John Nkomo for President?

Posted by: Saduva

John Nkomo for President? - 08/09/03 12:53 PM

Bakwethu, liyibona kanjani l'indaba ka John Nkomo, ukuthi uzathatha is'hlalo sika Mgabe? <p>Kunganceda uMthwakazi ekutholeni inhlalakahle lokubotshwa kwezi kliwi ezabulala abazali, odade, labafowethu? Simsekele na u John Nkomo kumbe vele siyabe sichitha i'skhathi sethu, useli tshabi lesi Ndebeleni?<p><p>Ayipheli, ngek'iphele l'indaba. Zabalaza!!
Posted by: gwesela

Re: John Nkomo for President? - 08/09/03 01:48 PM

Uyabona mfowethu thina sibadala njalo ipolitiki asiyithathelanga emoyeni njengabanye benu lapha enkundleni kanye lo Swangilayi. Umgabe uyanya umphimbo kayise, usefuna ukubalekela amacala akhe awenzayo ngakho ubona angani ukungabusa indebele umthwakazi uzamxolela. uJohn Nkomo laye uselishona kudala wabhabhathizwa esishoneni.
Posted by: abafokazi

Re: John Nkomo for President? - 08/10/03 01:42 PM

Nxa nxa nxa, uJohn Nkomo for presidency angithi yibo abanye bakhona ababulala ilizwe. UNkomo lo uthanda imali ayinikwa ngumgabe mhlabethathela abantu i tax, amafarms, lokuduliwsa kwezinto. Awuboni imali ifihliwe njalo abufuni kuprinta ama bank notes sebesithi sisebenzise ama travellers cheques likubona kuyinto enjani leyo. Imsuzo lemsuzo yabantu bazakufa njengezinja bancwatshwe ngamawabayi
Posted by: Jah Dingani

Re: John Nkomo for President? - 08/11/03 02:58 PM

Kasiszibuzeni umbuzo lo? When others, Zapu cadres, were persecuted by Zanu pf and expelled from the unity gvt, including uMdala, this sell-out John Nkomo remained in that Shona gvt.<p>When our own people were being butchered this John Nkomo was still part and parcel of that Shona Tribalist Gvt.<p>This sell-out monkey should have resigned if he had any grian of integrity in himself left.<p>He never did. Yibo oJazi.<p>This speaks volumes about this sell-out monkey called John Nkomo.<p>Kasifundeni. <p>Mayihlome!
Posted by: Jazelindizayo

Re: John Nkomo for President? - 08/11/03 03:52 PM

Jah Dingani<br>You are wrong about John Nkomo. John Nkomo did not remain part of Mugabe's government when Zapu was kicked out of by Robert Mugabe. Who told you that he did?
Posted by: Saduva

Re: John Nkomo for President? - 08/11/03 04:17 PM

Bathi njalo ulobuhlobo laye uMgabe, bayazalana through an aunt or someone.
Posted by: Mtshede

Re: John Nkomo for President? - 08/11/03 04:30 PM

There is an allegation that his mother, Bona, was of Ndebele origin. Is this the connection to John Nkomo?<p>If there has to be a transitional leader (I stress, a TRANSITIONAL leader) Nkomo would be better than Mnangagwa.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: John Nkomo for President? - 08/12/03 12:31 PM

Infact Mugabe,s mother is not just Bona, her full name is Bonakaliso,even Grace Mugabe her first name in her Birth certificate is not Grace,Grace is the second name she has a full Ndebele name ask those who work at Birth registry in Zim.
Posted by: Mtshede

Re: John Nkomo for President? - 08/12/03 01:28 PM

Very interesting.<p>It is said Mnangagwa's grandfather fought for one of Nombengula's regiments, Imbizo or Insukamini, I believe.<p>I also note that Hitler had a Jewish ancestor.<p>PS Apparently Bob's father was called Mathibiri.<p>I hope he did not come from Mathibirirand.<p>(This is just a joke for my colleague Gwembs!)<p>;-)
Posted by: Jazelindizayo

Re: John Nkomo for President? - 08/12/03 04:40 PM

Ha ha Ha !! Spit<br>Don't quit your day job just yet- you stil have some way to go in joke telling!!<p><br>A mind is only useful if it is open.
Posted by: Mtshede

Re: John Nkomo for President? - 08/12/03 05:21 PM

I am grad you riked the joke Gwembs.<p>I rike terring jokes.<p>Whereas you seem to rike being a joke.<p>;-)
Posted by: Jazelindizayo

Re: John Nkomo for President? - 08/12/03 05:50 PM

Ha Ha Ha Spit, touche touche spit<br>Even more funnier than before - perhaps you have a future in joke telling. Planning on hanging up your tree hugging career just yet
Posted by: Mtshede

Re: John Nkomo for President? - 08/12/03 05:59 PM

Thanks man. <br>It is good to know you rike a raugh.
Posted by: Lobengula

Re: John Nkomo for President? - 10/28/04 01:06 PM

The analyses above are quite intriguing inDEED. I have aslo heard many times that Mgakla's mother's full name was Bonani originally from the Hope Fountain area where Mgakla used to teach while staying with his uncles around the area. If it is true that John Nkomo and Mgakla are related , then all the more better for Mthwakazians because like Msthede says above " John Nkomo is better than Mnangagwa" as a prsidential candidate.
Posted by: Busobenyoka

Re: John Nkomo for President? - 11/02/04 11:26 PM

Madoda,

UJohn Nkomo might well become president. Even better uJoseph Chinotimba. Its not just the Tanzanias of this world that have Benjamin Mkapas or Namibias who have Nujomas, or Mozas who have Chissanos etc. With due exceptions, Africa is a continent dominated by bafoons conveniently clothes as presidents.

Or, I nearly forgot, even the Mugabes of Zimbabwe. We have been decidedly spoon-fed a false image of brilliance about this guy.

But bazamembula. Evilness and brutality have never equated with brilliance. I stand corrected.

Buso
Posted by: Muntongenakudla

Re: John Nkomo for President? - 11/02/04 11:59 PM

Mzwakwethu

Mina Nkwali yenkosi, uShamase wangempela, igcokama likaNdonga, isishwapha sikaSomkhele, umcondo yegusha, ngithi:

It's a rat race. And the sad reality about a rat race is that, even if you win, you still remain a rat.

For whatever you may postulate and theorise and speculate, okusalayo yilokhu:
IPOLITIKI YAKWA M-G-O-D-O-Y-I YIPOLITIKI YOBUBHA!

Ukuzibandakanya kuyona, ukuzenzela phansi - uma ungumuntu onesigqi.

Sad, dreadfully sad indeed.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
eMtubatuba.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Siphepheli

Re: John Nkomo for President? - 11/02/04 03:49 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Lobengula:
<strong> I have aslo heard many times that Mgakla's mother's full name was Bonani originally from the Hope Fountain area where Mgakla used to teach while staying with his uncles around the area. If it is true that John Nkomo and Mgakla are related , then all the more better for Mthwakazians because like Msthede says above " John Nkomo is better than Mnangagwa" as a prsidential candidate. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Actually his mother is from closer home for our comfort. Unina ubezalwa yindoda ebizwa Myangana Tshuma, uGolide obedabuka koSoluswe, khonapho nje emhlubulweni ongasezansi-ntshonalanga kweTsholotsho ngokuya ebuKhalanga.

Ngithemba lokhu akuzukubanga ingxabano phakathi kukaMthwakazi but it is neither here nor there ukuthi umkhenkethe unjengoba enjalo ngokuzalwa, kodwa kwabathanda ukuxubanisa, well I leave it to their speculative demise.
Posted by: samdala

Re: John Nkomo for President? - 11/02/04 04:23 PM

UmaTshuma lona elikhuluma ngaye, ngunina omncane kaBob. Uyise waye lamakhosikazi amabili. UChikerema wathi eyilandisa indaba yokuzalwa komzawakhe uMugabe, wathi ekukhuleni kwabo abazange babekwazi ukuthi yena Bona lo wayevela ngaphi kwelizwe. But the father Gabriel Matibiri, was a thouroughbred Zezuru. The grandfather being Karigamombe Mugabe.