Inkundla
Posted By: Njiva Unjani umumo wezomnotho phesheya, Mthwakazi? - 10/07/08 10:40 AM
Kungaba unjani umumo wezomnotho phesheya njengoba kuthiwa kuleFinancial Crisis kubuye kuthiwe sekukhona iBailout. Kungaba kusahlaleka yini phesheya, ikakhulukazi eAmerica laseCanada. Ngicela ongaba ehlala khonangale athiukungichazela kancane.Kambe kusasengumqondo omuhle ukuya phesheya?
Eh udadewethu ose Luton uthi sekukukubi mpela, kade engibuza ukuthi kungabanjani azithengele uThoyotha ngibe ngumalayitsha mina ngapha eningizimu africa. asazi

BabNcube
© Inkundla