NGUBANI OWAYEKHONA

Posted by: Bullet_Success

NGUBANI OWAYEKHONA - 07/15/08 02:46 PM

NGUBANI OWAYEKHONA MZWANA SITSHAYA I SABLE DE BATTIE(sp)3-0 E BF UZEMURA ESIDLA UBHEDU KUMBE THE DAY SIKARABHA I de-zanu 2-0 BASIGIJIMISA NGE TEAR GAS, OR THE DAY I SAINTS ISIBETHELA IN I de-zanu SIYISAPOTA KABI. YONA ITHULA MSINDO EYAPHOSA YATSHAYWA NGU DAVID MKANDAWIRE ON THE LAST DAY OF THE SEASON SILIDA I AMAZULU 1-0. THOSE ARE STILL SOME OF THE BEST DAYS OF MY LIFE
Posted by: mbaleki

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/16/08 09:18 AM

ndoda i distincly remember ithula mntwana eyacisha yashaywa nguMnkandawire,mina ngangikhona,ngihlezi empankweni labangani bami,singazi ukuthi okuMgabe kuzabulala ilizwe sigcine sesihlala emazweni.Boy do i remeber the Zemura days,i read a post on facebook on a group called highlanders supporters,some guy was asking ukuthiwaho is the bst player that Bosso has produced in the last decade,and a lot of people hinted ukuthi uZenzo is one of the top crop,no doubt with reference to perfomances like the Sable De Battie game.
Posted by: Bullet_Success

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/16/08 09:59 AM

Mbaleki
Usually ngangihlala eSoweto right in front of the goal area but nge day ka Mkandawire ngangise mpankweni lami duze lalapho ayidonsela khona and ukuthi uKapini wayezama ukwenzani lalamuhla angikuzwisisi and worse imiss kaNkomani from that rebound kufuna osiyazi.

I dont agree though ukuthi uZenzo is the best Bosso product, personally in terms of natural ability I will go for J Ngodzo, the boy was...... If it wasnt for that injury b4 the Africa Cup that boy would have gone places, then we have oPeter Makheyi Nyathi labo Mawi b4 l vote for uZemura but ku top 10 maybe.
Posted by: mninimuzi

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/17/08 10:42 AM

mzukwane wetear gas ngangihleli phezu kwetower light.ULovemore Ncube weDynamos esimbuluzela during iwarm up session.That remains one of the greatest matches Bosso ever played. Who remembers Rahman Gumbo versus Gor Mahia, when charles mabika went like 'they came Gor Mahia but they will go mahara'
Gone are the days.
Posted by: mphakathi

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/18/08 05:10 PM

mzukwane we teargas ngangikhona, ngilomfana wami owayekugrade 2. Sihlezi empankweni, kuscore board loKhwaya Master. Sasala sihlabela "U-Santan'iyabhebha ha aaa yelele, khona sizake sibone." Kwasokukhala itshona ngaleso sikhathi. O futhi, izenzo zikaMgabe esibulalela uBulawayo omuhle!

Kodwa engiyikhumbula kakhulu sasiseMasvingo, i-Championship winning draw. Kwaliwa ngalelo langa. Hayi umgido efilling station yeZvishabane sithi 'Rahman wamncweb' izibunu uLupepe". Lisayikhumbula. Hayibo, lafa elihle. kuyini so siphasalele umhlaba wonke!!!!!!!!!!!
Posted by: mbaleki

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/18/08 10:06 PM

Ya,sisuka ekudeni leBOSSO leyi,i was in Masvingo nge game ye draw,me and a bunch of mates of mine terrorised izilima zeMasvingo,we painted the whole town Black and White,efilling station yezishabane ngiyakhumbula sicula blind blind,though i cant remember the song.i day yonalyana ngangingela mali,ngaboleka komakhelwane,ngoba kwakungeke kululunge ukuthi ngisale amanye amadoda esiyaqakezela iqembu,ya lafa elihle
Posted by: Jazelindizayo

