Ungaphinde utsho muntuwakithi. Lathi siyalifuna lelo khadi.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.