Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 47 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 23 of 25 1 2 21 22 23 24 25
Joined: Mar 2007
Posts: 7
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Mar 2007
Posts: 7
Mhluzuwendoda Maseko
Jivemore Moyo
Kissmore
Humanbeing


have no fear my children
Joined: Jan 2007
Posts: 88
Z
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Z
Joined: Jan 2007
Posts: 88
[quote=hlathi81]kule player ye Njube Sundown okuthiwa ngu "HAVE-A-LOOK DUBE"

--------------


Lami lelo ngiyalazi,sasimbiza sithi Heve singakazi ukuthi liphetha kanjani.Well,ngibona abadala bathanda isilungu kwabanzima ukuthi bathi Bonani.Nginobhudi uBonani,ngilibona lilihle kuleleslungu.


i love this site
Joined: Nov 2001
Posts: 147
I
Ngqwele
Offline
Ngqwele
I
Joined: Nov 2001
Posts: 147
Ikhona futhi imbongi(poet)yakithi ebizwa ngo 'Eventhough.' Nnansi lesithombe sakhe la, have-a-look hk hk

eventhough ndlovu


Eventhough Ndlovu

Sivela kude

Langena salamukela ngezimhlophe
Salamukela sisithi senza umkhuba wabokhokho
Kanti kasibuzanga elangeni
Sithe ngokulamukela ngezimhlophe
Lakuphendulela lakwenza ubuwula lezaba.
Lathi ?lala lulaza sikwengule?
Langena ngenxeba njengempethu

Lithe ngokungena lacela amalungelo thize
Salipha sisisthi silonda isiko labokhokho
Lokuthi ?isisu somhambi asinganani.?
Kanti kasazi ukuthi sizidonsela amanzi ngomsele, sizokhela amalahle ekhanda
Lithe libona ububele lesisa sethu
Lathi zimbiwe ngulinda
Lasemuka okungokwethu ngokuzalwa
Lasipakitsha samajodo layasichitha ogwaduleni olome qha qha!
Olungamili ngitsho lani
Olubi lokungcwatshelwa kulo

Sisathi phaphathu kwasa ukuthi kukhulu elikubelethileyo.
Sithe sisathi sikhonze kweyenu imihlabathi
Lasidlisa imbuya ngoluthi
Lasikhothisa imbenge yome qha!
Lasiphendula izichaka emhlabeni wabakwethu lapho okulenkaba zabo khona
Sasivuka kule sibhebhewulana lemiganga yamasimu
Kodwa kwezethu imbhilaphi akwaze kwathontela lutho
Laqhela laba ngaka, sezwa sekuthiwa selithenge lokhu lalokhuya
Sibhebhewulana laleyo miganga sitshayelwa sankabi
Singakwazi ukwelula iqolo sigoba njalonje
Siphumula ngokubeka umhlubulo.

Sithe sithi kesizame ezinkomponi lemikulwini
Sahlangatshezwa ngoluphindiweyo
Sitshaywa, sikhahlelwa
Banqunulwa ubuyithi bethu
Sitatazeliswa ngokuzinsane okusanuka uchago emakhaleni
Kusidonsa ngomkhala, kusibiza sitshintshanise imilenze kubeke impama lapho kuthandile
Sizibuze ukuthi yithi labo kumbe siyaphupha.

Emikulwini saphenduka onene sabhixana lezabomesisi sakorobha izindlu
Sabangabafazi singamadoda
Kwabanzima ukuthi sihlanganise amehlo lamanye amadoda
Samane sawatshelelisa sikhophozela okwentombi iphoselwa amathathu
Lingatshoni umesisi engakuhazanga ngezithile utatazele uze usabele lanxa ungabizwanga.
Yebo ke sesiwudonsile ummango!!!


WE COME FROM AFAR

You came and we warmly welcomed you
Welcoming you following the customs of our ancestors
Apparently we were acting out of total ignorance
When we received you with open arms
You turned that into ignorance and deception
?Go on deceiving yourself and we will scheme you?
And like a maggot entering a wound you invaded us

You asked for certain rights when you settled among us
And we gave you such thinking that we were following the traditions of our forefathers
That the hunger of a traveller is after all so small
Yet we didn?t know that we were quote in trouble and pilling hot coals on our heads
When you saw our humanity and kindness
You said ?what an easy way through?
You took away our birthright
You packed us like melons and through us on barren lands
Which are so so dry
Where nothing grows
Land unfit for decent burial

As we awakened it down on us that you were bringing something big
Now we returned to squat on your land
And you lorded it over us
And made us lick an extremely dry gourd
And you turned us slaves on the land of our forefathers
We would wake up very early to plough your extensive fields
Yet we never received a cent from our efforts
You became so stout, and you could no buy every manner of property
While like oxen we ploughed your extensive fields
We bended at all times without getting any rest
We rest only when we sleep

When we tried to work in the mines and in the kitchen
We encountered double trouble
We were beaten and kicked
And our identity was stripped
We were bossed by children
Controlling us frightening us, slapping us at will
We could only question ourself if it was a dream

We were nannies in the kitchen
Washing the ladies underwear and mopping the floor
We were turned into woman man
We could not look at other man in the eyes in abject shame
Shyly avoiding mans eyes like a girl courted
The sun hardly set without the Mrs harassing you
And we will hurriedly responded even when we had not been called
Oh! What a long journey we have travelled!!!

Joined: May 2007
Posts: 41
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2007
Posts: 41
Eventhough ejulile ngenkondlo, ngiyamuzwa grin


"Some people believe football is a matter of life and death, ...I can assure you it is much, much more important than that." Bill Shankly.
Joined: May 2007
Posts: 41
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2007
Posts: 41


"Some people believe football is a matter of life and death, ...I can assure you it is much, much more important than that." Bill Shankly.
Joined: May 2004
Posts: 5
S
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
S
Joined: May 2004
Posts: 5
I wonder how this went on so long and unnoticed. Mthwakazi omuhle ngicela ukuqondisa igobo elincane ku-topic yalengxoxo. NgesiNdebele umntwana aketheswa igama kodwa uyethiwa. Ukwetheswa lisiko elizimele lodwa elingahlanele legama nje ngitsho lakancane.

Ungadidwa ligama lokwetha ukuthi mhlawumbe yinganekwane kuphela ethiwayo, hhayi lebizo liyethiwa hatshi ukwetheswa.

Uyazibongela-ke uNtabende
Umfoka-Khalazome

Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Yise kaMaNcu

Mina KaSomkhele angivumelani nawe kunye noquqaba lonke lwalesi sigungwini. Wena uthi, igama liyethiwa. Bona bathi, igama liyethweswa. Konke lokhu ngama mpunge!

Kwethiwa inganekwane, kwethweswe inkatha noma umthwalo!

Nakhu okuqondile. Igama liya qanjwa! Ingane ayethweswa noma yethiwe igama. Cha. Ingane iqanjwa igama. Period.


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: May 2007
Posts: 41
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2007
Posts: 41

Manje ngengoba kulezinsuku sesisithi umntwana siyamnika kumbe siyam'pha ibizo, khona kuqondile na?


"Some people believe football is a matter of life and death, ...I can assure you it is much, much more important than that." Bill Shankly.
Joined: Jun 2007
Posts: 129
V
Ngqwele
Offline
Ngqwele
V
Joined: Jun 2007
Posts: 129
Mhlawumbe uma singathola umagogo owaziyo ngeze-internet, singamcela ukuthi eze kule inkundla. ngicabanga ukuthi ukuphawula kwakhe kungasiza abanengi.


Koze kubenini, what will it take?
Joined: Jan 2003
Posts: 176
N
Ngqwele
****
Offline
Ngqwele
****
N
Joined: Jan 2003
Posts: 176

I don't like spinach, and I'm glad I don't, because if I liked it I'd eat it, and I just hate it.
[C.Darrow]

Reference: Zulu Dictionary, by C.L.S. Nyembezi [R.I.P.] and G.R. Dent.

1. -etha (verb): name; pour through funnel or vessel with small aperture; administer an enema; narrate.

2. -qamba (verb): make up; invent; compose; tell falsehood; give a name.

3. name (verb): etha; qamba; biza; biza ngegama.

Ngiyabonga.


Indab' ibekelw' amazolo
Page 23 of 25 1 2 21 22 23 24 25

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.024s Queries: 35 (0.008s) Memory: 0.6892 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 20:36:46 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS