Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 37 guests, and 3 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#16650 04/27/05 03:57 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Msupatsila
Kuhle baba. Mina bengithi mhlawumbe unguMSuthu wakoGodlwayo, ngiyacabanga silabo abeSotho koGodlwayo noma nje bembalwa. Imisebenzi yakho imihle lapha eNkundleni mfowethu qhubeka usenzanjalo.

#16651 04/27/05 05:44 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Hatshi umama liSuthu ubaba liNguni mina angazi ukuthi ngiyini. Mhlawumbe ungachaza mfowethu ukuthi ngizibeke ngaphi.

Uyabona ukuthiu Msupatsila kutsho ukuthi umakhomba indlela mina yimina umakhomba indlela kudala kwakuvhame ukuthi abantu nxa sebephelelwe yikuthi bengenzanjani babegijimela ngakimi, ngibuye mina ngibaqondise.

Mfowethu wena kanti unguGodlwayo na? uVezi Maduna engabe eyinduna yakho na?

#16652 04/27/05 05:49 PM
Joined: Oct 2003
Posts: 126
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2003
Posts: 126
awume kancane ngoVezindini loyo Msupa, ngumthengisi omkhulu!!

#16653 04/27/05 05:52 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Kanti wena ungowakuphi ususola induna yami? Mina better ngizisolele induna yami sibili. Induna yami ngiyazi iyathengisa sibili kodwa nxa ungasi Godlwayo akumelanga uyisole induna le.

#16654 04/27/05 09:06 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Msupa
Angikusoli mfowethu, nami angingeke ngize ngitsho ukuthi ungumhlobo bani, wena nguwe owaziyo, zikhethele baba. Lami ngingowakoGodlwayo njengawe baba. Kodwa into engihlekisa kakhulu yikuthi ungikhumbuza umzukulu wami ongazi ukubhala isiNdebele, kodwa ubizwa asabele uma uthi abhale ngesilungu, yena ucina kugrade seven ukwenza isiNdebele, uma engibhalela angimvumeli ukuthi abhale ngisingisi, engabhala ngesilungu angimphenduli.

#16655 04/27/05 09:18 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Awubonike Godlwayo awubonike mahlabayithwale. Ungakhangela okunengi nengi engikulobayo, ngizama ukusebenzisa sona isintu ngoba ngingacina sengingasakwazi ukuloba ngolimi lwami. Enkundleni lapha ngihlangana labantu abaloncedo kakhulu, abagoqela wena mahlabayithwale abalefisiso sokungiqondisa. Wena uyindoda emadodeni. Mina ngiphuma lapha eSidzibe lapha wena kambe ungabe uphuma kuphi njalo uzalwa ngubani wethu? Hantsho uyake uzwe abadala nxa bedingisisa ukuthi baxoxa lobani hk hk hk hk

Ngibonge kakhulu Godlwayo, Mina nginguGodlwayo mfowethu, yikuthi nje izitemo zakoGodlwayo angizazisisi mani bengizakunqolonga ngazo wethu

#16656 04/28/05 07:14 AM
Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Mkhombandlela,phecelezi Msupatsila

Mnumzane ngizocela ungivumele ngiveze elami ilaka ngokuphawula ngegama: INSWELABOYA.

Kwathi ngonyaka ka 2002, entathakusa ngilalele uKhozi FM, uhlelo 'IZAQHEQHE' ebelwethulwa ngezilokotho ezinhle ngokaMashobane, uRegie Sipho ka Isiah Khumalo. Wabe eseyachaza kabanzi uMntungwa kaMbulazi ngaleligama, INSWELABOYA.

Ngivumele ngithi ukugqwegqwa nami ngizama ukubeka ngendlela uNqabayembube abeka kwacaca ngakhona. UMntungwa wathi: umuntu ngumuntu ngoba enezenzo ezibukekayo emphakathini, enonembeza, ekwazi ukuzithiba kokubi. Umuntu akafani nesilwane (NB: an animal - not specifically a lion, because ngesiZulu, a lion is imbube noma ibhubesi). Isilwane asikwazi ukuzithiba, asikwazi ukuba nonembeza oholela ekuthini senze izinto eziphusile nezihloniphekile. Therefore umuntu ranks above isilwane in terms of virtues.

We all know ukuthi zonke izilwane (animals) zinoboya. Zinjalo nje they rank below umuntu in terms of quality. Now, uma umuntu esebizwa INSWELABOYA, kusuka loyo muntu, by virtue of his mortifying deeds, ethe sink below the first level of ubuntu, down past the level of animals (ezinoboya) and relegated himself to another rock bottom level yakhe yedwa eshaqisayo, engejwayelekile. Basically that person is now in a horrible unparalleled league of his own. Uyindlavini, umdlwembe nje! Yingakho ke loyo feleba esuka abizwe INSWELABOYA. Ugange waze weswela noboya ebesizombiza ngabo sithi yisilwane!

