Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 30 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 23 1 2 3 22 23
#17009 10/18/05 05:22 AM
Joined: Aug 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Aug 2005
Posts: 195
Siyayizwa indaba yokuthathwa leyokuthatha abetshabi.Kodwa nantu olunye uhlupho lapha.Kanti uma abazali besintwini bethatha abantwana bebangenisa amabandla anjengaweGuta alempande zawo khonale,bangakhuzeka njani ukuthi bangendeli khona bona sebekhulele khona esitshabini besithi yiNkonzo?Cazululani bakwethu.
<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
MANGETE ANGI KUZWA KAHLE MTAKA BABA UKUTHI UTHINI.NGOBA LAPHA NGIZA KUPHENDULA KAHLE NGALE INKONZO NGI ZIMISELE SIBI SININI SAMI.NXA KUYI KUTHI UTHI WENA "YINKONZO YESITSHABINI,CHA ANGI VUMELANI LAWE MFOWETHU,BENGICELA UPHINDE NJALO UMBUZO WAKHO"

Joined: Aug 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Aug 2005
Posts: 195
Hawu, unganceda mntakaBaba.Bengithi mhlawumbe leli gama elithi Guta Ra Mwari ngelesitshabini. Ngisithi pho uma lavela khonale,why abakaMthwakazi sebe phakathi.Okunye ebengithanda ukukwazi yilokhu,ngizwa bethi akufundwa Bhayibhili mfowethu.Uma ungangichazela ngingabonga kakhulu.Ukhululeke ekuphenduleni jaha lakithi.

Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
OKOKU QALA NGIZATHI KUWE.'ASITHI UNGENA I-ROMAN CATHOLIC nom i-CHURCH OF CHRIST o MHLAWUBE i-ZION'All these are not mthwakazi names.

Okwesibili.Laphana ku fundwa i =incwadi abathi Izifundo ezilitshumi nambili (twelve Lessons)
with my point of view I will say thats the Bible to make u uzwisise kahle gani ngoba lawo ama commandments akhona.

Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
okunye that u must know is akuhanjiswa muntu ngenkani lapha yana
omunye lomunye uyazenzela.uyazikhethela
uyhola ukuthi ubaba uyangena umama kangeni kodwa in most cases
its vise vesa ,

Joined: Aug 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Aug 2005
Posts: 195
Ngiyabonga Makhinte.Uma kusase lokunye yengeza baba.Ngilalele.

Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Inkolo yesiKrestu ivele kayisiyo yomdabuko wakoMthwakazi ngokunjalo we do not have questions ngabo Roma, church of christ, family of God etc because abizwa ngamalanguages omdabuko wenkolo yeBhayibhili. Pho ke iGuta raMwari yona ize ibe legama lesiTshabi bekutheni, Njalo ma uMthwakazi ezithi unguMguta raMwari akula maconnotations obutshabi yini.

Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Mfowethu Mangethe,uze weza letopic elihlala lingididanisa inqgondo.Kanti ibandla leli why lona kungathi ngelensitha,aliveli obala.Kukhonzwa njengamanye amabandla kunbe kwehlukile? Kuyavunyelwa yini ukuvakatsha khona, lets say njengaseRoma? Liqiniso yini ukuthi they dont celebrate events like christmas?Ma kunjalo how do they regard figures like Jesus Chist and the resurrection? Do they read the bible in their church? l will be happy to receive enlightment on the above questions.

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
IGuta Ra Mwari
----------------

Ngumhlobo weNkonzo ongabizwa ngokuthi cult. Ikuluhlu lwezinkozo ezinje:

1. Ezingabali ibhayibhili.
2. Abansonti balelo bandla bakholwa ukuthi Umfundisi omkhulu, umphefumulo wakhe ngoka Nkulunkulu, njalo ungu Mdali. Bambiza ngalelo gama njalo elithi Nkulunkulu.
3. Balemcijo ehlukene lama khristu kundaba ze Khisimusi lange nsindiso. eGuta ilanga leKhisimusi bathi lilanga lesidlo, leli lilanga lapho umqali waleli bandla ashona ngalo (obizwa mai Chaza). Ngalelo langa kudliwa inyama yemvu, obizwa Mdali uyabe evunule okubomvu okutsho, igazi. Ngensuku zonezo bakholwa ukuthi uNkulunkulu washona.
4. Balebhuku labo abalithi yilo elingcwele. Njengama Mommons "The church of jesus christ of latter day saints", lama Watch tawa. Loba iBhayibhili likubekile ukuthi yisono esikhulu ukungezelela kumbe ukuphungula amazwi ebhayibhilini.
5. Kuba khona ilanga lapho abantu abangena khona "emkhunjini". Lokhukutsho ukuthi, uyangena ubonane lalowo Mfundisi omkhulu (obizwa Nkulunkulu) mathupha, umtshele okufunayo empilweni yakho.
6. Ayikhuthazi ukunceda abantu abadubekayo. Kungumthehto owaziwayo, ukuthi akummelanga uphe abantu abadubekayo imali kumbe uncedo.
7. Ikhuthaza ukuthi wonke oyingxenye lebandla, laba endele kumbe athathe ebandleni.
8. Kuba lesikhathi abasithi ngesokwelatshwa, laboo abakhethwe ukuthi "ngabelaphi" (ababizwa izithunywa), baya beka isandla sabo ku wonkewonke. Lonke liya fola lisiya kwelatshwa ngokubanjwa ikhanda lesifuba.
9. Bakholwa ukuthi amadlozi, alungile, kodwa kumele ageziswe ukuze enze okuhle empilweni yakho.
10. Abavumeli ukuthi usebenzise umuthi wezinyanga, kumbe ukwelatshwa yinyanga.
11. Bakholwa ukuthi umuntu akafi, kodwa uya "ekuphumuleni".
12. Bayahlola njalo amajaha lezintombi, minyaka yonke ukuthi bazintombi kumbe amajaha agcweleyo.
13. Bakholwa ukuthi, ku yunifomu abayigqokayo kulamandla embeswe nguMfundisi wabo omkhulu (obizwa Mdali).

Joined: Aug 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Aug 2005
Posts: 195
Dokotela,uyichaze yezwakala mfowethu.Sengizwile ukuthi ayisiyo church,kodwa yi-cult.Lanxa ezinye lezi inkonzo zilamagama esilungu,angiboni bubi bokuthi uMthwakazi angene khona.Kodwa le????? Abangene bodwa abanikazi.Igama lodwa livele lingitshiye ngaphandle bafowethu.

Kodwa-ke,liqiniso na ukuth'akufuneki zethekeli njalo kule-joining fee?

Page 1 of 23 1 2 3 22 23

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.024s Queries: 35 (0.007s) Memory: 0.8087 MB (Peak: 1.6981 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-06-07 12:50:27 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS