Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 24 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 3 of 4 1 2 3 4
Joined: Jul 2003
Posts: 117
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2003
Posts: 117
Despite unprecedented African criticism both before and during the summit, Mugabe seemed unchastened. In an apparent reference to tough criticism from Botswana and Zambia he warned neighboring states about picking a fight with Zimbabwe.

"If there are some who may want to fight us, they should think twice. We don't intend to fight any neighbours. We are a peaceful country, but if there is a ...neighboring country that is itching for a fight, ah, then let them try it."

SOURCE FROM: NEWZIMBABWE.COM

Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Ngiyadumisa
Kumele uMthwakazi ananzelele ukuthi akazikhethelanga isimo sezinto kanye lesombangazwe kwelakithi. Kanjalo sonke siyazi ngomgabe lenhliziyo yakhe elukhuni kakhulukazi.Siyazi njalo ngamabutho kamgabe. Abafowethu bamsebenzele lundoda. Inengi labo liphelele eMoza, ngempi langemikhuhlane, abanye basiwe edrc abaphendukanga, and nobody acknowledged all this. Abanengi sikhuluma ngiyathemba balokhu bekuyokanye izna.
Kunjalonje lathi lapha asibantu abathi sesaba ukufa. Asizanga sahlala phansi sathi akuliwe iloba asenzeni kanjani lanjani. The issue here is, if we want to be truthful with ourselves, this revival and quest for liberation is not being clever of any man, it is not wisdom on the part of anyone. This movement is not just a good idea. It is a 'good idea' whose time has come. It is unstoppable by any human means. It is complete, it does not need aid, it is not to be carried by anyone but it in itself ferries those that would dare come aboard. When time is ripe for a particular cause nothing will stop it, no man can stop it. Not even smith, hitler, botha, brezhnev, mugabe, u name them.
So thina abantwana benkosi, thina izithunywa zenkosi, esibizwa ngegama lenkosi akekho ongeza la enkundleni esethusele. Its not about the strength or lack thereof on the part of mugabe s army. Worse namanje ma esilwa labakwabo. Uzolwa njalo noMthwakazi, alwe njalo labomakhelwane. Kukahle ma iarmy yakhe inkulukazi, he must pray they do not defect those that are likey to, and also he must pray he does not suffer many casualities through friendly fire.
Ma ekhona nje ongangenisa lelilizwi kuzna that our soldiers need to come and fight for Mthwakazi. Asidingi that somebody fought for us we will do it ourselves. There are these that try to suggest that we should be fighting ourselves than depending on others to help us. These are foul mouthed little minds that do not appreciate the help they received from us or elsewhere during their hour of need. Honestly if entities like AU, SADC, UN have been formed already for this selfsame purpose why should we duplicate. Have we not sown in these organisations before, why should it a big deal now when we reap where we have sown?
Whenever we were engaged in war we have never shied away from war. Angazi ukuthi bakuthathaphi ukuthi bahlambaze kangaka. Wer arte dealing with abeast here whop would not observe even his own laws, THIS IS NOT THESE OTHER MILD THUGS WHO OBSERVED INTERNATIONAL LAW. WE ARE DEALING WITH AN ANIMAL WHO IS READY TO WIPE OUT THE YOUNG AND THE OLD. Most of these regimes that have been fought have been people who besides racism upheld the rest of the rule of law. Now people want us to just throw ourselves in the hands of the enemy without calculating and planning. Anyway the battle is ours they will not detect the pace and the tactic. We are not to be blackmailed simply because we need help.


HLABA-1-AT A TIME
Joined: Oct 2003
Posts: 149
N
Ngqwele
Offline
Ngqwele
N
Joined: Oct 2003
Posts: 149
BhudiMatha,

Ngiyalibingelela lonke.Okokuqala hayi kangimvumeli uMgabe just like anyone else i want him to go. Mina ngizonda ukuthi we as Zimbabweans are risking being used my abantu abala agendas abo to further their own interests. All im saying is let us fight for a worthy coz singavumi ukusetshenziswa bcoz singavuma kusasa sizathi sesimkhuphile uMgabe babuye basireyitshe siphinde sibuyele kusquare one futhi. Just like what happened before. Akulamuntu who will risk sending his soldiers to Zim to die for you and me kuphela qha yena engatholi lutho bakithi.Even ZNA went to DRC ngoba UKabila had promised ukuthi uzakudla legov amadiamonds akhe. We should make sure that in accepting the West's help we also calculate the cost implications. Are we willing to give back the land? Please dont say it was all given to Shonas coz that is not entirely true. Some Ndebeles benefitted as well.


Mande
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mande kunjani ntombi? muna ngisaphila. a Mande wena usathi we zimbabweans, khona lokho nje kuyinhlamba ukusibiza ngezwe labanye abantu. thina singuMthwakazi. asibona amazimbambabweas ngoba asinazwi, asinamadecisions, asinamathuba sivalelwe siyazondakala kulezimbambwe yenu. noma abantu abafana nawe bangasibiza ngalelo gama thina asizibizi kanjalo. kufana nokuthi amakafura kithi. so next time ithi mina mzimbambwean.

as for isixwayiso sakho asizwakali kahle ngoba umgabe lo uthi kwezinziwe kanjani ngaye? awumfuni kodwa awufuni akhushwe. uyishaya phambili uyishaye ngasemva. yinto enjani leyo. kodwa akusimangalisi ngoba vele banjalo abantu basezimbambwe. bafaka imithetho kodwa bengayilandeli.aaaaa mande mzimbambwean usungicacele manje. so wena awufuni sithole uMthwakazi ngokugcweleyo. kukahleke.

Joined: Feb 2008
Posts: 80
Emz Offline
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Feb 2008
Posts: 80
MaNde

kunjani dade?

uzoxola, into engiyinanzelelayo yikhuthi awusawethembi amakhiwa, very understandable, a once burnt child is afraid of fire. but umugabe usethembe amaChina, big mistake. just for the record, kulenkampani ebisemba i-platinum emhlubulweni wabo Kwekwe Kadoma ways, okwamanje seyanikezwa amaChina, bakhe okuyimikhukhu kwamazenge, mhla baqedelana lama-deposits, they j's get up and go, no packing at all, may be amapositoli azokhalela emazengeni. i-platinum ore ithuthwa injalo isiya eBeira ilubangise eChina, kanjalo umlungu. no primary processing to benefit the locals with some form of employment.

umhlabathi sesilawo zimbabwe must be growing fast, get it from me my sister, uhulumeni wakwelezimbabwe uyahuquluza amashona anjalo, hlukana lawo, there is no more such thing called zimbabwe it's finished, the day we realise that it's bigger than mugabe amehlo azovuleka and it will be eternally too late.

ngivelelwa yinkinga ngenyimini, i gave a sample of my products to a fellow zimbo(shona), the product is federally regulated and temperature controlled, the guy calls me, esengitshela ukuthi usele-facility ngakwakhe yokugcina li-product, all i have to do is to keep it coming, but ngangimtshelile ukuthi it was jus a marketing sample, instead of him buying the stuff, he wanted me to steal and give it to him, ngabantu mhlobobani laba?

thina njengosapho olunsundu we have two choices:

go some centuries or so back and redefine ourselves, redefine what is wealth, redestinate ourselves, re-educate ourselves and creat a totally new man, an African man with an African mind, attitudes and values.

or

adhere to the rule of law, admit that we were colonised by the whites not vsv, used our resources, strenghts and minds to further their supremacy, hence thus the past, and we can not erase that, trying to, will be the biggest mistake, let's use that painful lesson as a propelant towards a bigger and yet brighter future, by working with not for the whites and seriously bend the future towards our destiny, and we can only accomplish this as Mthwakazi not zimbabwe, we have ubuntu or isintu which is rooted in honesty and intergrity, if we limit these noble and devine virtues within Mthwakazi, because akukho lokhu esishoneni, Nkomo tried it and found out that the hole on the bucket was bigger than the the bucket.

asazi njalo, eyabelungu abafuna ukuntshontsha umnotho umgabe watshaya ngoba abantu sebesaba lomnyama ongelampisi. amakhiwa kudala aqedelana lokweba, now they are after globalisation, total dominance, supreme power and all other sick ambitions. all we need is self-preservation and have insalilani in the new world not face mental or actual extinction from the hands of amashona, who knows ukuthi le5more years ibaphatheleni abantu bakithi?

asazi njalo.


maturity is of the mind, not of age, however, the magnitude of one's experiences is a function of age.
Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Originally Posted by MTHWENTWEHLABA1
Remember yiyo leyana eyayisithi kungafonelwa abantu bezanu. Kungathi basespaneni.

I guess its now the time to reflect and advise each other on the achievements made by calling ZANU pf thugs??? Sifuna abantu aba practical not theorists...


Novus Ordo Seclorum
Joined: Oct 2003
Posts: 149
N
Ngqwele
Offline
Ngqwele
N
Joined: Oct 2003
Posts: 149
Mpilo enhle kuwenjalo mnewethu,
Okokuqala ngicela uxolo ngokuthethisa ngikubiza uMZimbabwean. You see that is where i think maybe things are getting a bit wobbly. I would like to know ukuthi ukukhitshwa kukaMgabe woth the help of the west wena ukubona kuyikuthola uzibuse kamthwakazi na? i dont think that is the case. Okwakhathesi the west is helping us out as Zimbos not as Ndebeles or Shonas. They dont give a hoot about that. Wena sihlukaniswa yikuthi wena usuke ukhul;ume angathi kulwiwa impi yamashona lamandebele. Hayi i khona ye kodwa okwamanje kusalwiwa eyelizwe l?nke shona, ndebele or whatever. Dont get me wrong again usaChatunga should go but mina ngithi singasetshenziswa ngamakhiwa coz once they have achieved their goals , they will turn their backs on us.They have done it to Mugabe. They will chew us and spit us out. Let Africa sort Mugabe out .The west has no place in Africa. How many African countries have a say in what regulations the European Union imposes on its member states? Africa should be allowed to govern its self. We are not complete morons. Note i say not complete coz some of our leaders are just morons!


Mande
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Ivovo mfethu
Mtakababa woba lempilo enhle.Banjani ngakwakho. Sibafisela impilo ngokugcweleyo.
Angazi loba ngikuthola kahle,uthi lina lifuna abantu abapractical and not theorists? Wena ulabobani lisiza lamademands amakhulu kangaka? Senzeni manje ngamatheorists esingabalawo la enkundleni? Konke esesikutshilo lesikwenzile la ekhaya kucubungulwa ngubani? Yini lingakucubunguli labonabo oza labo ngamademands enu?
Mfethu the idea koMthwakazi siyavumelana or asivumelani ukuthi we are desperate, abantu baphelile, ngokunjalo we are prepared to try anything? Things we have said and done, have been different, some good , some not so good, some wonderful,some not to be repeated,eg the unity accord, but what is most important is that, all have been worth trying. This of course includes the phone calls, I FOR ONE I DID PHONE. BUT PLEASE DONT PASS YOUR JUDJMENTS YET, while u r still alive. For we dont know what u have done before, in your life, and worse still, we dont know what you are still yet to do.
Kodwa wena mfo sithi sidonsa kanyekanye wena awuthokozi ukuthi sinjalo uphethe uyakhonona ukuthi yinindaba othize engadonsi njengokuthanda kwakho. Jahelidala abantu abalingani njalo abafani.You cant demand a guava from a peach tree. Lolalowo akutheliya la enkundleni yisithelo sakhe ngokwenelisa kwakhe Kakho loyedwa olakho ukuthi angasola isithelo somunye.Siyaqondisana, siyabonisana, siyaphikisana sibantubanye.
Isikhathi sesisinengi wena mnewethu ungathi izinto eziningi azikuphathi kahle la ekhaya, kuyaphazamisa abanye emqondweni.Sekuyajika kwangathi wena ongewezanu wena ongowekhaya. Inkulumo zakho ziyasiphika but abantu bayakuthanda, yikho bephethe bethi yeyi vovo yinindaba, awuzwakali ukuthi wena ufunani. Khona manje masingayicazulula eyamafoni sothi siqeda,what next?
Minengi imibono ehlukeneyo enkundleni, but that is not the same as umuntu osapota izanu,eyiyo esibulalayo. I m sorry to say you sometimes come across as opposed to Mthwakazi and not an opinion that is put across on inkundla. I m sure you see where I m coming from. Salakahle.


HLABA-1-AT A TIME
Joined: Mar 2003
Posts: 822
Ndunankulu
*
Offline
Ndunankulu
*
Joined: Mar 2003
Posts: 822
http://zimbabwemetro.com/2008/07/05...-practise-them-why-why-why/#comment-9278

i just read this clip from Nkomo on the funeral of LOOKOUT MASUKU ngo 1986.............mugabe is a big big dog and he must be killed no matter what, nxa u Noma engafuni ukuthi umugabe abulawe then tough luck thina sifuna lenja ife mani, siqede abantu bakithi kabuhlungu.


Zonda Mthakathi
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
[quote=
i just read this clip from Nkomo on the funeral of LOOKOUT MASUKU ngo 1986 [/quote]

Hayi hayi mani ndoda awungeke uqale lokhu okwenzileyo, lawe siyakutshaya kuphela. Phanyeka yona ngokwayo indaba le ungatshoni ufaka ilink. That we may all catch the spirit. Uya ubone ispirit kaMartin Luther, ndoda ungabulala indoda awungeke wabulala ispirit behind the man. Ngizwa inwele sisukuma. Nangu phela uMafukufuku abangamaziyo, izwa into ephume mlonyeni wakhe. Thanks so much.


HLABA-1-AT A TIME
Page 3 of 4 1 2 3 4

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.020s Queries: 36 (0.005s) Memory: 0.8150 MB (Peak: 1.5664 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-05-28 23:11:55 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS