Inkundla
Posted By: Skhotha Short left, ezokuvakasha - 07/30/08 04:32 PM
Mthwakazi,
Sanibonani bafowethu, ninjanino kwelakini? Thina sisatotoba ngapha koMhlathuze.
Bafowethu nodade, ngithi angibuze nje, ukuthi uma umuntu enesifiso sokuvakasha kwelikaMzilikazi iziphi izaluleko eningamnikazona.
Posted By: Mthakathi27 Re: Short left, ezokuvakasha - 07/30/08 07:25 PM
Isaluleko sakuqala, yikuthi siyakwamukela kelakithi, ave sizithanda izivakashi.
Okwesibili, ngiyakukhuthaza ukuthi uye eVictoria Falls, eNtabeni zaseMatojeni, koBulawayo lase Wankie game reserve. Uma uthanda ezemidlalo, ungakhohlwa ukuya eBF ukuyobukela iHighlanders ishaya iDyanamos. Ungakhohlwa ukuthenga amafrozen ebholeni. Uma usuka lapho ulubangise elokishini lodumo elibizwa ngokuthiwa yiLobhengula.
Posted By: bongani Re: Short left, ezokuvakasha - 07/31/08 03:03 PM
woza ndoda ngizokubonisa amabhawa afana nakoMaDlodlo, uzogcwala mfana wami!
Posted By: mpumelelo101 Re: Short left, ezokuvakasha - 07/31/08 04:17 PM
the VICTORIA FALLS is the number one- never to miss-place mara ingamo safari lodge (best accessed via TSHOLOTSHO is better than HWANGE), never miss MATOBO, as well as KHAMI ruins,OLD BULAWAYO and the BULAWAYO MUSEUM never dissappoints!! eLobhengula yodumo kunabo MQOLO-rd isitarada esidumile umthwakazi wonke neSIQONGWENI, i tarven yodumo,plus i PHEZULU BASE, i police station engena maphoyisa!!!
Posted By: mg_d Re: Short left, ezokuvakasha - 07/31/08 11:14 PM
MINA I`LL TAKE TO THE WHOLE OF MASHONALAND AND SEE THE MOST DIRT PEOPLE IN THE WORLD AND I PROMISE YOU WON`T REGRET.
Posted By: Bullet_Success Re: Short left, ezokuvakasha - 08/01/08 01:35 PM
Skhotha,
Ungayengwa ngabantu zihambele uyefika eNtabazinduna,eManxeleni koChief Khayisa,uyezinathela amanzi edibha uyabe uqedile,Usuke lapho udlule eDavid Livingstone usiyendaweni okwaba lempi enkulu labelungu emaFengwini.
Uma ufuna ukubona edolobheni uziyele eNkulumane eme eriyeni akoBullet Success, ngizwa bethi kule sports Bar eblind, ubusujika nje uhambo lwakho luyabe soluphelile
Posted By: bongani Re: Short left, ezokuvakasha - 08/01/08 03:35 PM
kumele ayobona ingcwaba likaMzilikazi ...
Posted By: duze Re: Short left, ezokuvakasha - 08/01/08 10:42 PM
Skhotha mfowethu kunjani la ukhona? mina ngisaphila mfo. mfo uma ufuna ukuvakashela elikaMthwakazi siyakubonga lokho. lendawo oyivakashelayo inesisho esithi -isisu somhambi asinganani singangophonjwana lwembuzi.

sibaningi sizasho ukuthi vakashela ngakithi ngoba kunje nanje. siyaheha. kodwa mfo mina ngingowakwaMthwakazi lakulelekhona inkosi uMzilakawulandelwa. ngisho khona kwaMthwakazi. vakashela la kuphumule khona uMbhulazi. bese uya engcwabeni likaMlamlankunzi, matopo Hills, the World View. ungabanenhlanhla ufike izulu linile izintaba zigeleza amanzi amhlophe kunemichilo yamakhosikazi uyobhema ukholwe. kuyobe kushona ilanga noma liphuma. akukudanga nakwaBulawayo. lapho uyothala la kwangcwatshelwa khona izinduna ezala ukudelelwa ngondlebe zikhanya ilanga, amaNgisi. mfo inhle indawo yakwaMthwakazi nabantu bakhona banesintu nokuzithoba abayifuni into embi.

vakashela lapho uyongcebeleka uthathe umoya omuhle. indawo yakwaMthwakazi inhle mfo. siyakwamukela.
Posted By: MTHWENTWEHLABA1 Re: Short left, ezokuvakasha - 08/03/08 03:42 AM
Ye majida
Angazi kumbe yimi engingazwisisi umbuzo womfowethu.
Anyway, zomphendule ngokuwuzwisisa kwami.
Skhotha, in addition to the usual items, thwala ibathroom tissue yakho ecover your whole stay there.
-thwala irack sack yokuthwalisa imali ma usuthengise amarandi
-thwala amanzi okunatha lawokugeza.
-solar light or cell powered light
-shona dictionary
-dry goods to cover your stay
-hire a car.
-to have a good feel of the place just say 'I dont understand shona'
-most likely idiarrhoea izakukwamula
-dont fall ill to require medical attention
-kindly tell as many as you can about Inkundla.
-Compare commerce and industry in Bulawayo and Harare
-list not exhaustive
Ungitshayele iround eMagwegwe North duze kwesabatha ngaphansi kwesihlahla sogagu uzothola ngithunga izicathulo.
Posted By: Skhotha Re: Short left, ezokuvakasha - 08/04/08 05:09 PM
Sanibonani nonke bafowethu nodade.Ninjani lapho nikhona? Thina sisaphila ngapha koMhlathuze.
Ngiyabonga ngeziyalo zenu. Ngebhadi umama wasekhaya wale waphetha ukungiphelekezala ohambeni ebengithi ngiyaluhlela. (Nize ningahleki ngoba sibaningi esingaphansi kwengcindezelo yemfaduko emanzi yomama!) Ngicabanga ukuthi ngizozama ukuthi hulukuqu ngenye impelasonto.
Sekusele ama-minor logistical issues njengokuthi ngihambe emoyeni noma ngizihambele ngogandaganda wami. Uma ngizozihambela ngogandaganda wami ngizowuthola yini udiesel ngapho?
Posted By: mpumelelo101 Re: Short left, ezokuvakasha - 08/05/08 01:54 PM
apparently there is plentiful supply of diesel!!one of our Nehandas has discovered it under a rock and ungabuza uGono no Mugabe bazakutshela ngcono!!!we will no longer need the Gadaffis and the Greenbacks to import diesel!!if ufika ama ancestors esakhathele ngokugobhozisa Jatropha might do111
Posted By: bongani Re: Short left, ezokuvakasha - 11/24/08 03:20 PM
kanti ndoda wahamba kanjani kwelikamgodoyi? nami ngifuna ukuyojika ngonyaka ozayo, akungincede...
Posted By: okaMabhedla Re: Short left, ezokuvakasha - 11/25/08 07:21 AM
skhotha, kuhle uma ufuna ukuya kwelikaMthwakazi.

However on the 20th December 2008, there is/are a troop of vehicles (7) leaving for kwelakithi and coming back to RSA on the 3rd of january 2009.

Places of visit will include inkaba zonke zesikhosini kusukela *kungcwaba likaMzilikazi
*ntabazinduna
*old bulawayo
*magwegwe
*lobengula
*makhokhoba
*mzilikazi
*thorgroove
*mathonisa
*mpopoma
*madlodlo (for those who drink)
*visions
*bulawayo museum
*centenery park
*railway museum
*amphetheatre
*stanley square
*BF (sihlale kancane e-soweto)
*then leave for the vic falls
*view all the wild parks on the way
*matetsi wild park
*lupane wilderness
*hwange national park
*emanzini abilayo (axhwathayo)
*elitsheni eligobhozayo
*edamu tshebetshebe
*endwangwini ezifileyo park
*view the snake park (emambeni)
*sibone lapho okuganyulwa khona ama-vagazi for timber
*vic falls and the famous bridge
*cross over to zambia for fishing

siyojika umazithi 1 january after the new year celebrations.

kuhamba abangane, izihlobo kanye labanye abavakatshayo nje lawe ungeza uma ungangithinta kuseselesikhathi. okunengi its all about trying to enjoy the good old days and contributing together. material wise, you provide what we have listed and thats all as long as sonke sivumelene.
© Inkundla