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/20/08 11:10 AM

Ngo nyaka ka 1980. Just soon after independence. The soccer team to representthe new nation of Zimbabwe at the Olympics was announced and in it was one Peter Nkomo. Wahamba okaNkomo kuyo leyo Moscow and on his return he had a new moniker Moscow Boy! grin
Posted by: Jazelindizayo

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/20/08 11:22 AM


Mhla we Rothmans Shield final ngo 1986 eMagumeni. IBosso idlala le Dezanu. A tight match nil nil throughout until the last dying minutes of the game. Highlanders attacking the Mpilo end. Nhamo Shambira enters the fray a couple of minutes or so before the final whistle. A free kick awarded to Bosso just outside the box on the left hand side. Khathazile flights the ball into the box and who pops up to nod the ball past a despairing Dezanu keeper?? Nhamo Shambira of course!!!.Unompembe wenza umsebenzi akhe wayivuthela just after the re-start! Ngeqa ngathinta isbhakabhaka ngaleliya langa!
Posted by: mfana_ka_DUBE

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/21/08 12:48 PM

nice one majimbosi ami kuhle ukubona amajaha ekhumbula ezak`dala awu bakithi sizothini kodwa shuwa ngo mthwakazi omuhle.
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/21/08 01:41 PM

Originally Posted By: Jazelindizayo

Mhla we Rothmans Shield final ngo 1986 eMagumeni. IBosso idlala le Dezanu. A tight match nil nil throughout until the last dying minutes of the game. Highlanders attacking the Mpilo end. Nhamo Shambira enters the fray a couple of minutes or so before the final whistle. A free kick awarded to Bosso just outside the box on the left hand side. Khathazile flights the ball into the box and who pops up to nod the ball past a despairing Dezanu keeper?? Nhamo Shambira of course!!!.Unompembe wenza umsebenzi akhe wayivuthela just after the re-start! Ngeqa ngathinta isbhakabhaka ngaleliya langa!


Oh yes thats it, we are not ashamed that AMATSHONA can come and realise their potential among us. ISHONA eliphila isintu lamkelekile kwethu njalo uMthwakazi oziphatha isitshona asifuni lakumbona. Sakutshela kudala nsizwa, there is no need to highlight Namo Tshambira in bold.
Posted by: samajazz24

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/22/08 02:34 PM

lisayikhumbula mhla sidliwa yi-aces 3-1 emagumeni,sokusele ama 5mins umasawi wabethela ezintathu umdlalo vele usuphelile...dat remains da most memorable comeback,
Posted by: Bullet_Success

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/22/08 03:12 PM

samajazz24
Lelo langa ngilikhumbula kakhulu ngoba kwakulilanga lokuqala lokuhamaba labafana bami eBF ukuthi bayebona iteam team.

Ukhuluma nge 3-1, uyakhohlwa ukuthi iAces yahlohla kwaba yin 4-1 yadabula amanet uref lo linemans wakhe ababonanga nex, thina eSoweto sayibona mhlophe leyo score and yikho okwavusa amasupporters salivusa iqembu lethu, not izinkwa lezi ezidlala these days.

Nge day ye Young Africans ye Tanzania ke, okwangena kufafaza imithi eBF abafana bahle balahleka.

OMethembe kumele bake bavalele abafana laba abakhona these days for the whole week bebabukelisa all the games ze 4 years sibusa maybe they might be syked up
Posted by: bongani

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/22/08 03:28 PM

kanti iqembu lizanqoba kanjani sekudlala amaswina wodwa... Lawe Jazhi kanti yindaba uthanda amaswina kangaka uze ubhale amagama esiswina in bold ... uzamani wena khandalakho!
Posted by: Bullet_Success

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/23/08 12:30 PM

For as long as I can remember iBosso has always had amaplayers from all walks of life and siyisapota injalo kodwa sibathethisa lawo ma players still, sasingakhali uma u Amon Chimbalanga or oKapini elimele but tell them off ma bedlala.

Anyway, just on the other side of the coin, the bad days. Everytime ma sasidliwa yi dezanu or i amazulu it really used to get to me especially ma kuse BF, but i day engenyanya khona to the last is the day sidrowa le Green Buffaloes, the reason being kwakusithi kungahlohlwa kukhalale kuyezihlalela ebhentshini lakho uref akuncenge kungahlohla same thing, inkani okwakulayo lokhuyana okuyi team angisoze ngakukhohlwa
Posted by: mphakathi

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/24/08 04:51 PM

Sekudlala abetshabi kuBosso, limqhotho lelo, isizatho sisegcekeni, akula madoda esindebeleni, ngoba labo esikhangelele ukuba yiwo amadoda esintwini awazali. Nxalizala ikuphi inzalo yenu? ngasiyayibona emaqenjini anjenge Bosso.

Uzwa abazali bekhuthaza bethi, "qala usebenze mfana wami, ubude abuphangwa". okutshabalalayo yisizwe. Okwesatshwayo lilobolo. Ubuphukuphuku obunganani?

Esitshoneni umfana engamithisa uyalotsholelwa, lisiko elalikhona ngitsho lakumthwakazi lelo. Kumgceke ukuba ukukhula komuntu kuyaqala umuntu lowo engakatholi lutho empilweni. yikho ekadeni ijaha belithatha lilokhu lingekhaya lithi selitshayelwa ihlahla mhlawumbe sokulengane lengane.

zalani bantu besintwini, yikho ukuthu iBosso ithole amaplayers njalo liyobelilondoloza ilifa lenu!!!
Posted by: Vodloza_baba

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/26/08 09:37 AM

Itshona litshona madoda ukungabantu lokhu kulenhliziyo ezimbi kakhulu, we are now economic refugees ngenxa yabo and banjempethu ethi ingangena enyameni yonke iyabola, that is exactly what they have done to our beloved team. Khumbulani bakwethu ukuthi iBosso leyi yiyo yodwa into ekade sisele layo engeyethu ebesihlangana khona ngensonto emini emagumeni kube mnandi uzizwe ungumuntu wakoMthwakazi impela ngoba kuyagiywa kuyaxoxwa ngesintu sethu singavoxwanga. Kwakukuhle bakwethu manje nanzi imvukuzane sezisiphuca yena leyo nto engeyethu. Kuthiweni bantu bakithi.
Posted by: Zwangendaba

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 07/26/08 10:48 PM

Bafowethu.

U MPHAKATHI is serious especialy ngezokuzala. hk hk hk hk.

Ngake ngaphikisana labangane lapha ngendaba zesithembu. Mina ngithi asizalenini zihlobo, sizale amaqhawe, kuzo zonke izinto, ikakhulu abazaphakamisa i BOSSO.

Li Zwangendaba.
Posted by: nkunzemnyama

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 10/17/08 12:51 PM

Eish!!!! Lel'ya langa lel'ya!! Ele Sable de Batie! Ngangihleli lapha eSoweto ngidakwe yiChateau ngingazazi. Ngisakhumbula kodwa ukuthi imatch beyimnandi kakhulu. Ngempela uZemura ubetshisa umfanakithi.
Posted by: Nomcondo

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 10/17/08 03:22 PM

Ngiyalizwa bo baba, liyabuza ukuthi ngubani owayekhona. Mina ngithi wayekhona uMbiko kaMadlenya, uLobhengula,uMzilikazi, uGundwane, lawo wonke amabutho abevikela isizwe.

Namhla umbuzo ofaneleyo ngothi; "Ngubani Okhona?" Uphenduleni bo baba.

Oh safa saphela isizwe sakithi.....yekelani ngithule mina ngoba nxangikhuluma kuthiwa ngazini mina ngingu mfazi.
Posted by: sthutha

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 10/25/08 04:32 PM

Zwngendaba,

Uyabona kule indaba yoku zalana utshaya ekhaleni mfowethu.Thina abohlanga ukuzala siyakuthikaza kakhulu kukanti yisenzo esisetshenziswa ngabafo ekusi cindezeleni.

Yebo ngiyazi ngumsebenzi omkhulu ukumzala umuntu loku mkhulisa kodwa phela yikho ukudala kuka nkulunkulu. Bona ama Asians ukuthi benzani.
Posted by: Siphepheli

Re: NGUBANI OWAYEKHONA - 10/25/08 09:05 PM

bigcry