lets argue with facts

Posted by: science

lets argue with facts - 01/16/09 02:08 PM

would like your readers to answer me. Is it possible for an organisation (political, civic or otherwise) in Matabeleland to be described as tribalistic? Granted that Matabeleland is a nation in a nation being the most diverse region in the country. The languages of Matabeleland are not dialects of the same language like in the rest of the country. In Matabeleland we have no less than 10 tribes. 1. Tonga (the largest group in Matabeleland North) of Lupane to Binga, 2. Kalanga (the largest group in Matabeleland South) from Plumtree, Tsholotsho, Kezi etc. 3. Venda in Beitbridge, 4. Nambiya in Dete to Victoria Falls 4. the Lubale in Jambezi, 5.The Dombe in Kamativi, 6. the Tswana in Gwanda, 7. the Sotho in Gwanda 8. The Ndebele ( a small minority) in Nkayi and parts of Lupane, Filabusi 9. Birwa (bushman) in Tsholotsho 10. the Shangaan 11. Xhosa in Mbembesi and12. Shona scattered around Matabeleland. How come the Ndebele being such a minority are always blamed for many things. Welshman Ncube, Gibson Sibanda, Moses Mzila, Joshua Nkomo etc are not Ndebele but Kalanga. It shows how ignorant Zimbabweans are, about their country. For them everything is Ndebele-Shona, for convenience. What about the rest of the tribes. Are they not fit to be Zimbabweans? The Tonga and Kalanga populations far much outnumber
The top leadership of Zapu in 1980. 1. Joshua Nkomo, 2, Josia Chinamano 3. Msika 4. Madzimbamuto, 5. Willie Musarurwa 6. Ariston Chambati 7. Munodawafa 8. John Nkomo, 8. Dumiso Dabengwa, 9. Thenjiwe Lesabe 10. Cephas Msipa, 11. Ruth Chinamano etc. In Zanu Enos Nkala was the only lone figure. Which party was regionalistic the? Remember Mugabe refused to address a rally at Barbourfields Stadium on 17 February 1980, because he said he will not raise a crowd in Nkomo?s Country (read Matabeleland). He encouraged violence against Nkomo in Manicaland saying that Manicaland was part of his country. Who is a tribalist? Dabengwa or Mugabe/ charamba
Posted by: mbaleki

Re: lets argue with facts - 01/17/09 09:08 AM

The fact that Mgabe killed abantu bakithi in hiis so called Gugurawundi is the hugest "fact" that you will ever get,the fact that his stooges laughed and enjoyed the cold acts of calousness and later wrote the God forsaken grand plan document further confirms ukuthi amasona lawa ngo Sathane bezigodo,abadala bathi ungabo buza iBus ebhaliweyo ukuthi iyakuphi
Posted by: science

Re: lets argue with facts - 01/17/09 11:34 AM

it was written to TSHONA READERS, JUST THOUGHT OF BRINGING IT HERE
Posted by: duze

Re: lets argue with facts - 01/20/09 09:10 PM

no no no uyaphazama mfo. uma uthi Ndebele ukhuluma ngabo labobantu wena othi bangabeSuthu Venda blabla.yikhonje uxakeka ukuthi kanti kwenzakalani. isizwe samaNdebele sigoqela abantu abaningi.umakuthiwa British kusuka kushiwo amaFrench,Italians,portugeese origins.so makuthiwa Ndebele siyazi sishoni. if awazi buza.
Posted by: science

Re: lets argue with facts - 01/21/09 11:59 AM

duze, i wish you can think thru b4 you open ur mouth.....i know without a shodow of dought wot i`m talking about as i said it was for tshona pipo who accuse anything from ndebeleland as tribalist yet its a diverse region....think , think , think......ok?
Posted by: lungani

Re: lets argue with facts - 01/21/09 10:44 PM

The Tshonas are using the white man's play book of divide and conquer. My last name is Dube and i am a proud Ndebele. I don't care what abantu bakaMgaxa think about that. No one is more Ndebele than i am. Why don't they worry about their differences like the Khorekhore, Manyika, Kharanga and the Zezuris. To us they are all abeTshabi besigundwaneni.....
Posted by: nejana

Re: lets argue with facts - 01/22/09 08:16 AM

uma ngikhumbula kahle wathi wena wasuka ekhaya usesencane as an excuse of not being able to write proper ndebele, pho ke sciencendini wabantu ukufunzwa ngubani ke konke lokhu.Kuyazwakala kahle ukuthi ubuNdebele lobu awubazi, kuhle uze ngendlela engcono yokubuza, the more you contribute, the more you expose yourself ukuthi uyinyonini, buza sinini sami bazakutshela abalomusa, uyongcina uwela embodweni elamanzi abilayo.Do your research from proper sources, then uze enkundleni with more useful info, hayi kabi mfanakithi, i am now confused ukuthi uyini kahlekahle, sengizoncedisa labo abakusolayo ubunguwe bakho.

Posted by: science

Re: lets argue with facts - 01/22/09 02:18 PM

wake up nejana, think outside the box ,i didnt know that some of thwakazians are dump as to this matter too!
Posted by: bongani

Re: lets argue with facts - 01/22/09 03:22 PM

Guys please ningamphenduli usomasayensi, everytime you respond to him you give him power
Posted by: duze

Re: lets argue with facts - 01/22/09 08:32 PM

science uze wazi izindawo eziningi kangaka nokuthi indawo ethile ihlala abantu abathile, wakwazi kanjani lokhu?akusho, uphina uinos nkala? akakazi hengi njengomfowabo unyagumbo? konje wayezilengiselani? mhlawumbe unolwazi mfo. awusithi chatha.konje babethatha imoto zikahulumeni bezithengisa. ubusela lobu busekhaya ngempela.uinos ungathi wathenga amapulazi ngaleyo mali yobusela. uphi ngempela? usepulazini lakhe. uwuthi ngithule ngiyoze ngibuze abantu abafa kudala.