Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 35 guests, and 2 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
#41251 12/16/08 01:56 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 388
J
Nduna
*
OP Offline
Nduna
*
J
Joined: Apr 2003
Posts: 388
Earlier this year the following thread was posted on this most august of sites
http://www.inkundla.net/ubbthreads7olde/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/36922#Post36922
Given the turn of events kwaMgodoyi, specifically the revival of Zapu with Dumiso Dabengwa at the helm, what say you lina be Mpisi and uzulu in general. Who is more of a man - Dabengwa who has raised his head above the parapet right in the midst of the lion's den or those whose claim to fame and fortune the touring of cyberstudios spouting a lot nkunzi-bulongwe? Who is more of a man Dabengwa who has seemingly revived Zapu in a matter of months or those that have toiled in cyberspace for eons but are only just beginning ukugaqa? Who is more of a man- Dabengwa who has stood the heat in the kitchen or those writting articles stuffed full of big but ultimately meaningless words. Indeed bayatsho abaziyo ukuthi whenever the educated and the elite start mouthing off big words to express small ideas it is time to get up and run - as far away as you possibly can in the other direction for you are about to be taken for a ride!!!


Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Jazi i respect Mr Dr Dabengwa for his liberation credentials and for standing up to mgabe, but what we must never mislead ourselves with is the task at hand. Dabengwa is perpetuating the status quo and the MPC wants a total restructuring of the political landscape. According to Zim laws Dabengwa has not committed a treasonous offence, but MPC has, therefore it is being naive to even suggest that Mr Prof Fist of Fury Mugabe would treat the MPC as he would treat Dabengwa. There is nothing courageous that Dabengwa has done, but the MPC has. I am not an official of MPC but just a simple card carrying member and therefore my views are just my views. I respect the MPC more than i respect Dabengwa. Having experienced the kind of treatment on the hands of the zim goverment one would have hoped that Dabengwa has grown up and re-assessed the situation. What he is doing is simply called 'bullocks' he is taking people for granted, he is retrogressive and therefore the most dangerous man i have ever seen.

Last edited by Sibambamahawu; 12/16/08 02:39 PM.

THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Sibambamahawu.
Unjani mnuzane. Asiwuqhube umzabalazo muntu wakithi.

Sivumelana lawe word for word kulumbhalo wakho.

Njengoba sekuyi treason , what next; njengoba kufikwe kuyo kusaziwa ukuthi kuyiwa kuyo vele?


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Apr 2003
Posts: 388
J
Nduna
*
OP Offline
Nduna
*
J
Joined: Apr 2003
Posts: 388
Originally Posted by Sibambamahawu
Jazi i respect Mr Dr Dabengwa for his liberation credentials and for standing up to mgabe, but what we must never mislead ourselves with is the task at hand. Dabengwa is perpetuating the status quo and the MPC wants a total restructuring of the political landscape. According to Zim laws Dabengwa has not committed a treasonous offence, but MPC has, therefore it is being naive to even suggest that Mr Prof Fist of Fury Mugabe would treat the MPC as he would treat Dabengwa. There is nothing courageous that Dabengwa has done, but the MPC has. I am not an official of MPC but just a simple card carrying member and therefore my views are just my views. I respect the MPC more than i respect Dabengwa. Having experienced the kind of treatment on the hands of the zim goverment one would have hoped that Dabengwa has grown up and re-assessed the situation. What he is doing is simply called 'bullocks' he is taking people for granted, he is retrogressive and therefore the most dangerous man i have ever seen.

It is refreshing to learn that if one does not share your ideas then that renders that person retrogressive and dangerous.

Nonetheless who is more dangerous - a person who uses a people's name when the people he purports to serve have never heard of him?
Who is it that takes people for granted - those that write to the UN, SADCC, the AU in the name of a people to whom they are not willing to reveal themselves?

Who is more dangerous - he who launches a party in Bulawayo or he who chooses to launch his party with events straddling the globe but no where near Bulawayo?

Who is more dangerous - he who invites you to board the freedom train but whose train on close analysis has no wheels?

Who is it that is more dangerous - he who delights in commiting treasonous acts in cyberspace or he who is seemingly willing to walk the talk.Sometimes you have to laugh - iMpisi has called for a "velvet divorce" somewhere in the ether of cyberspace and that tantamounts to an act of treason? If iMpisi has committed a treasonous act by calling for independence can you tell us how it is they are going to register as a political party (as they claim in one of their websites) kwaMgodoyi? Moreover if indeed iMpisi has committed this treasonous act how are they going to enter into negotiations with the "Zimbabweans" Are the hyenas the first to call for an independent Mthwakazi? Why all this self aggrandisement from a party to date that has achieved nothing and by the looks of it will never achieve anything? Tell me again Sibambamahawu who is taking who for granted and for a ride on freedom train parked in a siding?


Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

Sibambamahawu mfowethu

Quote
Dabengwa has not committed a treasonous offence, but MPC has

Indonda iyayithi igadla ibhubesi ibe ibambe ihawu.

Manengi amaqhawe asiwaziyo aphume kuleyo 'treason' kumbe ngithi adalwe yikungena kuyo baphume. Amatreason charges ayakulolonga ubetough, and ma usukhethe ukukhokhela ,ikakhulu ku project enje, there is no room for ukunqikaza. Kunqikazwani?


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
JJMatshetshe, ngiyakuzwa kahle kakhulu, kwazise phela vele angiwathi mbibi amponjwana, umqondo uhlala uvulekile njalo nje. Kunqikwazani, uyabuza wena wasesikhosini. Mina lona kaWoyane angikhumbuli ngisithi ngiyawavuna amagwala, angikhumbuli ngigqugquzela ukuhudulwa kwezinyawo. Kodwa noma kunjalo kumele siqikelele ekutheni asiziphonsi eweni ngokugijima ngesikhulu isivivini sizesehluleke ukuqobosha. Inkinga engiyibonayo thina sithanda ukuma eceleni, sithi sizoyigibela isihamba. Kuhle ukuhlaziya nokuhlola utho ngaphambi kokuzibandakanya ngokugcwele, kodwa uma lokuthi kuhlola sekuyizaba lokungazibandakanyi emzabalazweni then kudingakala ukuthi, siyubele muva sibhekisise lapho esibuya khona nalapho esifuna ukuya khona. Mina luqobo lwami ngiyasuthiseka ngemizamo yeMPC, njalo isivinini ehamba ngaso angisisole kangako.

Last edited by Sibambamahawu; 12/16/08 06:36 PM.

THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
Joined: Sep 2007
Posts: 48
B
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
B
Joined: Sep 2007
Posts: 48
Quote
There is nothing courageous that Dabengwa has done, but the MPC has.

There is absolutely nothing courageous that this cyberspace social club for day dreamers called MPC has done. Besides being a home for "some" day dreamers to keep their hallucinations alive, MPC has really done nothing for the real Mthwakazi people who are suffering under inja umgabe in Zimbabwe. They have been claiming online to represent uMthwakazi for close to 3 years now, if not more, but nobody has seen them khonale enjeni. UDabengwa aze abe ngcono, at least uphumele etshatshalazini abantu bambona. If people believe in what he stands for and they give him the mandate, who knows how far he can go.

Ukulwela uzibuse kaMthwakazi needs much more than just a good typist sitting on the computer in the comfort of their home somewhere overseas and claiming to have the mandate to represent abantu. It needs real men with b***s that are prepared to come out in the open and announce themselves to the masses khonale eZimbabwe.

Ng'khulumile ng'qedile

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Sibambamahawu mfowethu.

Siyezwana, ayixabene; khepha siyakhuthazana. Njengomlandeli we MPC ngethembele insindiso yabantu bakithi abantulayo kuyo kakhulu. Ma ngibheka isimo abakuso inhliziyo yami iyajabha,ngoba lekusasa yabo ayicaci.Imibono yami lokucela i speed is informed by nothing other than isimo esiseKhaya namhlanje.Kulomkhosi omkhulu okufanele i MPC uwuhlabe isenzela abantu bakithi, otherwise siyothola sebadluliselwa ngamanqe. Pho izobe iphi inkululeko? Not long ago sike sakubona kwezinye izizwe eAfrika amanqe ehahabela ingane elambileyo umphefulo ungakaphumi. Lathi we are not immune, kambe vele ngubani owayecabanga ukuthi sizofika kulesisimo esikuso? Ngoba nje sakhula sizilimela. My assumption is that all the steps have been calculated including isivinini, ngokunjalo ngiyacela ngikhuleka kuThixo ukuthi alethe inhlakanipho kithi, kekuhlolisiswe kancane mhlawumbe there is room to maneuver kuzinqumo ezibekwe ekuqaleni.

Kusobala kuwe kaWoyane ukuthi kunengi engingakwaziyo , so lapha ngikhuluma ngenhliziyo.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
enkundleni ngikhulekile Mthwakazi, first gents ithink who lestined to Zwangendaba on satarday he made it clearly that MPC is not a political party but a political movement.
as for uDabengwa yena i think is one of those who failed ku zanu just like uJona, imvuselelo yakhe ye zapu its nothing bu t just to gain ipopurlarity yokuthi laye wake wamisana lomgabedoyi uzahamba ayerobha zona zalukazi emakhaya le and wena jazi you must know ukuthi kuMPC we do not compare ourselves with anybody because not in a competition with anybody the strategies of the MPC are not the same with zapu ungaqathanisi izinto ezimbili ezingafaniyo we don`t want the country we want our freedom kuphela.lingakhohlwa ukuthi udabengwa lo nguye owayethi abafazi batshaye amadoda nxa ebahlukumeza emakhaya do you think he is the kind of a person who can rule the country.to me he is nothing but a failure and he is only trying to revive himself not zapu.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Nov 2006
Posts: 4
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Nov 2006
Posts: 4
UDabengwa yindoda emadodeni, Iqhawe lamaqhawe, elimkantsho ubomvu... hambani liyebuza oPeter Halls nxa lifuna ukwazisisa kahle ngalamajaha uDumiso lo Lookout. Mina ngemibono yami engingaphikiyo ukuthi ingabe imifitshane ngithi Uhlupho ezimbabwe kusukela kusungulwa impi against umgabe, yikuthi labo abamlwisayo basuka bakhuthe amatargets and fire at each other, discourage each other and therefore become ineffective. I will give examples:
1. MDC- They were together since the party was formed collectively firing shots at mugabe but as time went by they started to miss the targets... Tshwankilayi shot at Gibson and vice versa. and hence left mgabe to consolidate his position while they killed each other

2. Zimbabweans in general-- They have complained and cried ukuthi Mbeki, south sfrica should remove mgabe, yet they go back and vote for the same mgabe since 2000. You would think that mgabe will get 100 votes and the opposition a billion so whats that. They are prepared and ready to accuse and fire shots at mbeki, sa while leaving mgabe untouched

3. Quet Diplomacy-- people have been so willing to fire shots at quiet diplomacy and the mediator and sadc but do nothing and very little to mgabe. and so far we have seen that quiet diplomacy and mbeki (sadc) are the only ones who have achieved some kind of positive results.

4. Right now Morgan Tshwankilayi is no longer willing to continue Talks if Mbeki is present but doesnt mind continuing talks if "mgabe is present". once again missing the real targets. If he had said "I cant continue with talks if mgabe is present", "I can only talk to MDC Gibson, and other opposition parties" i would be with him. but he has missed the target.

5. MPC now will have to discourage and ukusola uDabengwa, hence leave the real target.. or add a target to its target list. akuxotshwa mpalambili ngasikhathi sinye bakwethu.

Finally, UDabengwa did the right thing by leaving zanu to revive zapu.... he is a Zapu cadre and by reviving Zapu he is shooting the right target. If there is a biggest threat to mgabe its The Revival of ZAPU... mgabe knows the implications thereof.

MPC is 100% ok, Dabengwa/zapu is 100% ok, they are all liberation heros for abantu bakithi. ngakho stop firing at each other fire the real target... Do like zipra + zanla firing at Smith but one from zambia and the other from mazambique then you will win the battle. otherwise mgabe will do more to keep you guys concentrating on dabengwa and leave him untouched.


sm
Page 1 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.019s Queries: 36 (0.006s) Memory: 0.8179 MB (Peak: 1.5664 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-01-29 00:33:26 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS