Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 62 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 11 of 11 1 2 9 10 11
Joined: May 2006
Posts: 52
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2006
Posts: 52
Banewethu,
Kuqotho okulethwayo lapha ngendaba yalumuntu osetshona edlala endlini amnye amadoda esbenza. Okunye okungenzeka Dokotela yikuthi lumuntu anga elemimoya. Kuyenzeka kwesinye isikhathi izitha zikubelethise imimoya etshiyeneyo egoqela leyobuyanga. Mhlawumbe engakasuki ekhaya ubesetshumayela ukuthi uyakhuphukela emazweni, basemethesa iyezi elisitha impumelelo.
Okunye njalo hlasimbe engakaze asuke ekhaya ubefuze enze isiko elithile yena akasalenzanga. Phela thina intsha ezinye izinto ezifana lamasiko sizithatha lula, kodwa ke zile-impact ethile empilweni zethu. Abadala bayabikelwa nxa umntwana ephuma ekhaya.
Xoxa laye mnewethu, utsho imivo yakho ucwayisise njalo ukuthi ekhaya usuke kahle yini. Uyakuletha nje kalula sanxoxo ephathelene lamasiko, he may open up.


Azinqotshwe
Nqoba #36371 02/24/08 12:37 PM
Joined: Oct 2003
Posts: 149
N
Ngqwele
Offline
Ngqwele
N
Joined: Oct 2003
Posts: 149
Yekungabe kunjalo Nqoba but uyazi abanye abantu bayazenzisa befuna ukugcona abathakathi lalapho abangenzanga lutho.!!Doc tshela mina truth umuntu lo ulamaresponsibility bani ekhaya .? I mean like is he married with kids ? Otherwise uspokes kala nto emhluphayo ngxa kungenjalo as long as he has a roof over his head and is fed/. Lokhu okokuthi igas lamagetsi kukhwelile ngokwakho wena Doc yena kakufuni yena right? Uyazi Nqoba so uzezwa abangakibo sebesithi uloywe nguDoc esenzela ukumfuya ukuthi angaphumeleli. Khuluma laye muntu wenkosi Doc but let him know that you are giving him a month tops for him to go out and get a job(manager (LOL!!if he wants)and whilst he is at find himself a place to live period! Yebo kuyangcedwana but aghh yeyilina umuntu onje uthelela ulaka. Lapha konakaCharlie uphiliswa yikusebenza.Ende uyazi Doc balutshwana abantu abalendawo yokugcina umuntu nje makhaza. Abanengi bahlala emaroomini besenzela ukuseva. Mina ke kuyimi ngabe sowadla idlela. I have an acquantance who quit his good job koMgodoyi and waya e goli. Wafika wagcinwa kuhle ngumzawakhe.Wantholela umsebenzi wathi yena kawufuni ufuna lowo onjengalowo abelawo ezim!!! Wawuthola ke kwathi sokumele ayeqalisa wathi no angeke ngoba imali abeyo expecter ayisiyo so ngxabesithi yena uyisthutha beholisa amaSA imali enengi yena besithi ngoba ulikwerekwere bazakhawula kayi!!!!Can you believe that ! Anyway ukazi wathi bro hit the road!!!!So Doc ungekela ukufaka ideadline yokuthi kaphume endlini yakho uzamsebenzela kuze kunguamen .Uzathi loba engathola umsebenzi ayekwakha umduli wamatshe ngakibo wena ngakini kulengotsha!!!!


Mande
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Dok,
Nxa engazwisisi melukele iqhinga, Awula yini umkhukhu ngemva kwendlu. Umtshele ukuthi isithandwa sakho siyeza njalo sa-investa in all that you have. Manje siyahlupha asifuni maxhakela kanti ke wena usikhonzile kakhulu ngeke ulwisane laso. Ubusumfaka ebhoyizikha, umfakele umbhela lestofu sepharafini, aphile yedwa khona ngale.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Bafowethu labo dade, ngiyabonga kakhulu ngokungicebisa ukuthi ngenzeni ngomngane wami lo, ongu mayihlalela. Njengokutsho kwabanye benu, ngike ngazama ukukhuluma lomngane wami ngalendaba yokuthi, azame ukubona ukuthi angadinga okokwenza. Ngikhulume laye ngokuthi njalo azame ukuthi azame ukudinga amathuba angamenza athole ukuthuthukisa amanani okuthola umsebenzi. INetworking, uku aplaya.

Ngiyadana kakhulu, ngokuthi akula mehluko. Njalo enye into engikhathazayo yikuthi okwenyanga ezimbili ezedluleyo ubesenza ama "trunk calls", ngefoni endlini, akhulume lentombazana yakhe yasekhaya 2 awazi. Imali yefoni efunakalayo iyesabeka, njalo akanaki ukuthi izavela ngaphi. Khonapho ngimnika imali ye airtime, nyanga zonke. He is tearing me apart, mina ngilama responsibilities ekhaya. Yena akala ma responsibilities, so kalandaba.

Nsukuzonke nxa ngifika, ufuna ngimnike imali yokukwenza ibling-bling. Nxa eyicela kuyabe kungathi ufuna ukulungisisa indaba zamaphepha akhe, kumbe ukubhadalela amafutha kodwa mina ngiyakwazi, ngoba abangane bami bayangi tshela ukuthi bambona ngaphi njalo esenzani.

Ngizwa ngizonda kakhulu ngoba, this guy used to send me amaSMS amanengi efuna ukuza ngapha. Now kasafuni kusebenza, he has increased my expenses by 80% to 150%. Ngijombile so ngenxa yakhe.

Ngimxotshe, kumbe ngimdingele umuntu ozamkhuza?Strength of attitude becomes strength of character.
Joined: Mar 2008
Posts: 17
H
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
H
Joined: Mar 2008
Posts: 17
Lizakhuluma lizeliphume intuthu endlebeni. Abanye abantu are hear on earth to be a burden, thats their purpose. If I were you Dok I would have a meeting with this goon and give them a piece of my mind. Abantu bayakhuluma and they will always. We have a black syndrome, the pull down syndrome. Uthe esiza kuwe uthe uzokwenzani? Write a big banner 'WHAT'S YOUR PURPOSE IN LIFE' and put it infront of his door so he can see it everyday.


It is not falling into the water, but lying in it, that drowns.
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
At this point ukumbonisa akusizi lutho ngoba uba esesenza izinto nsithe kukhomba ukuthi uyazi ukuthi azilunganga njalo azamukelekanga kuwe. Into ongayenza yikwehlukana laye. Nxa ungenelisi ukumqonda mathupha dinga umuntu ongakufikisela ilizwi lokuthi wena ususindwa ngaye. Phela you will end up financing things which on yourself you choose to forego. Hlukana laye, and the sooner the better for you.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Doc

I presented you a quick fix solution kudala le. And you did not heed it. Instead, you chose to listen to oMthwakazi bakini laba bethi you must pat the goon on the back, uguqe ngedolo, umncenge ukuthi afune ispani. What was the result?

Buka manje - i-problem yakho lena is getting even worse?

Well, mina kaNkwali ngine nhliziyo enhle - angizuku kulahla, angizuku kudukisa. Ngoma nawe till unqobe loSathane - ingulube enonela wena! And you'll be the first person to acknowledge ukuthi: cha ngempela umfoka Nkwali yinsizwa yangempela - a man of effective, permanent solutions.

Well here's a quick fix solution ke. Uyabona ke le solution will deal with lo feleba wakho lona once & for all. Nanso ke:

Just fire the bugger. Uzozibona ukuthi makenze njani. He'll wake up uswayini!

Shamase Nkwali yenkosi
Umicondo yegusha
U-jacket lika 3 years


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Lapha ngivumelana noMuntongenakudla. If you dont get rid of this parasite now, he is going to bleed you dry. I dont think you owe him anything. Umxhoshe manje, then uzovuka!

Joined: May 2007
Posts: 66
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: May 2007
Posts: 66
Dokotela sometimes you have to be cruel to be kind. Lumuntu is taking advantage of your kindness. You have already given him shelter and food, you dont need to spoil him further. In other words you are partly to blame ngoba ulova lo uhlezi kuhle thats why ebona kungela need yokwenza these menial jobs meanwhile engakatholi the job he wants. Enye into okumele uyazi yikuthi umuntu onjengaye is not considerate and therefore he is not likely to help in any way empilweni.Ngoba umuntu lo is your freind and you have already accepted him kuzabanzima ukumxotsha. Umuntu njalo ule tendancy yokuthi nxa ungamenzela ifavour the day you decide to stop usungumuntu omubi. Engibona kungakusebenzela kathesi ngama sanctions,maybe you can say usuleproblem efuna so much money and it will be difficult to break even. Ngemva kwalokho cut out everything ungamniki imali ngoba kasomntanakho lokudla endlini kutholakale nzima ukuze aphaphame ayephanda.

Joined: Oct 2005
Posts: 145
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Joined: Oct 2005
Posts: 145
Doc, umngane wakho lo, is not really a friend. Ngumngane, nje, ngebizo, but not ngezenzo. If he was truly your friend ngabe he's not using and abusing you ngal' indlela. Ungasamuphi imali leyo lama airtime lawo, uhambe lama connecting cables awama games lawo to work, as well as ismart card ye DSTv, he'll get the hint. Lokhu ukwenze usumtshelile exactly how you feel about him being a like a parasite.
Okokumxotsha, angazi njalo. If anything were to ever happen to him emva kokumxotsha, angikholwa ukuthi your conscience would ever forgive you. Ngingazi njalo!


I'm not African, I'm from Bulawayo. Learn the difference!
Page 11 of 11 1 2 9 10 11

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.065s Queries: 36 (0.040s) Memory: 0.8131 MB (Peak: 1.6968 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-12-03 23:44:24 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS