2008 African Nations Cup Finals Groups

Posted by: Gumede

2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/20/07 10:55 AM

The tournament starts on 20 January.

Draw

Group A:
Ghana
Namibia
Guinea
Morocco

Group B:
Nigeria
Benin
Mali
Ivory Coast

Group C:
Egypt
Sudan
Zambia
Cameroon

Group D:
Tunisia
Angola
South Africa
Senegal

Ngibona sengani izembe liyakhala kuma big guns. wena ubona njani mthandi womdlalo wenguqu? mad
Posted by: Muthwa Ncube

Re: 2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/20/07 11:05 AM


Ngiyayizwela iBafana Bafana, kuzamele idonse kanzima.
Posted by: Gumede

Re: 2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/20/07 12:22 PM

Nanso iteam eyamela umthwakazi nginethemba siyonqoba ngempela.

GK:
1.Majamela <nick name> Siponono

DFS:
2.Gaselomhle <nick name> Waya waya
3.Poshoza <nick name> Asinamali
4.Zwide <nick name> Black Stone
5.Zwangendaba <nick name> Tshotsholoza mhambi

MFs:
6.Madlenya <nick name> Tiba Tiba
7.Tshisa <nick name> Matatazela
8.Phuzukufa <nick name> Mahala
9.Muntongenakudla <nick name> Siyogoduka

10 S'kuvethe <nick name> Wangilimaza wendoda
11.Bhudaza <nick name> Mabheka phansi.

Subs: Sitshebo,Langeni,Mtoko, Kanti9kunjalo

Coach: Sgero <Nick name> (Bashise)
Manager: Mabila <Nick name> (Teacher)

Yilo iqembu eliyophakamisa indebe ngo 2008 eGhana. eita

Posted by: Mabila

Re: 2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/20/07 12:38 PM

Ngiyabonga iphlomotshini. Bengicela ubize lalaba abadlalela amaqembu ovasizi khonamanje:
Sgero
Dokotela
KaMjaji
Soweto
Vuvuzela
Siphepheli
BunandiKiliMe
Mthimbali
Mathimula

Ngibona angani singabopha iqembu eliqine okwamagama.
Posted by: Zwangendaba

Re: 2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/20/07 02:28 PM

Bafowethu.

Hk hk hk hk nkgngggg! Ende wangiGIQA PHANSI NGOHLEKO Gumede.

MANJE MINA NJENGOBA NGIDLALA NGENYAWO ZE LEFT KUPHELA AWUBONI NGIHLOHLA NGAKITHI NJENGOBA NGIKU DEFENCE? Njalo e gedini kulo SPONONO. Ngiyadlala ngikhangele elethu igedi.

Lokuzikantsha ngingazikantsha ngedwa.

Yimi u Tshotsholoza Mhambi. Jersey number 3.

Li Zwangendaba.
Posted by: Gumede

Re: 2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/20/07 05:05 PM

Laba phela abalandelayo kuzamele ukuthi bajime kakhulu ukuze phela nabo beqotshelwe eqenjwini lesizwe, ngokulandelana kwabo:

Dokotela <Nick name> Nyama kayipheli
Kamjaji <Nick name> Uyadela wena
Soweto <Nick name> Mfonomfono
Vuvuzela <Nick name> Renkisi
Siphepheli <Nick name> Uyadela makhasane
Bunandikillme <Nick name> S'cebhezana
Mthimbali <Nick name> Gulukudu
Mathimula <Nick name> Mashaphulani

Uma bejima ngokuzimisela bangase bazibone sebeseqenjini nabo,
Posted by: kanti9Kunjalo

Re: 2008 African Nations Cup Finals Groups - 10/22/07 12:34 PM

Ekuhle.

Mina vele lingenze iSAPOTA. I play well LEFT OUT or RIGHT OUTSIDE the pitch.

Yimi okaMblazi.