OSIPHATHELENI RULE THE ZIM FINANCIAL 'SYSTEM'!

Posted by: JJMATSHETSHE

OSIPHATHELENI RULE THE ZIM FINANCIAL 'SYSTEM'! - 10/11/08 09:56 PM

NGIYALIBINGELELA BANTU BAKITHI cool


NGICELA KE SIXOXISANE NGENDABA YABO OSIPHATHELENI NGOBUBANZI; UBUHLE LOBUBI BABO AND IKAKHULU INVELAPHI YABO LOKUTHI IKUSASA YABO IPHI NJENGE ALTERNATIVE BUT 'MORE VIBRANT' FINANCIAL SYSTEM.

My first interaction labo Osiphatheleni was in the early 90s in Plumtree on my way from Mafikeng where I was based. Without the Zim$ for ukuthela i petrol njalo ngifisa ukudlulela emakhaya ukuthi lami ngifike ngilemali esebenzayo,they were handy and convinient ngoba their services were not confined to office hours. Since then I became a customer for currencies esigodini sabo koBulawayo( ngizwa beti sebeyibiza iWorld Bank),Plumtree, Francistown train Station kanye le Gaborone bus Station . In all this time they were pure, pure aMapostoli esiZezuru avatha okumhlophe qhwa.

Kuthe ngokuqhubeka umnotho usiwa sokungena lama burial cheques banda bachaphakala abantu abatshintsha imali njalo ngabona sokungena amadoda,from Park Stesh, Mesina ,Beitbridge boarder even in lesser towns like e Gwanda.My confession is that I have always used them for all these years ngezizatho ezisobala; the service is available at my convinience 7/7, reasonable (if not real) exchange rate and usually negotiable.Needless to say the whole transction was considered illegal.

Manje lokhu esikuzwayo sekuthiwa imali ayisatholakali kuma Commercial Banks abelungu but Osiphatheleni sebedunusisa izimota mgceke be tshintsha amaqubaquba yemqulu yezimali ezintshantsha zisongwe ngemchilo yeReserve Bank. Ngabe yi Black Empowerment ye Zimbabwe or Indegenisation of the Financial Makert/'Institutions'.
We saw a simillar process kuma Commercial Farmers and the grave concequences that followed.

Angazi ukuthi kahle kahle yini enzakalayo.
Quote:
Oro is it Osiphatheleni Ruin the Zim Financial 'System'!
Posted by: mpumelelo101

Re: OSIPHATHELENI RULE THE ZIM FINANCIAL 'SYSTEM'! - 10/12/08 08:54 AM

"osiphatheleni" are nothing but economic terrorists, well bent on personal enrichment by all means!!it starts with ukutshintsha abo 50rand and they graduate to ukutshintsha amaFAKES then to money laundering and externalisation!!
needless to say that they are a product of zanu maladministration, they cannot be tolerated in a mthwakazian state!!however, with banks and money transfer agencies offering pathetic services, from massive queues to other relevant neccesities like personal data requirements and inflexible times, osiphathelni remain the mainstay of the parallel economy.
Posted by: JJMATSHETSHE

Re: OSIPHATHELENI RULE THE ZIM FINANCIAL 'SYSTEM'! - 10/12/08 10:31 AM

Ngabe uvuke njani Mpume.

Osiphatheleni yikungcola okuphindwe kanenginengi. Who finances them? About 10years ago kwake kwathiwa kulosomabhizimusi odumileyo ko Bulawayo obafynensayo to get foreign currency and send it elsewhere; yebo kungabe wayekwenza asazi kumbe yayi propaganda. Amapholisa ayebareyda ocassionally Osiphatheleni, probably to show/pretend i disapproval. Kodwa kugcine sekulamahlebezu athi i RBZ is the biggest customer e 'World Bank' ngoba it has resources to print the 'money'and change it to really hard currency foro abantu babo. Manje namuhla sekuko mpunzi idla emini. Emabhangeni sokukhala ibhungayezi, 'imali' isisebantwini estradini.