ukwetheswa umntwana ibizo

Posted by: gwesela

ukwetheswa umntwana ibizo - 12/24/03 08:16 AM

Akelibone imisebenzi yamashona abantu abangakwazi ukwethesa abantwana amabizo sebeze besihlekise ngezinye izizwe.

BBC Africa 15 December 2003

In southern Africa if you carry the name Mandela, Sisulu, Tutu, Sobukwe, Luthuli or Samora, you are probably on a winning ticket and will go far. People will sit up and listen.

And moving further north, should you choose to name your child Nkrumah, Nyerere, Lumumba, Selassie or Sankara, he or she will have a head start.

But in that tradition, how come we have not heard of any little Miriam Makebas?

"What makes a person is his or her identity, so a name is really very important".
Paul Gisemba, Kenya


Rolihlahla, Nelson Mandela's other name, does not seem to have caught on around the continent. In Xhosa the name translates as making trouble for yourself, bringing things upon yourself or taking things on.

And you could be doing precisely that if you are stuck with a more questionable name, say Mobutu, Bokassa, Savimbi, Kamuzu Banda, or Idi Amin.

Instant name recognition? Sure. But who wants that sort of notoriety connected to one of Africa's disgraced giants?

Fallen Heroes

There is a young lady who goes by the name of Kadzamira - named after Malawi's disgraced former not-quite-first-lady, Cecilia Kadzamira. She probably gets teased - if people remember that far back.

But where are the Anwar Sadats and how many Agostinho Netos are floating about Africa?

Being a legend in life or death does not necessarily mean one's name is bestowed upon future Africans.

Then there are names that are becoming fashionable, like Che, in the style of the legendary Latin American revolutionary, Che Guevara and Cuba's Fidel Castro.


Rolihlahla meaning making trouble has not been popular

The South African freedom fighter Steve Biko falls into that category, with his instantly recognisable face emblazoned on t-shirts, caps, posters, bags and badges.

The names of football and pop stars also attract attention. There must be any number of Roger Milla somethings dotted around Africa.

But get this: Elton John Taaibos, which means tough bush in Afrikaans, is a real human being somewhere in South Africa!

And you know the American film star, Bill Cosby who plays Dr Cliff Huxtable? Well his TV grandchildren were named Winnie and Nelson!

Cleopatra did the rounds for a while in honour of the historical Egyptian queen and, of course, the more contemporary, sexy, action-screen-superwoman, Cleopatra Jones.

She of the billowing afro, stiletto-heeled boots, hot pants and leather jackets, she was something!

Others prefer safer zones, going for tried and tested first names. Africa is full of Comfort, Patience, Hope, Faith and Charity.

Literal Names

In Zimbabwe they are more adventurous, but just as literal. Don't be surprised to shake hands with Jealous or Jealous Down - ie put your jealousy aside and admit it!

Suppertime, Petrol, Fingernail, Expedite and Messenger will welcome you to Zimbabwe. Gladness and Lovemore - two favourites - will no doubt be gracious hosts.


But how many people do you know called Loveless? Yup, they exist too. Maybe some have already been named Land Reform Policy or perhaps Equitable Land Re-Distribution.
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/25/03 07:24 PM

GWESELA.

You close my season with style.

Here are a few more names I have encountered:
KETERO - Kettle or cattle.
MURUNGU - Mlungu
NGIROZI - ANGEL
ARUBHINO - Albino
NDEERE - Ndebele
DHORA - Dollar
RIRIENI - Lillian

Li Zwangendaba.
Posted by: soweto

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/29/03 11:46 PM

behluleka khona lokupha inkomo amabizo.uzwa kuthiwa inkomo ngu Sterio.
Posted by: Masola wa Dabudabu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/08/04 01:48 AM

I give some more names, courtsey of Chaminuka's descendents:

Praxedis
Loveness
Settlement (Maraire Chiwoniso's boyfriend)
Assessment
Roti (Lot)
Raki (Lucky)
Beer (Beatrice)
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/28/04 03:00 AM

Bafowethu.

Akelincede, ibizo elithi HLAZO, letheswa umntwana sizatho bani???

Li Zwangendaba
Posted by: GESTAPO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/18/04 02:37 AM

ZWANGANDABA

Leligama liphiwa umntwana nxa intombi yesintwini isimithiswe litshabi.

Sengikengalinga ukuhluzisisa amabizo lezibongo zesishona and i found interesting results about their implications:

(a)VERY SELFISH AND UNTHANKFUL PEOPLE.
Choga,karikoga,(me,myself and i),chakazirera(self-nurtured)

(b)VERY PROVOCATIVE PEOPLE
mudyanesimba,muzanenhamo, muchaneta, taparamhosva
tirivavi(we are evil)

(c)VERY PERSIMISTIC
wafawanaka,nhamo,nhamoyebonde(sexual importence)
chanachenhamo, tanyanyiwa

and many more.
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/18/04 03:14 AM

madoda laze langibulala...yooh.indaba yamabizo inzima ngoba mina ngafunda loTupac Zvarabano,kissmore lobomboraishe.
Posted by: Nqindi ka Mgandani

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/18/04 07:02 PM

Mina ngafunda lo Noname Munemo !!!
Posted by: Muntongenakudla

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/19/04 05:55 AM

Mawundlu ka Malandela
Nina baka Phunga no Mageba
Nina baka Mthaniya

Mina ngafunda no Chaos Nzenze
Posted by: hlathi81

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/19/04 09:45 AM

mina ngafunda lo FANTA CHIGUDU eMzingwane!
Posted by: Lobengula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/19/04 03:13 PM

If you go to the Zim Institute of Chartered Accountants website as follows:
www.icaz.org.zw
-Click on Students
-Click on Qualifying Examinations
-Click on Current Examination results
-if you page down to student with an exam number
3059 you will note that his Name is Themba
-Surname is Mudidi !!!!
Posted by: Muntongenakudla

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/20/04 06:02 AM

Mawundlu kaMalandela!
Nina beSilo!
Nina bakaMthaniya!
Nina bakaPhunga no Mageba!


Ngithanda ukuphosa itshe esivivaneni somlando wenhlanhla. Ngisabhibhidla ngakho angikwazi ukumumatha umthamo omkhulu. Ngivukwe amadlingozi ngathi angigiye. Angiphethe namdlelo neqhabanga lokugiya. Nokuncwada angincwadile!

Bakwethu, kukhona okungangiphathi kahle. Ma ngilandela inkosi yohlanga (Lobengula) kwi website ye ICAZ, ngibona kunabetshabi abaqanjwe ngezibongo namagama kaMageba. Umzekelo : uNgquzandini lona (Mudidi), uzibiza Themba. Besekuba no Tendai Mkwanani.

Mina ngithi cha ngeke madoda! Bazifakela umkhokha nje kuphela. Abetshabi sebethenge izibongo namagama ethu wemadoda! Yikona lokhu okusifakela ububha nobuntembuzane! Yikona okusuka kwenze sengathi thina besilo sesikhuluma isikirimane! Ulimi namasiko kufa kanjena ngoba lezilwanyana ezinamagama nezibongo zethu yizona ezivame ukugqama emphakathini. Phecelezi, an impression is created that we are Shona since prominent people (ie CAs) bearing our names and surnames are Shona speaking.

Nithini nina bakaMntungwa no Mbulazi?
Posted by: Lobengula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/20/04 12:23 PM

EzakwaZulu

Hawu ngane yakwethu , awusangitsheli ngani ukuthi u Sipho usekhansele
umsebenzi(ukuthethela) wamadlozi ? Nami ngizwa bathi ubethenge izinkukhu ezimbili
iqhude nesikhukhukazi . Uthe lapho esoyizihlaba wathola iqhude lizitika
ngesikhukhukazi . Wathukuthela wagana unwabu wakhansela ngisho nomsebezi
ethi yena angeke enze umsebenzi wamadlozi ngezifebe .
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/21/04 05:42 PM

Ake libone manje ukuthi omakhelwane ngangale kukaZambezi bathini.they wanted to show their gratitude to the technology advancement [cellphones].
1.Simcard Mwanza
2.Dial Njovu
3.Voicemail Mwanawasa
4.Hold on Phiri
5.Message Bwanya
6.Motorolla Zulu
7.Handset Chiluba
Posted by: nzingo

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/09/04 04:18 PM

HA MTWAKAZI OMMHLE LAZE LANGIBULALA NGEMBAMBO MINA NGIFUNDA LOCHDYAUSIKU KUYINI KHONOKHU
Posted by: hlathi81

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/28/04 07:41 AM

kule player ye Njube Sundown okuthiwa ngu "HAVE-A-LOOK DUBE"


--------------

"Higlllllllllander mama!!!!"
Posted by: hlathi81

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/28/04 07:41 AM

kule player ye Njube Sundown okuthiwa ngu "HAVE-A-LOOK DUBE"


--------------

"Higlllllllllander mama!!!!"
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/28/04 04:34 PM

lelibizo litrick baba..have-a-look hk hk.but singakuthini omunye lomunye kukhona okutshiwo libizo lakhe.ingani bakhona oKhuphalonke Mahloma.injalo impilo bafethu.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/03/04 04:37 PM

haaaaaa haaaaa haaaaaa, madoda ngihleke ngaze ngaba mubi, noma umzwakhe wathi umuntu muhle mayehleka.

manje ngilomngane othiwa ngu Leave-It
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/14/04 04:04 PM

ngihlangane leyinye i tshi ethiwa ngu Nomatterwhat-theycallme Sibanda
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/17/04 10:07 PM

Kuleyinye imember okuthiwa ngu Bike (bhayisikili) Munike ulomtwana okuthiwa ngu Sonatra,umfazi wakhe nguTiredness Mushupiki Munike.
Posted by: mgatawa

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/17/04 11:27 AM

laze lasibulala ngmbambo madodo ,wona lawo mabizo esitshabini atsho sibili ngake ngathi ngisenkabazwe ngomunye umyaka nga hlangana leli ijaha okuthiwa ngu Tivakudze Chemuru ,akeni lizwe tibizo mhlobobani lelelo lokuthi kutshona khonokhu ngihlala ngizibuza
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/19/04 07:50 PM

uLeave-a- message Telephone,yisigofolo lesi,ukhona omaziyo?
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/19/04 09:08 PM

Ngizwe kuthiwa kulo Dibulabatibule NKomazana,lo No Matter Mthetwa,okunye okulilozwi eNorth kwakule ngane yakho kuthiwa ngu Kilini Henki.
Posted by: soweto

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/21/04 07:42 PM

Pancake Chirengendure
Zwangu Zwese
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/21/04 08:04 PM

Kissmore Mhere
Phekeyakhe Ndlovu.
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/21/04 10:45 PM

Chigwedere..............igabha elifotokileyo.
simbi mubako............insimbi esikhaleni.
vuramayi....(le yinhlamba)disvirgined his mother.

