Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 56 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rating: 5
Page 14 of 18 1 2 12 13 14 15 16 17 18
Joined: Mar 2008
Posts: 88
B
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
B
Joined: Mar 2008
Posts: 88

Quote
Bathwalibophahla, ngiyaxolisa uma ubona sengathi ngenza abantu izithutha. Futhi ngiyaxolisa uma ubona mina ngithela usawoti esilondeni sezwe ngokukhuluma ngobufakazi.

Apology sincerely accepted.

Joined: Jan 2008
Posts: 121
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jan 2008
Posts: 121
Originally Posted by BATHWALIBOPHAHLA
Apology sincerely accepted.

Nami ngiyabonga, angethembe ukuthi izwilakho ngizolizwa luzezinkumbi zabantu abawahloniphayo amaZulu. Kungcono ngoba uzokwazi nokufundisa nabanye ngeqiniso!


iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!
Joined: May 2008
Posts: 77
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 77
Skhotha,

Kunjani? mgithemba uyaphila njalo kuhle ngakuwe. Ngicela ukukuqondisa kancane, ngaphezulu ulobe wathi "udade ukuzolunga". Hatshi bo! kangisuye wesifazi mina. Ngiyindoda egcweleyo Mthwakazi.

Kulindaba yodlame olwenziwa ngaseningizimu afrika loba nje savumelana ukuthi loluhlazo lwenziwa yiwonke amaSouth Africans kodwa labo abatshaya abakithi njalo babonakala yiwo lamaZulu asemahostela.
Kanje loba isela libanjwe liseba likujwayele ukuthi liyaqanjelwa. Mina ngima labo abafowethu abawaqambayo amazulu ngoba bengaphuphi, uMzulu wemaHostela kadingwa we Skhotha, uhle umbone usasemangweni engakawuvuli owakhe, khona lanxa ewuvula ngeke umfanise lomxhosa kumbe iswati unless ungulowana owesitshoneni othatha amatshansi ngesintu.

Mthwakazi iqiniso lisegcekeni, Vumani Mazulu!


Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)


Joined: Jan 2008
Posts: 121
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jan 2008
Posts: 121
Heshe nsizwa!
Ngaze ngaphoxa, phephisa.
Ngoba sisalungisana ngicela ukukusiza ngalokhu. Akekho umZulu wasehostela, ngabe silwane sini leso okhuluma ngaso?
Ngoba ngiyabona ukuthi awazi ukuthi ukhuluma ngani, nanti iqiniso.
1. Alikho nelilodwa, ngisho elolodwa vo, ihostela elihlala amaZulu kuphela iningizimu africa yonke!!
2. Uze ungazikhohlisi bhuti, angeke wakwazi ukuhlukanisa amaNguni, eqinisweni abantu, ngokuthi ubabuke nje. Mina ngizalelwe lana, ngafunda lana. To this day I can't tell abantu apart. I have had abeSuthu, Tswana etc engaging me at airports thinking I was one of them! Where does uMthwakazi get the skill to do this, please.
3. There are many dialects of isiZulu that are very different. None that I know of are particular to any hostel. Khona lapha kuleNkundla ngasenza isibonelo mhlazane kunensizwa ephikisa isiZulu sami!
Uma ngiphetha ngicela ukhumbule lokhu. Uma unombono noma nenxa nathi unalo ilungelo, asikho isidingo sokuthi uzijustifye. Qhubeka nje uveze umbono wakho kodwa musa ukuqamba amange engane encane kafestiye.


iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!
Joined: Apr 2003
Posts: 132
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Apr 2003
Posts: 132
Batshele Skhotha.

Ngiyakuzwa mfowethu uzimisele sibili ukuqondisa abantu la esgungwini.
Abantu kusamele nje bayicine into yokuthi bathi AmaZulu alodlame . Zonke izizwe zilazo izigebenga lamasela.

Into esuke yavela lapha iyinto nje evelele ilizwe lonke. Izigangi sezisuke nje zavuka uBhova. Kumele zijeziswe. Akulunganga ukuthi kuthiwe ngaMaZulu. AmaXhosa ke, AmaSotho ke bona bebe ngekho na. Bona kabaTShayi

Joined: May 2008
Posts: 53
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 53
Skhotha mfowethu angithandi ukumosha umsebenzi wakho omuhle, kodwa lalela lana nsizwa yakithi, in this instance yexenophobia amazulu ahamba phambili kulolu dlame,or could i say they were ring leaders.mfowethu ukhona umzulu wasehostele,uyathanda kawuthandi legama likhona, ukhona umzulu wasematheksini,wase soweto, its common knowledge. umzulu especially if you are mthwakazian you can tell ukuthi lo mzulu impela, bakwenza kucace ukuthi yena umgumhloboni so as to not confused him/her with any other tribes.ukuthi wena wazalelwa lana wakhululela wafunda lana, thats the reason why you cant differentiate, but as for me thats the most skill i must learn in order to survive or not fall a victim of being called with names. yebo ngiyavuma alikho ihostella elihlala amazulu kuphela but they dominate, even nomsuthu kumele asizwe ngenkani isizulu in to survive or to be accepted. mfowethu amazulu ngiyaphinda ngisho in this instance and the many i can count for you, are responsibly for this udlame(remember Boipatanong issue, the luthuli house incident before 1994 election), i had mentioned a few. uma usithi amadialects, i dont understand ngoba i thought isizulu is part of the Nguni dialect, ngingasazi kumbe which is which. i thought all these ndebele,swati, zulu are part of the Nguni dialect(correct me).masingacatshi ngomunwe kule indaba, abafowethu amazulu yibo ababandakanya kule indaba yexenophibia. did you guys visit abantu ababoshiweyo in connection with the xenophobic especially in Gauteng, kuzocaca kahle into engikhuluma ngayo. guys i am not saying lets hate amazulu, or siziphindisele, no not at all. abafowethu ozulu need to be taught about us uMthwakazi , iningi is out of ignorance and ill teaching, they dont know ngevelaphi yethu, otherwise this problem is not going to be finished. i am inciting anger or recentment but iqiniso yikuthi lana abafowethu ozulu bayalahleka big time. ngiyaxolisa Skhotha mfowethu kodwa ke lana Zulu are in Majority on this one, kalivikwa lelo.

Joined: Jan 2008
Posts: 121
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jan 2008
Posts: 121
Mfowethu, ngicela ukubuza wena ukuthi ngoba ukhuluma kangaka ukewababona abasolwa bodlame? Noma uyacabangela?
Kungubungane lento oyenzayo yokuqhathanisa udlame lombangazwe wakudala nalezidubedube.

1) If we say the "xenophobic attacks" were national, we can't then simply separate certain povinces for the sake of saying the Zulu was to blame. Take it as one incident or just sya they were many different episodes that coincidenatly occurred at the same time! Take your pick!!
2) If the Zulu was indeed the ring leader component why not start at home. Why were there so few incidence in KZN but so many in the Cape, Free State and Gauteng? Was it because the Zulu was covering his track? Why then would the Zulu make it so blatant that the "password" would be in Zulu?
3) The issue of the hostel dwelling caveman is vastly overplayed. It is now 2008 in case you have forgotten. The IFP in the bad old days were in the minority in Gauteng. Many supporters worked in the mines and as such would have been the majority in the hostels. It therefore makes sense that In those days they turned the hostels in their strongholds. I would accept that then, now I don't think it holds water. How old would the average hostel dweller be? What aspirations would he hold? They can't be the same as those of 14 years ago!
4) Boipatong happened. People died. Were there any Zulus killed? Were all members of the impi Zulu? You tell me. Was the attack politically or ethnically motivated?
5) Shell house happened. People were killed. Those who were killed were Zulu. I wonder if those that fired the mortal rounds weren't Zulu, who knows. The confrontation was between two political groups both of whom today are headed by proud Zulu men! Where does this fit into your anti-Zulu formula?
6) Mina ngithi usawoti, umama ongizalayo uthi uswayi, abanye bathi utswayi. Kodwa sikhuluma ngento eyodwa futhi sinagamaZulu sonke! Thats what I meant by dialect. I suspect I used the wrong word, I apologise if that is the case, uMahluleli uyazi kade ngasukuma edeskini!

You might just think that it is fine to pass judgement and voice your unsubstantiated, or poorly so, amongst friends and relatives. The fact of the matter is that you are causing unneccessary friction. Someone who trust your judgemnt will autonatically believe your misguided patriotism and hunger to point fingers and as such subscribe yto your views to their detriment! Can you imagine, you tell your loved one that umZulu is a sub human animal who drinks all non Zulu blood. She/he gets to Jozi, gets a cab from the airport, it breaks down and the driver has to go look for help. There I come with my Shembe stickers and uPhuzekhemisi blaring from my Quantum combi that I've just picked up from a service. I offer my hand, with the many goatskin bangles, to take them to a safer area. Do you think after what you are spreading they will take up my offer? What would advise them to do if by some miracle you could tell them? Let me guess " Mubheke emehlweni sweetie,uzoyibona isign ebhaliwe ethi 'good zulu' or 'bad zulu'"
Khuzeka bhuti.


iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!
Joined: May 2008
Posts: 53
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 53
Skhotha nsizwa yakithi angifuni sixabana noma silwe kodwa ngifuna siqondisane amagwegwe. yes xenophobia happen nationally, but the violent one that ended with almost 3 dozen people dead was in Gauteng. yes i have evidence and i have visited the arrested, some are claimimg they have been forced to join the attack cos of fear, that if they dont participate in the act, they will be attacked.akuyona inganekwane le mfowethu, its reality. lets avoid the tendency of embracing bad things cos they are being done by our brothers or fellow tribesmen, uma into imbi, imbi, it must be condemned so that the pepetrators wont do it tomorrow, cos they will know its unacceptable ukwenza into enjalo emphakathini. ngilusizi ngoba sekungathi sewuyithatha personal.Politics is another issue mfethu ngoba okwamanje its just messy within the ruling part if you ask me, so asiyishiye leyo. mfokabawo angifuni ukudala inzondano phakathi kwabantwana besilo kodwa ke lokhu okwenzeke eGauteng was out of line naye uyazi noma ungeke uvumelane nami. If uhlanga oluthile lurongo, lets not support it ngoba bengafowethu-it makes us accomplices(sp) as well.In Boipatanong ,yes the culprits were Zulu hostel dwellers namanje iningi labo are still in those hostels.bengifuna ukuba ngabe mina nawe siyazana bengizokuthatha ngikukhombe ngithi uyambona ubaba usibanibani, is still staying here hostel. inkinga yikuthi nje asazani or maybe we will never meeet, i was going assure you ukuthi angicabangeli i know what i am talking about.
i am not judging anyone, its things that are/were happening
lets not engage on each other but with facts of what happened, Mthwakazi ngicela likhumbule ukuthi into efana nayo le ingenzeke kithi kusasa,find out that Zanu and its cronies refuse to take responsibility or blame on the Mat genocide. all what i am saying is the majority of the unrepentant thugs who killed people during the xeno madness, especially in gauteng ngoba yikho enginobufakazi bakho were the Zulus, i am sorry i wont reframe from that. i am trying to paint a wrong picture about zulus but i am highliting the events that occured in the past weeks, zikhomba bona ngqo!!!!!!!!!!

Joined: Jun 2008
Posts: 11
A
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
A
Joined: Jun 2008
Posts: 11
We Nejana, ake ngikuqondise ngolukaMageba ophuza umlaza ngameva! Leli lizwe esilakhele, iNingizimu-Afrika line zifundazwe eziyisishagalolunye (9).
1. KwaZulu-Natal, isiZulu=79.3%;
2. Gauteng, isiZulu=19%;
3. Western Cape, isiZulu=0.0%;
4. Eastern Cape, isiZulu=0.0%;
5. Free State,isiZulu=0.0%;
6. North West,isiZulu=0.0%;
7. Mpumalanga,isiZulu=24.2%
8. Northen Cape,isiZulu=0.0%;and
9. Limpompo Province,isiZulu=0.0%.

Uma ngabe udinga ukuqinisekisa ukuthi kuliqiniso yini okulotshwe ngenhla ngokwakhela kwamaZulu i-Ningizimu Afrika vakashela [u]www.info.gov.za

Izenzo zokuqonela nokuhlaselwa kwabafiki(xenophobia) eNingizimu Afrika ziqale ukubikwa kusukela ngo-1995, lapho bekuhlaselwa khona amaSomalians e Western Cape nase Easten Cape (Port Elizabeth). Abalelwa ekhulwini amaSomalians asebulewe kusuka ngo 1995 kuya ku 1997.

Ungitshela ukuthi izenzo zamaZulu njalo lezo?

Abe zindaba babika ukuthi izenzo zakamumva zokuqonela nokuhlaselwa kwabafiki kwenzeke kakhulu ezifundazweni eziyisishagalombili; i.e-ababoshiwe KwaZulu-Natal-62, Gauteng-616,Western Cape-390, Eastern Cape-0, Free State-64, North West-155, Mpumalanga-97, Northen Cape-11, Limpompo-38.

Qhathanisa ke ukuthi mangaki amaZulu uzifikele kwesakho isinqumo ngesandla samaZulu ezenzweni zokuqonela nokuhlaselwa kwabafiki eNingizimu Afrika.

Kuhle uma ngabe ukhuluma uqiniseke ukuthi uthini Nejana, simze uziveze ubuze bakho.

Joined: Jan 2003
Posts: 176
N
Ngqwele
****
Offline
Ngqwele
****
N
Joined: Jan 2003
Posts: 176
Nejana,

Mina bhinca sengibona ukuthi bhuti akeyibekwe ogqokweni indaba; ngibone ukuthi wena ucabanga kanjani ekuzweni kwakho ukuthi mina ngicabange kanjani....

Speculation is not a Science!

Ngiyabonga.


Indab' ibekelw' amazolo
Page 14 of 18 1 2 12 13 14 15 16 17 18

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.021s Queries: 36 (0.007s) Memory: 0.6916 MB (Peak: 1.5003 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-02-08 12:51:01 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS