Inkundla
Posted By: Bullet_Success Ostrich Man - 09/03/08 01:50 PM
Lisamkhumbula utshomi owayethengisa i ostrich zakhe phandle kwe BF, yayingamnandi nje, usaphila pho and ulokhu esayithengisa?
Posted By: bosso1926 Re: Ostrich Man - 09/03/08 02:01 PM
Mmm fethu ngingaqamba amanga kodwa ingike ngaba sekhaya ngojuly ngaya eBF kudlala iBOSSO LeDembare kangizange ngimbone.unjani kodwa tshomi yaseNKUST
Posted By: Bullet_Success Re: Ostrich Man - 09/03/08 02:03 PM
Bosso1926,
Ngisharp ndoda hope ukholisile, uke wafika uNkust yini?
© Inkundla