikudinga bangidla kakhulu kuski... <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> ...

OLake(Lasxen) uyamazi?????
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/07/05 06:58 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Masola wa Dabudabu:
<strong> Any Empandeni guys (1976)? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">KuloMasola owafunda eMbakwe....two of them actually...any relations...????

But it was way after..your time... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/07/05 10:13 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabhidliza Tsunami Gagasi:
<strong> .........................................
ibhudasi yami yafunda labo Gladmore owayengubhudi ka' Gili" Gillmore ikharadi mina bengisangu kijane.

-----------------------------------------------
Angisiye uGwai wokumbelwa, nginguGwai wokuzimilela. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I thought ikhaladi kwakungu Dougie (whose father was uBerman owayetshayela i caterpillar ye mara), the youngest of the Mkandla boys, not uGili, who was the middle one uGlad kunguye omdala. I stand to be corrected.
Posted by: Dokotela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 07:00 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by NTSHONTSHO:
<strong> MINA EMAZWI NGACINA KU GRADE 4 NGIFUNDISWA NGU MISS MPOFU OWAYEHLALA ECELENI KWESABATHA(WAYEHAMBA NGAMA CRUTCHES)...</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mina lami ngafunda eMazwi. Wangi fundisa uMrs. Mpofu. Wayengi zonda blayind.

Uyamazi yini uBoyz okuthwa ngu Chamu, owalezilonda enyaweni omude? Khathesi use ekh-tha eMakhosi? Ngangi labo Nkanyiso.

Utshomi okuthwa ngu Nhamo owaye hlala eWest ukhona omaziyo? Ngibona nagthi sowaya eGoli.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 09:34 AM

Siphepheli LoSgero,

Sgero ngakenga hlala eNew lobengula duze le old kuma 567695/..,eold ngiyakuqava but ngangisayingcosi blind.

Siphepheli you are 100% right uyayazi ifamily yako Mkandla. UGledi nguye owayeyitshomi yebhudasi ngacina kuthiwa useJozi ungabe uyamazi yini, I will be glad to contact him ngoba even eJozi bathi ubelokhu eleMthwakazi spirit.

For sure this world is Round madoda.
Posted by: MTHIMBALI

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 01:17 PM

zwide

hk hk hk hk wena ngabona safunda sonke .mina lami ngafunda e nyamande ngifudiswa ngu gwabi.kwakumnadi ngalezo suku kodwa ungwabi wayetshaya baba hayi okokudlala uyazi.ngangidlala ibhola so egxenye usangikhumbula.ngangili twin baba njalo ngangihlala elobengula old emlayinini okhangele ilobengula secondary school.igotsha elapho hayi baba kuyafiwa
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 05:51 PM

Abafunda eSobukazi '86-89 engafunda nabo engisaba khumbula yilaba:
Moses,Mandla,Tendai Kufa...,Ndabezinhle Gumbo,Dickson Piri,Desire B,Nhamo,Zwangedaba Sibanda,Michael Sibanda, Michael Moloi(late),Njabulo Sithole,Regina Sithole,Khethiwe Makhiwa,Maureen, Maude Kapesa,Shepard,Qhawe Khumalo,Sifiso, Mzambiya,Wayi(Y) Moyo.....
Otisha bona bekukhona:
Nyakani-English, uP Ndlovu-woodwork, uGumbo owayesifundisa uhlelo lwesiZulu, uToshky owayesishayisa iMaths nabaye.
Ngisafisa ukuxhumana nabobonke laba engiba qambe ngaphezulu.
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 07:43 PM

Tsunami and Sphe

gpn gpn gpn uSphe wangibulala yazi! UDougie nguye ikharadi and ngangilabo iboys eJozi both Dougie and Gladdie hk hk.

Ngizake ngikuphandele i number ka Gladdie/Dougie ku boys ezise Ndatshi uNdreya. One of the guys abathathwayo ngamabhunu ngu Stanford (I think ibhudasi yakhe ngu Henry). Come to Lobengula, hk hk hk. Sesifuna uku declare iLobengula le Njube as separate states manje!!!!
Posted by: ntombenhle

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 08:41 PM

Bakhona yini abafunda eMzilikazi High ngesi khathi sika Chiromo abaqala u form 1 ngo 1986 baqeda u upper six ngo 1991.Kulabo Mr Cochrane owayefundisa i maths, lodeputy head owayefundisa ibiology owayele nickname yokuthi ngu 'Fish' ngenxa womlomo wakhe onjengenhlanzi hk hk.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 09:22 PM

Ntombehle
kulo mjita wami owaqeda i upper six ngo 1991 eMzilikazi ogama lakhe kwakungu Jabulani Ndebele,wayegeleza iHistory,Ndebele and Geography I think and he used to tell me about oChiromo labo 'fish'.omunye umjita kwakungu Onesimo lomunye usisi owayeyibhoza blind awayehlala eMagwegwe North,if i remember igama i will let you know.

anyway bakhona na abageleza eGifford ngesikhathi sabo Fincham, Menne and Songo,then bakhona na njalo abafunda ko Soluswe (solusi)ngisho phela eMission nxa bekhona ake liziveze bantu!
Posted by: Ndabezitha

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 11:16 PM

Kukhona abafunda e Mpopoma ngesikhathi sika Sibanda u HP, kanye lo runyowa owaeyengideputy, kuthi u ZJ Moyo eyindonda eyokutshaya abangezwayo
Posted by: Masola wa Dabudabu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 11:21 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by zwide:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Masola wa Dabudabu:
<strong> Any Empandeni guys (1976)? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">KuloMasola owafunda eMbakwe....two of them actually...any relations...????

But it was way after..your time... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">No. I do not know them.
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/08/05 11:23 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by BAZONYA:
<strong> zwide

hk hk hk hk wena ngabona safunda sonke .mina lami ngafunda e nyamande ngifudiswa ngu gwabi.kwakumnadi ngalezo suku kodwa ungwabi wayetshaya baba hayi okokudlala uyazi.ngangidlala ibhola so egxenye usangikhumbula.ngangili twin baba njalo ngangihlala elobengula old emlayinini okhangele ilobengula secondary school.igotsha elapho hayi baba kuyafiwa </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNgwabi ngiyamazi...ngaqeda eNyamande ngo 1987...ngangiku 7c ngifundiswa nguNcube very cool guy....

Uyamazi u Fatima(Patuma)..im not sure anymore <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> labo Jeremiah.... babehlala emalayinini akho.. ngafunda labo wayengumngane wami u Patuma....
Posted by: MTHIMBALI

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/09/05 04:38 AM

zwide

hk hk hk yebo baba .lami ngiqede ngo 1987 enyamande mina ngangiku 7A baba.kwakulabo jere ababili omunye wayehlala e extesion omunye ehlala elobengula duze leguta bonke babengabangane bami .lanxa sesiqedile besilokhe singabangani uyazi, kodwa i think omunye sowasitshiya usizi olunganani mfowethu .mina bengiliphahla ku 7a baba.ufatuma ngiyamanzi kahulu hk hk hk wayehlakaniphile ke lowo mntwana.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/09/05 09:42 AM

Bafowethu,

Liyabona ke le Topic kumele itshayelwe izandla so <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> ngoba lapha sizazana ngokuqinileyo.
Sokusobala ukuthi bakhona oBhudi labafana lapha, abangane labodade kuhle kuyabongeka.

Sgero usule 2 amafoni okumele umphandele wona ungaphambanisi phela.
Bakhona yini esavula labo iMazwi mina ngangiku 2B sifundiswa ngu Mrs Vuvuya, abafunda eNzwananzi Primary uDube owayengu Headmaster yiKhulas yami, he is the longest serving headmaster laphana.
--------------------------------------------------
Angisiye uGwai wokumbelwa, nginguGwai wokuzimilela.
Posted by: Mahlabayithwale

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/09/05 11:12 PM

Ndabezitha mina ngafunda eMpopoma kusukela ngo1991 kusiya ngo1994 .Usibanda ngiyamazi kakhulu uHeadmaster owayehamba ngePegeuot ebolileyo bonke ORunyowa ishona lo***** leliyana loJZ okwakukufitshane kutshaya kabi.Usakhumbula utshomi lowana owayengucaretaker wayeduba kabi.wayehlala khonaphana esikolo.Kanti wena wafunda ngasiphi isikhathi?wake wawanatha yini amahewu.Mina ngangiwanatha kakhulu ngoba ngekhwaya kwakulanjwa.Ngangihlala eNtumbane ngale koNhliziyo
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/09/05 06:10 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by BAZONYA:
<strong> zwide

hk hk hk yebo baba .lami ngiqede ngo 1987 enyamande mina ngangiku 7A baba.kwakulabo jere ababili omunye wayehlala e extesion omunye ehlala elobengula duze leguta bonke babengabangane bami .lanxa sesiqedile besilokhe singabangani uyazi, kodwa i think omunye sowasitshiya usizi olunganani mfowethu .mina bengiliphahla ku 7a baba.ufatuma ngiyamanzi kahulu hk hk hk wayehlakaniphile ke lowo mntwana. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Suka lapha wena mfana....
UJere owasitshiyayo nguphi...??? uyamazi uPatience ushoti..she was short...lol..ngiyazama ukukukhumbula mfowethu ngizama ukufaka umfanekiso wakho ngoba ngiyakhumbula amaphahla ayedlala inguqu...lilamayunifomu etshilamoya....i think...

U7a kwakulo Hleziphi.....????
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/09/05 10:58 PM

THINA ABANYE I MAZWI IVULWA SASIZALWA KODWA O VUVUYA,MNKANDLA,MPOFU,MALE LABO MISS PESWA SABATHOLA BEYINKWANKWA BEBHLOMILE.
Posted by: Ndabezitha

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/09/05 11:02 PM

Mahlabayithwale,
amahewe mina ngacina ukuwanatha ngiku form 2. ngoba ake abalempethu.

Ucare Taker lowana kwakuthiwa ngiSikhwehle kodwa wayengalithandi lelo gama. uNcube owayefundisa i History uyamkhubula. Umama lowaya uuuu MaMnkandla laye wayefundisa i History ke.

Mina ngifunde khona ngo 1990 to 95( yiwaphi ama Poro owakhumbulayo ngo 1994
Posted by: MTHIMBALI

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 04:01 AM

zwide
ah yebo phela sizacina sazene .ujere owe extension ngibona sowasitshiya baba.upatience ushort ngiyamkhumbula owayehlala kumbida rd hk hk hk hk hk hk.yebo utshaye ekhanda sasiqoka awe tshilasi ithimu yakhona yayilabo musa ,yusofu,jabu umaramba,umathew,themba ,mandla,decide abanye angisabakhumbuli kahle baba
Posted by: MTHIMBALI

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 04:04 AM

zwide
ah yebo phela sizacina sazene .ujere owe extension ngibona sowasitshiya baba.upatience ushort ngiyamkhumbula owayehlala kumbida rd hk hk hk hk hk hk.yebo utshaye ekhanda sasiqoka awe tshilasi ithimu yakhona yayilabo musa ,yusofu,jabu umaramba,umathew,themba ,mandla,decide abanye angisabakhumbuli kahle baba.uhleziphi i think waye ku 7d nxa ngingaphambanisi
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 05:18 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by BAZONYA:
<strong> zwide
ah yebo phela sizacina sazene .ujere owe extension ngibona sowasitshiya baba.upatience ushort ngiyamkhumbula owayehlala kumbida rd hk hk hk hk hk hk.yebo utshaye ekhanda sasiqoka awe tshilasi ithimu yakhona yayilabo musa ,yusofu,jabu umaramba,umathew,themba ,mandla,decide abanye angisabakhumbuli kahle baba.uhleziphi i think waye ku 7d nxa ngingaphambanisi </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Umaramba,Decide,Themba,ngisabakhumbula kakhulu lababantu...hk hk hk Mbhida road.... <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Wafunda ngaphi iSecondary...usuke nini eLobengula... <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: MTHIMBALI

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 06:07 PM

zwide
ngilokhu ngise lobengula ngoba abAnye bangakithi lokhe besakhonangale.MINA ngisuke ngo 2000 baba singisiyahlala emazweni lapho engikubhalela ngikhona.Kodwa nxa ngike ngavakatshela khaya sengifika qo ngoba sengayakha okulidumba kwami komnyama ubambile .ULOKHE UHLALA ELOBENGULA YINI NA BRA.


LOZE LIDLIWE NINI
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 07:15 PM

Bazonya... <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Ngiyakuzwa mfowethu..okwanje ngisavakatshile nje ngisemazweni...Kodwa eLobs ngasuka ngo 2000 ngayahlala esaurcetown(sp)....sengithenjiswe uthando ngenye intombi...... <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Kodwa bakuphethe kuhle yini lapho okhona mfowethu????...
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 11:07 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sgero:
<strong>

One of the guys abathathwayo ngamabhunu ngu Stanford (I think ibhudasi yakhe ngu Henry). </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Umnawabo kwakungu Marko (late M.H.D.S.R.I.P.), ngagiqa laye inguqu blayind lundoda engu gore, ku masecond eNyamande, safeature kuManhattan Trophy iminyaka emithathu ilandelana though we never could make it to the finals ngendaba zeMagwegwe leMtshede ezazivalisa hk hk hk. UStanford was laid to rest in mid 2003. Henry was still alive (2003) his residence being eNketa 6. This was a family of soccer players uStan wayebamba idefence enzima, laye umuyi uMarko nxa engekho egedini waye ebhizi.

Engabe ekhona osakhumbula igiyanti leHelemu elaligijima blayind elalibizwa uJob? Imuli yangoJama laboLafa (Raphael, hk hk hk ) yona ke eyayihlala ema eriyeni eMtshede, labo laba time time babevarisa kwezenguqu?
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 11:15 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabhidliza Tsunami Gagasi:
<strong> Siphepheli LoSgero,


Siphepheli you are 100% right uyayazi ifamily yako Mkandla. UGledi nguye owayeyitshomi yebhudasi ngacina kuthiwa useJozi ungabe uyamazi yini, I will be glad to contact him ngoba even eJozi bathi ubelokhu eleMthwakazi spirit.

For sure this world is Round madoda. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UGladmore ngahlala laye ebhentshini ndoda. UDougie wayelenkani ebhizi ehlala ekarajiwe njalonje, wawuthi ungamkarabha akhale ahlabe umkhosi azigiqe obhuqwini, uthi ungamyeka avuke akuthele impama langenhlamba eqatha akuvirimise ngembodoko hk hk hk.

I lost contact labo ngama late 80's, of which I guess yiyo inkathi abathi va eGoli ngayo.
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/10/05 11:28 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Maqhamehlezi:
<strong>

anyway bakhona na abageleza eGifford ngesikhathi sabo Fincham, Menne and Songo, </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UFincham umdala wekhala elingange ngidi hk hk, owasuka waya eMilton ezama ukwenza lokhu abakubiza "white flight" kweleMelika. By then uMenne wayesesenguDeputy, uSongo wasala esefika ngemva kwethu. Uyayikhumbula i "Ironmonster",eyayitshayelwa ngumdala uJairosi yayingadlisi especially nxa kule visit yokuya eEvelyn hk hk. Wena waphuma lamangaki ama"ordermarks"? Zing zing blah blah G.I.F.F.O.R.D. blah blah or something like that the war cry went which you had to learn ufika hk hk hk.
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 02:44 AM

Sphepheli

gpn gpn ngubani umntwana owe zone ye Western Commonage ongazi uJob. Waygijima bantu ke lowa baba. Wacina efunda eMpopoma High till 78.

Manje nanko ama players mfanakithi, uJama engabambi nje elomuntu phansi, kulo Rahman khonapho labo Lafa!! IMtshede yayibophe ngendlela eblayindi. hk hk
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 04:08 PM

Bafowethu,

Kanje iNduba yiyo eyayiqgoka iyunifom yenguqu eyi Blue & white stripes or yimtshede? , babelikhahlela abafana beNo. 1 le 2, yikuthi kuthiwa babehle belethusele ngokulivimba nxa lingawina hk hk hk.

Siphepheli nxa wahlala ebhentshini lo Gledi enyamande wageleza same class leBhudas yami laye wayelikhahlela ku second division.

Kwakuleyinye itshomi okwakuthiwa nguMagaya eyayikarabha blind.

-----------------------------------------------
Angisiye uGwai wokumbelwa, nginguGwai wokuzimilela.
Posted by: Sirumula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 07:00 PM

Nyilizwa bafethu livusa ezakuduncan...hk hk bayatsho ngesilungu ukuthi school days are the best in your lifetime,enjoy them,ngoba nxa ungasakholisanga esigidla ngeke uphinde futhi...hk
hola,zikhona yini izinja zami ezageleza eBhundu[Mzingwane],mina ngageleza ngesikhathi sikaT.V Moyo engumphathi kulabaqambisi abafana loSigidi[Tororo],Siziba [Zet,zitshwala,ziyaphapha]...hk hk amajida lawa ayevarisa bafethu...hk,will neva forget these guys..it's sad both of them are late.lisabakhumbula oDungeni[Dunga],Matshiya[Tshiyaz] labocaretaker, Mlalido and Msundulo...hk.hk not forgeting the general,original OPPO ngasemdangala[D.Hall]
AbeManama bavaah?akhona yini amajida asikeyila emission kaVellah lana?lisamkhumbula umdala uMlaudzi[iPere],for shooh majida skool days are the best.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 09:15 PM

Siphepheli
i'Iron Monster' hk hk hk ngisayikhumbula.uFincham,ngafika kuyi last year yakhe eGifford.waku yiphi i house,mina ngangi ku Dalton u house master kungu Craft.Do you know oSivule owake waba ngu Headboy?
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 09:19 PM

Bazonya

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by BAZONYA:
<strong> zwide
ujere owe extension ngibona sowasitshiya baba.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wayehlala ngaphi kwayo i extension lowo Jere? Mina engimaziyo bengingakezwa ukuthi sowasitshiya.

MTG,

Ya kutsho sekuseduze ukuthi sazane mnakwethu. Mina ngazengaqeda eNyamande ngidlalela ama second due a technicality kwi birth certificate yami hk hk hk.

Maqhame,

Mina bengikuWhitworth baba (Blue colours). USivule wabanguHeadboy nini? Ngemva kukaBabusi 'Njini' Sibanda yini? Thina sabakhona okhandamfana kusengabelungu. Owokucina kwaba ngu Andrew Christie esekelwa nguRobbins. Wabathola yini oChitepo laboZindoga owacina eseguqule igama, ayengamagiyanti ke lawo madoda edlala lumdlalo wabelungu wokudumelana odlalwa ngonobhutshuzwayo oliqanda hk hk hk. Engxenye ungomunye wama victim ami kwezama ordermarks hk hk. Ngadlala ku 1st team yeVolleyball eyayibheda blayind ngathola okungama half colours hk hk hk. Ngangibhizi njalo kweze drama, ngaze ngathola inkezo hk hk hk.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 10:13 PM

Siphepheli
Usuzangethusa mfethu hk hk hk, uyamazi uBabusi?Usho yena phela awayehlala eMpophoma then manje u based eKapa?uBabusi ngike ngaba naye last year ngivakashile eKapa wumjita we bra yami and he still talks a lot about Gifford hk hk hk.wageleza nini egifford?kushukuthi lali nga ma Senior ethu hk hk or you were one of the guys whom we did not find but left a legacy a in gifford.HINCH ORIOR h hk hk.
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 10:43 PM

Maqhame,

Bengiphambidlana kwaboBabusi. Ngisuke khona ngo'84. Okwe legacy ha ngangicabangele ukuthi singakwenelisa kodwa sazama hk hk.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/11/05 11:04 PM

Siphepheli
maybe wena wageleza ne bra yami it deepens wether wasuka usuku A level or form 4 ngo 84 either way you were around the time when my brother was around eGifford.My bra was one of the guys awarded a scholarship to study A level at Falcon College when he got straight As with distinctions around 84 or 85.
Do you know okungo form ! okwakukhathaza ngo 84,abo Mxolisi,Brian Gurajena etc
Posted by: mzala

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/12/05 03:07 PM

Maqhamehlezi

U Sivule omtshoyo ngumzawami,nxa usithi uLonely kumbe Lionel.Waphumelela ke waze wabangumanager emahoteleni e"Sun".Kodwa ngeshwa wasitshiya,I think kubo '96 or '97.
Posted by: hlathi81

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/12/05 03:48 PM

Sirumla

Nxa sukhuluma ngabo Oppo labo Tshiyaz labo Musundulo ungikhumbuza eBhundu one time.oProtho [E.Moyo],oMaRambo [owaye fundisa uLimi] uyabakhumbula yini?..hk..hk how could you forget uUtility?uNdoda lwana was a hard worker..uOrange ke?
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/12/05 08:16 PM

Mzala
Mfethu ngisho yena kanye u Lonely,it saddens me to hear that he is passed on may he Rest In Peace,he was one guy who gave us some Inspiration at School.
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/13/05 07:55 AM

Maqhame,

Bengiphezudlwana nje kwalelo banga leO'level ngalowo nyaka ka84 ngoba yikhona engenze okuyi A level kwakhona lokho hk hk hk. Usizi nje ukuthi i notebook lami lama ordermarks lasala koMgakla, bengizothi ukuli peruser nje ngiphendlaphendle ngiqaze la amagama okungabafanyana lokhu okuthi kwakungezwa. Mina ngangiyileliya prefect eli unorthodox elalingandisi ukunikanika ama ordermarks nxa okungabafanyana kusenza ukungezwa kodwa ngangincweba indlebe nje mbijana ikakhulu kwabakithi abensundu hk hk hk. I used to keep a list of the young terrors which I used to use to keep them out of their own trouble hk hk hk. Kubelungu kumbe labaabesikhalathini (oBent etc) bengidonsela emkotweni ngibhidlize ngenqindi ngoba okwabo ukwedelela bekungokombala ( I had a tacit agreement with uFincham hk hk hk).
Posted by: BngMaf

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/13/05 05:48 PM

Sgero,
Njengomuntu ongazi ukusebenzisa into lezi besengitshaye ngakuthumela incwadi ku e-mail yakho yaseceleni. uxolo baba ngithe ngiqeda lapho ngasengibona lapho obekumele ngihlokoze khona ukuze ngithumele imessage! Mina lami be ngiseNyamande uNkomo ubengumbalisi wami ngilabo helmore Vuma, OMoses Nxumalo, oTichawanda labanye nje kwabancane ngikhumbula umfana okwakuthiwa ngurevie engangibona sengathi uzadlala ibhola kusquad ngoba ube tshisa lujaha>
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/13/05 08:22 PM

BngMaf,

Hk hk hk ungixolele ukuyithenga ngivele ngiyazithanda izindaba. URevie was sidelined by injuries and as you know kwethu bekungela support structure for amaplayers.
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/14/05 06:19 PM

Bngfm...

Lami ngizoyothenga indaba yakho ngoba lami ngangise Nyamande...uqede nini ke wena Mfondini...
Mina bengifundiswa nguNcube...angazi kumbe uyamazi...laboKhuphe (the Late)....
Posted by: Sirumula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/16/05 03:28 AM

Hlathi...hk hk ukhuluma grand mfa...hk oProto labomaRambo...hk hk,jeki ungikhumbuze uUtility...hk hk those were the days jeki.uyaqava ukuthi umaRambo is now a lecturer at some university,think yiMidlands state university.still remember uChimpango[Chipere],umemba owayegidlisa ichemistry,umemba owayemnyama blind, eyiround,used to drive his green golf.
still remember uSkebhisi[Nkabinde] and the original chimney,Kaunda...hk hk.amajida ayengigcwalisela lawana.you remember uNkabs will get out during his class and smoke his ciggar then come back...hk hk Phela uNkabs used to come eklasini for 45mins and start writing history notes on the board without a textbook,if the bell goes,even if he is writing and,he will stop write there...hk hk..umemba wayengigcwalisela..hk hk
Posted by: Jeqe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/23/05 10:10 AM

...hehehehe...Ndabezitha waze wangibisela khatshana mfanekhaya...Uqinisile sibili okucaretaker lokhuyana kwakuthiwa ngokusikwehle sibili ngikhumbula ngelinye ilanga omunye umfana wakubiza ngebizo leleli kwavusana laye kabi..uNcube lowana owayefundisa iHistory owamagogorosi nguye ubabomdala wami phela nguye owangidingela indawo khonaphana njalo nguwe owayengibhadalela imali.Ngamdanisa kakhulu ngokuphumeleli ezifundweni zami.Lokhe efundisa khonaphana eMpopoma kodwa khathesi segugile...Kwakuchaza mani esikolo lesiyana
Posted by: Ndabezitha

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/23/05 04:45 PM

Jeqe: uthi u Ncube yisihlobo sakho. uyazi umdala lowana waye fundisa ngenye indlela. Wayethanda ukusilandisela ngesikhathi sakhe efunda e UK.

wena useke nini eMpopoma.
Posted by: Jeqe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/24/05 01:35 PM

hehehehe...wahlala isikhathi eside kakhulu eUK...waze wafica umfazi sewayenda..khathesi lokhe ehlala yedwa..uyamazi sibili..mina ngaqeda ngo1994...
Posted by: Ndabezitha

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/11/05 03:46 PM

Jeqe so uyamazi U maryliyn ....owayemude eyimodel....