Engethemba wenelisekile.

CHIEF VEZI MADUNA MAFU
Madoda, one man's hero is another man's zero. And reading widely opens one's mind. As the great Jazelindizayo says, a mind is only useful if it is open! Hheshe mfokaMngomezulu, Sihayo!

Not that this Maduna fellow is my hero. No ways! Never met him, never will and have no iota of desire to meet him. Meeting him won't pay my bills - it certainly won't keep me warm at night! I just intend to put issues into proper perspective.

I have read the book, MUKIWA by Peter Godwin. He touches on Chief Vezi Maduna Mafu in great detail - both pre and post 1980. Awu madoda, bantwana benkosi - what a man of virtue and principle this Maduna chap is portrayed as! That these rave reviews are given by Peter, an ex RAF foot soldier that was deployed in the Godlwayo area at the height of the Rhodesian civil war is humbling. That the same Peter is famed for studying law at Cambridge, used his legal mind as part of the defence team headed by Adv Adrian de Bourbon in the Dabengwa-Masuku treason trial and later went on to be a famed reporter that exposed the Gukurahundi genocide to the international world, insisting on & taking the Dr John Tsimbas, Mngangagwa, Gen Mujuru & international reporters on an expose-it-all tour of 5th Brigade massacred Matebeleland - in the process earning himself the persona non grata tag on Mgaklaland territory.

Mzwakwethu, uMaduna Mafu was the man, is the man and will remain the man. He stood his ground against Smith, stood his ground against Mgakla, suffering the indignity of being incarcerated unjustly by both fascist goons!

After reading MUKIWA,I sat down, tears almost in the wells of my eyes (but I held back) and said loudly: if what Peter Godwin says is true, then African politics is bollocks. Today you're a hero to your people, laying your life on the line for them, kusasa bayakujikela bakubize impimpi, ufeleba odayisa ngabo kuMgakla!

Then I lost faith in seeing myself as an active cadre in umzabalazo wasezweni lobubha! I'd rather channel my energy to being an independent observer!

Madoda, read MUKIWA and be the better judge.

uMuntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya

#16657 04/28/05 09:25 AM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Eita bra yami, wena uyaroller bra.

10 out of 10

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

#16658 04/28/05 09:38 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Siyabonga kakhulu bafethu ngokuchasisa lama gama. Ngizacela okuchasiswa kwala magama.

Umuntu nxa ethiwa ngu myekefuli kumbe myekevuli, kutshoni?

Kukhanya elithi Umkhitho, selikhohlakele lelithi umhobho.

#16659 04/28/05 10:44 PM
Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Gqiha
Bajove dokotela!

Mina ngoluka Phunga noMageba ngazi kuthiwa, umnyekefuli, and not UMYEKEFULI or UMYEKEVULI! Catch the drift?

Umnyekefuli, ngokwazi kwami isiZulu, kusuka kuchaze umuntu ongumsheshelengwane. Loyo ngumuntu ongumaNgobese, umaMgobhozi. Ngumuntu ophila ngokukhuluma kabi noma ofafaza uhubhu kabhejane (amanga) ngabanye abantu ukuze yena athandeke emphakathini.

Leligama liphuma kwi-senzo, ukunyekefula. Ukunyekefula is the act of ukuzishwashwatha. Ukususa izindaba nenzwabethi ngomuntu othile, uhlose ukudicilela phansi isigqi sakhe - ebese wena uyathandeka emphakathini ngegama laloyo muntu eselingcolile.

Uma ubuka, mina ke ngasenzansi kwayo yonke imibhalo yami ngiyazibongela ngithi:
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo


Lapho ke ngisuka ngihlose ukuhlukumeza imimoya yohlwezana lwabo monase, nezimfamona ezibhokile esigungwini la, ezidla ngokwenzela phansi labo abanesiphiwo namakhono ? zona ezingenazo. Amakhono neziphiwo ezivela koPhezulu.

As for UMKHITHO no MHOBHO, cha wena kaMbulazi, ngiyaweshwama lamagama. Ngiyaqala ngqa ukuwathi klabe evela ngawe laph' esigungwini. Engabe mhlasimbe uhlose ukubiza igama elithi, UMHOBHOLO?

Phansi - phezulu, iyaphuz? inkukhu. Ayidle ishiyele ezinye.

Yisishwapha sikaSontuli ke leso!


uMuntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya

Page 2 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.019s Queries: 34 (0.005s) Memory: 0.6864 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 21:23:32 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS