Inkundla

Mthwakazi musicians stand a very good chance of expanding their markets beyond Mthwakazi. Forget about Halale they won't buy your music. Into okumele liyenze yikuthi lenze lokhu okuthiwa yiPig-backing, uma lingabambisana lamaqembu aseMzansi i am sure ukuthi after 10 years from now amaqembu asuka koMthwakazi azobe esekwazi ukuthengisa umculo wawo engasabambisananga lamaqembu eMzansi. Kodwa you must be prepared ukuthi lisebenze nzima ukwenza umusic wenu ubemuhle njalo uthandeke. Look at what uBhodloza Nzimande did in SA, wacela ukuthi aboMaskandi babophe amabhulugwe bakhuphule izinga lomculo wabo, benza bethule ngiyakutshela umculo waboMaskandi ube usuwuzwa kuwo wonke amaradio stations. Lokhu besekuchaza ukuthi ube usuthenga ngabatu abanengi.
Ukuvalwa kwe recording studio eMontrose ngama 80s yikho okwabulala amaqembu okucula koMthwakazi. Ngikhula isikhathi bonke abaculi bakithi oMajayivana, iChamp Band, Ilanga labo Fanyana Dube sebe hlala eSozibeli. Ndebele bands were capable of selling more music than the Tshona artisits. This is because their music could be sold in Botswana and South Africa and the Tshona can only sell their music mainly in Sozibeli and the provinces amaTshona around there.
© Inkundla