Li Zwangendaba.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/22/04 05:43 PM

Bafowethu.

Ake lingitshele ukuthi uKanye West, kaso boyz yeToni yini?.
Kumbe uyise ngowe stayileni oro kanjani,kungabakuhle simintrojuse kuNkunda.net.

Ngibuyele emabizweni,

Galdansia Maswira

Tawana Muswiri

Tawana Nhamo{sathola inhlupheko}

Muparafini chikwenere

Gringo [Giringo]

Carehome[Keya]

Shift.

if you choose any letter in the Alphabet and say anything that comes out of your mind 99.9% chances its a shona name or surname.
eg the letter R,[Rubarinonhuwa],
M'[Matambanadzo Dotiyemurume].

------------------------------------------
Uzoyithola kanjani uhlel'ekhoneni!
-------------------------------------
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/27/04 02:01 AM

Bafowethu.

Abanye kuthiwa ngo BOOTSU (Boots)

Li Zwangendaba.
Posted by: GESTAPO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/27/04 10:53 PM

imihlolo iyaqhubeka:

Philemon Bonde[sexual intercourse] loyinduna yamasapotaz edayinamosi

Willard Manyengavana[umakhombisa abantwana] lo ngumanager weCAPS.
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/28/04 12:44 AM

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> yimihlolo sibili.
Posted by: Mlamlankunzi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/28/04 02:44 AM

akeni lizwe la lingitshele ngawo
Mhlomleli
Mhlahleli
Mhlanguliwesizwe
Jahalamajaha
Majaha
Mxolisi
Mthabisi
ngawabantwana besilo o mahlabezulu
Posted by: Hlabiso

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/29/04 02:06 AM

Elinye kuthiwa
Kumbirai Kangai - Celani khanzingani
Posted by: Mlamlankunzi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/29/04 02:55 AM

madoda sizahluza amagama amabi kuze kube nini
akeni sixoxe ngamahle phela awesintwini uqobo lwawo, lawo sesidinile asikhulumeni ngokuhle manje
Lithini
Emjokwane kandaba
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/29/04 01:37 PM

haaaa haaaa haaa....liyasibulala.
kodwa madoda lapha abanye sebesenga lezimithiyo...asifuni ukuqamba abantu abazisengayo.
Posted by: hlathi81

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/29/04 02:37 PM

Dabukamhlaba <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> ubaqambe s'bali ungayethuki..

-----------
'honesty builds a men'
Posted by: Skuvethe

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/29/04 08:00 PM

Kukhona umdlali we bhola ku AC Milan obizwa ngo Kaka.

Masimba bani lawo? <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/30/04 02:31 PM

manje kulendawo egoli ethiwa yi BRAMA......
asazi ukuthi abantu bakhona batshona besenzani.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/30/04 02:33 PM

liyangihlekisa haaahaaa
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/31/04 12:44 AM

Nguwe ke kaDabuka osusenga lezimithiyo... <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
kulomemba weCaps bathi nguLaughter Chilembe.
Mlamulankunzi umbono wakho ukahle baba...uhlupho yikuthi abantu abafana laboDabuka baphilela ukuhleka kuphela ngakho ngeke babhale ngamagama amahle.
kulamabizo afana labo
Mxolisi
Nkululeko
Sibusiso
Jabulani
kanti Dabuka,wena lenyoka lidlani lokhu elikutshiyenalayo.
Posted by: khonzani

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/12/04 03:14 AM

Uyazi bafowethu labo dadewethu ikaka eliyikhulumayo so ungathi lizwalwa ngumuntu munye.Kuzalibambisa okungamaTshona kwenkosi.Sengihleke ngaze ngasuza .Ake likuxolele okuyizinja kothuvi please.Omunye engimaziyo lami kuthiwa ngu Tiredness.Umnawakhe ngu Give It.Yikuyini khonokho?Isibongo sabo ngabako Madziwa.Liyazi ukuthi amadziwa yikuyini?
Posted by: Muntongenakudla

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/13/04 02:48 PM

Asicabange kahle uma siqamba abantwana bethu


Ngike ngahlangana nensizwa egama layo lingu Seawater. Ngiyazi ukuthi akusiyona into enhle ukuhleka igama lomuntu, kodwa angikwazanga ukuzibamba. Ngimane ngaqhephuka wena owabona imbiza egcwele amanzi iwa ekhanda lowesimame evela emfuleni.

NgesiZulu liyezwakala leli gama lika Manzolwandle, kodwa ngesingisi lingahlekisa nezinkukhu zidla umgqakazo.

Thina ndlu emnyama siyawathanda amagama athe phecelezi. Siqamba abantwana bethu singacabangi ukuthi bazophenduka izinhlekisa uma bekhula.Ngisafunda esikoleni bekunomfana ogama lingu Come To See Dludla. Uma sizonika abantwana bethu amagama esilungu aloluhlobo, kungani singavele sigcine ngalawa esintu?

Njengoba sesikhululekile nje akuseyona impoqo ukunika izingane amagama esilungu.Bheka nje ngoba selokhu kwafika omakhal' ekhukhwini sekunamagama afana no Vodacom Cele, Nokia Mthethwa, Recharge Voucher Hlengethwa, Ericsson Hlatshwayo, Pincode Dlamini, Airtime Ndiyane, Pay As You Go Masemola, o Please Call Me Mgwaba, Service Not Available Mthethwa no MTN Ndlovu.

Kanti kule mindeni ethanda ezombangazwe, kunezingane ezethiwa amagama afana no Democratic Alliance Ndlangisa, Constitution Shezi, Voter Registration Mseleku, Democratic Election Shabalala, no Ballot Box Jali.

Kuthiwa esikhathini esiningi umntwana ulandela igama lakhe. Kukhona uMxosheni ohlala enekizandla kanti uxoshwa njalo emsebenzini. Kanti oMpiyakhe niyabazi nje ukuthi banochuku, bangophumasilwe.

Kukhona abazali abakholelwa kakhulu kulesi sisho ngangokuthi baze bethe izingane ngamagama abafisa ukuthi ziwalandele. Yingakho nje uthola oProfessor Ngubane, Doctor Khumalo, Engineer Nyembezi, Nurse Cikwayo, Medical Researcher Masombuka kanye no Editor Msibi.

Kanti akusiwona amagama esilungu kuphela athe phecelezi. Kukhona oHluphile, oDoti, oHleziphi kanye no Ndlebe (ndlebe kazizwa).Usuke ulindeleni uma uqamba ingane yakho ngondlebe, bese usumangala ukuthi kwakhala nyonini uma ingane yakho ikhula ingezwa iphenduka utsotsi onembobo ekhaleni.

Abaningi oHluphi bayahlupha. Ubathola beshayanisa amadoda ngamakhanda, futhi bezala izingane bezilahlela kogogo.OHleziphi bona bagcwele emijondolo, ngoba bangomantunta nendishi.

Asicabange kahle uma siqamba abantwana bethu, futhi sibanike amagama amahle angeke abenza inhlekisa uma sebebadala.

Kanti nalawa eBhayibheli asiwayeke, akekho efeshinini futhi akasoze abe khona. Cabanga nje igama lakho kungu Hezekiya noma uNebgadineza noma uFaro!Ngeke ngathuka nje uma ngithola ingane yekholwa ebizwa ngoMene Mene Tekel Ufasin Mbambo noma ke uEloyi Eloyi Lamasabakthan Doyisa.


uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sgero

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/13/04 04:05 PM

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> qhuba i tissue bantu. Mnto, awusangibulali nje! Le yona eka eyamagama ebhayibhilini iphambili.

Ngikengafundisa e Hwange ngilomntwana eklasini okuthiwa ngu Anus Dube!
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/17/04 08:39 AM

kulomemba abambiza Credit Nyathi.
hk hk kanye lo X-ray.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/09/04 06:16 PM

wena siru yikuthi usenga lezimithiyo.....angikuthembi
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/10/04 12:37 AM

Sisakhula bekulesitayila sokubiza amagama abantu.
Albert ube Ale! or Albeh! uSilas ubengu Saye! uPathi ubengu Pathe!.
So kwakuleyinye iboyz eyayibuya ngeholiday ivela erizeva kwakuthiwa nguZeckiouse Nyathi,kwakuthi nxa sizidlalela amafrido istayila siqale uzwe,Dume! Dume!,pasa ah wena Saye ungaboreyisha fakela uGanzi,uzwe uSaye esesithi lingasolimina uZeke nguye olokhe elontsha amabhora,abantu bedubuke ngokuhleka elika Zeke!
Posted by: Ndebele phaqa

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/10/04 08:36 AM

Xolani bafowethu!!!!!!!!!!!!!! Lingangibulali so,
Phela ngozoxoshwa emsebenzini ngokuhleka ngedwa
Ngempela bkhona oMdidi,Eloyi Eloyi Lamasabakathani? labo Devigin your mother? (Vuramayi)
ayi Ayi lokhu angikaze ngikuzwe.. Igama livame ukuchaza imiphumela yempilo yomuntu ngakho kumele sethese izingame amagama ayi ukuzisindisa ngamagama

yimi owenu u Pay as you go Mahlangu (Kusho ukuthi ngizohlala ngikhokha njalonje ngisedlula!!!!!!!!!
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/10/04 03:24 PM

Ha ha ha haa ha! <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Ngabetshabi abapha amagama athi vuramayi, labo mombeshora [inkomo yo hlolo], manyengavana [maz*k*bantwana], simbanegavi [qina ngengxoza].

hk hk hk!
Posted by: Gabadela13

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/29/04 09:44 AM

Ngike ngihlangane lomuntu olebizo elithiwa nguNdeere uzayizwa impama yakhona!

Ncube baba.
Posted by: Gabadela13

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/29/04 10:17 PM

Kodwa esintwini kulamabizo amahle,imizekeliso yila;
Nonhlanhla
Thandolwenkosi
Njabulo.

kodwa kulomuntu owetha umntanakhe ibizo elithi ngu Mathra.Ukuthi wayeswele amabizo.Mhlawumbe wayengamethesa elinya lala aphezulu.So nxa behlonipha bathi sekaMathra,lapha I am not milking the pregnant ones!

Ncube baba...
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/01/04 05:51 PM

Dabuka ngizakusakaza ngempandula uyewela eBrunasberg..uyezwa.ufuze umkakho uYesmore.usamkhumbula uAnus Moyo?
ngangigidla eprimary leyinye iboyz abathi nguOnward,umatop kwakunguForward ilast born kungu Upward bengabako Chimwanda.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/07/04 09:23 PM

manje kulomakhelwane wami othiwa ngu Longdivision Nyathi.........kambe alazani siru.
Posted by: ntombenhle

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/07/04 10:19 PM

Maz*k* bantwana, Anus hk, hk hk hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
ngangifunda lomunyu dade okwakuthiwa ngu Beauty..nothing wrong with that except udade wayemubi lokhuyana okuthiwa ingan'encane ingamkhangela iyakhala icabanga ukuthi yinunu.....i had to try and keep a straight face everytime nxa ngimpiza.
Posted by: soweto

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/08/04 08:13 AM

mina ngiqava u Fuckmore chimhata, kissmore katswere, leave-it chaizo,
Eatmore gpn gpn
Posted by: ntombenhle

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/08/04 11:33 AM

hk, hk hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> gpn gpn <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/09/04 08:02 AM

Dabuka ule bad system embi mfana,whyb ufuna ukuphambanisa imsitake kanje...gpn angimqavi uLongdivision Nyathi...hk hk gpn,uyamazi uNsukukazifani Ndlovu yini skeem?
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/09/04 09:57 AM

Ngake ngezwa ngo Kissmore. Ngangifundiswa ngu misi okuthwa ngu Goredema (u***di omnyama). gpn.

Ngahlangana le mpintshi okuthwa ngu, Mabora Ngomadzashe. (Balls)
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/09/04 10:23 PM

wena siru, ngizakhaba uyewela ku mgabe.

manje ngangilomunye unonoza wami owayethiwa ngu Iamhungry Dube.manje sasisokola nxa sesikuma date.
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/23/04 08:08 PM

ngicela lingitshele eqinisweni kulomuntu ongapha umtwana wakhe ibizo athi ngu DANGEROUS , FURIOUS,SERIOUS. KAMBE KUYABE KUTHENI <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/28/04 01:20 PM

Ngihlangane loJaha obizwa 'nangumuzekye', ngabe uyazi!
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/28/04 01:40 PM

Mina ngafunda loBUNANDIBUKAYISE and THIS OTHER ONE uNTANDOYAMADLOZI,owakho FOHLOZA KUZABA NGUBANI OR NGUBANI NXA ULAYE?
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/28/04 04:20 PM

Bandla,
Mina ngagidliswa ngu Mr Dongijena,kwakuleyiye imember okwakuthiwa ngu Tungamirayi Mapokotera kumbe yinhlamba angazi.
But iboyz okwakuthiwa ngu Frido Banda yiyo eyayingihlephukisa ngoba yailomkhemeswane wekopjini.
--------------------------------------------
Yekel'omunye wena uzamdabulel' ikawuso! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: samdala

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 11/14/04 04:39 PM

Ngake ngafundisa kwesinye isiqinti esihlezi amaNguni and I found some names which are a burden to kids. Umntwana ucina engasafundi kahle ngobe elebizo elimsindayo elimhlekisa ngabanye, njengoMlandulwa, Mkhulunyelwa, Mesulelwa, Sigwabusuku, Mhlupheki etc.

Lithini ngabo Perseverance, Profit, Patience, Priviledge, Clothing, Nomatter, Madzudzo Pawadyira, Chatunga Mugabe etc?

Loba umntwana ezelwe phakathi kwesehlakalo esingasihle, kanikwe ibizo elihle.
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 11/15/04 11:54 PM

mina ngamanga ngitshelwa ngomunye udade ukuthi ibizo lakhe ngu furiuos odade odadewabo ngo dangerous rebellious kusiya khonale and uyazibuza ukuthi unina loyise babecabangani
Posted by: Mkhankaso

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 11/16/04 05:03 AM

Manje eyiMzee ngizwa kuthiwa yayinike umzukulu wayo ibizo yathi ngu-Condom Mzenda.hk hk Kulenye iboyz engiyaziyo okuthiwa ngu Hlomani. What makes it so fun yikuthi umama wakhe ngumahotsha.
eHarare ngazi omunye unkasana okuthiwa ngu-Contraception Tigaro.
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 11/17/04 10:42 AM

Kulo mpintshi yami eyangi introjusa komunye ujaha okuthwa ngu SYZMSKY MLILO. Wanginikesa iBusiness Card ukuthi ngibe kwazi ikupela. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 11/17/04 07:48 PM

Mazekazeka Ndlovu and iboyz yakhe kwakungu Multiply.uyabaqava yini Dabuka abafana bakaNdlovini owaphetsheya kwesifula ePlamazi.
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/10/04 05:56 AM

Cadillac Ndlovu,April Masuku...feya
Posted by: samdala

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/10/04 12:52 PM

Mkhankaso,

Ibizo elithi Hlomani libizo lesiNdebele sibili, ngoba ukuhloma ngezikhali, means to be armed. Ngamabizo anikwa amaqhawe la, abantwana bamajaha. Angazi ukuthi uleyiselani ibizo elihle kangaka.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/10/04 05:51 PM

Rhinoserous Mupenduki

Sonatra
Posted by: Mayisukela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/11/04 05:43 PM

Biology Nyathi
Excuse Ndlovu
Takeitorleaveit Nyathi

hk hk hk hk

Asazi !!!!!!
Posted by: samdala

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/11/04 11:43 PM

Isn't there a need for a law in Zimbabwe which prohibits parents from giving their children names which are nonsensical, and which make them objects of ridicule? Ngikhuluma nje ngoba kwamanye amazwe imithetho enje ikhona njalo yenzelwe ukuvikela isithunzi lokuhlonitswa kwamalungelo abantwana. For instance in Norway, under their child naming laws, parents can not give their son a girl's name and vice versa, or some nonsensical and unacceptable names. Ukusweleka kwemithetho enje eZimbabwe lani liyakubona ukuthi kufaka abanye abantwana engozini yokunikwa amabizo ayangisayo.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/12/04 03:11 PM

Ngitshayisane lalawa amagama:

Printer Sibanda
aeroplane Masoso
Randani mwanawambuya
Paperwork Banda
Engineer Banda
Standard Nhleko
Drainage Mungofa
Posted by: Gabadela13

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/13/04 05:59 PM

Nanka amanye amabizo esengike ngahlangana lawo.

Erection Chinodya
Ejaculate Masarirambe
Copulation Hove.

Liwabona njani?
Posted by: mbasela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/13/04 07:39 PM

liyaphosisa madoda haa!!!! <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/14/04 09:20 AM

Accountant Masuku
Bazangenzani Nyathi
Abused Masuku
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/16/04 08:13 AM

Mzabalazo Gumede
Assistance Muzorewa
Posted by: Mayisukela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/16/04 10:04 PM

Nobody Chidakwa
Entatainment Nyathi
Bolt Tshuma
Criscross Muromo


valamazinyo uvule umlomo <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/18/04 11:55 PM

Amabizo empela

Mosorowenyoka Tembo
Masimba Mdinyero
Mbulali Mbewe
Ntoyakhe Dlamini
Posted by: Mayisukela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 12/27/04 07:13 AM

Cracksure Mbenguzane
Zibiliboco Dabengwa
Nevertheless Chitimachayedza
Comecloser Nyathi
Computer Ncube
Configaration Mnenke
Zinc Luphephe
Motobike Mbombera
[magents lamagentskazi, ngamabizo evari,olenkani sokungokwakhe lamahuhu angakibo <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Ibizo libizo ngabantu,,,,,kumele libe leveve, meaning le vari.Tagala tanyalala

Ziyehla ziyashelela Bantu be Zansi
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/06/05 07:11 AM

Fallujah Masuku
Basra Moyo
Al Zaqhawi Mombeshora
Impi leyi izazibonisa okunye...asazi.
ooh ukhona omunye bathi
nguTsunami Mhara.
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/07/05 07:00 AM

Omunye ujaha ubese faka igama le tsunami kuscamtho wathi yena. "Ngizakufaka itsunami". Ngihleke ngaze nga jeka phansi ngekhanda.

Lingadlali nge tsunami badala, mina aying'phathi sharp indaba yetsunami bakithi.

Abanye kuthwa ngo

- Joj-bhushi musoro
- ToniBle Makwira
- Mansion gondo

Others pronounce "Cameron" as "Come-Ron" the nhlamba version.

<img src="http://users.telenet.be/benjamin.carlier/av-6.gif" alt=" - " />
Posted by: GESTAPO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/21/05 03:17 AM

Bandah-Ache Murondiwa
Tidal-wave Musabayana
Tsunami Chinotimba
South-east-asia Chigwedere
Death-toll Mufurutsa
Pledge Chakaendesa
Red-cross Mufiri
Posted by: ntumba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/21/05 08:25 AM

Homelink Gono
Dictator Mgabe
Teaboy Tsvangirai
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/21/05 02:17 PM

kulojeki okuthiwa ngu Channel Mathuthu okwesiri use Northampton,

Obee-television Banda
Railway Masuku
Tatenda Innit Mushonga
Tube "underground" Mazomba
Trafalgar Matambanadzo
Union Jack Ngundu
Blunket Asylum Nyoni
Tazivei Crawley Chinanga
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/11/05 06:49 AM

Ngenxa yenkundla abantwana bethu sebephiwa amagama anje.

Nkundla Ndiweni
Discussion Maphosa
Reply Mathuthu
Login Siwela
GPN Sithole
Chatroom Ncube
Sothamlilo Mthombeni
Zaga Ndlovu
Pointer Dlamini
Plagiariasm Thebe
Mabila Dube
MyProfile
Phasiwedi Njobo
Tsunami Mabhidliza
Lobs Mathema
Sgero Ncube
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/11/05 07:44 AM

Amanye

Hk-Hk Mbeki
Mhluzi-Womzimba Maphosa
Mzabalazo Mhlanga
MbamboYephuka Dube
Sibalukhulu Moyo
Bulembu Ndlovu
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Nyoni
Maqhamehlezi Ndiweni
Ndumshy Sithole
Mthemgisi Gwebu
Scamtho Nkiwane
Posted by: soweto

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/11/05 02:31 PM

Dokotela ndiweni
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/12/05 11:38 PM

Soweto Mathema

hk hk hk, ngiburere sbali!
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/12/05 01:14 PM

Bafethu,

Mafikizolo- Kumalo
Sikhulu - Ndlovu
Sakhamuzi - Dlamini
Ngqwele - Nkundla
Nduna - Sibanda
Ndlovukazi- Majaivana

--------------------------------------------------
Wisdom is knowing what to do next,
skill is knowing how to do it, and virtue is doing it.
Posted by: luulu9

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/16/05 01:25 AM

talking of names I think iBulawayo needs to get a new name. we cant have negative names like this, yikho basibulala nge gukurahundi. we need a positive name.
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/16/05 05:40 AM

luulu9 Siwela

Abanye bala mabizo ayizibongo njengo

Nkomo Sibanda.
Dube Nyoni
Moyo Sithole
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/16/05 08:53 PM

Dokotela...hk hk skeem izandla phezulu,ushayile baba,uyarocker jooh.

Dokotela Soweto...hk hk
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/19/05 08:16 PM

Bafowethu.

Ende lamhla lingibulele bafowethu. Tsunami, Dok, Sowetho, Sirumula akelekele ukwenzenje. Abantu e Library bazangibona angani ngilizanga.

Brooklyn Mthethwa.
Subway Tshabangu
Aeroplane Moyo
NYU-YOKHU Mabila hk hk hk
Cros-Country Dube
Continent Ndlovu

Li Zwangendaba.
Posted by: NYASOMBI

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/19/05 09:54 PM

Mntongenakudla

Iposting yakho titled ?Asicabange kahle uma siqamba abantwana bethu? cannot go unnoticed. I have read it more than ten times. In fact whenever l log into Inkundla the first thing l read is your posting. Every time l read it l cannot help but laugh my lungs out. I?m sure most people who have read it will agree with me that this posting deserves recognition in form of Nobel Prize or Oscar award (under comedy category). I paragraph yakho ethinta ebhayibhilini iyabulala m?fethu!!! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
I couldn?t help but print it, put a copy on my desk with your nom de plume. It would have been nice to put your real name in there, hey!

Keep it up bro!!
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/21/05 12:26 PM

hayi bakithi lingabosibulala sooo.thina sesizaxotshwa lapho esisebenzisa khona amacomputer ngenxa yokuhleka.


njengoba lisemazweni lizathi abantwana benu ngo;

Assylum Ngwenya hk hk hk
Airticket Sibanda
Britishairways Nyathi
Heathrow Dube
Hollywood Moyo......siru hk hk hk
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/24/05 07:42 PM

bafethu...hk hk hk liyangihlephuna blind.
laptop Ndlovu
Server Moyo
hardrive Sibanda
Dabuka..hk hk wena so..hk
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/26/05 03:25 PM

Bafowethu.

Linanzelele amabizo aqakathekileyo nxa lihamba emazweni:

Airport Moyo.
Passport Phuthi.
Visa Velaphi.
Immigration Gwebu.
Deported Dube.


Li Zwangendaba.
Posted by: samdala

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/26/05 03:43 PM

Amanye nanka:

Profit Moyo
Income Khumalo
Loss Senda
Equity Mabhena
Dividend Mhlanga
Investment Mkhwananzi
Access Ndlovu
Homelink Sibanda
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/26/05 04:45 PM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> liyangiqephuna.

lawe ke;

Atm Dladla
Chequebook Dungeni
Overdraft Mlalazi
Enquiries Sibanda
Loan Dube
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/26/05 08:13 PM

lina shuwa lawa ngamanga abuhlungu DABUKA A YI LINGENZI So MAGENTS
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/28/05 10:03 PM

ahhoyi bafethu...hk hk
Library Ndlovu
Doctor Masuku
Titshala[teacher] Moyo
Mahamb'abuye Sibanda
Professor Ndlovu
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/29/05 09:23 AM

hk hk hk hk hk siru, lingaboyenza so mani.lifuna sife yini.

Keyboard Nyathi
Hardrive Dube
Mouse Sigidi
Internet Ncube
Google Moyo
File-error Mguni
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/30/05 08:01 AM

Cansi Dube
Mhluzi Ndiweni
Khondomu Mlilo
Khanda Sithole
Pregnancy Maphosa

Microsoft-Word Tshabangu
Toyota Nkala
Mitsubishi Mathema

Pizza Nkomo
Burger Ncube
Posted by: Ndabezitha

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/31/05 03:44 AM

Ngotsheni Dube
Posted by: Ndumshy

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/31/05 05:26 AM

Landreform Chihure
Eviction Mahoso
Antiblair Mujuru
Antibush Mbava
Homelink Gono
Imperialist Chinotimba
Posted by: joskeyi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/31/05 05:28 AM

HARDLIFE SYMPATHY KARIKOKA MATERE GAMTSHIRAI ZHAKATA KHUMALO
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/31/05 06:14 AM

After today kuyabe sokulabo

Election Mhlanga
Poll Phiri
MDC Dube
Victory Mathuthu
Candidate Ngwenya
Vote Ncube
Lizwe Thursday Makhabo
Khetho Ndlovu
Tsholotsho Dube
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 03/31/05 11:21 AM

31st Moyo
Transluscent Lunga
Results Sibindi
Free-and-fair Sithole
Observer Khahlu
Rigged Dube
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/07/05 07:42 PM

hk hk Dabuka kusamele ngikuvayise enyangeni mfana,baqinisile abathi isilima esilimele umzima singcono kulesilimele ingqondo,wena ulimele ingqondo swayini...hk hk
Net Ndlovu
Ambiguous Moyo
Mzwangedwa Ncube
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/08/05 06:53 AM

Sirimula Nyathi
Dabuka Sgebengu Ndlovu
Mathrowa Tsunami
Lova Guluva
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/08/05 01:12 PM

Dokotela usubhema ezika Dabuka lawe kulamalanga hk hk!


With effect from today kuzaba labo;

Pope Nyathi

Krakow Ndlovu

Tyranny State Ncube

Catholic Dube

Pilgrim Ndiweni

Cardinal Maphosa

Vetican Khumalo

Rome Mangwiro

St Peter Sq Khumalo

Cathedral Mtungwa

Pontiff Malaba
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/08/05 02:45 PM

Uburere lapha sbali. 200% Kukhanya uzibhema nge ngidi mfethu. Viva Gagasi.

hk hk Pope Nyathi lo Cathedral Mntungwa. Yismoko lesi fo. Kumele sikufase isheyini, sikuse eStramfontein, kukhona lapho impitshi ezingadingi ngidi qha. Uzothola iimpitshi khona.

Basilica Ndlovu
Sent Pita Ncube
84years Moyo
Posted by: mzala

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/08/05 06:29 PM

bafethu lingangibulalisi so ngembambo!Nanka awami..

