Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 38 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rating: 5
Page 10 of 18 1 2 8 9 10 11 12 17 18
Joined: Jan 2008
Posts: 49
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jan 2008
Posts: 49
mina angifundanga bafethu, ngehluleka lona ugwalo lwesithupha emfundweni yaphezulu - A-level.

akusiqiniso na ukuthi where demand is high, prices generally shoot high? Nxa kuqinisekile, kungani abantu bekhetha ukusola amaSouth africans bengananzeleli ukuthi they are not talented enough to compete for the scarce resources they have as south africans with other nationals and they are only gifted ngesibindi sokusebenzisa amandla.

Kugwalo oluthi Abaseguswini leZothamlilo, kwenye yezinganekwane zikaMvundla, uthi lapho exwayisa omunye athi, "lapha eguswini kuphilwa ngamandla, ongelamandla kaseBenzise ingqondo." Ngakho while foreigners in SA use ingqondo, South africans are surviving ngokulwa. Hungry man is indeed an angry man. yimpilo leyo.

we may say zinyamazana lezo, but mankind has proved now and again that we behave no more or less njengenyamazana. Worse still we are blessed nge-intelligence engaphezu kwenyamazane sizama ukuqilana day and night, the result is oqiliweyo/oqilekayo usually ngophiwe amandla abesesilwa ngoba ebona ukuthi uqilwa ngebhuku leli elabuya labelungu!

Now for some real barbarism, kulalesi isizwe sikaMthwakazi, Sona asiphiwanga Amandla anganani (ngiyazi ngeZipra) njalo asiphiwanga ukukhalipha kobuchopho, (lami ngingowakhona), Bekunganjani take advantage of this situation khonapha eSA, sigijimise amaNtasika hatshi okokudlala????


Joined: Mar 2008
Posts: 88
B
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
B
Joined: Mar 2008
Posts: 88

Hii Mphakathi uthini ? Yikuganga phela lokho bhudi

Joined: Apr 2008
Posts: 63
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: Apr 2008
Posts: 63
Yinqondo sbali leyo. Singagijimisa amanansinga kuzolunga.

Joined: Mar 2008
Posts: 88
B
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
B
Joined: Mar 2008
Posts: 88

Habe Matshetshe!!! ngabe yini engizwayo?

Joined: May 2008
Posts: 7
I
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
I
Joined: May 2008
Posts: 7
kodwa , yebo??! Ngqondo bani zenezo Mphakathi lo Makhokhoba ? wena utsh'ukuthi ungabona umakhelwane wakho enotha ngobugebengu lawe uzamlingisela ?yikungabi leplani khonokho !


Joined: Mar 2008
Posts: 88
B
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
B
Joined: Mar 2008
Posts: 88


Quote
ongelamandla kaseBenzise ingqondo

Kusile okunguMgodoyi.Sasile zinduku zethu sizithukuzile wangena koBulawayo ngezinja zakhe wathanyela ngama 80s.Kwakuthi ekuseni kungakavukwa ngoMgqibelo uzwe iloudspeaker emoyeni isithi 'seligonjolezelwe ngamasotha lamapholisa', uzabona sekumnyama phansi la kungesibopasi phezulu kundiza ama helikhoptha.Wayengekho ophumayo khona kufanele ayesebenza ngaphandle kwabonompilo ,labo kwakufanele bembathe okumhlophe bathwale lesi siqhaza sabo esiphundu. Ucuku lwakhona mfowethu!!

Ngikhumbula umakhelwani wethu wathi ngokuloviswa umsebenzi ngalokho kugonjolozelwa wathi akazilibazize ngokwembela amahlanga esivandeni sakhe esenza i ikhompost kwazise basebedlulile kusection yethu eTshaka, kanti muntu wako Gwebu awubuzanga elangeni , zatheleka izinja ezinye ngama 2pm. Kwakhala injambo embanjeni esesenjiswa ngezandla leligodi lekhompost zisithi kukhona okufihliweyo .Uhlukunyezwa kangaka inkosikazi lezingane babhekile, thina omakhewame sesilokhu siphekula ama khetheni kancani singelaqiniso ukuthi ingqobe idla bani next.Ngacina ngathi mphu ukuthelezela ingadi ngesikhathi sale i operation.

Kukhona usisi wethu owayeyiphoxo ma esesibiza ukuthi tea is ready,(call it breakfast by our standards then) wayethi 'seligonjolozelwe ngamasosa lamonkomitsho'.I will never forget that time.

Manje bafowethu i klin iBulawayo.

Joined: Jun 2007
Posts: 129
V
Ngqwele
Offline
Ngqwele
V
Joined: Jun 2007
Posts: 129
Originally Posted by BATHWALIBOPHAHLA
Quote
Buthelezi voices his South African shame


Quote:
"We are all shamed. As a South African, I am shamed that such a dastardly thing has happened in our country," Mangosuthu Buthelezi, the Inkatha Freedom Party leader, said on Saturday.

Konje what is amnesia ngesiNguni?

Ngiyakubonga BATHWALIBOPHAHLA, kodwa phe la kumele wazi ukuthi nxa ukhangelisisisa, the whole xenophobia thing is institutuionalized e-South Africa. Angeke ungene kwi-instituional structure sase-South Africa uyephuma ngale ungazange ukhunjuzwe ukuthi kawusiMsouth Afrika.

the Gauteng Director of Husing was explaining after the attacks directed at a 'permanent resident' 'illegal' RDP house 'occupier' that the reason why he was attacked was that he happened to be a citizen foreigner by vurtue of having lived in RSA for 30+ years although he had been born outside the country.

you get the picture baba?


Koze kubenini, what will it take?
Joined: May 2008
Posts: 7
I
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
I
Joined: May 2008
Posts: 7
Liyazi, ukungazi yisono.Wona lawo ma'South Africans' kawaboni ukuthi ubandlululo balufundiswa ngobani? Amabhunu eza lobandlululo ,afaka abantu amalebuli, aphathisa abantu amaphepha abatshela ukuthi bangobani , angathi bona kabazazi.Nanko-ke lamhla iziphukuphuku ezingakunanzeleliyo khonokho ziphethe zibiza abatshana labazukulu 'makwerekwere' 'maforeigner'
Safa saphel'isizw'esimnyama!

Joined: Apr 2004
Posts: 372
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Apr 2004
Posts: 372
Mthwakazi.This is the heartwrenching tale of undoda lowana owatshiswa ephila.mina ngisalute the journalist owahamba out of his way ukuze undoda lowu athole a descent burial.

kubuhlungu, kudabukisa inhliziyo.
________________________________________________________________


The burning man became a grim symbol of SA's xenophobia. Published:Jun 08, 2008


Burnt alive: Ernesto Alfabeto Nhamuave, 35


'He died in Johannesburg while working there. Please accept his spirit. Let it rest in peace'


Article Tools
Print E-Mail
Save and Share


This week, Charles Molele and Simphiwe Nkwali, the photographer who documented his death, attended his funeral.
Read the Special Report on xenophobia
Singing hymns, mourners walked barefoot in single file to the final resting place of Ernesto Alfabeto Nhamuave.
Last Sunday, two weeks after the 35-year-old father of three was burnt alive on the streets of Ramaphosa informal settlement during violent anti-foreigner attacks, he was finally home.
His uncle, Noah Nhamuave, performed the traditional ciTswa funerary ritual under the tambeira tree, praying for Ernesto's salvation, as he scattered a mixture of peanuts, maize meal and beans in front of about 50 wailing women.
"It is with a heavy heart that I ask you, my ancestors, from all our family trees, to accept your son, Ernesto Alfabeto Nhamuave," intoned the uncle.
"He died in Johannesburg while working there. Please accept his spirit. Let it rest in peace."
This was done to prevent Nhamuave's spirit from turning malicious on the living.
The ciTswa tribe say these rites have the power of liberating a dead man's soul from wandering around the earth filled with hatred and seeking revenge after being subjected to such a horrible death.
As his coffin descended into the shallow grave, Sunday Times photographer Simphiwe Nkwali and Independent Newspapers photographer Shayne Robinson, who took pictures of Nhamuave being burnt in Ramaphosa, took shovels and joined local men to bury the subject of their photographs.
It had taken the Sunday Times team 22 hours to make the roller-coaster journey home with Nhamuave to Vuca village in Mozambique.
The journey began at the corner of Jeppe and Nugget streets, where his family had arranged for the transport of the corpse with the aid of the Mozambican High Commission in South Africa.
Nhamuave, together with two other victims of the xenophobic attacks, Gerad Mathe and Octavia Sithole, were among the first victims to be repatriated to Mozambique.
The adrenaline pumped as we drove towards Maputo, where we paused before pressing on as the sun went down.
Then it was off to faraway Inhambane, where the roads are a real nightmare.
This is where vehicles frequently break down, overheat or get punctures as they struggle along potholed tarred roads and through sandy wastes.
Halfway through, the undertaker's car broke down. We were still 400km away from Nhamuave's home. We helped repair the car but after 100km it broke down again.
We then loaded the body into our rented 4x4 bakkie and continued our journey with two family members, ANC Ekurhuleni regional-leader-cum-undertaker Sammy Leshabane and a member of the Mozambican disaster management team, Elias Honwana.
As they told stories, I gunned the diesel engine and sped off through blinding mist and navigated the biggest potholes in the world while Nhamuave's body bounced in the back of the bakkie.
Along the way, David Mahlanga, a cousin of Mathe, an 18-year-old victim we off-loaded on our way to Inhambane, regaled us with stories about lazy, insolent and "uneducated" South Africans. He was one of those types who become more articulate and animated with every drink he was offered.
When the alcohol ran out, he fell asleep.
We arrived at our destination shortly after 4am on Monday, just in time for the funeral, scheduled for 7am.
Nhamuave's home is in one of the most remote parts of Mozambique. It is a place where Frelimo used to carry out hit-and-run raids against the Portuguese and Alfonso Dhlakama's ragtag rebel force, Renamo, planting mines and holding nocturnal political education sessions with peasants in villages scattered around Inhambane.
Nhamuave was slightly built, benign and slow of speech. He maintained an air of detached amusement even in the most difficult of situations, according to villagers I spoke to.
He was known as o confidente because people confided in him and asked for his valuable advice.
A God-fearing man, he was a lay preacher at the local branch of the Zion United Christian Apostolic Church in Mozambique.
At school he was often distracted, and dropped out in Std 6.
He enjoyed the bush and was an exceptionally good hunter. He used a bow and arrow to hunt rabbits, warthogs and waterbuck. Sometimes he used dogs. Because he was good with his hands, he trained as a builder. His family's reed-and-thatch homestead was built by him.
His brother Jos? told me after the funeral that the whole village, officials of Frelimo and his wife were traumatised by the way he died.
"Everybody is asking, why couldn't they just tell him to leave rather than burn him? We are all Africans," said Jos?.
"The reason we migrate to South Africa is to find jobs because there are few corporations or factories where we can work."
Nhamuave's fellow church worshipper Alberto Meles Zawali said his friend had been a peaceful person even, though he did not suffer fools gladly.
"He would not harm a fly," said Zawali. "He cared for his family. That's why he went to South Africa."
Nhamuave's 30-year-old wife was too heartbroken to speak to us.
When I first saw pictures of him burnt alive in broad daylight, I felt sick.
We did not know his name. He was just a statistic, a faceless victim of a horrific "necklace" killing at the height of the pogroms.
Had it not been for our quest to find out the man's identity, "the man in flames" would in all probability have been buried in a pauper's grave.
We tracked down his relatives at the OR Tambo Memorial Hospital in Benoni, and later helped to identify his charred body at the mortuary.
His brother-in-law Francesco Armando Kanze positively identified him as Ernesto Alfabeto Nhamuave.
He said the burnt man was married to his sister, Hortencia, and was a father of three children: Alfabeto, 12, Juneriso, 8, and Virginia, 4.
As for thousands before him, poverty made Nhamuave undertake the journey to the proverbial City of Gold to find a job so he could support his family and send his children to school.
When he arrived in February this year he worked at a construction site as a builder and shared a shack. Media reports say he slept on a borrowed mattress and owned little but a duvet, a few clothes and a picture book entitled Karoo Blossoms.
Three months later, his dream of earning a living turned into a nightmare when foreigners were told to go home because they were taking jobs and government houses that belonged to locals.
After this chilling anti-immigrant call, it is understood that neighbours advised Nhamuave and his brother-in-law to leave immediately, before the outbreak of the violent pogroms.
But they decided to wait for the right moment before making the journey home.
On Sunday, May 18, they tried to sneak out but they were cornered by a rampaging mob who stabbed, kicked and knocked Kanze unconscious. He pretended to be dead.
His attackers then went after Nhamuave. While Kanze lay " dead", his brother-in-law was bludgeoned to his knees as he succumbed to the blows.
One of the killers took a blazing log from a nearby bonfire and doused him with petrol (some say it was paraffin).
As he burst into flames, some of the thugs spread his clothes and a mattress over him so that the fire would spread faster.
The photographers clicked away at Nhamuave while local bystanders laughed at the kwerekwere.
After helping the family with the identification and transport of their son, my colleague Nkwali seemed emotionally wounded by those who were critical of his personal involvement in the story.
"I did all I did because I was sick and tired at the way people are not given proper dignity in the media," he said.
With the dignified burial of Nhamuave, Nkwali has achieved a measure of inner peace; and so, hopefully, has Nhamuave himself.

source http://www.thetimes.co.za/PrintEdition/Insight/Article.aspx?id=780770


'tjozanazana tjonanayila tjondikumbudza kanyi'
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Mina le indaba kayingilalisi. Most of the time we get sidetracked by incomplete and unresearched information which leads to un-called for BIAS in trying to solve a problem.

QUOTE>>>" They shouted: "Umbambe engabaleki", which means "Don't let him run away" in Zulu. <<<END OF QUOTE.

Ubaba u MADLENYA has answered this very well by saying that ABANTU ABANENGI E JOZA SPEAK VERY PERFECT ZULU. We have not learnedly concluded that it is the ZULU that beat up people. We have only heard these people SPEAK IN ZULU.

Ingani lohlanya lwangakithi u Nzarayapenga speaks perfect ZULU????? Can we turn around today and say what anger he vents here against uMthwakazi is ZULU MADNESS against Mthwakazi?????

SOUTH AFRIKANS DO NOT WANT US IN THEIR CONTRY. SIMPLE.

WHAT IS THE WAY FORWARD?????

Li Zwangendaba.

Page 10 of 18 1 2 8 9 10 11 12 17 18

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.022s Queries: 36 (0.007s) Memory: 0.6972 MB (Peak: 1.5003 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-02-08 14:45:16 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS