IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.."

Posted by: Mbodlomani

IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 08/31/02 06:00 PM

Kanti yindaba besithi iBosso yiTeam Yezwe Lonke?<p> IBosso kakusiyo Team Yezwe Lonke! Ingaba yi Team Yezwe Lonke yona ilabantu abanjego Eddie May abavela eUK, OChilufya abavela eZambia lomfana lo sengilibele igama lakhe ophuma eUSA.<p> Hatshi bo. IBosso yiTeam YoMHLABA wonke...<br>Sizayivukel' ekuseni sibadle batshone bedanil' ilanga lonke!<p>ITeam YOMHLABA WONKE!
Posted by: mavusani

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 09/01/02 01:15 PM

utsho kahle mfowethu, sekusele yikuthi ibhosso idlale ku champions league.
Posted by: bongani

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 05/20/08 04:09 PM

Uqinisile iBosso akusiyo thimu yezwe lonke , yithimu yamaNdebele kuphela ngoba uma usithi ngeyezwe lonke uthi phela ngeyamatshona futhi!
Posted by: Skuvethe

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/10/08 10:54 AM

Quote:
'Kanti bobaba kasisazali abafana na? Sigcwalisa ilizwe ngezintombi esezizalela izizwe kuphela.
After the demise of PF- ZAPU in 1987 when it went into a controversial marriage of convenience with ZANU-PF, the Matabeles have been left with nothing to hold on to except Highlanders. The club is followed with religious conviction and it evidently hurts many when Bosso loses and now they see a plot unmasked in that there no boys with strong Bulawayo and Matabeleland roots.

Is this Highlanders?

Posted by: bongani

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/10/08 03:40 PM

eish kunzima ndoda, uyabona okungamaswina sekugcwele vele kuzacina sekuyitshintshile kwayenza imaswinalanders
Posted by: bosso1926

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/13/08 09:27 AM

Utsho kahle mfowethu.Mina ngibona kumele siqinise ijunior policy ngoba phela ibutho esilalo khathesi lidlalela imali hatshi ngokufisa ukunqoba,uMthwakazi kalabudlelwano lesitshabi.bophi jambo sixotshe ishona lonke elikuBosso
Posted by: bongani

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/24/08 03:34 PM

uyazi okungamaschweppes lokhu sekusijwayela kabi kanti yindaba kungabuyeli kibo kuyowosa imbeba kutshiyane leqembu lethu.
Posted by: mabhatshi

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/25/08 10:35 AM

bongani
ibhola alilakuthi ukhuluma limi bani,buka uEduardo(Arsenal) plays for Croatia manje,iPoland layo ilawo umBrazillian,manengi amaqembu asenza kanje.izosalela emuva iteam ingalandela umbono wakho
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/26/08 12:33 PM

Sabona Mabhatshi
Indaba ekhona lapha yile mfowethu. Ibosso yisquad or yi national team yakwaMthwakazi. If I were to borrow your example, its ok for Eduardo to play for arsenal but it would not do for him to play for the England national team.
Posted by: Mjibhodlekhefa

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/26/08 03:25 PM

Bossso 4 lyfe
Posted by: Ingqwele

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/27/08 07:35 AM

Utsho kahle bhudi. Sometimes kufuneka kukhangelwe emuva ukuthi kanti umdlandla wokunqoba ibiwuthathaphi i-Bosso, then sizonanzelela ukuthi bekukhona inzalo yakoMthwakazi kubadlali. Bedlala ngokuzinikela okukhulu. Okwamanje akula fighting spirit kuqembu.

Enye inkinga ngoCoach abafana loMethembe abaqikelele uku frustrater abafana bekhaya besebesiyadinga amashona. eg Hloniphani, Heritan, Msimanga, etc. Zinqunywa amakhanda ziyekwe.
Posted by: mabhatshi

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/27/08 09:17 AM

Mthwentwe
sawubona mfowethu,angiboni manje nxa singasala sileteam uma singaqala ukuthi kusayinwa abakaMthwakazi kuphela.Buka iOlarndo pirates l gather balementality leyo,iyosala emuva iteam amanye esiya pha,mbili.if you can get a good player from somewhere else kuhle,rather than sticking to local players abangakwanisiyo,asivumeni ukuthi currently there is dearth of quality locally,just imagine what the late Amon Chimbalanga did for iteam,Mudyambanje,Abbie Madondo,Nhamo Shambira,Sydney zimunya,Lewis Kutinyu.Ernest Maphepha played for Caps united,did well bamsayina ngokuthi uyalazi ibhola.You need the best players to play for your team nxa ungucoach ungabi lendaba lokuthi iplayer ikhuluma limi bani.Let the team take yo stance isicino yirelegation.
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/27/08 07:48 PM

Mabhatshi
Uqinisile ndoda but angazi kumbe wena uyasizwa ukuthi sithini.Mthwakazi is a country on its own. iBosso is our national team. Amaindividual teams azafonywa ko Mthwakazi yiwo angasayina loba engubani nxa edlala kahle njalo bemfuna. But Ibosso ayilayo ichoice leyo ngoba izadlalisa njani umuntu wakwelinye ilizwe? Amaplayers eZimbagwe are not our nationals and therefore cant be in our national team.
Posted by: Babugagashi

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/27/08 09:26 PM

Originally Posted By: MTHWENTWEHLABA1
Mabhatshi
Uqinisile ndoda but angazi kumbe wena uyasizwa ukuthi sithini.Mthwakazi is a country on its own. iBosso is our national team. Amaindividual teams azafonywa ko Mthwakazi yiwo angasayina loba engubani nxa edlala kahle njalo bemfuna. But Ibosso ayilayo ichoice leyo ngoba izadlalisa njani umuntu wakwelinye ilizwe? Amaplayers eZimbagwe are not our nationals and therefore cant be in our national team.


Mthwentwehlaba1, this is concerning, you are starting to sound like a deluded person, please separate reality from mere hallucinations. There is no country called Mthwakazi. It might exist in your head for now but not in this world. Yes, you have always made it clear that one day you would like to see that independent Mthwakazi, but until then mnumzane, iHighlanders will remain one of the many teams in the country of Zimbabwe. They can sign any player they want kumbe litshona, tonga, ndebele or venda ufuna ungafuni Mthwentwe, you can't do anything. Lelo liqiniso elingeke liphikiswe noma ngubani opheleleyo.
If you were just kidding in your response to Mabhatshi then uxole baba. If not, then the earlier you get this fact into your head, the better. Right now, there is no country called Mthwakazi, fullstop nka.
Posted by: mgqibelo

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/27/08 10:04 PM

Nxa sesikhuluma iqiniso sibili, ibhola elimnandi likoBulawayo KoMthwakazi straight. Ungabukela ibhola Labo 'Ningi' (amashona)ngelemahlangeni.
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/28/08 10:22 AM

Babugagashi
Siyabingelela muntu wakwethu. Impilo ende lokuthula ngakwakho.
Bengithanda ukuthi ngibonge isithelo esiphuma kuwena la manje ngifumana ukuthi asikahle isithelo sakho.
Angazi ukuthi inkinga yini lapha, kungayimi iloba lilizwe lakwa Mthwakazi? Is your problem the fact that there is a country called Mthwakazi? Is your problem the state of my mind? Ngicacele kahle mfowethu. Ngiyezwa ubalisa langeBosso, uthingeyeZimbagwe, mina ngithe ngeyakwaMthwakazi, angazi ukuthi kukuphatha kanjani lokhu njalo uthanda ukuthi ngiguqule umbono wami ngithi iBosso ngeyeZimbagwe, am I GETTING YOU RIGHT?
Uthi 'the earlier I get this fact into my head the better' better for me or for you? I sound to you like a mad man, and it is concerning to you, what do you mean, why is it concerning? Ngitsho ngoba awungibambisanga lutho lwakho phela ukuthi lungalahleka njengoba a mad man can not keep good custody.Salakahle uphile kahle labanye esabelweni senu.

Posted by: bongani

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/30/08 03:14 PM

Mthwentwe mfowethu, ngibona kungcono ukuthi ungamphenduli loVavagushe ngoba uyazihlanyela lobaba, angazi kumbe waloywa ngabopasi kumbe kanjani kodwa mina angigcwali ngaye lomfana kuthi vele ngitshaye ngempama.
phela abatshabe akulandaba bengalidlalela iqembu kodwa phela manje yibo bodwa abasebegcwele kuthimu yethu yakwaMthwakazi. bengicela iAdministration yaseBosso inikeze abafana bethu amathuba okudlalela iqembu, baqatshe okungabopasi okuyi 3 at a maximum, ngoba phela ithimu ingacina isingeyesiherehere...
Posted by: mabhatshi

Re: IBhosso kakusi "Team Yezwe Lonke.." - 06/30/08 06:03 PM

Bongani mfowethu
Kuyezwakala okutshoyo regarding ihome talent,it's every team's dream to incorprate home grown players but unfortunately koBulawayo as aprovince seyawa ijunior policy and as such few players emerge.Kabasekho oY.CC laboMhlangeni F.C.Ngeke ngisakubeka okomkhonomi,khathesi ufica lower division teams ekhaya zibhadala njalo zinika isecurity engcono kuloMantengwane.l gather Wankie is still paying amaplayers abo what they were getting before irelagation,the prospects of getting isipano will be an incentive as well.Harare teams are getting our own emerging talent and l'm afraid if we don't raid them as well siyasalela emuva.At the moment asila option but to look for talent outside our area.As for iquota on tribal grounds l think that will impact on the team's marketing ability.Players hug and shake hands after umdlalo yet some people are screaming tribal hatred kumastands,l think umdlalo wenguqu awukuhandelwa lokhu.