Pope Dube
Santa-Maria Moyo
Right-Reverend Sibanda
Roma Khumalo
Posted by: Mtshede

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/09/05 09:35 AM

Arinze Madlala
Posted by: Mtshede

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/09/05 09:37 AM

Orange Nxumalo

Tulip Dube

Rose Mathe

Cedar Malumisa
Posted by: Mtshede

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/09/05 09:40 AM

Patience Guduza

Planning Ndlovu

Right-time Makhatini
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/09/05 05:19 PM

Makwande Dube
Zambani ndlovu
Posted by: NTSHONTSHO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/09/05 05:59 PM

SIKHWAMASAMEVA BALOYI
MNTAKAYIHLO SIBANDA
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/10/05 02:57 PM

Bafowethu.

Ask Ndlovu

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/11/05 07:07 AM

Ngenxa yobunzima ezimbagwe zokulabo-

Economic Nyazibwe
Nomoney Msorowenyoka
Nofuel Zhakata
Nofood Chirema
Nomtshova Chimbetu
Disqweya Phiri
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/12/05 07:20 AM

Ulakho ukwazi ukuthi uyise womntwana wayethandani ngesikhathi umntwana ezalwa.

Mkhemeswani Moyo
Beans Mathuthu
Lobels Ngwenya
Marmalade Nkiwane (a girl's name)
Stremuka Soweto

Nxa kungu nina owamupha igama uzezwa

Chocolate Mahlangu
Mayonaisse Phiri
bongani Ndlovu
Muffin Sithole
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/14/05 01:18 AM

Dokotela angila nkani...hk hk gazilam uya rocker,ungifaka iveve....Disqweya phiri...hk.
Ntshontsho ..hk hk mntakayihlo sibanda..hk bafethu lingihlephunile feya.
Dabuka usamkhumbula uPaper-bag Ndlovu,
Plastic Manyeuke.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/15/05 02:15 PM

Gezani Moyo
Balolimi Sibanda
Bambolukayise Ndlovu
Bhekitshe Ngwenya
Bhotshi Mloyi
Posted by: Mabila

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/15/05 02:39 PM

There is cause for imiklomelo here now hk hk hk hk

Mayonnaise Phiri <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />


Pho iyaphiwa ngubani?? hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/15/05 04:02 PM

For real, hamba ku league yebhola leZimbabwe.

Have-A-Look Dube
Hardlife Dliwayo
Eventhought Mlauzi
Stylish Moyo
Mexican Ndlovu
Taliyana Tshuma
Dhobhadhobha Mthombeni
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/15/05 05:36 PM

Hlabusi Nkomo
Mabila Phanyeka
Posted by: NTSHONTSHO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/15/05 08:13 PM

POTINJERE ZINYUKE
SBUNUSENYOSI MAGUTSHWA
NONAMEWHY MAPHOSA(KUTHIWA U NESI ONGUMLUNGU WABUZA UKUTHI IBIZO LENGANE NGUBANI,U NINA WATHI KAKAPHIWA.YIKHO WATHI NO NAME WHY,EBUZA,BONA BAHLE BATHI SIYABONGA NESI IBIZO ELIHLE KANGAKA)
Posted by: Msupatsila

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/16/05 09:03 PM

Rovemore Mabika
Jojina Mawere

Gwalibhavu Hlatshwayo
Sikhendevana Dulini
Toki Sigogo
Sethi Khumalo
Masaka Mhlophe
Posted by: sthutha

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/18/05 12:56 PM

more names

Wipes Nxumalo
Stripwash Zhuwao
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/20/05 02:06 AM

Msundulo Ngwenyama
Robert Mugabe.
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/20/05 06:54 AM

Ngithe ngiphinde leli gama, ngilibheke kabili nga giqika.

Marmalade Nkiwane
Posted by: sthutha

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/20/05 05:52 PM

laba ke

Offsick Chatunga Mugabe
Tesco Mahofa
Brigadier Offlicence Mujuru
Lettuce Moyo
Posted by: Maqhamehlezi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/20/05 07:58 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by sthutha:
<strong> more names


Stripwash Zhuwao </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> S'thutha ungenzi njalo mfethu, Stripwash laze langikitaza leli gama lingikhumbuza okunengi.
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/20/05 09:34 PM

Stripclub Zhuwao
downtown Chikowore
moviehouse Moyo
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/20/05 10:14 PM

MBULALI NKOMO


SBONKOLO SIBANDA
Posted by: Msupatsila

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/21/05 12:33 AM

Takesure Ndlovu
Nomcungululo Dliwayo
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/21/05 07:24 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by sthutha:
<strong>...
Lettuce Moyo
... </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hk hk

Ungibulele fo. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Sengingaba labo

Tomatisi Ndlovu, Spinach Mthethwa
Posted by: sthutha

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/23/05 02:46 PM

ngake ngasebenza lo
Zithende Mkandla lo
Cottonwool Msipha
Posted by: magodonga

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/17/05 10:10 PM

Thandindaba Mtshede

Siphepheli M. MkhwanaZi

Mntongenakudla S. Phiri
Posted by: Lobengula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/17/05 11:09 AM

Mugove Munyorovi
Madhidhirika Madzikatire
Tobias Mudlambanje
Semen Mhandu
Shingirayi Virimayi
Nokia Chimusoro
Please-Call-me Ndoro
SMS Dvairo
Subscriber Muzenda
Motorola Zhuwao
Vodacom Tungwarara
PMS Nhema
Internet Sekeramai
Moreblessing Zhou
Givemore Nyahuma
Learnmore Jongwe
Lovemore Banda
Getmore Taruvinga
Donemore Nyashanu
Dugmore Nzarayebani
Blessmore Murungu

Nango lo Bwana from your very own Great Lakes look at the pictured man's name:
http://www.orinfor.gov.rw/DOCS/ubuzima49.htm

The language reads and sounds more like Shona!!!.
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/17/05 01:51 PM

SALAD MABHOTSHAA
Posted by: ntombenhle

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/18/05 12:48 PM

Dok

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> ungu number one feya feya, what an imagination hk hk
Posted by: Ndumshy

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/18/05 01:17 PM

Arrest my case Lobs baba!! Manje sengivuvuke umlomo lamehlo ami atshekile ngizama ukufunda lento yakho oyibeke lapha.
Posted by: Ndumshy

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/18/05 01:17 PM

Arrest my case Lobs baba!! Manje sengivuvuke umlomo lamehlo ami atshekile ngizama ukufunda lento yakho oyibeke lapha.
Posted by: Hatshibo

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/18/05 03:50 PM

Laba ngafunda labo

Midnight Ndlovu
Evidence Shoniwa
Advance Shoko
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/18/05 09:50 PM

COMPUTER MASEKO
Posted by: Mabila

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/19/05 06:44 AM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Advance Midnight Evidence hk hk hk

Shineney Henderson
Shantai Duke
LaTonya
Lakisha


hk hk hk Kuyabe kuzanywa ukutha abantwana amagama esi Africa hk hk hk
Posted by: Maqhamehlezi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/19/05 01:56 PM

Thutshu Ndlovu
Sigonyela Ngwenya
Impiyosiko Mkhwanazi
Bhotshilitshe Sangweni
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/19/05 04:00 PM

thutshu maqhaaaaa hk hk hk hk ungibulele bra
Posted by: nyamazana

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/24/05 09:53 AM

NOTICE PASIPAMIRE
VEZUBUNANDI NKAZHE


*DO YOU KNOW UKUTHI THE FAMOUS CONT MHLANGA'S FULL NAME IS CONTINUE-LOVING MHLANGA AND HIS COUSIN IS LOVESCENT
ASAZI MADODA

*************************************************
falling down is okey as long as you pick up something while down there
Posted by: nyamazana

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/24/05 09:53 AM

NOTICE PASIPAMIRE
VEZUBUNANDI NKAZHE


*DO YOU KNOW UKUTHI THE FAMOUS CONT MHLANGA'S FULL NAME IS CONTINUE-LOVING MHLANGA AND HIS COUSIN IS LOVESCENT
ASAZI MADODA

*************************************************
falling down is okey as long as you pick up something while down there
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/24/05 10:00 PM

Siphilanzima Dliwayo
Mzilawempi Sibindi
Ngubhane Moyo
Dube Mlalazi
Ngananje Sgadula
Posted by: Sgero

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/24/05 10:04 PM

Khanka (Nyamazane)


<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> yazi bengingalazi elika Conti hk hk.
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/27/05 12:03 PM

Ngezehlakalo zomhlaba sokule kids ebizwa

Muramba***** Mkowore.
Vendor Arrest Makombo
Kumusha Gare
Grader Murombo
Posted by: sithembolwakhe

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/27/05 02:52 PM

UTHINI NGALELI
CHENGETAMOMBEDZAMBUYA
LAMI NGILIBONE EZITHUPHENI
Posted by: barry

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/28/05 01:58 PM

Okunye okufunny yikuthi uyathola umntwana enikwa ibizo kuthiwa ngu Bill, Dick, Jimmy or Bob kanti esilungwini uBill yena uvele eyabe engu William, uDick engu Richard, uJimmy engu James.Ungabiza uBill wesintwini uthi William uyakutshela futseki angisuye William.
Posted by: barry

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/28/05 02:02 PM

on a slight tangent libabona njani omalokazana abalamakhanda atshisayo abanika izinja amabizo afana labo; Bath'angithini labo Zitikeni!
Posted by: ILembe

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/29/05 02:01 AM

on a live note ikhoca likamakhehlan'omncane lathumela umntwana lathi nguZimisele unesi uMaNdimande wathi ," Kawulanja uyithumele lelobizo, akusiphe ibizo lomntwana ungazosimbuluzela thina." wasisithi nguMbongeni. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: nomandebele

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/29/05 12:38 PM

EKhaya eKezi kulo khulu engangisizwa ugogo esithi nguMphaya.Ngathi ngibuza ugogo wathi 'emntaka Abby kuthiwa uyise wayesempini elwela iGerman empire wapha ke umntwanakhe ibizo lokuthi Empire', but abadala behluleka bathi nguMphaya.

Abavela eKezi lisakhumbula ifemu enkulu endleleni yokuphuma edolobheni uqonde emaphaneni ethiwa ngu Dulys & Co. I think ngeyependa ngxa ngingaphambanisi. Thina manje ngekhaya sasile nkomo ethiwa nguDulinkho. Saze zabakwazi ukuthi kutshoni sesikhulile.

Ugogo wathi esizwa ukuthi umzuku ozelweyo ngu Natasha watsho ngokucaphuka okukhulu'kanti umntwana lo limenza uMaTshaja wani?'
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/29/05 07:52 PM

<img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: Ngxibongo enks

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/06/05 02:48 PM

'Thutshu'yebo likhona sibili ibizo elinjalo sengike ngahlangana laye ozibiza njalo ikanti sengike ngabona njalo amanye athi.

Kelly Longbottom.
Mycock Smith
Mizikayifani Tshuma

Mazubamano musuwandinofa
Musuwandinofa Mazubamano
Areruya chipolopolo.

sory kubanikazi ngiqamba amabizo kuphela zihlobo.
Posted by: bunandi kill me

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/06/05 03:59 PM

MUBIZANA NDLOVU
Posted by: Mbulawa

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/09/05 04:28 PM

Udadewethu losibale bayahluphana sikhuluma nje so bebanga ibizo lomntwana ozelwe kuthange. Usibale uthi umntwana kabe nguSolithatha(esitsho ilizwe), my sister wont hear any of that, uthi liyasinda umntwana.
Posted by: kaMjaji

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/22/05 11:10 AM

Talking of ibizo elisindayo:
nango laye umnakwethu

One wonders how long it will take inkundla to have its own little Ngotsheni Diaspora ?
Posted by: Mabila

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/22/05 12:43 PM

hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Helsinki shuwa lina hk hk hk Kambe yibuvila bokutha amagama alonhlonzi le ngcazelo na kumbe kuyini?
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 08/22/05 01:26 PM

Amanye amagama

Mnukoweqaqa Ndlovu
Khansila Mangena
Mejastriti Nkiwane
Minista Nkomo
Bunandi Kill Me
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/16/05 01:50 AM

woza woza mzala....hk hk liyangihlephuna.Doks...Minista Nkomo..hk hk
Mdlangedwa Moyo
Mizikayifani Mabhena
Ntshubhizi Sibangani.
Posted by: umkabayi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/18/05 05:00 AM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

amabizo zokusetha lawa.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/18/05 05:57 PM

PHENISI NGUBANE
AIDSKILLS NCUBE
MHLAHLELWA DLOMO
VIKLOKLO KHOZA
Posted by: Bhudaza

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/18/05 07:28 PM

Bradford Gumede
Heathrow Ncube
Checkin Dlodlo
Luggage Khuzwayo
Abdicate Khumalo
Visa Ngwenya
Barry Magonya
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/19/05 05:24 AM

Hk Hk Bhudi ungibulele ngaleli elika Magonya.

Ngxibongo Bhudaza
Mabila Bunandi
<img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/19/05 08:29 PM

Hola Ntshontshoza skeem..hk hk thatha dlozi,ungikwamulile ngoPhenisi Ngubane..ngilokhu ngihlephuka lamanje.
Mlindelwa Mhambi
Majikeduze Mlalazi
Posted by: umkabayi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 09/19/05 11:04 PM

NTSHONTSHO


hayi aaaaaah!!!!!! uyakhipha jo!!!!

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: MaGae

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/25/06 07:15 PM

ha ha ayakusetha amabizo dades ha ha manje so sukwazi lapho ozathola khona ibizo lowakho umntwana hk hk hk

Ntshontsho
he he he he uyabulala sbali uyazi
<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/27/06 01:33 PM

Njengoba ama wariyazi eluzile, sokube khona ingane ezizelwe zetheswa lawa magama.

Wariyazi Makopo
Senegali sekeramayi
Khaphuofuneshinizi Dzoro
Posted by: Gaselomhle

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/27/06 01:54 PM

Dok,
Ulibele abanye bakhona. Bona ke yilaba:

Ijipita Gorerenzara

Skogowariyo Kunzekwegutha
Posted by: Ingqwele

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/27/06 01:59 PM

Bakwethu;

Lingixolele zihlobo, lendaba yamagama angathi ayinhlekisa imnandi kayimnandi. Imnandi ngoba sike sife ngembambo kancane sikhohlwe lendubo zethu. Ayimnandi lapho omunye wethu(onjengami) elegama elinjalo. Qha bakwethu angitsho ukuthi i-Topic le ivalwe kumbe iyekwe ngoba lami iyangikholisisa lanxa nje ngiyabe sengifana lendwangu ehleka ezinye iziphongo! Engihlose ukukutsho yikuthi imvama abazali banikeza amagama anjalo ngesizatho esithile njalo ngenhliziyo emhlophe.

Kengilinyenyezele mayelana lelami igama lanxa ngingezukuliqamba. Kwathi ubabamkhulu ozala umama esebenze kakhulu endaweni ethile yaphetsheya wayithanda waze wafisa ukungayikhohlwa. Kuthe lapho izibulo lakhe eliyintombazana (umama)lithole indodana wathumela igama lendawo leya ayithandayo. Pho njengoba kungumango kobabamkhulu lakwethu laphuza igama ukuzofika, lafika umnewethu omdala eselalo igama. Hatshi ke abazali bami baligcinela indodana ezolandela(mina)igama, ngoba bengafuni ukudanisa umuntu omdala.

Hayi ke abazali bami ngibabongela ukuhlonipha lokwamukela isipho somuntu omdala. Akelitsho phela amanye amagama ahlekisayo kodwa elami ngiyalithanda zihlobo nxa ekhona olaziyo lingalifaki eluhlwini lapha!
Posted by: Gaselomhle

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/27/06 02:08 PM

Ingqwele

Nank'manye

Nobody
Silence
Never
Sayijeni
Sincewhen
Potshoza
Posted by: TSHITSHI NANA

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/27/06 04:06 PM

BAKWETHU
NGIKHOLISILE UKUFUND A LINDABA YAMABIZO.
NANKA AMANYE AMABIZO ESINGIKE NGAHLANGANA LAWO NGINGUMBALISKI KWELIKAMTHWAKAZI:

BAYENGEMALI MOYO
DO-IT NCUBE
PRESENT MALABA
BHOTSHELA ( LOWU ABAFUNDA EMAKWE NGO 1986 - 91 BAYAMAZI LUNDODA)
DONATION
BUNANDI


KWASEKUSIBA KHONA OMUNYE UMNTWANA ESIKOLO SAKOMADABE ESIKHALANGENI OKWAKUTHIWA NGU- 'MESIAH'

LALELI ELITHI - TSHITSHI NANA
Posted by: Makhelwana

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/28/06 01:03 PM

Bakithi,

After the Africa Nations cup,

Squad - Kaondera

Caf - Moyo

Gibhithe - Ndlovu

Sapota - Mpofu

Suez -Khanali
----------------------------------------------

Get Rich Quick..or Die Trying..be Warned.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/29/06 01:17 PM

3-0 MAPHOSA
DROGBA NCUBE
OFFSIDE NKOMO
SUDDEN DEATH MOYO
LUA LUA DLOMO
GOAL DIFFERENCE SIZIBA
Posted by: MaGae

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/30/06 12:48 AM

Bra Mtshontsho ezakho so asazi he he he he uyangibulala gaya imbambo zephukile sibili ha ha ha ngebhonga <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/30/06 12:55 PM

Omunye udadewethu ngemva kokuthola ongumfana emalangeni adlulile uvele wathi ingane yakhe ngu Eto kancube Nyathi

eto kancube
Posted by: mninimuzi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/30/06 01:09 PM

Togo Mlilo
Shot Moyo
Refferi Nkala
Touchline Mlambo
Offside flag Mlauzi
Penaltykick Sibanda
and
Africacupofnations Dube
Posted by: Nomangqika

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/30/06 02:03 PM

hk hk owami ngizathi ngu Africacupofnations dube hk hk lol asazi hk kublind into lezi ziyanceda liyazi.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/30/06 08:11 PM

Mina ngafunda lamatshona amabili okwakuthiwa ngo


1Take it easy Matongorere
2Do as you wish Maunganidze

Bakwethu how wierd? hk hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: MaGae

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/31/06 12:19 AM

Nomangqika

ha ha waze wangihlekisa ungcono wena owaziyo ukuthi uzendela koDube hk h
Posted by: Mangethe

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/31/06 10:08 AM

Gagisa,ungGagisa walapha kwaMthwakazi kumbe yile eyokubaza? Phela akula bala esizntwini elithi uzendela. Wothi UZAKWENDELA. <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" /> SORRY Gagi.
Posted by: Makhelwana

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/31/06 01:09 PM

Lyer Nkomo

Fake Banda
Truthless Tshabangu

: Christmas, Goodwill, Pretty, Office, Wednesday, Blessing, Brilliant, Gift, Given, Letters, Beauty, Wiseman, Trueblood, Hilarious, Givemore, Addmore, Tellmore, Blessmore, Lovemore, Have-a-look, Motion, Going.


Omunye weDRC uzathie esizwa ukuthi sebekuma kota ahle athi owakhe ngu
Quarter final Kabila.

-------------------------------------------------
Get Rich Quick..or Die Trying..be Warned.
Posted by: Nomangqika

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/31/06 04:41 PM

hanti ukhona uDO IT owayethethwe ngundoda lo owabafazi abangu 12 kuthiwa ngubani was it pat shange or bani indoda leyi eyadutshulwayo egoli if not wrong hk so akhona lawo amaCELEB hk alamabizo afani ha ha
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 01/31/06 05:54 PM

Nomangqika

uDo it was a ndebele girl from Bulawayo who became Peta Tennet's 7th wife if you remember the singer who once topped the chats in S.A in the 80s with his pansula music.
Posted by: Nomangqika

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/02/06 02:36 PM

ye thanks peta tennet uyayi besengikhohliwe igama thanx gaya
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/02/06 04:38 PM

Omunye ubaba bambiza Thanks Muroi.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/02/06 07:26 PM

Dok


Ngeyinye indlela ibizo lakhe litshukuthi Siyabonga Mthakathi ,how wierd hk hk hk.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/10/06 11:30 PM

manje kulomunye u proffessor owayelebantwana okuthiwa ngo:

Degree Nyathi
Module Nyathi
Thesis Nyathi
Posted by: MaJamela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/10/06 02:20 PM

Ngezwa kuthiwa kwakulo CHUCK-NORRIS TSHUMA.
Omunye umngane wami wayelobabomdala wakhe okwakuthiwa nguBEE NDLOVU!
Posted by: Makhelwana

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 02/11/06 04:16 AM

nxa usitsho u Anele, elithi Bee lalingelangekhaya kuphela.
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/01/06 09:05 PM

Bafowethu.

Ngemva kokuZama-Zama komhlaba omunye bamuthi ngu RECTOR-SCALE Nkomo.

Li Zwangendaba.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/02/06 12:13 AM

OKUZELWE LAMUHLA KUHLE KUTHIWE NGOKU

APRIL FOOL NDLOVU
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/03/06 02:04 AM

Bafowethu.

Omunye njalo ngemva kwe Earthquarke bamuthi ngu, Car-on-the-Roof Moyo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/10/06 08:52 AM

mina ngiyabasola abazali abathumela abantwana amabizo anjengabo MBULALI, MADUBEKA etc.ngicabanga ukuthi aya affect umuntu amabizo anje.
Posted by: Cocco

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/10/06 12:34 PM

mina ngivumelana lawe, ngoba kulesimanga engakhula ngisimamngla esigodlweni sakithi, kulebizo okuthiwa Lovey or Lavi angazi kumbe kwakuyoshort for Lovemore. Kodwa bonke abantu baleli bizo okuthwa Lovie babedume rape.. so plz qaphelani ke ngonikeza amagama ezingane zenu
Posted by: Sirumula

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/12/06 05:06 PM

indaba yamabizo iyangihlephuna all the time...
Peerless Price [he is a player in the American football league].
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/18/06 03:47 PM

Bafowethu.

Isicino sa Nesdo kwakuthiwa ngu FULLSTOP SHAMASE.

Li Zwangendaba.
Posted by: tee

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/18/06 11:07 PM

MINA NGAZI O;

ADMISSION MOYO
ASSESSMENT CHAWANA
PLAN NCUBE
NIGHTPAD DLOMO
INCONTINENCE PHIRI
MOBITILITY JAKARASI
CONFUSED ZINYEMA
CATHETER SBANDA
COMMODE NYONI
BEDPAN CHITEKETE
HOIST GASELA
APRON MSIPA
DISCHARGE NDLOVU

KUMNANDI KUNKUNDLA MADODA
Posted by: Nomangqika

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/18/06 11:15 PM

Ha ha ha tee ezakho ungangibulalisi ngembambo, labo bazali ngabasebenza ezibhedlela hanti ha ha ha asazi esizakubona shame ha ha
Posted by: Dokotela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 04/19/06 12:19 PM

Liyamkhumbula na uTHANKS MUROI ingane yakhe eyizibulo bayinikeza igama elithi CONCOCTION MUROI
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/02/06 02:36 PM

Bafowethu.

Manje omunye babemuthi ngu NDUKUZABANYE. Mina ngigaya ukuthi itopi lakhe lalisola.

Li Zwangendaba
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/09/06 02:29 AM

Bafowethu.

Omunye kuthiwa ngu FABRICATE.

Li Zwangendaba
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/09/06 09:33 PM

Hk hk uDischarge lowo uzasiqamula imbambo tee,kodwa ngazi othiwa ngu Ntethe lo Lalo hk hk hk
Posted by: MaGae

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/10/06 11:04 AM

ha ha ha ha mina ngizaphongulavuka nje hk hk hk owami ngizametha igama elithi
[:"red"]LAVUKIYANI GAGISA [/]
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/10/06 11:46 PM

Bafowethu.

Omunye manje kuthiwa ngu CONGRATULATE.

Li Zwangendaba.
Posted by: Nomangqika

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/11/06 09:17 AM

ha ha ha ha langihlekisa laba ke liyake libazwe ha ha ngabantwana bomuntu munye

Bhotsha Moyo
Lizangenzani Moyo
Five moyo
Muntu Moyo
Season moyo

ha ha ha lowu umfana othiwa nguMuntu wayethwele nzima ngokutshaywa ngabantu liyazi okungabafana okuphedluzana kulaye ma bembuza bethi mfana ibizo lakho ngubani ethi ngingu Muntu bemkhahlele kabi ngabanye abafana bethi uyambuluza ha ha .

linanzelele shuwa amabizo lawa ha ha kunzima athwalisa nzima abantwana esikolo shame.
Posted by: MaGae

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/11/06 10:39 AM

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" />
Posted by: Zwangendaba

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/11/06 01:51 PM

Bafowethu.

Bamb' imbambo Magagisa. Awukaqalisi ukuhleka, uzagiqika uze ugcwale uthuli lapha eNkundleni.

Omunye okwamaqini bamuthi ngu CATCHUP.

Li Zwangendaba.
Posted by: Gaselomhle

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/13/06 01:26 PM

Funny funny !!!!
Zimbabweans at it again...

AND KIDS BORN ON THE FINAL DAY - SUNDAY 09 JULY 2006 AT PARIRENYATWA GOT SOME INTERESTING NAMES eg:-

Corner Ziteya

Go Bhora Manyeruke

Gwekwerere Arinani Moyo

Red Card Maredza

Penalty Zvindakwenya

Second Bookable Offence Chiwanza

Yellow Zvobgo

Brasil Machembere

Ghana Marufu

Misses Next Match Banda

Final Whistle Mudamburi

Extra Time Guwakuwa

Zinedine Zidane Headbutter Mpofu

Disallowed Kasayi

Goal and Freekick Mudyariwa (Twins)

Abatirwa Pena Karonga

2 - 0 Chando

Jemeni 2006 Nhekede

Ndeipi Yahwina Machapa

Dortmund Chiheya

Coach Nyaguse

Injury Time Ndaba

Penalty shootout Hove

Brasil Yamama Matonga

Fourth official Muchineripi

Bigscreen Mutepfa

Frombehind Mutambara

Semi-final Shumba

Weldi Khaphu Zou

SouthAfrica-2010 Ziyambi
Posted by: ozithembayo

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 07/18/06 11:18 AM

Mina ngazi laba:
uMorenice
Good daily
Norest
Sibanjwamehlo
Mandlakayise
Velenjani
Mntukathenjwa
Mntukalahlwa
loMgodoyi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" />
Posted by: Gabazi

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/02/07 09:16 PM

Nngemva kokubukela umfana we AC Milan, ukhona osethe umtanakhe igama elithi Kaka Ndlovu............
Posted by: Lacoste

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/04/07 12:34 PM

Kukhona engimaziyo bathi nguErection Pensela.
Posted by: Lacoste

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/04/07 12:38 PM

Mhluzuwendoda Maseko
Jivemore Moyo
Kissmore
Humanbeing
Posted by: Zela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/10/07 10:33 PM

[quote=hlathi81]kule player ye Njube Sundown okuthiwa ngu "HAVE-A-LOOK DUBE"

--------------


Lami lelo ngiyalazi,sasimbiza sithi Heve singakazi ukuthi liphetha kanjani.Well,ngibona abadala bathanda isilungu kwabanzima ukuthi bathi Bonani.Nginobhudi uBonani,ngilibona lilihle kuleleslungu.
Posted by: iBoyz yezkweyeni

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/11/07 11:07 AM

Ikhona futhi imbongi(poet)yakithi ebizwa ngo 'Eventhough.' Nnansi lesithombe sakhe la, have-a-look hk hk

eventhough ndlovu


Eventhough Ndlovu

Sivela kude

Langena salamukela ngezimhlophe
Salamukela sisithi senza umkhuba wabokhokho
Kanti kasibuzanga elangeni
Sithe ngokulamukela ngezimhlophe
Lakuphendulela lakwenza ubuwula lezaba.
Lathi ?lala lulaza sikwengule?
Langena ngenxeba njengempethu

Lithe ngokungena lacela amalungelo thize
Salipha sisisthi silonda isiko labokhokho
Lokuthi ?isisu somhambi asinganani.?
Kanti kasazi ukuthi sizidonsela amanzi ngomsele, sizokhela amalahle ekhanda
Lithe libona ububele lesisa sethu
Lathi zimbiwe ngulinda
Lasemuka okungokwethu ngokuzalwa
Lasipakitsha samajodo layasichitha ogwaduleni olome qha qha!
Olungamili ngitsho lani
Olubi lokungcwatshelwa kulo

Sisathi phaphathu kwasa ukuthi kukhulu elikubelethileyo.
Sithe sisathi sikhonze kweyenu imihlabathi
Lasidlisa imbuya ngoluthi
Lasikhothisa imbenge yome qha!
Lasiphendula izichaka emhlabeni wabakwethu lapho okulenkaba zabo khona
Sasivuka kule sibhebhewulana lemiganga yamasimu
Kodwa kwezethu imbhilaphi akwaze kwathontela lutho
Laqhela laba ngaka, sezwa sekuthiwa selithenge lokhu lalokhuya
Sibhebhewulana laleyo miganga sitshayelwa sankabi
Singakwazi ukwelula iqolo sigoba njalonje
Siphumula ngokubeka umhlubulo.

Sithe sithi kesizame ezinkomponi lemikulwini
Sahlangatshezwa ngoluphindiweyo
Sitshaywa, sikhahlelwa
Banqunulwa ubuyithi bethu
Sitatazeliswa ngokuzinsane okusanuka uchago emakhaleni
Kusidonsa ngomkhala, kusibiza sitshintshanise imilenze kubeke impama lapho kuthandile
Sizibuze ukuthi yithi labo kumbe siyaphupha.

Emikulwini saphenduka onene sabhixana lezabomesisi sakorobha izindlu
Sabangabafazi singamadoda
Kwabanzima ukuthi sihlanganise amehlo lamanye amadoda
Samane sawatshelelisa sikhophozela okwentombi iphoselwa amathathu
Lingatshoni umesisi engakuhazanga ngezithile utatazele uze usabele lanxa ungabizwanga.
Yebo ke sesiwudonsile ummango!!!


WE COME FROM AFAR

You came and we warmly welcomed you
Welcoming you following the customs of our ancestors
Apparently we were acting out of total ignorance
When we received you with open arms
You turned that into ignorance and deception
?Go on deceiving yourself and we will scheme you?
And like a maggot entering a wound you invaded us

You asked for certain rights when you settled among us
And we gave you such thinking that we were following the traditions of our forefathers
That the hunger of a traveller is after all so small
Yet we didn?t know that we were quote in trouble and pilling hot coals on our heads
When you saw our humanity and kindness
You said ?what an easy way through?
You took away our birthright
You packed us like melons and through us on barren lands
Which are so so dry
Where nothing grows
Land unfit for decent burial

As we awakened it down on us that you were bringing something big
Now we returned to squat on your land
And you lorded it over us
And made us lick an extremely dry gourd
And you turned us slaves on the land of our forefathers
We would wake up very early to plough your extensive fields
Yet we never received a cent from our efforts
You became so stout, and you could no buy every manner of property
While like oxen we ploughed your extensive fields
We bended at all times without getting any rest
We rest only when we sleep

When we tried to work in the mines and in the kitchen
We encountered double trouble
We were beaten and kicked
And our identity was stripped
We were bossed by children
Controlling us frightening us, slapping us at will
We could only question ourself if it was a dream

We were nannies in the kitchen
Washing the ladies underwear and mopping the floor
We were turned into woman man
We could not look at other man in the eyes in abject shame
Shyly avoiding mans eyes like a girl courted
The sun hardly set without the Mrs harassing you
And we will hurriedly responded even when we had not been called
Oh! What a long journey we have travelled!!!
Posted by: Z61m

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/11/07 02:18 PM

Eventhough ejulile ngenkondlo, ngiyamuzwa grin
Posted by: Z61m

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/22/07 11:58 AM


Demarcation Bhele

Goodluck Jonathan
Posted by: SamaNcu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/25/07 02:29 PM

I wonder how this went on so long and unnoticed. Mthwakazi omuhle ngicela ukuqondisa igobo elincane ku-topic yalengxoxo. NgesiNdebele umntwana aketheswa igama kodwa uyethiwa. Ukwetheswa lisiko elizimele lodwa elingahlanele legama nje ngitsho lakancane.

Ungadidwa ligama lokwetha ukuthi mhlawumbe yinganekwane kuphela ethiwayo, hhayi lebizo liyethiwa hatshi ukwetheswa.

Uyazibongela-ke uNtabende
Umfoka-Khalazome
Posted by: Muntongenakudla

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/25/07 02:37 PM

Yise kaMaNcu

Mina KaSomkhele angivumelani nawe kunye noquqaba lonke lwalesi sigungwini. Wena uthi, igama liyethiwa. Bona bathi, igama liyethweswa. Konke lokhu ngama mpunge!

Kwethiwa inganekwane, kwethweswe inkatha noma umthwalo!

Nakhu okuqondile. Igama liya qanjwa! Ingane ayethweswa noma yethiwe igama. Cha. Ingane iqanjwa igama. Period.
Posted by: Z61m

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/25/07 03:44 PM


Manje ngengoba kulezinsuku sesisithi umntwana siyamnika kumbe siyam'pha ibizo, khona kuqondile na?
Posted by: vunguza

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/25/07 05:43 PM

Mhlawumbe uma singathola umagogo owaziyo ngeze-internet, singamcela ukuthi eze kule inkundla. ngicabanga ukuthi ukuphawula kwakhe kungasiza abanengi.
Posted by: Ndukuzibomvu

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/25/07 08:25 PM


I don't like spinach, and I'm glad I don't, because if I liked it I'd eat it, and I just hate it.
[C.Darrow]

Reference: Zulu Dictionary, by C.L.S. Nyembezi [R.I.P.] and G.R. Dent.

1. -etha (verb): name; pour through funnel or vessel with small aperture; administer an enema; narrate.

2. -qamba (verb): make up; invent; compose; tell falsehood; give a name.

3. name (verb): etha; qamba; biza; biza ngegama.

Ngiyabonga.
Posted by: vunguza

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/26/07 11:48 AM

Ndukuzibomvu

manje nxa sewenzenje usuyitshaye ekhaleni. mina kangisaboni ukuthi impikiswano from here iyabe isingeyani. way to go!!
Posted by: Z61m

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/26/07 12:47 PM


True for isiZulu, manje ngesiNdebele ke?

Originally Posted By: Ndukuzibomvu

I don't like spinach, and I'm glad I don't, because if I liked it I'd eat it, and I just hate it.
[C.Darrow]

Reference: Zulu Dictionary, by C.L.S. Nyembezi [R.I.P.] and G.R. Dent.

1. -etha (verb): name; pour through funnel or vessel with small aperture; administer an enema; narrate.

2. -qamba (verb): make up; invent; compose; tell falsehood; give a name.

3. name (verb): etha; qamba; biza; biza ngegama.

Ngiyabonga.
Posted by: ngothobane

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/31/07 01:29 PM

Well done gwesela nozwangendaba.
I can just add a few of what I have encountered:
Johannesburg: kuJubheki
makweranzou: makhwelindlovu
botoro-bottle
mugwagwa-umgwaqo! Yo, inhlamba yodwa zihlobo!
Posted by: ngothobane

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/31/07 01:36 PM

Heyi siphathamandla uyangithonya mfana. kodwa isho wethu: kusho ukuthini ukuthi "muswiri!?"
Posted by: ngothobane

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 10/31/07 01:43 PM

Mina ngazi u:
Goodnight Ndlovu
Eventhough Ncube
Posted by: Gumede

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 11/02/07 08:44 PM

Thula Nkomo
Dlana Moyo
Lalela Khumalo
Khulumani Nkomo
Posted by: Z61m

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 05/23/08 01:04 PM


Xeno Sakala is just two days old, but he has already been catapulted into a legend. His birth will be a lasting reminder of Zimbabwean people's suffering at the hands of South Africans.

http://www.int.iol.co.za/index.php?set_i...14a6a20080523ah
Posted by: mbaleki

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/12/08 08:47 AM

Legend has it ukuthi this is how the names of these places came about,are there any other ones that you know.
Mr Tail-Msitheli
Mount Farm Bag-Ko Fambheki
Posted by: gwesela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/12/08 10:10 AM

Kzn Teacher {isiZulu}

The Teacher got into serious trouble when he was marking a register.
The Principal over heard him saying
1) Goba Nozipho
2) Dumisane Khwela
3) Faka Phakathi
4) Khipha Futhi
5) Chama Phela
6) Thula Mtwana
7) Dumisane Qeda Nonhlanhla Landela
But the principal did not realise that the teacher was marking a Register.
.
Posted by: gwesela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/12/08 10:18 AM

Originally Posted By: mbaleki
Legend has it ukuthi this is how the names of these places came about,are there any other ones that you know.
Mr Tail-Msitheli
Mount Farm Bag-Ko Fambheki


Mr Tailor--Msitheli

Van byk - Fambeki

Iplazi lika Mcgregor- Ko majikirogwe

District Commissioner-Uskomitshi


Posted by: Emz

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/13/08 01:16 AM

good to see you Gwesela, long time mfowethu, ngikukhumbula ngesikhathi omunye ecabanga ukuthi ethe idonki yakwabo ayithi nguMgabe, you told him ukuthi angabohlolela idonki, lamanje lendaba isangihlekisa, where is Sithembolwakhe ngale ngaku-"aziyephuke imbambo"? good to see you.
Posted by: gwesela

Re: ukwetheswa umntwana ibizo - 06/13/08 06:16 AM

Emz, Ngilokho ngisawadla amabele baba. Kulezi nsuku bengikhethe ukuhlala ku grand stand ngibukele kulokulikhaba ibhola egroundini.
Kuhle ukubona abantu abasangikhumbula mina gxegwana lako mnyam?bambile :-))