Inkundla
Posted By: Mlu sIzithakazelo nemvelaphi yo Dumakude - 01/06/09 12:07 PM
Bantu bakithi. Bengicela uma kukhona owazi izithakazelo nemvelaphi yesibongo sakwaDumakude angazise, nomake uma kukhona umtapo wolwazi la engingafunda khona ngemvelaphi yoDumakude, ngingakujabulela ukwazi ukuthi imuphi lowo mtapo wolwazi.
Posted By: Bhakaniya Re: sIzithakazelo nemvelaphi yo Dumakude - 01/07/09 12:12 PM
Shange, kuncane engikutholile ngendlu yakini, ngaphandle nje kokuthi nincike kwa Cele, oNdosi phela...Wena sala ufuna noPhoko uMqulu wokuqala ifa lethu elashiywa okaMashobane uRS Khumalo...lengcwadi usangayithola laphaya kwaShutter and Shooter eMgungundlovu...
© Inkundla