UOctavia lomnawakhe u Anele, uyabakhumbula...
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/16/05 04:12 PM

aaaaah siru....usakhumbula onkamanzi(Z.Mpofu), uDladla, uma-Frie, oVhuzhu.
lamajida ebundu aye represent; o ndondo,obongo wama easy, odigna labo sirah.
zazikhupha laphana.kule shortage yaba fazi sitshona sidanela ema oranjini lokungo nantshisi.
Posted by: Sirumula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/16/05 08:32 PM

Dabuka...hk hk uyamazi uDikina[Digna] jaha,eiyi Sigidi yayimbiza njalo.skeem and ubabiza grand,omaVhuzhu-vhuzhu.hk hk eyakini jeki,lawe wadanela ku-Orange,wawusebenzisa iboiler lawe?phela eleSemukwe lalile upstairs...hk hk.usamkhumbula unamtakara...hk,the one after umfazi kaSkambies[Nkambis].
eiyi kwakumnandi gazilam ebundu.kanti what happened to iNyangezi[Manyange].
ungukhumbuze uNkamanzi,what about uMswane?usayikhumbula.yake yangigcwalisela ihlasela eyinye iboyz yathi,"akubophe ibhanti lelo awuboni ukuthi lilenga njengobolo".
Posted by: ntombenhle

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/18/05 08:48 PM

Maqhamehlezi

UJabu ngiya mkhumbula uyazi, ungaphi? wenzani?, is he in touch with any of the guys asafunda labo? If u r still in touch laye umbuze all this ubusungithinta, kungaba kuhle ukuthi ngikhulume laye about the good old days zeMgandane. Umtshele ukuthi ngingu nkazana lowana owaye drophwa yi datsun eyi yellow uzangikhumbula hk hk
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/18/05 09:24 PM

Ntombenhle
uJabu wagcina eyi journalist specialising ku photo and camera journalism wasebenza for some time ku ZBC wagcina esephezudlana kwezabo cameraman,manje use Australia kumbe e New Zealand, do not be shocked ma usumbona esengu reporter ma kube le suicide bomber e Iraq hk hk hk.Well dade i will make a point to be in touch with him and let him know about you, then take it from there.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/20/05 12:24 PM

SIRU
u futha (nyangez) wahamba wayafundisa efalcon....but kulemember engezwa isithi yahlangana laye engani kaqinanga kahle.
utshiyaz phela wayeyi informer ye zanu engayenziyo kodwa etshona esithengisela amacard e mdc.
uyakhumbula umswane efundisa ireprodtn ngesindetshu....jeki umpolazi wake wangitshaya umdala lowana......manje unkala ndoda wasenzani sintshontshe ipenda. hk kh hk
upata pata(library) ke uyamkhumbula
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/23/05 08:53 PM

Siphepheli
Bheka isikolo sethu besivusa,hk hk
http://www.zimbabwechronicle.com/2005/March/23/sport/sport8.htm
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/24/05 08:00 AM

Yekela benze ndoda engxenye kungenza ezinye lazo zicabange ukuvuselela. Phela besekungani lunxuwa laphaya.
Posted by: Sirumula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/24/05 07:49 PM

Dabuka...eiyi mfana ungibisele ebundu for shooh dlozi.umswane wayeblind,l remember egidlisa iBiology ngesiNdebele then abesesithi sizibhalele amanotes ngesikhiwa...hk hk.
hk hk upata-pata ngimkhumbula kahle.
hawu iFuthazi liyatshisa-tshisa...shame,hope lizakubangcono.uTshiyazi wayelitsotsi blind,hawu wayeyi insider kanti.manje wayetrick.
usamkhumbula uking Pin[uTshuma] eyayigidlisa iaccounting.umemba wayewonakele lowana.yayingena eklasini ngenhlamba everytime.
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/15/05 12:52 PM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> JZ JZ eMajoda bakwethu ngobani ababeseMajoda eplazini. Umphathi kwaqala kunguMatjaka lona owazama ukumela iMDC ngo 2000 kwasokusiba nguSibanda okwakuthiwa nguGunman wayengatshayinje umdala evuthela. Wozani Majoda sibonane. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> for now ngizabe ngikhangele
Posted by: iboyz

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/15/05 02:36 PM

Ngizwa kuthiwa uMkandla lokhwe engu-headmaster emazwi. Mina ngafundiswa ngu Makhumalo (uMagwaza) owayesincweba nge pen emlenzeni. Dokotela, uNhamo we-West ngiyamazi blind but angazi ukuthi sewaya ngaphi. uyamazi u-Khumalo omfitshane othunga iz'cathulo duze legedi lebhawa ye-West, ulenkani engayenziyo.
abafunda e-cyrene, liyamkhumbula u-boarding master u-Rayiboko, umdala wayehlupha kubi.
Posted by: rev.lovejoy

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/15/05 02:58 PM

iBoyz ola s'bali!
uRayi jeki kawungeke wamkhohlwa nxa wagidla emission ,wayebusy utshomie lowana.Last time engacina ukuzwa ngaye ngizwa kuthiwa wayegula blind angikwazi kumbe wacina esedlulile ,lomfazi wakhe lowana unaTina,ha!
imission yayingasoze ibe yimission kungela Reebok!
Posted by: bunandi kill me

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 05/31/05 11:06 AM

mina ngidinga umuntu owafunda eluveve from 1998 to 2002
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/07/05 05:16 PM

Hawu kanti BKM ungikijana kangaka


JZ JZ JZ wozani lapha sibonisane
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/14/05 05:12 PM

milton-townsend-gifford 1986-1991 masi khumbulaneni
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/14/05 05:35 PM

Bakwethu ngiyadinga lapha:


Ngidinga abantu abalamabizo alandelayo, ngizwa kuthiwa balahlekela e United Kindom leGoli


Mendradis Bianca Nyoni
Gugulethu Mbele
Nqobizitha Ndlovu
Zihlobo Siwela


Ncedani bakwethu, nxa lingabathola lababantulibazise ukuthi uMsupatsila uyabadinga
Posted by: Mabila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/14/05 09:27 PM

Msupa hk hk hk Okukhijana okungu BKM kufuna khona ukulaya abadala uyakubona?

BKM wena kumele ucele kuMama ukungena lapha <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> .
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/14/05 09:37 PM

hk hk hk hk Kutshele Mabila hk hk hk
Posted by: madwedwe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/15/05 10:57 PM

Ah shame BKM!!!

Bengingazi ukuthi uchago lusanuka emakhaleni.....

Ungakhathazeki uzakhula fana.

BKM ngake ngakhonjwa phela ngo-sisi beLuveve, engxenye uyabazi.. Kodwa kukudala phela lapho. uSakhile Ndlovu owayeseLuveve uyamqava na?
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/15/05 11:06 AM

BNK ukhuluma nge primary na?


Bengingazi ukuthi ngesikhathi lesi wawuse primary. Phepha uzabangangathi
Posted by: rev.lovejoy

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/15/05 08:05 PM

ahhh madwedwe baba ungaclemi sbali!!!
udade lowu okhuluma ngaye ngimazi more more ngumngane wami more and otshomie bakhe ngiyabazi ngumakhest wami eluveve,wena ngangiyakwazi nxa wawubambile otherwise suka lah!!
Posted by: Mthoko

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/15/05 11:50 PM

Ngubani owafunda e Milton junior 85-91.
Kumbe e Milton High 92-97.

Im sure lisangikhumbula, yimi utshomi lowana omuhle blind hk.
Posted by: Mbiko

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/16/05 02:22 AM

Msupa ,

Ngangise JZ Moyo mina kusesengu P.Machaka ngezwanje kuthiwa emva kwaba ngu Sibanda angisazi ukuthi ngumuphi lowo ngoba kwake kwaba lomunye u Sibanda esasimbiza Slalatshani owayengumlandeli kamphathi weskolo.wena wasuka ngawuphi umnyaka Msupa .

Uyaba khumbula o Dlozi , Zuka , Mathanda, just to say a few .
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/16/05 11:21 AM

Mbiko

Minga ngamthola u PJ Matshaka sibili, umsekeli mphathi kwakungu Dawu elokuphoxa sengathi ngiyalilibala. Ngemva kweminyaka embili emithathu, uMatjaka wavalelisa sakhala sibili ngoba kwakuyindoda emadodeni. Kwabuya uSibanda okwakuthiwa nguGunman ngoba engadubuli nje elomuntu phansi, wayethi engakubamba usephula umthetho, wayengelandaba lokuthi ungaphi, hatshi wawudunusa sibili udutshulwe. Ngisakhumbula abantu abanjengabo Sports Captain 1992, Headgirl owalomzimba omkhulu, labanye nje abathize abanjengaba ntwana baka mphathi Matjaka, Linyori, Metsi, Halifeli, Lifelile kanye loHulukile, ngikhumbula abadlali benguqu njalo labadlali be Volleyball , Mina ngangiku Nyathi i house.

Abanbalisi, ngikhumbula abantu abanjengabo Maboyi Ncube, R D Ndlovu, Douglas Jimmy Mwonzora, indoda eyake yadlalela iD Tornados, labanye abaningi ningi. Ngikhumbula sisengamadzwinyi sisiyadinga odinini esibayeni zengulube, sintshontsha inkukhu, umumbu sisiyapheka egangeni kumbe sisebenzisa an element eyokubilisa amanzi esasiyenza ngamagabha awe beans. We use to take one small tin, silifake phakathi kwelikhudlwana and we balance ngezigodho, sifake intambi zikagetsi , live wire to one tin and nutral to another one sifake emagetsini then we will be having something to boil umumbu kumbe inkukhu.


uCasper owe star force hanstho yi product yeplazini. Uyabakhumbula omandobe? uFarm Manager ke?

Kuningi wethu
Posted by: mathimula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/16/05 03:30 PM

Kambe bakhona abafunda eJahunda primary school le Gwanda high. Kumbe ngiliqembu elizimele lodwa
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/16/05 07:32 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mthoko:
<strong> Ngubani owafunda e Milton junior 85-91.
Kumbe e Milton High 92-97.

Im sure lisangikhumbula, yimi utshomi lowana omuhle blind hk. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/16/05 07:38 PM

Zwide hk hk hk oblind ngani Zwide? Phela otshomi babeblind endaweni ezinengi hk hk wena wawudume ngani???
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/16/05 11:49 PM

Ngezikhathi zami...ngangi Dlala iBasketball...ngijima njalo...ngangisaziwa esikolo ngalokhu...

Kodwa ke ngathi ngiqeda lapho ngase ngaziwa ngamaShabeens..osisiBetty hawu...hk hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Emagwegwe north there was a shab being run by an old man i forget that guy's name...

EMpopoma ngangiphuma ngingene ko Tshimbi ngake ngagida kuleya ndawo <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> ....those were the days <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Kuthi ukuzigqaja.....hk hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/17/05 05:46 AM

mathimula

mina ngafunda e jahunda primary grades 1-3 ngasuka ngaya e st christophers.

ejahunda high angisafinyelelanga
Posted by: Homer

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/17/05 06:53 AM

Akelincede bakwethu mina ngidinga iloba ngubani owafunda kumbe owafundisa eRegina Mundi Sec School le ekuGwaai hatshi le eseGwelo ikakhulu kusukela ngonyaka ka 1990 kusiya ku 1993. Ncedanini bakwethu. Kwakulojaha esasimbiza ngokuthi Bhekimpilo Maloba Ncube. Yena wasuka waya eGoli asazi ukubambana njalo. Abafowabo ngo Celani no Faniseni.... <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: mzala

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/22/05 05:08 PM

ngidinga u S'libaziso Sojila.
Posted by: kaMjaji

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/22/05 05:24 PM

mzala
Lizasikhombisela abanawethu lapha. Asisaboni kuhle
Posted by: mzala

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/22/05 07:21 PM

hawu bantu ngafunda laye e St.James!uyamazi yini ungincede ngenombolo zakhe?
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/30/05 12:39 AM

Lami ngisukumele ukusekela uMkhize asazaneni sibili.Hanti yimi phela!!!
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/30/05 12:43 AM

Qoki badala enkundleni kambe unga ukhona okwaziyo ukuthi omunye wethu sowaya ngaphi ngitsho uMazakhela phela.Ncedani nkundla kade ngacina ukukhulumisana laye lapha enkundleni.
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/30/05 01:44 AM

Homer

kanti ungumfana kaRombosi. yazi bengikhumbula uKandima ngivela espano namhlanje.
unfortunately uBhekimpilo angisamkhumbuli. but uBukhosi passed away sometime back,ejoza. ibhudasi yami kwakunguNkomox uAmkela actually yikhazola, ngakufela lokho emission sibaleke yaya ejoza.wawulabo Mzo labaDzungu or oOrams laboMelusi asingasazi which sream was which, mina kutsho ukuthi we were together for only 2years emission, may be ungomunye wabomember engibadingayo ababengihlupha ngingakugadela hk hk! PM me.
Posted by: Mbiko

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/30/05 02:27 AM

Msupa .

Xola wethu bengikade ngingekho hk hk , well mina e JZ Moyo ngisuke ngo 1984 ngazobuya futhi mid 80s ngiku Teaching ngilungisela ukubhabhathizwa nje ngombalisi . Ngakholisa njani ukufika lapho engageleza khona kodwa sengingumgelezisi . UMPHATHI WAKUQALA LOYO NGIMAZI KAHLE KAKHULU KANYE LABANTWABAKE LABA OBAQAMBE NGAMAGAMA , Well asitholane ngasese maybe singacina sesisazana sho sho .
Posted by: Homer

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/01/05 01:23 PM

Yebo nganguyena, phendula phela Lembe ngikuthumele i email address yami privately. Kukhanya ukuthi wazi amajaha amanengi sibili lanxa amanye awo ngingasewakhumbuli nje.
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/01/05 02:30 PM

Homer

xola s'bali bengibambekile kakhulu abelungu bafuna ukungibulala ngomsebenzi namhlanje(07/01) liholide bangifuna phakathi yikho nje ngingaphenduli. kodwa uyabona irobo ibiyinamba 1 hk hk! mina ngafika loA.K.H. Jama emission kulaboSekoz wemaths wabulawa butshwala. laboNondlela uMaNcube wesiNdebele i think wacina sedephuthayiza eyinyimpitshi ethiwa nguMathe sokukhathesi lapha.Wasewasuka i think abafana betshisa istaffroom. uKandima wayeselomuzi eTamuhla. uMkata wayesenguhead and died i think ngeheart failure. labosister ababebahle njani ngangigcwala ngabo blind sengihlala enovie hk hk! ufather Deric was implicated kwi sex scandal e-involver amavideos abafana betshaya indlwabu lamamisi, by a Tirivavi chap i think he was only an informer yamacid and teaching some strange agric esidla lolab assis uSethekele intombi kaVictor the demoted headboy hk hk!
Posted by: Homer

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/01/05 03:58 PM

Lembe wazi okunengi! UJama ngiyamzonda kanti omunye wangitshela ukuthi wakhahlela ibhakede kudala? Uyazi mhlakutshiswa isikolo angithi ekuqaleni abafana babulala amawindi betshontshontsha ama envelophu. Omunye umngane wami usevika ngami uJama wasibizela ewofisini yakhe wangidabula ngomqwayi usister Jeniffer Smith wangithwalela eMpilo ngemota yakhe. Ngangisehluleka lokuhlala phansi lokhu emoteni bhululu. Yena nje wayele personal vendetta, this could be a misnomer, but yena wayelomhawu wokuthi umsalukazi womlungu wayengithanda ngoba mina ngangiqava kuhle onke ama subjects akhe ayewafundisa kukanti ngangilama big personal problems.....UMaNcube ngisamkhumbula angithi bathi wayegqiba amakhushini ukuze abelezangemuva ezinkulu.

Abanye bayatsho ukuthi wadliwa ngu Edmore Mathambo usamkhumbula owayedlala kabi ibhola. Bakuphi oMgcini Nkala, Zenzo Ncube, Danisa Nkomo, Phineas Mwakajileke?
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/01/05 04:23 PM

sho Homie uyimpintshi ngempela uMathambo ngimqava over laboNdodana laboMasweu amajita ayelegemu blind. uMaNcube wayephana blind but ideri yayisharp ojiji ngayibona live one day. amaenvelops ayeseblokhe leztitshi abafana sebebhalela amafenda ngama on gvt service trees are life izihlahla ziyimpilo miti upenyu hk hk. impintshi ezinengi zaphumelela mina bangixotsha ngefirst term ebhundu kulower six ngokuganga eTexas (thekwane) ngasuspendwa ngaze ngayaqedela eAnderson sengicawa lapho. mana ngiye espano shutaz.
Posted by: Homer

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/01/05 04:29 PM

Kodwa wena uwubani mani? Mina angithi ngaswela yona lendawo yama A'levels ngenxa yokutshiswa kwestaff room le wolu(hall) abafana abangodanda bengafuni ukubhala lemihloliso. Awubheke lenkethabetshabi kaLobathi. Kodwa yini engihluphayo mina kangizange ngisayenza le A'level leyo kodwa awubheke ke sengizoqeda inyuvesithi yami lapha eYulophu. Ngizogoduka kodwa ngemva kokuqeda kwelabamnyama...
Posted by: nkalangadumbu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/01/05 05:49 PM

Mina ngikwana kabili ngoba ngingowelobhengula West njalo ngafunda Embakwe ngaqeda kathesi ng 1996. Elobengula ngihlala kuma 4 duze le mountain view
Posted by: SILO SAMABANDLA

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/02/05 05:37 AM

...bakhona na abatshova eMission (cyrene) ngeminyaka 75 to 78 ,sizivalela imission ngenxa ka Lameck ,owabuya lereport ivela eSolusi eyokuthi amatororo ayethe afuna isidumbu somfana wesikolo eMission.
Posted by: nozithelo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/02/05 01:37 PM

mina ngidinga abantu abafunda etownsend(1982-1986)lechaplin(1987-1988)le u.z (1990-1995).if you are out there guys lets chat
Posted by: barry

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/02/05 03:14 PM

Nozithelo

mina angifundanga eTownsend ngaleyo minyaka kodwa ngangikhonjwe khona.Ngingaze kumbe lathi uyafuna ukuxoxa lathi?
Posted by: Dokotela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/02/05 03:21 PM

Mina, sengi cinga iimpintshi zami, eze Mazwi lase ma eri. Likuphi bafethu?
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/03/05 07:41 PM

nozithelo

mina bengise townsend 1988-1991
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/03/05 07:42 PM

nozithelo

sorry l meant 1986-1991
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/03/05 11:11 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by nkalangadumbu:
<strong> Mina ngikwana kabili ngoba ngingowelobhengula West njalo ngafunda Embakwe ngaqeda kathesi ng 1996. Elobengula ngihlala kuma 4 duze le mountain view </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wena Mfana ngangise Embakwe...till 1991 Lo Zimba u dorm master...
Khuluma lami mfana waku titshi(Plumtree)
<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/10/05 03:20 PM

mina ngidinga abafunda eFusi(1981-1987),eMtshabezi(1988-1991)leManama1(1992-1993)efusi kulabo Mr Mawuwa laboD.Mpofu.EMtshabezi kulabo Nhlambelo,Nkala,Ngulube (teachers)
Posted by: Sgero

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/10/05 04:53 PM

Silo Samabandla

Angisahleki so wena mfana omncane, ungibulele yazi ngendaba yakho yesidumbu so mfana wesikolo se Mission!! Ngiye ngaya e Cyrene ngo 82 okomnyaka owodwa ngisiya phinda u Form 4 angithi lekhanda lomili. The favorite yami was going to e Usher Girls lokuyadinga ama shake shake estimeleni se Botswana (out of bounds!!)
Posted by: nozithelo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/10/05 08:56 PM

speaking of ifusi reminds me of mafakela ngezikhathizabo mrs dlodlo and ms sibanda.anyone from mafakela during that time?
Posted by: Homer

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/11/05 07:15 AM

Hey Nozithelo, ngilabokhazini lomnewethu abafunda eMafakela, amagama, ngoVusani Tshuma lo Lovemore Ncube, ngempela nxa kwakungumyaka munye kufanele lazane, ikakhulu u Lovemore waye blayindi kuma sports......
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/13/05 01:56 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sgero:
<strong> Silo Samabandla

Angisahleki so wena mfana omncane, ungibulele yazi ngendaba yakho yesidumbu so mfana wesikolo se Mission!! Ngiye ngaya e Cyrene ngo 82 okomnyaka owodwa ngisiya phinda u Form 4 angithi lekhanda lomili. The favorite yami was going to e Usher Girls lokuyadinga ama shake shake estimeleni se Botswana (out of bounds!!) </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hk hk hk Vele wena Sgero wawu ngezwa..amashake shake wawa qalela kudala.... <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Ngake ngapanitshwa phela ngendaba zokungena e bhawa le Plumtree...ngimelele yona Truck ukuthi iyengitshiya khona emishini.... <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: nomakanjani

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 07/24/05 04:58 PM

[b]WANTEDI! DEDI ORO ALAYIVI!

Last hedi ofu oro sini samuweya ini Landani.

<img src="http://img166.imagesh... - " />

Pulizi aphirotshi with kheya oro du noti khonifuranti unless withi bheki-aphu ofu pholisi.

Ifu yu hevi inifomutshini lidingi thu aphirihenshini ofu fujithivu, kholu nomakanjani ethi ng'khaya +2639.....p..!
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/18/05 05:07 AM

Bangabe bekhona abafunda e Jahunda primary, Mount Cazalet or St Christophers yini?
Posted by: BongieD

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/18/05 07:21 PM

MKABAYI

Mina ngafunda ESt Christopher's, ngaqeda khona ngo 1997, uheadmaster enguTshuma, angazi ukuthi wazi obani abafunda khona.
Posted by: BongieD

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/18/05 08:00 PM

MKABAYI

UXOLO I MADE A MISTAKE, NGAQEDA EST CHRISTOPHER'S NGO 1987 NOT 1997.
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/19/05 12:28 AM

BongiD

mina ngafunda kusese ngu Nathoo u head ngaqeda nga '85.
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/19/05 08:51 AM

Bantu bakithi.lwas left in amazed consternation after taking a little while reading some postings on this topic.Hey bafethu umhlaba lomcane kakhulu.l just discovered ukuthi inengi labantu lapha sakhulela one ndawo.Ola Homer lawe Lembe.BelisesiMundini bafethu,bengkhona lapho ke lami.UKandima likhuluma lalo umbalisi owe Agriculture owayelomzimba omncane loMaNube wakoBango owayefundisa isindebele elobuso bakhe obumavinqovinqo.UMkapa wayeyidonki yomuntu,angazi ukuthi wabanguHead kanjani.Rombos letruck yakhe.Samntshontshela umumbu wakhe kakhulu lowayamGerman.Ngikhumbula iroboriya bafethu.
Msupatsila loMbiko,ligidle eMajoda bafethu.Bengigidlisa lapho ke mina ,uHead kungu Sibanda.OMwonzora laboSibanda uMdawini besigidlisa njalo sidlala ibhola sonke.OMadumeja oMbele laboNhliziyo liyabaqava? UmdalaHOVE ke owayengu boarding master?
Posted by: mshoza

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/19/05 10:35 PM

Lapha kungathi kugcwele i-ol' skool abanye benu im sure ngafunda labantwana benu hk hk bakhona na abafunda St james btwn 1996 to 1999. Kwakufundisa oMave labo Apara. ngikhumbula lenja leyana ekaMrs Beardal eyayi racist okwakuthiwa nguMissy eyayibalekela oDarkie hk hk hk

Mzala: mina ngafunda loSilibaziso same class kodwa angimazi ukuthi ukuphi. Oform 4 baka1996 uyabakhumbula, oGroovy, oMobhee oGloria laboDeborah Fay osebhalela i--Chronicle. Phela kuthiwa uVimbai Tswara sewasitshiya shame bakithi
Posted by: Sibambamahawu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/19/05 11:45 AM

Mshoza
Angikwazi kodwa wena wazi umzukulu wami UNontokozo (Deborah Fay) Ndlovu. Akuzisho wena ungubani mhlawumbe umzukulu wami usakukhumbula.
Posted by: dabulap

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/19/05 06:52 PM

Mzukulu kagogo

Lami ngangisemanama ngo 92-93

Mabhidliza

Wawusenzwananzi ngawuphi umnyaka
Posted by: mshoza

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/19/05 07:22 PM

Ankeli kaNtokozo
Mina ngangiyi-jnr yabo Nto she was in form 4 mina ngiku form 1. Mina ngangiku notorious squard ngihlala kuDorm 1 west labo Bobo jnr labo Sja. Sasithanda ukuvakatshela eDorm yabo oNto sisiyabona oMoreblessing labo Sbonokuhle aka 'Groovy'. Yena uNto waye yiclown yeDorm yabo wayelama-award winning performances ngiyakutshela!! hk hk. Im sure if u tell her ngakho lokhu engabangazi
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/22/05 10:27 PM

dabulap

eprimary ngafunda efusi,secondary ngafunda emtshabezi the ihigh school kwakuse manama

mninimuzi ngiyabazi bonke obaqambayo ngoba ngike ngasebenza labo,uyamkhumbula umafriza labonambish
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/22/05 10:34 PM

Hawu uDeborah Fay Ndlovu nguNonto kanti? Yebo bengingazi. Sengisazi okwamanje
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/22/05 10:38 PM

Mnini

Wethu ugidlise nini. Mhlawumbe wangiqambisa uthi ngisakuqonda. Bonke abantu okhulume ngabo ngiyabazi blind. I was in good books labo. Mina ngagidla iminyaka engu sikisi eplazini mfowethu.

Ngilokhe ngizama ukuthi ngibone ukuthi uNcube lo nguphi wakhona. Wawufundisani Ncube? Mina ma kuyikuthi wagidlisa eJoda for a Long period kuyamele ubengazi.

I used to play ivolley labo Choto. I disk ngangilidlala but ngemva kwesikhathi labo Go Beer, Gova, labanye abanenginengi
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/22/05 12:06 PM

Ola Msupatsila,definitely mfanekhaya kumele ngibe ngakugidlisa ma uthi wena wawulaboGo beer labo Gova.UGova wayengucaptain wehouse yami iMpala edlala engusweeper wethimu eyayi khotshwa nguNhliziyo.UGo beer ngangihlala ngimkhuza ngokuthanda ukusola abanye egamini.Ungitshele igama lakho ngasese hatshi lapha ebandla.
Posted by: dabulap

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/22/05 12:30 PM

Mzukulu

hayi kuhle ke, lami ngangilapho kodwa ngingemuva kwakho. Usabakhumbula oBismack, Nora, Lifaqane, Lovemore, Happiness, Banarbas, Skhumbuzo, Mqondisi ngiqamba nje ababehlupha emadane laku love avenue esihlahleni sebhanana. UVela, uMasendeke, uMpofu, u-undertaker angisalazi ibizo lakhe eleqiniso, lekhombi yesikolo eyayigadwa ngabaxotshiweyo kuphela ezingoThunder ezaduma ngokupanitshwa. I miss those days
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/22/05 12:46 PM

Yebo mzukulu-kagogo,uMafreza angitsho utsho uFreedom Ncube.Sasimbiza uMafefeza ngoba wayethi ma ekhuluma kuphuma umfefezo emlonyeni.Ngathi ngifika mina ngezwa kuthiwa kulombalisi okuthiwa nguFreza otshiya abanye ngejubane,ngahle ngamthathela ititle.Unambishi utsho umama lo owayelomntwana okuthiwa nguMbishi,washeshe watransfeya.Wena usebenze labo nini?
Posted by: Sis Noe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/04/05 01:07 PM

Akula abe Nyathi High School lana???? Kwakuyisikhathi sabo "stretcher" and 'em ndiyabalibala abanye bakhona. Or Minda Mission
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/08/05 11:35 PM

dabulap

ngiyabazi bonke obaqambayo bangaphi bona oBismak.lesiyana iskolo sangiqeda du finish nya.uTsheza utitsha usmkhumbula loCheza umntaneskolo.

aluba iaids yayikhona laphana sasizavalwa lesiyana iskolo,futhi waze wangikhumbuza
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/09/05 09:15 AM

kwabasekhanada akula abayake bembonele abangane bami ababili engabacina ekhaya MALAKI DONGA LO-JB NJABULO NCUBE nxa libazi ncedani ngenombolo ngasese bebehlala elobengula west.
Posted by: matshetshe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/05 09:18 AM

mina ngidinga iboyz zeBHUNDU amajaha ayebala umdiba ,siloSIGIDI lina bo1A1 elikunathayo ngikunatha lelikubhemayo lakho ngiyakubhema, .loMAFANA, UGUNDUZANE woza guswini woza,SPOX ,MHLANGA chemistry is no mistry bantwabami, PHUTHI ngamagogolosi, MPONDO, LUNGUZA, MAKHAZA even numbers up to your bottom,CLASS ,NGUGAMA cleanliness is next to godliness ,POKIE, NDWANGU abafana umgodi wolwazi bayawuzonda,MTILIMANJI .likhona yini majaha ,ethuli ,engwezi ,ensiza ,elimpopo ,erama ,esemukwe, eshashi , ngensukuzifaka mganuwenyama locaretaker esithi 'sebenza lapho wena sigangi", 1985-1988
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/05 12:24 PM

usigidi, mafana, gunduzane, ngugama bonke sebasitshiya mfethu. Usagaya ulidzwinyu usiyatheza inkuni zokubasela amanzi kuboiler?
Posted by: Gazilikababa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/05 03:08 PM

Mabona

Ngilusizi kakhulu ukuzwa ngokutshona kukaNgugama. Abanye laba besengike ngezwa.

Indaba yokuyatheza yayi bhowa ngokuthi wena othezileyo uzageza ngaqandayo.

Haro Shashe!!!!!!
Posted by: matshetshe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/05 04:43 PM

HARO !!! SHASHE ,loNgugama sewatshona kubindoda akelitsho madoda lalikhona nini eshashe? sibasela ibhoyila siphinde sidle icold water ,imouth exercise madoda ke? uyazi kangikazake ngitshaywe luvalo njenge last day ye themu lokuqala singompankwa ,omalala ephayiphini omanqanstheli tshemba ,ngangithi baza sibulala ndada ngalala ngikhangele
Posted by: matshetshe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/05 04:52 PM

amadoda uyazi ababalisi bethu sebaphela madoda lo juba laye, angazi if its true kuthiwa lonyathi ungwangu wasitshiya but angika verify lendaba i why not yasiqedela some of the best teaching brain mthwakazi ever produced they will remain forever my heroes i loved them bengitshaya benjalo kungasibo bani anginje kodwa madoda mina ebhundu ngake ngatshaywa
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 07:42 AM

eita Gazilikatopi loMatshetshe. Mina ngangiseRama 1990 to 1993 then Ingwezi 1994-1995.Bangaphi oPercy mawarie oLiberty tichafa oNqobani moyo etc?Phela emdangala ukusankishina lerazor hk hk hk.UKhwapu (Librarian) lisamgaya sowadlula futhi.

Azkhupheni majida lapha ngoba yinkundla yethu le.
Posted by: matshetshe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 09:22 AM

mabona
sakhuthana ke mpintshi yakithi but lawe uyazi the spirit is one , amayobo eseqakeza phandle kwelibrary sesiphuzile besibhala mina bengise shashe ndoda labo zenzo nyaliwa labo boka stoboli(he is late and i did not even get a chance to pay my last respects) ,kuthiwa kulamama laphana ehabane owaninda bonke ababalisi bethu ngesibungu sengculaza ,awuboni ukuthi wenza okuyi mini-ethinic cleansing kwakhe lumama yena lomthakathi kutshiyana ngaphi?
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 10:03 PM

Matshetshe fethu

UBoka owayejika iJavelin,owayesebenza ebank sowasitshiya? tough.EShashe kwakulabo aBhandoni lamaBoxer amnengi, sengikhohlwe their names.Abanye bathi umfazi kamafana lowana owayelipoti nguye owatshonisa umafana,sigidi logunduzane.

Usagaya obhontshisi leHoboroom?First day ufika ulidzwinyu sokuthiwa sikutshayisa imouth exercise ngoba kudliwa inyama elamathambo.Ngeweekend yakuqala subuzwa ukuthi dzwinyu ulespoon yini? ngoba kuzodliwa iroll call hk hk hk.
Posted by: Gazilikababa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 01:12 PM

matshetshe

UBoka sowedlula!!? Kubuhlungu kelokhu. Mina bengiseShashe 1989 to 1992. UBoka was our House captain engu upper. Saphela madoda.

Eita Mabona

Oliberty babengemva kwami ngomnyaka. UKhwapho laye shame.

AbeShashe, ukudisha iduty- first portion, second portion, third portion, mabig basin, zirombo!!! Haro Shashe!!!!!
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 02:03 PM

zkhuphani Gazi

Ishashe was full of amafadzom.Safunda laboSavimbi, oDingulwazi ndlovu & they used to fadza jeki.

Usabagaya ostenado beRAMA laboabhandoni? ndoda.Sasiwathi ngamageva hhk hk.

UMadeya ke?
Posted by: Gazilikababa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 02:43 PM

Mabona

UDingulwazi uMasisa! Jonathan Savimbi! Usakukhumbula okuMvevi? Umfana lowana okwakuthiwa nguJoga, umfana wejoga eyiyellow wayangaphi? Mina ngangilabo Mahlahleni, Mmusi, Dakalo ...

UMadeya " ..these Ramakwebane boys, they only come to the Khirinik when my daughter is there."
Posted by: Khanka

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/11/05 09:38 PM

linjani lonke,Hayi ke ngiya jabula ngoba lami bengise Nyati 1994-1995
as per wena ubuse nyathinini !!

Akula abe Nyathi High School lana
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/15/05 05:13 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mabona:
zkhuphani Gazi

Ishashe was full of <strong>amafadzom</strong>.Safunda laboSavimbi, oDingulwazi ndlovu & they used to <strong>fadza</strong> jeki.

</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kanti ulitshabi? Babeqinisile kanti ngawe?
Posted by: dabulap

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/17/05 04:42 PM

Mzukulukagogo

uBismark ngiyasola ukuthi i aids kade yambulala, kodwa uthini ngo Thunder, lesiya sikolo ungathi babebuthinhlanya zodwa. Ngubani osewake wahlangana laye owafunda eManama. I always wonder whether there is any good that ever came out of lesiya sikolo. u Vela yena usaphila?
Posted by: Sis Noe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/16/05 09:40 AM

Makhinte ngangise Nyathi ngo 1998 khonapho..But kwakuchaza uyaz...Abafana besiya ko Mahamba ukuyathenga utshwala ama V-shows lawa..

Wafunda le any Bhebhe boys na?? Ngoba ngama brothers & sisters ami..
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/16/05 10:47 PM

ngiyalizwa bafowethu labodade,mina kangiyanga eskolo ngangiselusa inkomo zikababa.Bengivamise ukwelusela ecingweni lwe Regina ngipuma koSpepa.ngelusa ngaze ngayeka sengisiyadingumsebenzi ko Bulawayo ngo 88,ngazi uRombosi owayengafuni selusele emishini ethi siqedukudla kwenkomo zake <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/16/05 11:10 PM

Cypepah
Mina ngifunde eRegina from 1987 to 1990,uRombosi edriva itruck yakhe.Sasintshontsha[repossessing] umumbu ayewulima ensimini yakhe.lSiphepha sasidlala layo amasports kakhulukazi baba.
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/16/05 11:59 PM

awuzwe ke wena nguwe umuntu lami ngangiwushonsha umumbu ngilabafafana bami abafunda eRegina uchristoher gulu lomalume u enest wayefundisa lokalusokonya londekendeke
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/17/05 11:19 PM

akusho mfo uyabazi yini laba bantu Kazareth Mathema,Phakamani,meikles, Sinothi Maqonda Mishek maxhoza labojudge besabhabha,uRombhosi wayezidlela abafazi besabhabha lako Tamuhla le railways,anyway kospepa kukithi ngipuma emzini kaspepa umfundisi noma nje sengaxhwala angithi bathi umfundisi kazizali,ngifuze kobabusatani lonatani <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/17/05 12:44 PM

Cypepah
Ngiyabazi bonke laba mfowethu.USinothi wayengugoalkeeper wethu.l remember mhla eqamula iplayer yeGeorge Silundika.UKazarethi owayela malips abomvu laye wayetshova igame,bonke oMaxhosa but they were a year ahead of me.URombosi wadakwa wajayiva iviki yonke iGerman ize iwine iworld cup.Mina ngafunda laboTheo charles,Mayellow,Manyozo,lamatwins akoSpepa ayegijima i 12 rounds.
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/17/05 01:30 PM

ngafunda labo osnothi kodwa wayelamazinyo amancani uthe eseseRegina akhula uKaza yiclassmate plus umakhesto abafana bakhe ngilabo lapa UPakaman lo M Thabisi ngisapuma kancani ngizabuya ngikuxoxela ngo fada David weyesithi (lonke lipa liyizituta zami ibandla lithi yebo nkoooooosi.ngafikeRhodizha ngathengijibhiya yami yebo nkoooosi.undeke uyamazi na losister sali weprimary?ngafunada khona ngo 83 sisiyakudla ingoloyi uTheo uskumbu ngohomeboys zami ngamajunior bonke sisonke baba kodwa mina ngacina ngo92 ekhaya but ungabuza ngomfana kaSpepa umdakomnyama owehlulisenda yako Bulawayo yimi lowo
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/17/05 01:45 PM

USister Sally owayevela eZambia,.She is the ugliest woman that l have ever seen.
Posted by: tallman

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/17/05 10:02 PM

sisi Noe ufunde lobaniu eNyathi?mina ngisuke 1999?uyabazo oemmanuel,ndaba, proficient ?
Posted by: tallman

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/17/05 10:02 PM

sisi Noe ufunde lobaniu eNyathi?mina ngisuke 1999?uyabazo oemmanuel,ndaba, proficient ?
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/19/05 03:38 PM

laze langikhumbuza ubhejane (Sally) wayemubi loyamama kodwa elomusa njalo elithanda icawe. mninimuzi uyabazi abafana bakaManzamnyama oPetros/Peter Ncube laboMakho/Mark babengamabrothers laboDivious Mpfulili Nkomo leboyz oAmkela. uRombosi leroli yakhe yeSt Paul
labafana besinyanjeni umisi wathi eGokwe balim'utshinda kweqa okungamanyanja kwathi mvera ukamba chani ati balimuchinda ( bayamgada) sero. hk hk. Cypepah oBhekinkosi Mondela uyabazi? uNdeke ngisamkhumbula uRombosi wabuya letractor entsha eGerman manje engaqavi ukuyioperator sharp engafuni lokuthi uKachinx emfundise okuNdeke kwathi brother you are too mean how can you lence whilst you are learning. well kwakumnandi emission
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/19/05 04:07 PM

LEMBE
OPetros loMakho bengifunda labo,uMakho same class 4a3,umfana owayelamakhoda.abafana betjolotjo.my best pal was uDuncan Ndlovu,ngangimthandela amanga,uMondela wafika evela eThekwane ethanda amastrikes.Ngicaba esipha ispeech esithi 'l will make a Hitler in this school'.Phambili ngeroboriya madoda.UDevious nguye owaba nguhead boy after i demotion kaFeya size sikarabhe uBhulu lomfazi wakhe uMrs Moyo edani.
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 02:32 AM

mninimuzi

usigubudu lodada wakhe (Mr&Mrs Moyo). uDivious wayengukhazola wami watshona ngo2001. well mina ngafika ngemva kwenu. all in all iRegina Mundi was nice amasister ayemahle amanye akhona. ungangikhumbuzi ngeroba sengayizama ngaze ngabreka angazi babefakani okwenza ingathi iyanembuluka but yayiyibhoza blind. lesese lakoTshathini hk hk. lelakoS'phepha kwakulomunye unkazana wetamuhla esasisithi nguhorror i think wayesesemncane ngezikhathi zenu.
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 09:10 AM

Ngazi ifemili yonke ngaphandle kwabazelwe kusukela ngo88.ngabacina besesbancan mpela kodwa ngiyabazi labo ngokunjalo,uBheki wafunda lentwana yami umgcin spepa eprimary.konke ukungamanyasa kwenkomponi ngiyakwaz ,laphezulu ekopa letshanini,ngafunda eprimary ngo83 sibalekela igugurawundi,but mina ngifunde kugwayi primary ,laboKaza <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: Jamela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 03:23 PM

Wena Siphepha ayisuwe owawuthanda ukugebha imbhongolwane zethu, ngemva kwamasimu akoHalimana? Nxa kunguwe ngicela ukwazi ukuze sihlawulisane.
Posted by: Jamela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 03:27 PM

Makhinte, uyakwazi na esikolo okuthiwa yiSilikwe?Ngibona phela usazi iDambashoko. Bakhona na abavela eMatshetsheni, eGwanda?
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 03:51 PM

Cypepah

ngangilecherry yami koMaphosa laphana iboyz zingafuni lakungibona ngezwa kuthiwa isilocandie lomunye umember okwakuthiwa nguZenzele sasisithi yimbongi evela koSphepha laye i think wayengumfana waboBheki labanye osisi bakoSibantubahle bake bangidakisa ngeDJ ikhanda lisebuthakathaka ngagraduater to ithothotho yetshanini lobunye obamaganu esasibuphathelwa ngenye iboyz okwakuthiwa nguMtasa or Murumbidzi Mutero leskokiyana semaplankeni phezulu kwestation laphana. those were good days when $10 could change the whole course of events.
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 03:51 PM

Cypepah

ngangilecherry yami koMaphosa laphana iboyz zingafuni lakungibona ngezwa kuthiwa isilocandie lomunye umember okwakuthiwa nguZenzele sasisithi yimbongi evela koSphepha laye i think wayengumfana waboBheki labanye osisi bakoSibantubahle bake bangidakisa ngeDJ ikhanda lisebuthakathaka ngagraduater to ithothotho yetshanini lobunye obamaganu esasibuphathelwa ngenye iboyz okwakuthiwa nguMtasa or Murumbidzi Mutero leskokiyana semaplankeni phezulu kwestation laphana. those were good days when $10 could change the whole course of events.
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 05:44 PM

we ndoda yasegwanda,ngangilentombi yami egwanda phetsheya kuka silikwe eyakomoyo usalukazi,kanti njalo kulobabomdala wami lapo ,utsho ma usazi u Mpilo,Andreus,ordely nkomo phetsheya kukasilikwe.owayethanda imbongolwane ngumpilo lontombezulu. we ndoda yeskokiyana lami ngidlule lapho lensango etshanini ,ma ngithengise kahle idelele ngangisiba yingwenya kotshintsha ,uyamazi udubinduna isela lenkomo?waqeda isibaya sakithi du ngenhlanhla zabanjwa inkomo etshabalala sezisiya bulawa,zazimnandi kabi leziya nsuku. Ngafunda kugwayi,lakoSpepa form 1&2 ngasuka ngaya emfilabuso,ngaba sewanezi 4 three weeks ngaxotshwa ngendaba yamantombazan ,lotshwala,angizange ngitsho ebadaleni ngayadinga indawo eMwele,ngayitola ngathola lomasihlalisane wami,ungabatsheli kodwa abadala ngoba ngilokhe ngisesaba ukubatshela ,sasibudla emakhankankone,sazobanjwa sitshontsha izinkwa kumahlahleni ibus kapullen,kodwa angisakwezi konke lokhu sengikhulile <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/20/05 06:36 PM

mmmh hayi lakholisa majaha ensukwini zobusha benu.....
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/21/05 03:31 AM

Mkabayi

those were the days dade kukhulwa nzima. weSpepha ungangikhumbuzi ngaleya nsangu yemaplankeni idelele elalilaphaya limila legangeni esidakeni.

well madoda lamanina kumele sikhumbuzane ngalezonsuku zobutsha bethu aziphenduki hk hk
zihamba kuhle kwempondo zenkombalanga.
Posted by: cypepah

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/21/05 09:42 AM

ungasho mngane phela thina sasikhombisa sisidla ngeSabath phela kwakuthiwa singosmatiboyizi.ngikhumbula kwesinye iskhathi ngiseGwatemba saya emhlanganweni we sabatha lamangane ,pela ma uyivizita uyabhalisa besebekubiza igama usukume ibandla likubone,uyazi mngane ngaba yinkosana ngoba umfundisi ezwe "sipepa" bahlanya abatwana.gone are those days sisabhalelana incwadi uyifunde iviki ezimbili mfoe <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/21/05 09:07 PM

Hmmm!
Posted by: nomandebele

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/22/05 01:03 PM

Mina ngilokudana ngoba kukhanya ngafundagedwa. Akula ngitsho loyedwa owafunda e Gampu ( Mpopomaduze loblock 6? Ngangihlala egedini leskolo.But ugrade one ibizo lesikolo sengiskhohliwe. Sise sizinda eqaqeni Liyasazi ibizo laso? Isekhondari ngafunda eNorthlea but ngasuka ngikufomu 3 ngisiza ngapha.Bakhona yini abafunda lami.Fomu 1 lo2 ngangiku 2J5 lotitsha uHammond Sibanda(art). Fomu 3 ngangi ku 02.
Posted by: nomandebele

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/22/05 01:03 PM

Mina ngilokudana ngoba kukhanya ngafundagedwa. Akula ngitsho loyedwa owafunda e Gampu ( Mpopomaduze loblock 6? Ngangihlala egedini leskolo.But ugrade one ibizo lesikolo sengiskhohliwe. Sise sizinda eqaqeni Liyasazi ibizo laso? Isekhondari ngafunda eNorthlea but ngasuka ngikufomu 3 ngisiza ngapha.Bakhona yini abafunda lami.Fomu 1 lo2 ngangiku 2J5 lotitsha uHammond Sibanda(art). Fomu 3 ngangi ku 02.
Posted by: nomandebele

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/22/05 01:03 PM

Mina ngilokudana ngoba kukhanya ngafundagedwa. Akula ngitsho loyedwa owafunda e Gampu ( Mpopomaduze loblock 6? Ngangihlala egedini leskolo.But ugrade one ibizo lesikolo sengiskhohliwe. Sise sizinda eqaqeni Liyasazi ibizo laso? Isekhondari ngafunda eNorthlea but ngasuka ngikufomu 3 ngisiza ngapha.Bakhona yini abafunda lami.Fomu 1 lo2 ngangiku 2J5 lotitsha uHammond Sibanda(art). Fomu 3 ngangi ku 02.
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/22/05 06:43 PM

Jamela
ngiyakwazi ematshetsheni sihlobo mbijana kodwa
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/22/05 11:22 PM

sibanengi lapha esafunda sodwa
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/22/05 11:24 PM

kodwa liqinisile ukuthi akula noma loyedwa owafunda e jahunda primary egwanda kanye le st christopher's egwanda. then le Townsend ko Bulawayo.... shuwa shuwa
Posted by: Sis Noe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/23/05 08:26 AM

Tallman kutshukuthi wena wayuku stream sami...l was in tha samw stream labo Prosper abo Trish, Thabiso, Kago hmm abanye sengibakhohlwa..

Abafana there was tht short guy owayekwazi kakhulu kanti uthwa nguban'..?? l think ngu Thabani o smthin'..

Do u rememba o Moloki labo Patsimo????
<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: mthabisi88

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 12/29/05 11:52 PM

BAKHONA ABAFUNDA EMPOPOMA BAFOWETHU FREOM 91 TO 94 LOBA EGAMPU PRIMARY FROM 87 TO 90
Posted by: mthabisi88

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/01/06 08:19 AM

YEBO MFETHU NGAFUNDA EMPOPOMA NGE SIKHATHI SABO RUNYOWA ZJ MOYO OSOKI UMBALI OWAYETHANDA ABAMFAZI OMADLAMINI KUFORM ONE LOMANCUBE ODUBE WE GOEGRAPHY WENA UQEDE NINI
Posted by: mthabisi88

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/01/06 02:30 PM

ngafunda egampu primary from 87 to 90 u headmaster kungu xaba kwatshitsha kwaba ngundondo usaba khumbula o p.l sibanda ngiyamazi usibanda ixhegu leliyana lomoyo owaye thanda amabhiza lomdala owaye sebenza umgwagwa lozi khali owaye tshaya sowafa wagcina esese sobukazi
Posted by: mthabisi88

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/01/06 02:31 PM

bakhonba yini abasonta eroma entumbane ngangili alter sever khonangale
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/01/06 03:02 PM

Kanti ukhulumisana lesipoko na, nanku phela uyazibuza uzibuze njalo besewungani uyaziphendula?
Posted by: gugulethu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/01/06 04:08 PM

kanti umthabisi lo unjan ulesiyezi, ukhuluma uziphendule <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/04/06 03:51 AM

I think kulomuntu omthinta ngePM.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/05/06 01:49 AM

bengithi mhlawumbe mina yimi engiphethwe yisiyezi ngithi ikhompuyutha yami yiyo engasenzi kahle lincedile zihlobo bengisiya bona abahloli bamehlo umvulo ozayo.

Akanakanga uMtha uthi mhlawumbe ngomunye umuntu omphendulileyo engazi ukuthi nguye olobileyo ngaphezulu.
Posted by: Nomangqika

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/05/06 02:24 PM

ha ha umthabisi uthi wenziwa yikuthi uyise wayeloja limxolele hk hk so into zingani ziyampica kancane hk.
Posted by: MaGae

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/05/06 10:20 PM

laze langiqamula imbambo ke bantu yeyi. angithi ngathi ngimupha iaward yokuwumana abanye bathi ngiyadlala nanku selizibonele lani mthwakazi omhle.
Mthabisi88 ungenzi so jaha shame ulimaza abantu shame ha hha ha
<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: mthabisi88

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/08/06 06:05 PM

THAT WAS A JOKE DONT TAKE IT SERIOUS I THOUGHTY YOU WILL FIND IT FUNNY HK HK HK DONT TAKE THINGS SERIOUSLY
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/27/06 07:49 AM

Please send all feedback to: nelsonm@bomanionline.com


Subject: Mzingwane Website Coming Soon

Linjani lonke
i have just spent a few hours working on a website for former mzingwane students. a sort of reconnect on the web type of thing. so i need help
to:

1. spread the word to all people you know who went to mzingwane. i only have a handfull of email adresses. i would love for everyone interested in the idea to forward this message to others.

2. the current web address is:
http://axentraserver.bomanionline.com/www/nelsonm/index.php
the site is just on a server for the moment and not ready to go live for a few more days. I invite you guys to look at it and give me feedback if you have the time. any suggestions will be taken into consideration including a choice for the final web address (eg
www.mzingwane.com,www.mzingwaneonline.com etc.)

3. ok guys, so hit me with emails and suggestions and spread the word to

anyone you know from mzingwane. remember to view the "current" website at
http://axentraserver.bomanionline.com/www/nelsonm/. at this point not all links may work because i just need to tweak with the database a little
more. it should just take a few hours.

IZENZO KUNGEMAZWI MADZWINYU LAMAQOQO.
NCEDANI BO!!!
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/27/06 05:02 PM

sure baba.wena woza lazo and mina ngizadlulisa incwadi yakho to as many bantu engibaziyo kodwa mina ngithi phambili nge adress ethi www.mzingwane.com
bundu for life.
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/28/06 07:38 AM

IZENZO KUNGEMAZWI DABUKA.Intando yakho mayenziwe.please visit the site and register ngobunengi benu.By next week izobe isithetsha waya-waya.Usagaya amageva labo zirombomaster?
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/28/06 08:15 AM

mabona usebenzile sihlobo kuyabukeka lokhu okwenzileyo,ngempela yizenzo kungemazwi.ivocab yenu iyangisetha(igeva)hk!hk!hk!
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/28/06 10:18 PM

mabona, mzuks: izenzo kunge mazwi.isite leyana ingitshaye ngaphakathi mhlobo, ikakhulu islang se bundu esokuzifatsela, isigebenga, iroyco, entshubizi uku crash hk hk hk those were the good old dayz.
thina mabona sizasupport ngoku letha i information kuwe.so kufanele sidinge umpikitsha we bheji ulifake kanye lamanye ama photo.
IZENZO KUNGE MAZWI
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/29/06 07:03 AM

Dabuka, Mzuks , labanye:Kuyabongeka madzwinyu hkhkhkhk.keep the fire burning and ngizosasa lama authorities awebhundu for amarights awokusebenzisa ibadge et al kwisite yethu.Zwakalani lawo amasuggestions majimboz.Lisagaya ukusanctioner emdangala?
Posted by: Dokotela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/30/06 08:48 AM

.com ayikho sharp badala ngizalitshela ukuthi why?

Ama .com sites ngama commercial sites and ezikhathini ezinengi akathembakali ngoba ajwayele ukuthengisa kumbe ukukhankasa into ezingekho genuine.

I would go for www.mzingwane.edu kumbe www.mzingwane.ac.zw
Posted by: mabona

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/30/06 12:04 PM

Uze lomqondo omqotho Nkosi Doc.sizothatha inyathelo lokusebenza lo .edu ke fethu.Wozani lazo bafo and do not forget to register with the website.IZENZO KUNGEMAZWI.Usagaya uMadeya leHOBOROOM? <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" /> <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />
Posted by: Potshoza

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/30/06 01:31 PM

Uhle ubone ukuthi okungabafana kweMzingwane lokhu afundiswanga kahle ukwenza i research;

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Under the present system, only post-secondary institutions that are accredited by an agency on the U.S. Department of Education's list of Nationally Recognized Accrediting Agencies are eligible to apply for a .edu domain. Most such agencies accredit only US institutions, so very few non-US institutions qualify, and .edu remains an almost exclusively American top-level domain. http://en.wikipedia.org/wiki/.edu </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nanso ke, ngcono lizihlalele le dot com. Kumbe licele kubele leyenu lodwa ethiwa .bhundu. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> In fact even le .ac.zw is not something you can register as it is very likely to be...post-secondary and also reserved for school itself.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/31/06 07:37 AM

ok madoda, njengoba sebesitshela osiyazi.mina ngithi ngcono sizameni u www.mzingwane.org.zw or sithi www.mzingwane.org kuphela;as it wil be clasified as a non-commercial entity
Posted by: Dokotela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/31/06 09:15 AM

Dabuka, i totally agree with you, ngoba leyo extenshini isho inhlanganiso, ikakhulu engazimiselanga ukwenza iprofit.
Posted by: tee

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/16/06 12:41 AM

Mina bengiseTownsend 1988-91
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/16/06 03:00 PM

hawu yiyo iminyaka lami ebengi khona ngayo. wena ubuse e Townsend house kumbe Carnergie???
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/16/06 05:10 PM

kambe enga ukhona owafunda eFalcon la? hk hk
Posted by: Siphepheli

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/16/06 08:49 PM

Ye mina ngafunda khona, ukusenga uchago lwetiye yabelungu, hk hk hk.
Posted by: ILembe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/16/06 09:41 PM

ah! phela sengizwe oGaranyemba laboSiyabuya Siyazama Sivelakhatshana Secondary School(S.S.S.S.S, kuphela, kanti kuboFalcon kufunda abanjani? thina saphelela ema-uppertop kuphela hk hk.
Posted by: Nomangqika

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/17/06 01:35 PM

unga ukhona owafunda eTENNYSON HLABANGANA yini e hope fountain (mthombothemba). Kuhle sazane bakithi.
Posted by: Nomangqika

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/17/06 01:51 PM

kwakufunda amasalala ha ha ha yekela wena labantwana bezikhulu ha ha ha had a friend owayefunda khona from hope fountain wayesikhipha ngama khala isilungu shame ha ha thina osisi sesimBIGGER njani ha ha ha ha lol.
Posted by: Sibambamahawu

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/17/06 02:09 PM

Wena wafunda ngamuphi unyaka eMthombothemba?
Posted by: Nomangqika

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/17/06 02:31 PM

1991 to 1994 mnumzana lawe wafunda khona yini tshela mina bhudi wakhe, yini elalisethusela hanti ngamabhonga ha ha kunzima.
Posted by: khekhe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/17/06 06:29 PM

yeyi abantu badala lapha lina yeyi shuwa sengisesaba lokufaka isikolo lapha engafunda khona lomnyaka ha ha
Posted by: Gaselomhle

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/19/06 08:46 AM

[]Ndabezitha mina ngafunda eMpopoma kusukela ngo1991 kusiya ngo1994 .Usibanda ngiyamazi kakhulu uHeadmaster owayehamba ngePegeuot ebolileyo bonke ORunyowa ishona lo***** leliyana loJZ okwakukufitshane kutshaya kabi.Usakhumbula utshomi lowana owayengucaretaker wayeduba kabi.wayehlala khonaphana esikolo.Kanti wena wafunda ngasiphi isikhathi?wake wawanatha yini amahewu.Mina ngangiwanatha kakhulu ngoba ngekhwaya kwakulanjwa.Ngangihlala eNtumbane ngale koNhliziyo [/]
Hk hk hk hk, Ungikhumbuza ngoSikhwehle, waze wangihlekisa; hk hk hk besengililibele ixhegu lenkosi.
Posted by: Gaselomhle

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/19/06 09:19 AM

[]Jeqe: uthi u Ncube yisihlobo sakho. uyazi umdala lowana waye fundisa ngenye indlela. Wayethanda ukusilandisela ngesikhathi sakhe efunda e UK.

wena useke nini eMpopoma. [/]
Hk Hk hk, it's my first time to read these old posts, & you remind me of the gone by years. I remember him (uNcube) he would tell us ukuthi umqando we - UK ma uphuma phandle kuba sengathi utshaywa yimpama esihlathini. We used to call him "Notes", & kwakulodumo lokuthi uhlala e-flattini edorobheni lohouse-maid, lomntanakhe oyedwa-uMfundo owacina eye-eCuba.
Posted by: umkabayi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 04/21/06 11:43 PM

Khekhe.... ukutsho nxa usithi sibadala wena nguwe omncane ngizakhuluma lo Sibalukhulu eku bhane kwamanye ama topic. ekuvumele ukungena ku mbambo kaze phuke kuphela.... hk hk hk
Posted by: Dokotela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/15/06 12:08 PM

Ngithengihlezi ngakhumbula, sisadlala uNayo, nxa sesifuna ukudlala lamankazana siba joyine ku mamu25. Uzabona, amankazana ese goqele iziketi kuphenti, ukwenzela ukuthi bagijime kuhle lokuthi sibheke thina omehlomakhulu.

Kukhona osakhumbula umasalamusi owayesidla ama reza? babemuthi ngu Rezameni.
Posted by: yoyo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/15/06 11:18 PM

Dokotela uyamkhumbula u Morali lo Madlezibabayo.Sasi bhadala ama zuka ukuthi sibone umuntu eginya i reza hk hk hk uyazi kodwa lina sivela kude kabi. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> .Ngiyakhumbula ko ntuthu........ngangithanda ukuye renkini ngilalele lawana amagabazi ayengena emabhasini ethengisa.
Posted by: Nomangqika

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/16/06 08:06 AM

uMorali ha ha ha nguye owokuthi umgaxabe uya ayina uNkomo uyatswabhanisa lol and wayethi nxa ziqansile akunabhe blind abantu behleke beze bethi, uyathi ulibele uzwe ekudweba ngoswazi ephumula ngale lina shuwa ha ha ha wawubhensa lapha kube nzima esekwenzele iziga uMorali khonapho efuna uphendule umbuzo ongelangqondo ngapha ekutshaya ha ha ha gone are the days shuwa.

uMadlezibabayo laye edabule or etshise imali ubone eselayo kanti why babengavumeli ukuthi umuntu olenxwala engene ma besenza into zabo zamanga i couldnt understand the logic behind ngoba vele babengavumi to perfom amasalamusi abo nxa kunjalo.

Abokuphakamisa isporo ngamazinyo yoyo labokunatha iparaffin bevuthele kube ngumlilo labo feja feja ha ha ha ha but iplan ezisharp zokwenza imali lol <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Posted by: mathimula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 09/16/06 08:27 PM

tinklass, tinklass tinklasssssssss
Posted by: Ndumshy

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/03/06 10:32 AM

Ukhona yini owafunda eRuswinge Primary le ngakithi eShabani kwa Nduna Weza?. Mina ngafunda khona kusukela ngo 1980 ngaze ngaxwotshwa ngo 1992
Posted by: Mbatata

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/03/06 09:00 PM

EMBAKWE (90-93).Kuhle ukubona ukuthi kulabanye abafunda EMBAKWE njengo ZWIDE.Am looking for the class of 90-93,Amajita afanna nabo-QINISO NDEBELE,MELUSI MOYO,NHLANHLA NCUBE,THULASIZWE,DANMORE,POSSENT,BUSANI TSHABALALA,BUSANI MOYO,VUSA AUTO NCUBE,PEDZANI,CLEMENT,PETER GAMA,ITAI VIRIRI and many more. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/04/06 05:56 PM

Yabo mfana waskuTishi ...
Wasuka Uzimba elokhe ekhona kumbe waye sesukile ...
i think i remember u Posenti .. wena uvele ungbani ???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posted by: MaJamela

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/04/06 06:44 PM

Kambe ukhona owafunda eMtshabezi, between 1998 and 2003?
Posted by: Ndebele phaqa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/05/06 01:15 PM

Laze langiqumbaqumba bafowethu. mina ngafunda e Gifford High from 89-92 lase Bazha Secondary.

Ngikhumbula ofeja feja bengidla imali yokuthenga imphuphu kade ngitshiye imbiza ibila umama elindile, ngagijima ngisuka emakhandeni ngaze ngayafika e Lob west ngafika ngaboleka imali kumamdala ngathi ngithunywe ngumama phela waye tshaya umama.N Mina ngashaywa yilabo abokuthi fihla imali yakho ngaphansi kwelitshe leliyana ngoba kulabotsotsi pambili.Yeyi madoda gone are the days best days
Posted by: Mbatata

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/05/06 02:24 PM

ZWIDE
Usharp Bro ZWIDE,mina ngasuka uZIMBA ekhona.Ngikhumbula ngo '92 when the form 4s were about to leave and kwakulegroup yabo ibuya koScotch ukuyozibulala ngamasese,baqala into yabo "zimba zimba zimba".UZIMBA had a go with another guy uMqondisi and gave him a right hook after MQO squared up to him.Zimba then moved around telling everyone who wnted to listen that he had fell a guy with a 'DRY TOSS'.Do you remember Br SMITH(BHAWU)?.
Those were the days.I've dicovered that uPOSSENT is here in UK,sesike sahlangana already.Give me your contact."NDEX'
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/06/06 05:31 PM

Mbatata....
That was ZIMBA for yu ... so yu were in the same form labo Njabulo .. Thomas... Nothani????...

Kodwa ikuphethe kuhle ingilandi??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posted by: Mbatata

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/06/06 07:04 PM

ZWIDE
I know all those guys but mina ngangikustreem esilandelayo.That class ngekaZWIDE loya omunye laboJOMO.INGILANDI is okay,kodwa ayikho indawo eyedlula ikhaya lakho.iGOLI was better by far.Wena ukuphi kwendawo.
Posted by: MaGae

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/06/06 09:27 PM

lisakhuluma nge Emabkwe konapho lami ke ngibuze ngabafunda emitshini enkulu eMPANDENI? bengabe bekhona na?////
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/07/06 01:29 AM

UJomo injiva ngisamkhumbula ....there was also that Tswana boy... i forget his name who ended up speak proper Ndebele .... i sent you my e-mail address by PM ...so that we can keep in touch ...
Posted by: Mbatata

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/09/06 09:15 PM

ZWIDE
hk hk hk uJomo the njiva,the tswana should be a guy called DENNIS.Lowana zazimbulala blind.As you know uJOMO was a gud footballer,wathi efika egoli he went for trials at JOMO COSMOS but i dont think he made it.ZWIDE do you remember a guy called ALBERTO TORE owayedzwinyisa blind and his friend THABANI?.What about father MAFRUIT?,that man liked talking about omama.I remember he had a leg problem and word went around that he had fell out of bed during one session of his conquests with a local lady, ha ha ha.
Posted by: zwide

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/06 06:22 PM

Yeah i remember Alberto Tore .. lo Thabani ...u Dennis i remember him but there was also u Khabo i think that was his name ... Ohh Dennis i remember that boy ...

Did yu check your Private Mail that i sent ...

Okuma Fruit ngiyamkhumbula did yu finish u Duncan still the Head or it was Br Smith ... were yu guys still going to the Dam to swim ????

Those were the days .... ...was Skinners still opened ??????
Posted by: Mbatata

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 10/10/06 09:03 PM

Ok that boy THABO i remember that one,a slender one.Ya wayesikhuluma ke naye loyajaha.

Yebo ngasuka uDUNCAN esasengumahedy.I understand uSMITH passed away,what a shame.Oh yea wayeloku esisa edamu.The SKINNERS were still there as well.
Posted by: Khanka

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 11/30/06 10:34 PM

MINA NGANGISE NYATHI NGO 1994-1995 KUMA As.WENA WAFUNDA NINI ENYATHI.
Posted by: Zwangendaba

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 12/02/06 02:16 AM

Bafowethu.

Abalandelayo kabangazise ukuthi likhona na enkundleni: Ndaba esasisithi ngu "S'LION", Mgababa, Tesfaye, Julius Scotch, Mdawini S'motor is burning, Mthokozelwa the Bouncer, Victor Todla Matesu, Nyoni Dreadman, lo Albert Lithini Bafana.

Mafowethu I miss you so much. Ngikhanuka inhloko. Ngikhanuka lama SHALAST ethu e Pumula esasiwasukela e Salisbury.

Haaaya, leziyansuku.

Li Zwangendaba.
Posted by: Nosizo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 12/24/06 09:31 PM

Ya sebephelile abafowethu . Bengise Rama ngo 1983-1986 ilizwe lisamile , sisahamba ngoNcenga Ncenga efika ngama 12 midnight nge closing day . UMpondo esesenguMpondo , ungabonakala usithi tabata duze kwama office watsha. Kusese loMariwa loKulube , uKulube enoza kubi.UMakhaza nge Datsun 120Y yakhe. UNkabinde ececa ngama double-breast jackets. Bengingazi ukuthi oJuba labo Nyathi are late, i am so sorry to hear that . Those guys are indeed our heroes. Ngangilabo Nkululeko Zulu, Menziwa Nxumalo, Ndabezinhle Mabhena, Kuthula Matshazi , Nkosinathi Mguni, Tennyson Ndiweni. Umalowa wayangaphi kanti. Umdala dladla egela, uBhejane ama orange , uMganu wenyama athi eDH "Elijah bengilonyoko izolo mfana eMawabeni" .Nxi ngangizonda i cross country big time.
Posted by: Nosizo

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/10/07 06:04 PM

Wena wawungapha ePumula ngezikhathi zabo Morali. Thina sasimlandela umorali size siyefika eno six. UMalaba usamkhumbula ngesitshikitsha. Does anyone remember ushowa lenkomitsho yakhe yetiye. What about umdala lowana owayegqoka isigqoko esimnyama esithi kasoze asikhuphe unkomo aze athathe umbuso. Those were the days!
Posted by: Bhudaza

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/10/07 07:18 PM


Ngangingakholwa ukuthi uMorali uyahlanya sibili. Ngangikhumbula ukuthi uyazenzisa, ngaze ngakholwa sengisizwa kuthi ubotshiwe njalo ubotshelwe ukubamba umntanakhe inkunzi....Yikho lapho engacina ukuzwa ngaye.
Posted by: Sis Noe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/11/07 01:26 PM

Originally Posted By: makhinte
MINA NGANGISE NYATHI NGO 1994-1995 KUMA As.WENA WAFUNDA NINI ENYATHI.


Mina ngangise Nyathi ngo 98'- 99 khonangapho... So u stretcher lo Ndlovini bebekhona yini ngezinsuku zakho??
Posted by: Noxie

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/11/07 04:46 PM

ngangimazi nje into zobuntwana lawe uyazi umalume wayehlala ephumula lapho laye wayengaswelakali khona, lase Lobengula extension wayehlala efika khona uMorali sihlala simqala simlandela gaya shame kumbe basaphila bonke labo bantu shame asazi.
Posted by: waMalikongwa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/22/07 09:38 AM

Bakwethu!

Mina ngangingu Deputy Headboy e JZ (Majoda) ngomnyaka ka 1985. Kwathi ngesikhathi se 'official opening' nganikeza uMgaxa isipho senkukhu zisesilugwini (kodwa kwakungela qude). U Headboy kwaku ngu Emias Bhulu yena yamupha inkunzi (engela mpondo). Lokhu ngikutsho ngoba kwakuyisikhathi sokhankatho lwama voti.

Bakhona na ababe khona asithintaneni?
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/22/07 01:47 PM

wawulabo Frank Mdawini Sibanda,labo Mwonzora ishona eliyisdudla laboMatshaka umpathisikolo? Mina ngabakhona some years after.
Posted by: waMalikongwa

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/24/07 02:15 PM

Sasakha leso sikolo, safika kulama class kuphela, kuphekelwa egcekeni.
Posted by: ethambi284

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/09/07 11:16 AM

Cool,lami ngangise bhundu ngo '86-'89.Ngangi ku class eyayifondoka emagadheni kaBenita blind labo Caspar,PAUL,fanuel Gwito,Darlington,Kuda,Ephraim Kahlu.Still remember the likes of Mthokozisi,Njabulo,Mbulisi etc
Duncan was running things while being deputised by Horan,Sista Edita came in from Empandeni later,Smith settled also from RSA.i think u Mathe was the most memorable english teacher I have ever had in my school life.Akula lutho olwalu correct in front of him njalo wayesthaya blind though he organised fun soccer games to cheer us up durng weekends.
MANDEVU lo Zimba ,bangaphi.
Posted by: zinyane

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/16/07 02:46 PM

hawu bakithi ngithemba ngamulekekile kuyo litopic linjani mthwakazi kandaba. mina ke hatshi ngingowakhathesi nje ngikhulela khona ko maunga emakhandeni kodwa ngifunda e khalamba. ngike njalo ngafunda emishini edavid livingstone ko sira
Posted by: mninimuzi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 03/16/07 08:13 PM

Kambe ungabe usitsho uFanuel Ncube lo Kuda Kulube ikhalanga elide?
Posted by: Msupatsila

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 02/20/08 12:45 PM

Mthwakazi

Lost and Found

Am looking for all x J. Z. Moyo students and teachers/ staff

Bengicela lisijoyine ku www.jzmoyo.ning.com asakheni i Majoda entle. Ngiyangizibuze ukuthi kanti i Alumni ye Majoda izahlanganiswa nini? Ngiyangizwe ngama so and so Old Boys Association, so and so Alumni kodwa eye Majoda angikaze, asihlanganeni kwi website ephiweyo phezulu silungise izinto.

Ngidinga insizwa ethiwa ngu Nqobizitha Ndlovu, ongabe elolwazi enganginika ama contacts akhe nsitha. Linsizwa ayifundanga eMajoda kodwa yayise Mzilikazi kumbe Mpopoma khona kuboma 1996-7


Majoda for life
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/27/08 04:25 AM

majahamahle labosisdom
This was a brilliant topic. Abanye kade labakhona la kunkundla yeyi. Abanye kade labakhona la emhlabeni. Lami ihlekanyana elithize ngingabalazi. Elobs (new and old)Enyamande, Mpoezi pp,eNorth emacest, mbuzini, EGwabalanda emakhosi, eSveveni new and old. Embakwe up to '85. Lingamajida sibili.
Posted by: mabhatshi

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/27/08 04:37 PM

brilliant topic sibili,akengizwe kwabaphuma emzini omdala eMakokoba leMz
Posted by: mathimula

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/28/08 02:27 AM

Uyazi so kukhanya engathi mina akekho loyedwa ongaziyo. Mina ngangicebanga ukuthi iDlozi laziwa ngumuntu wonke. Phoke labo engafunda basawadla nje amabele.

Hatshike mina ngazalelwa ezansi kwelaMandebele ngafunda e Jahunda. Qede lapho ngaya e Gwanda Secondary ngacina ngo fomu 4 ngasengisiya e Founders ko Ntuthu ziyathunqa.

Bakhona yini lapha abaphuma langphuma khona.
Posted by: nontobeko

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/29/08 03:19 PM

ekuhle bakamthwakazi

ukhona yini na ongaba wafunda e PHAKAMANI(P.K)as it is called.Ma ekhona kaze sixoxe
Posted by: Lozikeyi1

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/29/08 08:55 PM

Ngikhona mina, ngakhulele eNorth, ngafunda eMazwi, eMacatshelana, koMazayiwana, Makhosi,Lobengula West, Gwabaland koMaplanka ngiyakwazi, embuzini koJudiya etc, wena ungubani Jeki? Engxenya sake sadlala ibhora esikwakweni.
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 06/29/08 10:39 PM

Lozikeyi
Ushapu yini. Emakhosi ngigiqe labo Martin (Mare), Maqhawe (qhaza), Walter (wole), Biya, Nkosi,.Komazayiwana,Nqo,Mullah, Gerry(Mazaiwana), Yona, Wilson, Hogas.Emazwi angigidlanga khona but iboys zami wobho zagidla khona.Emacest, marwarwa, hakuna, irvin, hlanganani(hlango),Bhekinqaba (B),Stock,Shambo to mention just a few. So wena ukuyiphi eriya le age group?


Posted by: okaMabhedla

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 08/22/08 06:05 AM

kunjani, ungangi siza ngembali yabantu bako-Mkandla ngoba ngisemnyameni njalo ngithemba uyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukuhlala emnyameni.
Posted by: bosso1926

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 08/23/08 07:16 PM

Sakubona Mthwakazi omuhle lami ngithi ngibingelele engadlala labo eNkulumane high 2001 to 2004.onkust,trust odunusa oncuzi othoko ounga tinashe oselina osibusiso ojaq ngithi linjani bafana bami mina okhe ngisiya phambili ngiqeqesha lonyaka ngiqale ukwenza idegree lesocial work eforte.ngithi zazimnandi insuku sisonke ngithe lapho elikhona bangane lingaba philileyo.lisale
Posted by: science

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 12/27/08 12:18 PM

baphi abantwabami engabafundisa eSIYAPHAMBILI SEC SCHOOL? ENDOLWANE? FROM 1991 TO 195? ngikhumbula umfana ababebiza ngelikagqamu, oMedeline, onoMathemba, loboKhohlisi, sasihlupha oTHEKWANE , LOBO PLUMTREE HIGH KUMA--S[ORTS. UMA UYAZI LENDAWOIZANDLA PHEZULU BEFORE NGILUKHE USWAZI BANTWANA!!
Posted by: Bulabe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/18/09 01:11 AM

NKALANGADUMBU.. uwaponi ke iwe??? ngaphi kwakhona ku mountain view ngoba mina ngise ndlini esekhoneni duze lako mafire(sheeben)(sorry i mean the late) if ukwazi lapho....
Posted by: Bulabe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/18/09 01:26 AM

NOSIZO.
I remeber those days aboMORAL hey sesikhulile dade, usaphila yini lowa baba we no1 wezimnyama zakhe???
Posted by: dingilizwe

Re: Abangane kanye Lesafunda labo - 01/18/09 06:28 PM

Ngikhona lami ngafunda emazwi labo lrvin,late Thulason,Ernest maphepha,Prince,Dingi,Sisiceliwe,Doreen to name a few.That was 1983 to 1990.Abo Yona,Gerason,Hakuna,Faro marwarwa labo ngiyabazi futhi hesh.OTimile ke,aboRamson abo Cheetar lo Ntululu.Usakhumbula umjida wokudilivela imphuphu u pupurai