Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 51 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 6 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#16690 11/17/05 05:55 PM
Joined: May 2004
Posts: 349
Nduna
Offline
Nduna
Joined: May 2004
Posts: 349
SamaNcue ngikwethulela ijazi jaha lakithi kube kuthiwa nginamandla wokunikeza imiklomelo kube uthola yonke nje.Dade ,Ndlovukazi wena ongahlulwa lutho yelula ingalo zakho ezinde ezibumbekileyo wenze okujayeleyo ngoba nangu umfoka Ncube uchasisile kwazwakala lakithi abafana bokutshaya ababalisi ngamalekeni.

#16691 11/17/05 08:46 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Woza Dokotela unikeze imiklomelo!!

#16692 11/17/05 11:24 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 41
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2005
Posts: 41
SamaNcu:

Ozobe efuna okungaphezukwalokhu ndodayamadoda uyobe akayazi ayifunayo. Esashilo uMsupatsila; uqondekhona wenansinzwayamabutho.

Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi sisenazo insizwa ezifana nanimadoda.

PHAMBILI NGOLIMI LWAKITHI, BABETHI BAZOLUQEDA NGABA BABETHI KABULAWE 'NGISHO UMTHWAKAZI PHELA'

Bakhohlwa ukuthi ungumafa avuke njengedabane. Kodwake angilazi idabane wemadoda, anisizeni ngakuloluhlangothi.

#16693 08/03/06 11:02 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu


Strength of attitude becomes strength of character.
#16694 08/03/06 12:18 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803

Dok
Nami ngiyabingelela ebandleni, nami bakwethu ngizothanda ukuthi ngizame ukuchaza ambalwa amagama.

[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi>>>Isinothi
umgunyathi>>Corruption
umthobanhliziyo>>>consolation
isixazululo
bekusindwe ngobethole>>>>lapho kuyabe bekubuswa kukhonjwa ngophakathi
emcimbini>>>>party
ungqongqoshe>>>minister
ofezela>>>>nkume
izinsalela
isithaku
isibothwanyana>>>>umuntu onephuza face, osebothozwe wutshwala
isicefu [/]


THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
#16695 08/03/06 12:40 PM
Joined: Oct 2003
Posts: 126
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2003
Posts: 126
[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu [/]
Awuthi ngiwathathe Doc, angazi noma ngizosiza.
Ukusoconga--- ngiye nglizwe kodwa angazi lisetshenziswa ma kutheni.kumbe lichaza ukuqilibezela angazisisi engcazelo eqondileyo.
Isicebi- lisuselwe egameni elithi 'ukuceba' okusho ukuba nenotho okuligama elijwayelekile kwelakithi. Nxa sekukhulunywa ngomuntu olenotho yikho ke la okungena khona leli gama elithi 'isicebi'
Umgunyathi-- angazi ukuthi kuligama eliyiSiZulu seqiniso kumbe lebolekwa, nxa kukhulunywa ngongunyathi basuke bekhuluma nge 'forgery' kumbe into ethi ayifane nokuthola ulutho ngendlela azingacacanga ezithatha ukuthi uze ukhiphe 'itshotsho', 'ukugwazela','ibribe'.
Umthobanhliziyo- ingathi liyazichaza ngoba lisuselwe esenzweni 'ukuthoba' kwajotshelelwa isitho somzimba 'inhliziyo'.Kodwa esintwini nxa sikhuluma nge 'nhliziyo' sisuke singakhulumi ngesitho esimpompa igazi kuphela, igama elithi inhliziyo liye lichaze i'mizwa', 'emotional feelings'.Ngiyele egameni lethu leliyana elithi umthobanhliziyo, yinto epholisa wona kanye amanxeba enhliziyo ethe yathunukala.
Isixazululo- ukuxazulula ukuthola icebo loku qanda inkinga ethile, angithi nje ngesiNgisi 'finding solution'. abanye bathi yisisombululo engicabanga ukuthi ngolwakithi olujwayelekile ungathi nje 'tshombulula' uyabe uyela ngakhona.
Bekusindwe ngobethole- lesi yisisho esichaza ubuhle bomdlalo/umgido/ umcimbi/ umshado/ i-party. Isisho sakhona ngicabanga ukuthi sisuke siletha umcabango engqondweni wobulongwe bethole, angikholwa ukuthi esimweni esijwayelekile kuye kusindwe ndobulongwe bamathole.umcabango ongifikelayo ngowesimo esihluke kakhulu kwesijwayelekile!
Umcimbi- ukuthi lisuselwaphi hhayi angazi kodwa kusuke kukhulunywa ngomdlalo la kudliwa khona kuphuzwa nje kungaba umshado, bhavudeyi nomayini nje eqoqa abantu kubemnanandi kubebe njeyaya!
Ungqongqoshe- angazi ukuthi yigama elidala kumbe ngelinye lamagama akhiwe ezinsukwini zamanje, njenge gama elithi 'ingculazi', kodwa ichaza umuntu owengamele umnyango othile kwezombusazwe 'u-minister'.
Ofezela- zinkume ngolwakithi olujwayelekile.
Izinsalela- kuyazichaza nje mangithi ukubheka ngoba kukhulunywa ngokusuke kushiyekile ngemva kwesehlakalo esithile, i.e ama 'left over'
Isithako- ngesiNgisi yi ingredient.nxa uthaka usuke uxubanisa lokho okuxutshaniswayo zithako.
Isibothwanyana- isibotho ngunjinga sithebeni, umuntu ohamba ecosha emabhimu, kuze aphile.Nxa sekuthiwa sibothonyana, kusho ukuthi umuntu ongakabi yisibotho ngokupheleleyo kodwa oyela ngakhona.
Isicefu- ukuba umuntu ohluphayo, uyuzwe ngephela endlebeni,nxa ungangenwa yisibungu endlebeni, uyuzwe ubuhlungu bakhona sinjalo ke isicefu.
Bazaqondisa abanye la engiphaphalaze khona, khona kulula ukukhuluma ulimi kodwa ukuluhlaziya kungumqansa omude.


yiShangani elimnyama bhuqe leli,uMabonwabulawe!
uzothi wena likhuza izulu kanti phinde ushaye phansi,liyazensisa.
#16696 08/09/06 08:58 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngizakwengeza kancane angalawa magama. Imagama lawa angathi anzima ukuhlaziya, ngendlela obeke ngayo Ncomanzi, ngiyanconcoza ngiyabonga.

ukucwebezela
unkunzumalanga
uyangiqinela
isicefu
imicondo
kumbandakanya ...
ukucakaca
amavovo
infene
ukujabhisa
ukuhleba

#16697 08/09/06 11:56 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 126
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2003
Posts: 126


ukucwebezela-ukucazimula(shine)
unkunzumalanga-
uyangiqinela-uyakwehlula
isicefu- umuntu ohluphayo
imicondo- nxa umuntu elemilenze ecakileyo
kumbandakanya- involve
ukucakaca-
amavovo--zinsipho zotshwala
infene- indwangu
ukujabhisa--ukuphula umoya
ukuhleba- ukunyeya


yiShangani elimnyama bhuqe leli,uMabonwabulawe!
uzothi wena likhuza izulu kanti phinde ushaye phansi,liyazensisa.
#16698 08/10/06 05:45 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngiyabonga kakhulu Ncomanzi, uyingcitshi ngolimi mfowethu. Ingathi ungabusiseka ube lengane eziningi, lezinkomo ezidlana uboya.

Amagama la anzima sibili, njalo ngiyathaba ukuthi uwachasise kuhle kakhulu.

Kumele sike sihlangane ngikuthengele ihothi, si splashe ngayo.

#16699 08/10/06 07:18 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 126
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2003
Posts: 126
ubongani sihlobo sami nami ukuzama nje, ukufunda akupheli nami ngifunda izinto ezintsha njalo kwabanye bakithi.
iHot uvele uthenge umdudla hhayi isipatalala asingenzi lutho singishiya ngisanambitha, kugobhoza amathe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" />.


yiShangani elimnyama bhuqe leli,uMabonwabulawe!
uzothi wena likhuza izulu kanti phinde ushaye phansi,liyazensisa.
Page 6 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.012s Queries: 34 (0.005s) Memory: 0.6791 MB (Peak: 0.7574 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 17:28:01 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS