Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 29 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 4 1 2 3 4
Joined: Jun 2007
Posts: 97
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Jun 2007
Posts: 97
Originally Posted by Gumede
Yisilingo lesi zihlobo, abanemizi bayalwazi uhlupho kwezinye izinsuku omama bayala ukwendlala ingubo, ebegcina ubaba ekhumbula ngaphandle......
Yiqiniso ngempela lelo. Omama, bakulezinsuku abafundiswanga ngezengubo ngenxa yokuguquka kwendlela yempilo zabantu. Omama mabazi ukuba umuntu wesilisa ngeke aphile engatholi leyanto! Angazi ukuba singenzani ukuba kubuyelwe emkhutsheni wokufundisa amantombazana uma sebezakuya ekwendeni!

omnyama

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Mbulawa Offline OP
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
Originally Posted by Muntongenakudla
Bantu Bakithi

And yet you've been blubbering & hollering incessantly nithi oMthwakazi are paragons, clean & holy. Nakho ke ikhehla lenu kwaNcube seli nenzele phansi. Avelile amahlazo.

Umuntu odlwengula imbongolo ngumthakathi wokugcina.

Seems all Ncubes yizi ndlavini. Immoral goons. Abathakathi. Just look at Pius. Ngama hlazo wodwa.

Disgusting stuff.

Shamase Nkwali yenkosi

What are you smoking? May I have some?

I'm not a Ncube but I can't let this cheap diatribe go unchallenged.

Such generalisation is reckless, uncalled for and very mischievous. It tells the reader more about the writer than the Ncube's. Izigilamikhuba zigcwele yonke indawo and akula mndeni ongela silima. That's why prisons are built.

Every society has it's fair share of heroes and villains. The Ncube's like wise have produced such illustrious heroes like mayor Ndabeni Ncube, Prof Welshman, entrepreneur Trevor Ncube, legendary Bosso defender Thulani Ncube (Biya) and songbird Busi Ncube.

The contribution by Muntongenakudla can only be expected from someone oyi "ndlavini" to quote from the best. Obviously the author has chosen to put his brains at work elsewhere - definitely not on this thread.

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Mbulawa Offline OP
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
Originally Posted by Muntongenakudla
I'm too special a breed to have a Ndebele name. Ngakithi akekho noyedwa onegama lolimi lwenu lolo.

Shamase Nkwali yenkosi

I hope you have more to show for your being a "special breed" than your name.

Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Originally Posted by Muntongenakudla
I'm too special a breed to have a Ndebele name. Ngakithi akekho noyedwa onegama lolimi lwenu lolo.

Shamase Nkwali yenkosi

Enos Nkala has a natural successor... frown


On your way up, be good to those you meet. You could meet the same people on your way down!
Joined: Jan 2003
Posts: 176
N
Ngqwele
****
Offline
Ngqwele
****
N
Joined: Jan 2003
Posts: 176
1. Wits Business School Appoints a new Director

2. Real Africa Holdings: CEO

3. Sister Bernard Ncube: Former West Rand District Municipality Executive Mayor

4. Sigananda kaZokufa

Ake sidingide izibongo zamaqhawe omlando esizweni samaZulu, mhlawumbe kukhona esingakufunda lapho. Izibongo zikhomba ukubongela into ethize ngokwakha inkondlo ngayo. Uma umuntu ebongela okuthize imizwa yakhe isuke ithintekile ngalokho akubongelayo. Abantu abaqave ngokuthile yibona abavame ukubongelwa noma ukunikwa izibongo.

USigananda kaZokufa ( ngokulandisa kukaMnuz. J.B. Hlongwane)

USigananda kwakuyinkosana kaZokufa wakwaShezi. UZokufa lona kwabe kuyisikhulu sase MaNcubeni, wayephila ngezikhathi zawoShaka, kepha yena akhe khona eNkandla.

Empeleni amaZulu ayexhumene ngandledlana thize nabaseMaNcubeni. Phela aMaNcube lawa aye ngochwepheshe ekwakheni imikhonto. Phakathi kwawo kwakunezinyanga zemikhonto ezidumile. Mhlawumbe yikho lokho okwenza ukuba uShaka ahoshelane nawo. Ubudlelwana baqhubeka njalo ngoba nangenkathi uCetshwayo engqubuzana noMbuyazwe, aMaNcube ayelekelela uSuthu. USigananda lona wathathwa njengomunye wabashokobezi abaphehla udweshu ekuvukeleni umbuso. Phela abanye kwabe kungoChakijana noBhambatha noMangati. Phela uMangati nguye lona esihlangana naye ezibongweni zikaChakijana. Wabe eyindodana kaGodide Ntuli, induna enkulu eyabekwa wuMpande.

USigananda lo kwabe kuliqhawe, wayengahlehli uma sekuliwa, ingakho nje kuthiwa:

Uziziba zibomvu,
Ophakel'izinhlanzi zingalambile,
Waphakel'izingwenya zingalambile.

Wabamba iqhaza elikhulu empini ka-1906. Ake silalele bembonga:

Umgwazi kadabuli,
Umgoq'ovimbel'amathol'amhlophe,
Obengadl'izinkob'ebhodweni,
Obedlel'esoCweni,
Undaba zafika kuqala kumfana kaSonzica.

Uziziba zibomvu,
Ophakel'izinhlanzi zingalambile,
Waphakel'izingwenya zingalambile;
Umjiyozi wophind'upheth'izihlang'ezibili,
Esinye sicitshwe uZibhebhu kwabakaMaphitha.

Uhlekis'omhlekisayo,
Usifutshana sengane yasebuphukuphukwini.
UNhliziyo yengane yasebuphukuphukwini,
Umatshuzatshuz'ozimamba.
Usehla ngendawana yakhe yedwana;
Uzilima zikaZokufa abathi zisemuva kanti ziphambili;
Usinga lwentul'umathung'isidwaba.


Ayidle izishiyele!

Ngiyabonga.


Indab' ibekelw' amazolo
Joined: Oct 2003
Posts: 405
S
Nduna
Offline
Nduna
S
Joined: Oct 2003
Posts: 405
Kuyabongeka Ndukuzibomvu. Kahle ngengeze ngalokhu, kweze Arts kukhona laba, buka lawa ma video;

Busi Ncube

Sello Maake Ka-Ncube

Andile Ncube

Ibambe, ungay'yeki.Zabalaza!Impi iyoz'ilwe nini? Yithi umgoqo ovimb'esangweni!
Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Originally Posted by Bhudaza
Originally Posted by Muntongenakudla
I'm too special a breed to have a Ndebele name. Ngakithi akekho noyedwa onegama lolimi lwenu lolo.

Shamase Nkwali yenkosi

Enos Nkala has a natural successor... frown

Uwasho uwaphinde lamazwi akho mfowethu ngoba aqinisekile. Wayengaze abanguye yedwa uNkala ukuthi kutheni, nangu omunye uNkala sevela manje.

Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Bantu Bakithi

I'll balance the scales. It's only fair.

List of traitors that bear the Ncube surname:

Pius Ncube
The chief goon. Gay, philanderous, AIDS infested charlatan tribalist priest that abuses izaguga nezingane. Sies amanyala!

Welshman Ncube
Nina luqobo bantu Bakithi nithi he is selling you out to omShoza - by virtue of his association with MDC.

Ndabeni Ncube
Isono sakhe siyefana neso Prof Ncube - ukudayisa usapho lwakini kubo mShoza.

Darlington Ncube
The guy who is vice leader of this Matebeleland party that Enos Nkala is the advisor to.

Ikhehla elidlwengule imbongolo
This bestiality must be umuthi wakubo kwaNcube. He is manifesting the worst side of ubuNcube.

Andile Ncube
In as much as uMzilankatha engumuntu, his unnatural acts zobu nkonkoni bakhe are a sad reflection on ubuNcube. Refer to Somizi Mhlongo & Katlego Danke.

Mthuli Ncube
His Insider Trading activities at Barbican are legendary. This is criminal of a man who's supposed to be an eminent financial guru.

Sello Maake kaNcube
His philanderous ways are legendary. Izingane zakhe zithe chithisaka iGoli lingaka. Kunjalo, akakhokhi ne papgeld!

Trevor Ncube
His 3rd way fiasco, fraternising no Prof Jonathan njalo njalo. He is doing you down njengo Mthwakazi.

Busi Ncube
Loyo ke angikhulumi ngaye. Akana talent, akwaziyo wuku qwayiza namaShona eHarare. Sies man, wumqwayizi lona mani!

Lovemore Ncube
Umfana wama cimbi ekhanda sold out kwiBosso yenu by joining Dynamos. Is that principled behaviour?

Biya Ncube
He held iBosso yenu to ransom every end of season, demanding more money & threatening to join Dynamos. Suffice to say that he was exposed for the upstart that he was eKapa. All I can remember him for is ukugijima sengathi usindwa ngamadolo, always chasing after strikers sebeyo shaya amanqaku. He failed totally at iKamva (Ajax Cape Town). He is a flop - untalented athlete. He deserves uku shidaba izaguga eMelika.

On a personal level, I've had bad experiences ngabantu bakwaNcube. Omunye nje usanda kunge nzela umhlola enginga kaze ngahlangana nawo selokhu ngazalwa. Could this be a coincidence? I don't think so. I think there's something about being a Ncube to all these ills. Even mgabe himself once alluded to ubundlavini associated naleso sibongo. Trevor & Pius were in the thick of things lapho.

Shamase Nkwali yenkosi

uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Oct 2003
Posts: 405
S
Nduna
Offline
Nduna
S
Joined: Oct 2003
Posts: 405
[censored], bngingazi usungu somlomo wendlu yakwa Ncube. Kunjalo-nje;

Ibambe, ungay'yeki. Zabalaza!


Impi iyoz'ilwe nini? Yithi umgoqo ovimb'esangweni!
Joined: Jan 2003
Posts: 176
N
Ngqwele
****
Offline
Ngqwele
****
N
Joined: Jan 2003
Posts: 176
Muntongenakudla:

Sir, please allow me to comment on your comments; my comments are not meant to cast any shadows of doubt on your personal experiences, but rather to gently extrapolate some of your insinuations, which I gather are based on a significantly small (measure zero?) sample/experimental space, to their logical conclusions. First, let me ask: what do you know about "proof/negation-by-counterexample"? I'm neither a champion of obscurantism nor a writer of good fiction, so please kindly allow me to publicly explore your logic and to ask questions when/if questions do arise in my mind. I'm hoping that this, Sir, is not too much to ask for. In the realm of probability theory, it is well-known that making such precise statements (as you are making) about the truth or untruth of an event [probabilistic event] is somehow correlated with the size of the experimental/statistical sample space. In other words, the more precise a probabilistic statement is, the larger the sample space upon which said statement is based. Note that the converse of the preceding statement is also valid. For instance, if it rains heavily in Mtubatuba during the months of November, December, and January in the years 2008-2009, one can not then infer that "Mtubatuba is always wet in November, December, and January", the reason being that the sample space is too small to allow you to make such a strong statement. Your "typical" ensemble is way too short [in the sense of time histories] to permit you to make any meaningful averaging. In any case, averaging itself is tricky; it can, unfortunately, suppress/ignore some very important/salient features of certain types of data. In a way, averaging is like a gigantic sledge hammer in some situations. What type of averaging, if any, are you performing in order to reach the very strong conclusions that you are posting on this board? You might also want to justify the averaging mechanism that you are employing in your study/analysis, lest your results be construed by the generality of the literate public as mere hot air/propaganda/hate speech/bigotry/ignorance. Also,keep in mind that within each and every given sample space, there's always an element of variability and nonlinearity. Natural data is nonlinear and is often corrupted by noise (you must de-noise your data first, before performing any kind of analysis....and especially before making any sort of projections!), anyone attempting to draw straight lines to connect natural data points is going to have a lot of trouble, namely: a preponderance of errors. The truth of the matter is that we live in a nonlinear universe. Linear regression, Sir, simply doesn't cut it in the real world. It is, quite simply, a waste of precious time. One of the hallowed themes in data/signal analysis is: "let the data speak for itself"...this dictum is respected by probabilists and statisticians alike (and by all reputable scientists), and rightly so. Another well-known dictum in processing data is the following: "Garbage in, garbage out" (GIGO, in short), hence the criticality of de-noising and the practice of sampling etiquette. Speculation [read: wild projections of data] is not Science (indeed, some might even go as far as saying that speculation is voodoo/pseudo science; even an average junior kindergarten infant will tell you that); would you not agree, Sir? Propaganda has never been scientific, and it is not about to become scientific today or in the foreseeable future. Pabulum is too bland for the average person's taste; let us have real intellectual nourishment. Let us not insult the sensibilities of the many silent international visitors to this Afrikan website, lest they start making wild conjectures [and rightly so] about certain things that are best left unsaid. Whatever happened to that notion of "Ubuntu" that Afrikans the world over seem to pride themselves in, or is that simply one of those many defunct Afrikan concepts? I refuse to believe that we, collectively, have reached the nadir of our reasoning capacity.

My final question to you, Sir, is the following: what's your take on the following "logical" statements?:

1. Since the majority of convicted felons in US prisons are minorities, it follows, therefore, that minorities have a propensity of turning criminal; it's in their genes.

2. Since the majority of convicted felons in South African jails are Black men, it follows, therefore, that all Black men are genetically-predisposed to a criminal life.

3. Since there are a "lot" of homicide cases in the South African province of KZN, and since the said province is predominantly Zulu-speaking, it follows, therefore, that all Zulu-speaking humans must be genetically-coded to commit such crimes.

Finally: Scientific experimental results are "verifiable" [by somebody else, other than yourself!]. This means that they are reproducible. That is the benchmark of Science, and that is certainly what separates Science from Voodoo. Now, would you care to prove, beyond any shadow of doubt that your results/conclusions are verifiable? Justification of absurdities (or any feeble attempt to peddle falsehoods) will not work, has not worked, and will never work in the civilised/enlightened/rational world (thankfully). There's no room for snake-oil salesmen in Science, fortunately. Real Science is not subjective, Sir.

Ngiyabonga.


Indab' ibekelw' amazolo
Page 2 of 4 1 2 3 4

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.031s Queries: 36 (0.010s) Memory: 0.8211 MB (Peak: 1.5664 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-08-16 18:25:43 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS