Inkundla
Posted By: ngubo Remind me birds: - 11/03/08 02:49 PM
Lapha ngifuna umuntu ongangi kumbuza inyoni eziphila emhlabeni mina ngizikhumbulela inyoni ntshantshaza entshantshaza amasi.
Posted By: omnyama Re: Remind me birds: - 11/03/08 03:15 PM
ngubo,
...mina ngizikhumbulela inyoni ntshantshaza...
Suka bo, ngubo!!! Nanzi engisazikhumbula okwamanje:

Ingqungqulu,
ijuba,
umguwe,
Amanqe,
Udwayi,
Insingizi,
Uhelwane,
amazizi,
umantengwane,
iwabayi,
intakane
isikhwehle
ithendele,
imvenduna,
isiqoqodo,
idada,
ilanda,
inkonjane,
uthekwane,
...... lenkukhu!!!;)
Ezinye ziyadliwa ezinye ziyazilwa!

Omnyama
Posted By: mbaleki Re: Remind me birds: - 11/04/08 08:33 AM
kanti umayadi,ijuba, lenkwilimba akubalwa yini?
Posted By: Madlenya Re: Remind me birds: - 11/04/08 10:57 AM
Omnyama, unguGodlwayo Omnyama na?
Posted By: mpumelelo101 Re: Remind me birds: - 11/05/08 05:54 AM
intshe
Posted By: omnyama Re: Remind me birds: - 11/05/08 09:33 AM
Quote
Omnyama, unguGodlwayo Omnyama na?

Yebo, kunjalo!
Omnyama
Posted By: Mbezothuli Re: Remind me birds: - 11/05/08 01:10 PM
U Mahlabayithwale?
Posted By: omnyama Re: Remind me birds: - 11/05/08 02:00 PM
Quote
U Mahlabayithwale?
U Godlwayo, Omnyama, nguMahlabayithwale njalo!
.... kodwa uma usitsho lo osesigungwini ozithi ungu Mahlabayithwale .. kangisi loyo!

Omnyama
Posted By: MTHWENTWEHLABA1 Re: Remind me birds: - 11/07/08 01:56 AM
inyoni tshantshaza, isagwaca, ikhwezi, umkhombazana, ihlolanyama,koro,sikhova
Posted By: Sibakhulule Re: Remind me birds: - 11/07/08 06:47 AM
Usibagobe lontinti lazo zinyoni
Posted By: ngubo Re: Remind me birds: - 11/07/08 05:17 PM
Ngibona engani nguwe wedwa umuntu owalusayo. Ngicela ungikumbuze inyoni edla ezinye,kodwa yona ayidliwa khada.
Posted By: omnyama Re: Remind me birds: - 11/07/08 06:42 PM
Quote
Ngicela ungikumbuze inyoni edla ezinye,kodwa yona ayidliwa khada.

uhelwane ludla ezinye ikakhulu amatsiyane enkukhu, namajuba!

omnyama
Posted By: duze Re: Remind me birds: - 11/08/08 03:43 PM
Ngubo ufuna ugwinyi noma? ngudoti wenyoni lokho. ngakengakuthiya ngakubamba. nxa ngithi ngiyakuphuthu kwangiluma isimanga. umlomo wakho ubukhali kwe reza. kwavela kwa nka kwadlepha ngenzipho nazo ziqinile ungathi lucingo. apu udoti kwanyama yakho imnyama iqinile. noma ukubhekile kuyisithithibala nje. noma kuphapha akuyiphezulu kundizela phansi. ah udoti wenyoni. kwakungafanele ukudliwa. nalapho kwakhela khona kusemeveni noma eweni, udoti. ngikuzonda kabi. umadlezinye. nxi
Posted By: mg_d Re: Remind me birds: - 11/09/08 12:49 PM
insingizi,amanqe,amalanda,itshivovo,uthekwane,idada,umzwazwa,ijuba ntende
© Inkundla